FICO a RADIČOVÁ spolu dali proti mne žalobu. Pretože FICO a RADIČOVÁ sú z rovnakej mafie. Ľudia, príďte ma podporiť v tomto nerovnom boji…

Publikované 18.09. 2017 o 11:37 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fico radicova

Vo štvrtok 21. septembra 2017 o 13.00 sa stretneme pred Okresným súdom Bratislava 4 na ul. Saratovská 1/A. Na súdne konanie sú predvolaní na výsluch aj FICO a RADIČOVÁ. V tomto boji proti tomuto prehnitému systému a totalitnému režimu ide o nás všetkých, nie iba o mňa –  občana Martina Bavolára.  Ľudia, žijete v obrovskom divadle, kde ste klamaní, okrádaní, zdieraní a zotročovaní… Príďte ma podporiť v boji s celou touto bandou zlodejov, ktorá nás tu už dlhé roky zdiera, okráda, zotročuje, klame a vykorisťuje.Oni vo vláde a parlamente si robia čo chcú a my trpíme a živoríme… Na Úrade vlády SR som pôsobil v postavení podpredsedu Bezpečnostnej rady SR na úseku Medzirezortnej komisie a vo funkcii hlavného štátneho radcu Výboru na koordináciu tajných služieb. Za môj boj proti zneužívaniu štátnej moci a korupcii na najvyšších miestach, za môj boj proti bezpráviu a  proti mafii som bol a naďalej som politicky prenasledovaný, zastrašovaný a umlčovaný. Z dôvodu, že som odhalil a objasnil zneužívanie štátnej moci kriminálnymi a politickými subjektami, manipulovanie so štátnymi dotáciami, eurofondami, štátnymi zákazkami a že som odhalil štruktúry organizovaného zločinu na Úrade vlády SR, tak som bol vykonštruovane vyhodený mafiou Gorila  zo zamestnania. Zažil som Radičovú aj Fica. Obidvaja pomáhali a pomáhajú mafii a chránili a chránia korupciu, klientelizmus a bezprávie v  orgánoch štátnej správy. Preto je dehonestovaný základ našej republiky – Ústava. Ľudia sú zúfalí, sklamaní  a beznádejní. Vo vláde, parlamente a súdnictve sú bandy zlodejov, feťákov, alkoholikov, úchylákov, mafiánov a zločincov. Oni rabujú a drancujú štát, zotročujú, zdierajú a vykorisťujú ľudí, pošliapavajú naše ľudské práva a občianske slobody. Ďalšou traumou nášho štátu je, že doposiaľ nie je riadne vyšetrená kauza Gorila, ktorá je súčasťou celej mafiánskej chobotnice. Tento stav v spôsobuje aj genocídu celých skupín obyvateľstva – dôchodcov, pracujúcej chudoby a nezamestnaných, ich uvedeným do takých ekonomických a sociálnych životných podmienok, ktoré vedú k ich čiastočnému alebo úplnému fyzickému zničeniu. Za to, že na to verejne poukazujem, som týmto prehnitým systémom a totalitným režimom prenasledovaný a perzekvovaný. Banda zlodejov vo vláde a jej prisluhovači v polícii, tajných službách, prokuratúre a na úradoch ma vykonštruovane kriminalizujú, odpočúvajú, sledujú a monitorujú. Preto v legitímnom postavení zákonného odporcu z dôvodu hodného osobitného zreteľa odmietam v plnom rozsahu túto vykonštruovanú a protiprávnu žalobu Fica a Radičovej proti mne. Pretože právoplatné potvrdenie Úradu vlády SR o štátnej službe vydané podľa § 58 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a  doplnení niektorých zákonov dôvodne a zákonne preukazuje, že nemám žiadne záväzky súvisiace so štátnozamestnaneckým pomerom. Žalobu proti mne zorganizovali a zosnovali spolu po dohode Radičová a Fico na politickú objednávku mafie Gorila a jej prisluhovačov s cieľom ma umlčať, zastrašiť a zlikvidovať. Dôkazy a  rozhodujúce skutočnosti, súvislosti a okolnosti k mojej osobe sú aj na internetových stránkach a v archíve  denníka Parlamentné listy, Hlavné správy, televízie JOJ, verejnoprávnej RTVS, kresťanského rádia Lumen, magazínu Dav Dva, rádia Slobodný vysielač a na youtube.  Vedenie štátu, zákonodarná moc a súdnictvo uplatňuje selektívny prístup k právu. Vládna koalícia a takzvaná opozícia si spolu robia, čo len chcú a bežní občania živoria a trpia…  Ale na nepráve nesmie byť právo. Preto aj toto prehnité súdnictvo nemá nič spoločné so spravodlivosťou. Menom Slovenský Snowden ma mediálne nazvali Parlamentné listy a rádio Slobodný vysielač, ako aj ďalší mnohí občania pri našich osobných stretnutiach, tak preto Slovenský Snowden. Mám odbornú  prax v dĺžke takmer dvadsať sedem rokov a špecializované vysokoškolské vzdelanie v odbore Národná bezpečnosť. Nie som a ani som nikdy nebol členom politickej strany alebo politického hnutia. Som držiteľom Osvedčenie Národného bezpečnostného úradu o bezpečnostnej previerke na najvyšší stupeň utajenia Prísne tajné. Som bezúhonný, môj Odpis registra trestov je čistý, je bez záznamu. Za tento môj boj proti nekalým praktikám a totalitným štruktúram a za moje ľudskoprávne, protikorupčné a občianske aktivity a za moje bezpečnostné názory a odborné postoje som politicky prenasledovaný, diskriminovaný a existenčne perzekvovaný. Bol som od roku 2005 sedem krát vykonštruovane a diskriminačne vyhodený zo zamestnania (dva krát zo Slovenskej informačnej služby, raz z Úradu vlády SR, dva krát z Ministerstva obrany SR, raz z Kriminálneho úradu finančnej správy a raz z Ministerstva vnútra SR). Napriek tomu, že som úspešne vykonal prijímacie a výberové konania mi bolo taktiež od roku 2011 opakovane skorumpovanými politikmi a ich prisluhovačmi z politických a protiprávnych dôvodov zabránené mať mne primerané zamestnanie na Ministerstve spravodlivosti SR a dva krát v osobitných zložkách Policajného zboru. Na úseku všetkých mojich podnetov, sťažností a trestných oznámení si orgány činné v trestnom konaní nesplnili svoje pracovné povinnosti, nič nevyšetrovali. Na základe mojich súdnych žalôb, ktoré som podal v zákonnej lehote na príslušné súdy, je súdne stíhaný Úrad vlády SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo financií SR a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave. Pretože nebudem mlčať a ani sa schovávať, ale budem vo verejnom záujme aktivista, bloger a disident, ako by som mal tolerovať a trpieť skorumpovaných politikov a ich prisluhovačov vo vláde, v parlamente, polícii, prokuratúre, súdnictve, zdravotníctve, verejnoprávnych médiách a  na úradoch. Napriek tomu Slovensko je nádherná krajina a mojim snom je, aby naše Slovensko bolo spravodlivé, fungujúce, bezpečné a bohatšie.  Bojovník nemôže ponechať nič náhode. V skutočnosti ovláda výsledky udalostí silