Zachráni nás padlý anjel avantgardy?….

Publikované 23.09. 2017 o 13:30 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Tento článok nie je namierený konkrétne proti nijakým politickým, ekonomickým alebo spoločenským prúdom. Nie je namierený ani proti obhajcom vylepšovania sociálnych práv ani proti obhajcom vylepšovania pozície kapitálu, ani proti obhajcom demokracie, priamej demokracie alebo občianskej spoločnosti. Nie je namierený proti nikomu, kto má chuť súťažiť, bojovať alebo biť sa ako lev. Nie je namierený proti nikomu, kto rešpektuje ľudský rod na tejto Zemi a dohodnuté normy spolunažívania v tolerancii, solidarite a mieri..

Tento článok kritizuje zvieratá, ktoré sa prezliekli do ľudskej podoby, zvieratá ktoré neuznávajú žiadne pravidlá súťaže, hry, alebo čestného boja. Chcem upozorniť na nový fenomén tejto doby, na brutálne zvieracie pudy, ktoré sa podobajú pudom hyen, vlkolakov, potkanov, hovied a hadov, ktoré sa v ľudskej podobe prebudili z dávnej minulosti. Tento článok nie je namierený ani proti Európe a jej novým či starým štátom. Chcem len upozorniť slušných ľudí v Európe, ktorí majú záujem o veci verejné, aby sa mali na pozore pred novým fenoménom tejto doby – pred zákernými praktikami „tajných zoskupení“, ktoré sú v rozpore s kresťanskou tradíciou a kresťanskou vierou. Aby sa mali na pozore pred dávno prachom zapadnutými intrigami, ktoré sa s neuveriteľnou silou prebúdzajú z hlbokého spánku.

Zachráni nás padlý anjel avantgardy?

Pád železnej opony narušil rovnováhu zbraní, ktoré paradoxne zaručovali mier, vážky váh spravodlivosti sa neúprosne vychyľujú zo svojho stabilného stredu. Svet sa dostal do problémov, do popredia sa dostávajú ľudia, ktorí vôbec nič nevyrábajú, iba „vytvárajú (svoj) zisk“ bez toho, aby tvorba tohto zisku mala nejakú reálnu podstatu v podobe výrobku alebo služieb. V zahraničných kuloároch sa pošepkáva, že nie len Slovensko je krajinou neobmedzených možností, ale celý východný blok sa ponúka ako najlacnejšia pracovná sila s bonusom odpustenia daní na 10 rokov a super bonusom v podobe bezplatného vybudovania infraštruktúry. Pre slušných ľudí, ktorí sa zaujímajú o veci verejné sú provízie za príchod takéhoto zahraničného kapitálu krajne podozrivé a výhody v prospech cudzieho podnikateľa sú nepochopiteľné. Politika sa premenila na biznis s tajnými informáciami nadnárodných korporácií. Do východných štátov sa sťahuje kapitál za lacnou prácou. Slovensko sa aj vďaka „plynutiu času“ dostalo v tejto súťaži medzi popredných uchádzačov ocenenia „zlatého teľaťa“. Následkom toho sa v západnej Európe zvyšuje nezamestnanosť, lebo kapitál uteká za lacnou prácou na východ. Nacionalizmus naberá na obrátkach v celej Európe. Prebúdza sa klérofašizmus a   kresťanský fundamentalizmus. Islamský svet sa považuje za rodisko terorizmu. Zo západnej Európy sa vyháňa Turek a stupňuje sa nenávisť človeka k človeku. Na strane druhej ochrana základných ľudských práv nemá ani len hodnotu papiera, na ktorom je napísaná. Dá sa vôbec zabrániť veľkému stretu týchto síl? Európa je v ohrození, zachráni ju padlý anjel avantgardy? Avantgarda varuje pred možnými protestnými demonštráciami, už beží akademický spor – či majú to isté oprávnenie ako v osemdesiatom deviatom, alebo či budú vystupovať v nepovolenom rúchu. Jedno je isté, predkovia sa už nemôžu na tú zlobu dívať. Duch Machiavelliho varuje.

Narodenie avantgardy

Sú veci, ktoré odkryje čas oveľa neskôr ako ich vidí v aktuálnej dobe jasnozrivý človek. Avantgarda vie o veciach, ktoré až po uplynutí určitého času budú patriť k vedomiu celej spoločnosti. Úlohou avantgardy je reagovať v danom okamihu v určitom časopriestore na veci, ktoré sú všeobecnému oku zatiaľ skryté a objavia sa až v inom čase ako následok nejakej príčiny. Správanie jasnozrivého človeka v súčasnom okamihu je potom všeobecnému oku prinajmenšom čudné, bláznivé a mnohokrát vyzerá akoby zošalel.

 Krátko po 17. novembri 1989 bolo na Slovensku zaregistrované HSP – Hnutie za slobodu prejavu, ktoré sa zúčastnilo nasledujúcich parlamentných volieb. Pre všeobecné oko, ktoré vnímalo 17. november ako príchod slobody, to bolo prinajmenšom na počudovanie, bláznivé a mnohí si mysleli, že to založil šialenec.

 Predvoj avantgardy

 Skupina nadšencov o lepší zajtrajšok, ktorí si hovorili novohumanisti, pozorne sledovala udalosti už dávno pred 17. novembrom, aby zavčasu odhalila podstatu spoločenských premien. Vyhlásenie stanného práva v roku 1981 v Poľsku namierené proti Solidarite bolo varovaním, že zmeny k lepšiemu budú sprevádzať rôzne eufórie. Stretnutie Gorbačova s Reaganom v ponorke naplnilo očakávanie avantgardy, že „aparátnici“ našli spôsob ako sa ľahko a beztrestne zmocniť majetku nevídaných rozmerov ktorý vlastnil štát a bol pod ochranou diktatúry proletariátu. Vyhlásením „perestrojky“ sa odštartovalo „plynutie času“ určené na prerozdeľovanie majetku z predtým spoločného vlastníctva na súkromné vlastníctvo pod heslom – všetko len vyvoleným. Perestrojka nemala inú cestu, len prostredníctvom tajných služieb lavínovite šíriť do ostatných štátov klamlivú reklamu o konci nadvlády jednej „aparátnickej“ strany. O zodpovednosti a smerovaní krajiny sa takticky mlčalo. Pád berlínskeho múru bol signálom otvorenia tohto neobvyklého zápasu v uzavretom ringu. Avantgarda vedela, že to nebude čestná súťaž s korektnými pravidlami, ktorej by sa mohol zúčastniť každý, teda aj proletár, ale bude to šialený beh hovád, ktoré sa budú tlačiť k preplnenému stolu s výpredajom socialistických výdobytkov. (pokračovanie nabudúce)

 Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (sedem dôvodov, prečo premier SR Robert Fico by mal odstúpiť, dobrovoľne, alebo vynúteným referendom…. ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

 

 900 euro pre každého občana SR

 Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Nová vlna informačných technológii umožňuje aj pokrok v rozhodovaní vo veciach konštrukčných a nadstavbových. Počítače nám  značne uľahčujú rozhodovanie v ekonomických otázkach, nakoľko v zlomku sekundy vedia nájsť to najoptimálnejšie riešenie.  Prečo by nemohli rozhodovať aj v otázkach ľudskosti, morálky a práva. Môžu. Len tento program musí niekto naštartovať, práve zmenou myslenia.

Ľudstvo stojí vďaka novej informačnej éry pred obrovským skokom vpred. Smeruje k najhlbšiemu sociálnemu zvratu a tvorivej premene v celej histórii. Aj keď si to ešte neuvedomujeme, sme zapojení do budovania úplne novej civilizácie od základov. V tom spočíva význam Tretia cesta.

Doposiaľ sme všetko chápali plošne, od rozhodovania až po exekutívu čo potvrdzuje aj znak spravodlivosti rovnoramenná váha. Pravda – nepravda, áno – nie, dobro – zlo, plus – mínus, to sú znaky plošného videnia sveta. I tak mnohí „čakatelia“ na príležitosť nevedeli dostatočne pochopiť ani zmysel tohoto plošného rozhodovania. Dá sa s ním dosiahnuť spravodlivosť, ale len za výraznej predstavivosti v spájaní súvislosti. To už je vecou osobnosti. Pri mojich stretnutiach s porevolučnými politikmi som nadobudol dojem, že poväčšine sú to „čakatelia“, ktorí trpezlivo čakali na túto príležitosť, lebo slovám ľudskosť, demokracia vôbec nerozumejú. Niekedy som ich zrovnával s primitívnymi zlodejmi. Nevedeli vyriešiť ani obyčajnú matematickú hádanku, pri ktorej je treba využiť priestorové videnie, videnie do hĺbky problému. Predsa politik by mal byť viac obozretní, aby mohol zastupovať tisíce ľudí. Jeho IQ nemôže mať hodnotu zlodeja, či vraha. Žiaľ merítkom nevzdelanosti „porevolučných“ politikov bola aj doposiaľ  nevyriešená jednoduchá matematická úloha.

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám:(Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Rozhádal kompletne celé slovenské podsvetie, ktoré sa postupne medzi sebou likvidovalo. Samozrejme predtým odviedli nejakú tu špinavú prácu pre SIS a potom sa ich bolo treba zbaviť. A nielen ich, ale aj samotných pracovníkov SIS, ktorí prišli do styku s veľmi dôležitými informáciami aa pamätajú si veľmi dôležité detaily. Prečítajte si teda tčlánok z našej Fb stránky, ktorý je venovaný pokusom fyzicky zlikvidovať Eduarda Hakla. Vieme o tom, že aj medzi ,, siskármi“ sú takí, ktorí o týchto skutočnostiach vôbec netušia, alebo stihli napáchať menej zla a pohlo sa v nich svedomie. Hakl neprestane informovať občanov, pokiaľ neprestane podávať žaloby a návrhy na súdy uvažuje SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA o tom, že ZLIKVIDUJE OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKYA PRITOM ZABIJE OBČANOV CUDZÍCH ŠTÁTOV!!!

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)  Príklad: Máte k dispozícii rovnoramennú lekársku váhu s dvoma miskami. Na stole máte deväť na vlas rovnakých loptičiek. Jedna z nich je váhovo rozdielna, ale neviete či je ťažšia alebo ľahšia než ostatné.  Na tri váženia máte určiť, ktorá z  9 loptičiek je ťažšia, alebo ľahšia. Nesmiete použiť žiadne závažia, môžete navzájom vážiť len loptičky.  Len na tri pokusy, teda na tri váženia na rovnoramennej lekárskej váhe. Na slovné opísanie riešenia tejto úlohy by ste potrebovali minimálne jednú celú stranu, aj tak by to mnohí naši politici nepochopil, grafické riešenie tejto úlohy je na tri riadky.  Už toto pochopenie si vyžaduje veľkú predstavivosť a kombinačné schopnosti. Ale aj naša politika si vyžaduje ľudí s veľkými schopnosťami prezieravosti a kombinatoriky aby mohli ustrážiť ľudskosť a spravodlivosť. Možno by mal takýmto malým testom prejsť každý politik. A teraz si predstavte zmenu myslenia v tom, že máte šancu  na tri váženia rovnoramennej váhy určiť chybnú loptičku, určiť či je ľahšia alebo ťažšia teda tie isté podmienky ale nie z 9 loptičiek, ale zo 64 loptičiek. Len zmenou myslenia! Úžasné! Na prvé počutie poviete, že je to nemožné, ale keď sa zadívate na grafické znázornenie situácia  /na ďalšej strane/ začínate mať presvedčenie, že predsa je to možné. Aký neuveriteľný pokrok v uvažovaní. Áno Presne na tri váženia môžete určiť, ktorá loptička je „defektná“ s presnosťou či je ľahšia, alebo ťažšia až z 64 loptičiek. Prepáčte, že to opisujem s takým úžasom, ale ak by sa tento matematicky pokrok s využitím geometrických znakoch dal využiť aj v oblasti systému spoločnosti, riadení, dodržiavaní ľudských práv, tak žiadny chytrák by „neoklamal“ nikoho.

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám:(Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) V priebehu posledných štyroch mesiacov Edo HAKL davkrát odcestoval do Kambodže… V podstate vždy keď niekde cestuje ma zo sebou ,, spoločnostosť“ agentov SIS, prípadne agentov iných tajných služieb zo zahraničia. Nedávno sme však získali informácie od osoby, ktorú spomíname v úvode tohto článku že SIS je ohodlaná Eda Hakla ,, upratať“ i za takú cenu, že dajú ,,dole“ lietadlo v ktorom sa bude NACHÁDZAŤ!!! …. SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA sa podieľa na špionáži so zameraním na krajiny tretieho sveta ….Chceme ešte uviesť pre upresnenie, že likvídacia Hakla musí vyzerať ako NEHODA a nie ako VRAŽDA. Takže si nemyslite, že v lietadle bude bomba. Je mnoho spôsobov, ako vytvoriť zlyhanie techniky alebo človeka. Vážení spoluobčania! SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA je medzinárodne považovaná iba za štatistu.

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Lebo súvislosti sa zahmlievajú pri slovnom výklade, ale grafické znázornenie nepustí. Doposiaľ bol problém spravodlivosti s rovnoramennou váhou, ktorá dovoľovala posudzovať len dobro a zlo, teda dve veličiny. Na vážky váh sa prikladali dôkazy dobra oproti dôkazom zla. V niektorých prípadoch toto navršovanie prerástlo v neúnosnú mieru a váha sa jednoducho preťažila a zasekla sa. Potom musia rozhodovať peniaze. A preto je korupcia, mamonárstvo, úplatkárstvo, rodinkárstvom a čo ja viem ešte ako to „svinstvo“ nazvať. Pozrite sa aj na nedávny parlament. S inštitútom faktických pripomienok „dobra i zla“, tak preťažili váhu spravodlivosti, že napokon museli tento inštitút obmedziť. A to už je pokrok. Vidieť, prečo sa nedá vážiť. Teda v novom myslení nie je podstatné len dobro a zlo, ale aj príčina – tretí rozmer a v ďalšom pokroku vidieť aj štvrtý rozmer – následok v časopriestore. Poslanci si to jednorázovo pre svoje potreby vyriešili. Ale čo ostatná verejnosť? Veď vo väčšine prípadoch spravodlivosti sa nemôžete dovolať, lebo práve z tejto príčiny sa váha spravodlivosti zasekne a potom rozhoduje sila peňazí. To nie je ani spravodlivé ba ani ľudské. Naše zákonodarstvo, myslím to v celku v spojení s políciou, vyšetrovateľmi, prokurátormi a súdmi, je doslova smiešne. Inštitút prezumpcie nevinny vôbec nefunguje. Vážky váh sa nakláňajú raz do ľava a raz do prava, potom sa preťažia a spravodlivosti nie a nie zadosťučinenie. Len z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, z prípadoch, ktoré som spomínal v úvode tejto knižky, že celý právny systém je na „srandu králikov“, funguje len v politickom zápase, kde neplatia žiadne iné pravidlá len pravidlo moci, totalizmu a hyenizmu. Voči mne a mojej rodine sa porušujú základné ľudské práva, už nie tak ako to bolo v minulosti zvykom, že tajná služba vám prevádza škody tajne, ale terajšia tajná služba útočí verejne, vy ju odhalíte, máte dôkazy, ale spravodlivosti sa nemôžete dovolať pre tento zastaralý „dvojramenný“ systém spravodlivosti.

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) KAPITOLA č. 11 EŠTE RAZ NIEČO O MANIPULÁCII ZÁKLADNEJ METÓDE SIS… Základnou metodou činnosti SIS je manipulácia. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že sa to okolo nich deje. Táto metóda je tichá, zákerná a plazí sa ako had. SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA vás dokáže celé roky pozorovať, skúmaťvaše zvyky a hlavne slabosti. Robí to skryte, nepozorovane, utajene a hlavne protizákonne. Na základe zistených informácii o vás , si potichu v utajenom zákulisí, prípraví scenár, ako sa bude s vámi „hrať“. Lepšie povedané zahrávať…. Takýto zápas sa nedá vyhrať…Pri činnosti SIS sa však jedná o tvrdé porušovanie ľudských práv… Ešte raz pripomíname, že dôležitým faktorom pre manipuláciu sú poznatky z vedných oborov psychologie. Jednotlivci, ale aj skupiny ľudí sú práve týmito spôsobom   „riadení“.

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Dovoľujem si tvrdiť, že celá ekonomika je na „hube“ len z dôvodov chamtivosti príslušníkov tajných služieb, ktorých nikto nemôže kontrolovať a preto môžu robiť čokoľvek. Prikladajú na vážky váh svoju nedotknuteľnosť, svoju hodnotu utajovateľnosti. Do týchto radov sa „nasáčkovali  čakatelia“, ktorí si prichádzajú na svoje. Keďže nevedia nič iné, ich firmy krachujú, podniky sa zatvárajú a štát sa ruinuje. Dokedy? Nové myslenie je aj o tom. Treba konečne začať hovoriť pravdu. Treba povedať ľuďom, že žiadna „nežná“ revolúcia nebola, išlo o celosvetový trend zastrašovania v ktorom zlyhal Gorbačov a následne sa zrútil celý bývalý východný blok. Že zmena vlastníckych vzťahov bola vynútená  štátnym prevratom, ktorú zorganizovali „čakatelia“, a tí chcú teraz ťažiť, privatizovať, lobovať, tunelovať skrátka rozkrádať spoločný majetok. To nie je trh, to je hyenizmus, lebo stotisíce nič netušiacích ľudí trpí. Ľudskosť, demokracia a sloboda sú pre nich len slová na hranie. Ale darí sa im len a len vďaka zastaralému pohľadu na spravodlivosť a zase len vďaka dvojramennej váhy spravodlivosti, ktorá nepozná tretí rozmer! Len z týchto dôvodov môžu zahmlievať pravdu, obracať pozornosť na nacionalizmus, kriminalitu, ktorú sami páchajú /viď čierne knihy/ a „ich“ spravodlivosť /odhaľujú sa len tie trestné činy, ktorými poškodzovali ich samých/, spravodlivosť ostatných ľudí, ktorí sú v ohrození je ignorovaná. Odhalením celej pravdy by celý národ mohol žiadať o odškodné. Lebo jedná veľká pravda sa odhalila, že tajné služby sledovali celú spoločnosť, každého kto vytŕčal z radu, každého kto mal iný názor, sociálne cítenie. Ale nie len za bývalej vlády, ale aj predtým, veď ona prevzala ich spôsob hry

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Poškodení ľudia, ktorí pochopia a pochopili, že ich život niekto doslova napadol ako parazit, že ich život niekto riadi proti ich vôli a chceli sa brániť proti týmto praktikám, boli zväčša označení za bláznov. Mnohí boli liečení na psychiatrii ambulantne, mnohí sú v psychiatrických ústavoch. Sú zbavovaní svojprávnosti, prichádzajú o rodiny, majetok… A to je tiež jeden z účelov. Urobi´t z ľudí bláznov, urobiť z nich trosky, častokrát dohnať k samovražde. Prečo? Cieľom je zničiť existenciu neposlušných ľudí, ktrorí napr. upozornia na nekalé praktiky medzi politikmi, vo vláde, v spoločnosti. Cieľom je znemožnit ich, ponížiť a obrať o všetko. MILÍ SPOLUOBČANIA, TOTO A EŠTE OMNOHO VIAC SI PLATÍTE Z VLASTNÝCH PEŇAZÍ.CCA 60 MILIÓNOV € JE ROZPOČET SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY.

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) Všeobecne platí právo asi v týchto intenciách: 1. Zobral si úver – neplatíš úver. Teda vina je jednoznačne v posudzovaní rovnoramennej spravodlivosti na strane neplatiča. Príčina sa nemá ako posudzovať. Nemá svoju vážku. Príčina je jednoznačná. Šát nevytvoril podmienky pre trhové hospodárenie, preto tisíce podnikateľov je v „hajzli“ a s ním celý národ. 2. Neplatíš úver. – predal si záložne právo. To už aj trestný poriadok považuje za trestný čin. Vinný je ten, kto predal záložné právo, ale opäť len v posudzovaní rovnoramennej spravodlivosti. Opäť sa príčina nemá kde odvážiť. Príčina môže byť tak ako v mojom prípade, že vám tajná služba bude protiprávne zadržiavať výrobný prostriedok aby ste nemohli platiť úver a dane. 3. Prenájom – neplatič. Očakávali by ste, že vážky váh rozhodnú v neprospech neplatiča. Áno, bolo by to logické aj bez prihliadnutiu tretieho rozmeru. Ale čo keď, prenajímateľ je ten istý ako v druhom prípade neplatič úveru, a neplatič v treťom prípade  mu zámerne neplatí, aby prenajímateľ nemohol  ďalej platiť úver. Takúto zložitejšiu „konšpiráciu“ náš rovnoramenný systém nedokáže rozoznať. 4. Vlastník výrobného prostriedku, ktorý nespláca úver – nájomca výrobného prostriedku, ktorý spochybnil vlastníctvo výrobného prostriedku. Tu už vážky váh sú bezmocné, čo vyplýva aj z praxe. 4 roky mi zadržiavajú výrobný prostriedok, ktorý som dal do nájmu a já vlastník sa nemôžem dovolať spravodlivosti, lebo ktosi spochybnil moje vlastníctvo a vyhráva tým, že na stroji zarába on a nie ja. Prvostupňový súd vám dá zapravdu, vďaka osobnosti predsedu senátu, ktorá sa nenechá uplatiť, ale odvolávací vyšší súd vám za pravdu nedá, lebo dovolí aby váhu spravodlivosti prevážili iné okolnosti, ktoré s prípadom takmer nesúvisia, až sa váha zasekne a musí rozhodnúť sila peňazí. Ten kto stroj používal, nikomu neplatil ten peniaze má, aj keď protiprávne, ale má, ten je vo výhode, lebo skutočný vlastník peniaze nemá a preto súd prehrá. Súd skutočnému vlastníkovi odoberie vlastnícke právo lebo nesplácal úver a pridelí to tomu kto ukáže peniaze, tie ukázal podvodník, ktorí protizákonne používal cudziu vec.

Pokračovanie nabudúce.

O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

Eduard Hakl – kniha – linka:

https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

Moje svedectvo – záznam z vysielania 9.8.2017 Občiansky tribunál:

https://www.youtube.com/watch?v=cUgvZad9amM&feature=youtu.be

 

 

 

Čiastka potrebná na dofinancovanie bežného chodu Hlavných správ za tento mesiac

Číslo účtu:

0€

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

MOSR: Medzinárodné cvičenie preverí súčinnosť v prípade živelných katastrof

Bratislava 23. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/MO SR)   Vojaci  zo siedmich krajín si od nedele 24. septembra na cvičisku Váh precvičia spoločný zásah a pomoc obyvateľstvu v prípade živelných katastrof. V poradí 15. cvičenie v rámci projektu Tisa skoordinuje vojakov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska, Ukrajiny a tiež amerických a rakúskych vojakov a pozorovateľov z Českej republiky "Celkovo sa na cvičení zúčastní…

Politológ: Po prvý raz bude v Bundestagu strana s krajne pravicovými riešeniami

Berlín/Banská Bystrica 23. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP Photo/Markus Schreiber)   Predpokladaný úspech Alternatívy pre Nemecko (AfD) v nedeľňajších voľbách do nemeckého Spolkového snemu bude znamenať, že po prvý raz sa "takáto krajne pravicovo vyhranená strana" dostane do povojnového zákonodarného zboru Nemecka, v rozhovore pre TASR to uviedol politológ Marek Lenč z Univerzity Mateja…

Hewlett Packard Enterprise prepustí minimálne 5000 zamestnancov

Palo Alto 23. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP Photo/LM Otero, File)   Americká spoločnosť Hewlett Packard Enterprise (HP) plánuje zrušiť minimálne 5000 pracovných miest. Dôvodom je rastúci tlak konkurencie, ktorý spoločnosť núti pokračovať v znižovaní nákladov Redukcia bude predstavovať približne 10 % pracovnej sily spoločnosti, uviedli pre agentúru Bloomberg zdroje oboznámené so…

KDH: Nemecké voľby budú pre smerovanie Európy rozhodujúce

Bratislava 23. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/Michael Sohn)   Výsledky nedeľňajších (24.9.) nemeckých parlamentných volieb budú podľa mimoparlamentného KDH kľúčové pre budúce smerovanie Európskej únie aj Slovenska. Kresťanskí demokrati veria, že v Nemecku vznikne po voľbách silná a proeurópska vláda Európa podľa lídra KDH Alojza Hlinu potrebuje konzervatívnu politiku, akú robia strany CDU/CSU na…

Yildirim: Reakcia Turecka na kurdské referendum bude mať aj bezpečnostný rozmer

Istanbul 23. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Prime Ministry Press Service/Pool photo via AP)   Reakcia Turecka na plánované referendum o nezávislosti severoirackého Kurdistanu bude mať diplomatický, politický, ekonomický a bezpečnostný rozmer, vyhlásil dnes turecký premiér Binali Yildirim Jeho slová zazneli pred dnešným zasadaním tureckého parlamentu, ktorý bude hlasovať o rozšírení mandátu na…

The New York Times opäť uviedol Slovensko ako pozitívny príklad práce s Rómami

Washington 23. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Renomovaný americký denník The New York Times opäť spomenul Slovensko ako príklad úspešnej práce s Rómami. Tentoraz si nás všimli priamo editori novín. Spišský Hrhov podľa nich rúca škaredé rómske stereotypy. Editoriál zverejnil denník včera na svojom webovom portáli a dnes v tlačenom vydaní Dvanásť miliónov Rómov…

Američania inkasovali v Sýrii tvrdý úder

Moskva 23. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP Photo/Susan Walsh)   Andrej Polunin na portáli svpressa venoval svoju pozornosť poslednému vývoj v Sýrii, kde Američania vyšli s novou iniciatívou obnoviť dialóg s Ruskom O potrebe nového dialógu s Ruskom hovoril Herbert McMaster, špeciálny poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre otázky štátnej bezpečnosti V…

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický ústav SAV organizujú cyklus prezentácií pod hlavným názvom Mundus arcanus - Tajomný svet.

  Bratislava 23. septembra 2017 (HSP/Foto:SAV)   Od septembra 2017 Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV usporiada cyklus prezentácií z oblasti archeológie a histórie najmä východného Slovenska pod názvom Mundus arcanus – Tajomný svet Prednášky a prezentácie majú populárno-vedecký charakter a sú upriamené pre učiteľov dejepisu, náboženstva, estetiky, umenia, kultúry, výtvarnej…

Nemecko: Merkelová sa možno bude musieť vzdať "nenahraditeľného" Schäubleho

Berlín 23. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP Photo/Martin Meissner)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa po nadchádzajúcich parlamentných voľbách bude možno musieť vzdať svojho dlhoročného kľúčového spolupracovníka, ministra financií Wolfganga Schäubleho. K tomuto kroku bude zrejme nútená pristúpiť v prípade, ak bude chcieť vziať do vlády liberálnych slobodných demokratov (FDP), všíma si český…

Rada pre mládež a univerzity KBS pozve mladých prežiť Odvážny rok

Bratislava 23. septembra 2017 (HSP/Foto:Národné stretnutie mládeže)   Tím Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) odštartuje o týždeň oficiálnu kampaň na podporu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a Svetových dní mládeže (SDM) v Paname S jej pomocou prepojí myšlienky oboch podujatí, na ktorých sa očakáva niekoľko…

Kolumbia: OSN ukončila proces deaktivácie zbraní povstalcov FARC

Bogota 23. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Ricardo Mazalan)   Experti OSN ukončili proces deaktivácie tisícov zbraní a munície, ktoré patrili povstalcom z ľavicových Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC), informovala dnes agentúra AP Šéf misie OSN v Kolumbii Jean Arnault na piatkovej ceremónii, na ktorej sa zúčastnil aj prezident krajiny Juan Manuel Santos,…

SaS: Kočner používa dve rôzne adresy trvalého bydliska, kompetentní by mali konať

Bratislava 23. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podnikateľ Marián Kočner je v jeden deň zapísaný do obchodného registra s dvomi odlišnými adresami trvalého pobytu: s Chrasťovou 29, Bratislava a s Chrasťovou 22, Bratislava. Poslanci NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jozef Rajtár a Ľubomír Galko upozornili, že obchodný register umožňuje používať dve rôzne…

Expert: V Sýrii sa odohrávali niektoré "hrozné veci"

Moskva/Idlib 22. septembra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Misha Japaridze)   Bolo publikované video útokov letectva na ozbrojencov, ktorí obkľúčili ruských vojakov v Sýrii. Politológ Araik Stepanjan vpriamom prenose rádia Sputnik vyjadril presvedčenie, že ozbrojenci nejednali samostatne, ale na popud USA. Jednotka ruskej vojenskej polície sa prebojovala z obkľúčenia teroristov v oblasti sýrskej provincie Idlib za…

Polícia stále vyšetruje korupciu v prípade exstarostu Marianky Radovana J.

Bratislava 23. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Polícia stále vyšetruje prípad bývalého starostu Marianky Radovana J., ktorý je obvinený zo zločinu prijímania úplatku. Vyšetrovanie zatiaľ neukončila. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl "Vyšetrovanie v uvedenej veci sa nachádza v procesnom štádiu po vznesení obvinenia. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je…

Daniel Lipšic už pozná trest za smrteľnú dopravnú nehodu

Bratislava 22. septembra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Okrem podmienečného trestu udelil súd Lipšicovi aj šesťročný zákaz šoférovania motorových vozidiel Okresný súd (OS) Bratislava III odsúdil bývalého poslanca a ministra Daniela L. na podmienečný trest tri roky v prípade dopravnej nehody na Vajnorskej ulici v Bratislave v septembri minulého roka.…

Americké média s odvolaním sa na ministerstvo vnútornej bezpečnosti uvádzajú, že Ruskí hakeri počas amerických volieb napadli 21 amerických štátov

Washington, Londýn, Moskva, 23. septembra 2017 (HSP/Foto: Screenshot Reuters)   Konečne si všetkých spočítali! Ani rok americkým „kompetentným“ to netrvalo: domáce média s odvolaním sa na ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA uvádzajú, že Rusko... pardon, ruskí hakeri počas amerických prezidentských volieb napadli 21 štátov Viaceré americké a britské média včera večer uviedli, že…

Európska únia rozkazuje už aj nečlenským krajinám: Prijmite viac imigrantov! Musíme ich presídliť priamo z Afriky, odkazuje Nórsku

Brusel 23. decembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/ANSA/Ciro Fusco)   Bruselským byrokratom už zrejme nestačí nanucovanie imigrantov členským krajinám EÚ. Komisár pre prisťahovalectvo ,Dimitris Avramopoulos vyzval Nórsko, ktoré nie je členom Európskej únie, aby prijímalo viac imigrantov, ktorých treba presídliť priamo z Afriky Európska únia napísala nórskej vláde list, v ktorom požaduje, aby…

Amerických dôstojníkov, ktorí viedli útok na ruskú skupinu vojenských policajtov, treba postaviť pred súd

Damask 23. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR/Qasioun, via AP)   Portál rueconomics.ru publikoval slová ruského experta Igora Korotčenka pre televízny kanál Zvezda Igor Korotčenko uviedol, že členov amerických tajných služieb, ktorí viedli sýrskych teroristov s cieľom zajať ruských vojenských policajtov treba postaviť pred vojenský tribunál. Igor Korotčenko uviedol, že Rusi už dlho…

TopSpeed

Brezno má od včera nový obchvat

2

Včera sme informovali o ďalšom šialenom predlžení termínu dostavby kompletnej diaľnice D1 do Košíc o 10 rokov! Pre motoristov z Horehronia však mal včeajší deň príjemnú stránku. Brezno dostalo nový obchvat, ktorý môžu motoristi naplno využívať. Nie je toho veľa, ale mesto to odbremení.

Výsledky akcie Jazdím Ford pre Život

1

Projekt Jazdim Ford pre Život je zameraný na bezpečnosť mladých ľudí na cestách. Konal sa počas štyroch augustových dní. Praktický celodenný tréning absolvovalo spolu s nami celkovo 257 mladých vodičov. Tréning v Centre bezpečnej jazdy v Orechovej Potôni zahŕňal zvládanie nástrah šmykľavej vozovky, vyhýbacie manévre, krízové brzdenie, simulátor nárazu či jazdu pod…

Bugatti Chiron vyrobia 500-krát. O 2 roky začne vývoj nástupcu

3

Počas autosalónu IAA Frankfurt 2017 sa Bugatti Boss Wolfgang Durheimer vyjadril k niekoľkým zaujímavým témam. Napriek tomu, že Bugatti Chiron tento rok len začal svoj komerčný život, zdá sa, že naň čakalo ozal "veľa" ľudí. K septembru 2017 mala automobilka objednávku na 300 kusov. To sú takmer 2/3 celkovej chystanej…

Chris Forsberg má v ďalšom efektnom videu Nissan 370 Z

0

Aj vy sa radi pozeráte na profíkov za volantom? Drift legenda Chris Forsberg v ďalšom videu predvedie, ako driftuje. Podobne ako Ken Block, aj on svoje zručnosti často ukazuje v akčných a efektných videách. Toto natočili pre reklamné účely energeťáku NOS. Zaujala ma absolútna presnosť, s ktorou viedol značne modifikovaný Nissan 370 Z.…

Nezaplatené PZP vinníka nehody? Na peniaze budete čakať mesiace!

19

V redakcii nás nemilo prekvapila, ba dokonca zhrozila správa o tom, že na Slovensku jazdí 150 tisíc áut bez uzatvoreného PZP! Nie som zástancom všetkého „zákonného“ v tomto štáte, ale povinné zmluvné poistenie je kľúčom k riešeniu dopravných nehôd, hlavne z finančnej stránky. A kto má na opicu, musí nájsť 100 eur…

Ako a čím doma leštiť karosériu? AUTOvKELLY

2

Je možné a vhodné leštiť karosériu auta svojpomocne v domáckych podmienkach? Áno, ale! Porovnávame kvalitu a účinnosť 4+1 produktov zo sortimentu predajní AUTOKELLY vhodných na hobby preleštenie karosérie svojpomocne v domáckych podmienkach. Ak s touto činnosťou nemáte skúsenosti a nemáte svoj osvedčený produkt, nad rámce rád z videorecenzie odporúčame ešte…

KAMzaKRÁSOU

Jesenné hrejivé smoothies, ktoré posilnia imunitu

2

Chladné a sychravé počasie posledných dní sa podpísalo už na viacerých z nás. Bolí vás hlava, tečie vám z nosa alebo už cítite aj bolesť v krku? Jesenné angíny sa už naplno prejavujú. Snažte sa tomu zabrániť! Najlepší je na to vitamín C. Môžete však vyskúšať aj kombinácie rôznych druhov ovocia a zeleniny. Vyskúšajte tieto jesenné hrejivé…

Top inšpiratívne outfity Amal Clooney!

3

Amal Clooney (Alamuddin) je nielen krásna, ale aj veľmi inteligentná a múdra žena. Najväčšiu pozornosť svetovej verejnosti si získala až vďaka sobášu s hollywoodskym hercom Georgom Clooneym, avšak našu pozornosť si táto orientálna kráska získala aj zmyslom pre módu, šarmom a eleganciou. Pripravili sme si pre vás top outfity Amal Clooney! 

Video Nenávidené a milované pehy. Dnes sa už dokonca tetujú!

2

Možno ste o tom nevedeli, ale pehy sú vlastne kožnou poruchou, vznikajú nerovnomerným rozložením kožného pigmentu a v minulosti boli znakom diabla a bosoráctva. Rovnako ako bradavice či materské znamienka. Dnes sa považujú za sexi chybičku krásy, ktorej mnohí muži nevedia odolať. Časy, kedy sa „pehane“ snažili všemožne maličkých fliačikov z tváre zbaviť, sú preč.…

Problémy s nespavosťou: Zbystri pozornosť, tvoje orgány ťa varujú!

2

Spíte počas celej noci? Môžete si zagratulovať. Problém s nespavosťou je totiž jednou z najtypickejších komplikácií, ktoré nám dokážu poriadne zmeniť život. Niektorí máme problém so zaspávaním, iní sa budia počas noci a hneď niekoľkokrát. Existuje veľa teórií, ktoré sa zaoberajú týmito problémami a jedna z nich, ktorá je inšpirovaná čínskou medicínou, objasňuje…

Lucia Sasková - Zlatokopka 3

1

Je tu pokračovanie mimoriadne úspešných románov Zlatokopka a Zlatokopka 2. Podtitul novej Zlatokopka 3 je Nezažiješ, neuveríš – poukazuje na to, že je až neuveriteľné, čoho sú niektorí ľudia schopní. „Príbeh je vymyslený, no inšpirovaný skutočným príbehom, v ktorom žena doplatila na svoju naivitu a zištnosť pri vplyvnom priateľovi,“ vysvetľuje…

Vyhrajte 6x Trussardi Riflesso pánsku toaletnú vodu (v hodnote 51 €)

11

Trussardi Riflesso zachytáva dušu muža, ktorého hodnoty sú stanovené slovami a zmyslom pre modernosť, tradíciu, rodinu, prácu, kvalitu a sofistikovaný život. A práve to mu dáva prirodzenú a nenútenú eleganciu. 

TopDesať

Video: Zem dýchala počas zemetrasenia v Mexiku

0

Prírodné katastrofy môžu odhaliť niektoré zvláštne a úžasné geologické efekty prírody. Jeden z nich, sme mohli vidieť v Mexiku pri nedávnom zemetrasení. Zemetrasenie o sile 7,1 stupňa nám ukázalo, že aj Zem "dýcha". Vystrašení obyvatelia neverili vlastným očiam, keď videli ako sa dvíha betón na ulici.   [adrotate group="11"]  …

5 miest na svete, kde je zákaz fotografovania

0

Dovolenka je dlho očakávaný (zvyčajne rok ťažkej práce) čas cestovania a voľného času. Počas tejto doby by sme si mali zanechať čo najviac spomienok a samozrejme k tomu patria aj fotografie. Avšak v niektorých krajinách platia určité zákony. Medzi ne patrí aj napríklad zákaz fotografovania. Ten sa vzťahuje na ľudí,…

10 skutočne znepokojujúcich fotiek, pri ktorých budeš pociťovať úzkosť

0

Určite nebudeš namietať, že na narušených vzorcoch, nedokonalej symetrii a iných chybných prvkoch je niečo znepokojujúce. Pritom ani nemusíš mať vyvinutú obsesívno-kompulzívnu poruchu, aby si pri pohľade na takéto fotografie pociťoval úzkosť Nevadí, že nie si perfekcionista, je zrejmé, že naše mozgy dávajú prednosť veciam, ktoré sú usporiadané pekne a podľa určitých…

Deti a svadba: 10 zábavných fotografií

0

Buďme na chvíľku úprimní: svadby nás môžu poriadne unaviť. Najmä vtedy, ak sa staráme o množstvo vecí pred, či počas samotného obradu. Rozdielne to nie je ani počas svadobnej hostiny. Dnes sa však budeme baviť o inej únave (nie, nemám na mysli ani tú spoločenskú :D). Ukážeme si zbierku fotografií…

Po vydarenej paródii Hej, do školy! prišla dvojica Tom a Elo s ďalšou peckou, tentokrát o Tatrách

0

Nebolo to tak dávno, čo sme písali o hudobnej dvojici Tom a Elo a ich podarenej paródii na aktuálny slovenský hit "Hej, sokoly!", ktorá sa stala "hymnou školákov". Nuž, chlapci sa znovu pustili do tvorby a podarilo sa im to aj tentokrát. :) Hit mladého kreatívneho dua, ktoré si hovorí…

Umelec mení slová na kresby

0

Jonathan Stephen Harris sa narodil v Burton-on-Trent (Anglicko). Tento umelec nemá iba pevnú ruku, ale aj ostrú myseľ. Kde ostatný vidia písmená a slová, on vidí dokonalý priestor, kde sa môže realizovať. Aby to dokázal, Jonathan vytvoril sériu videí, v ktorých premieňa slová na kresby. Či je to telefón, pizza…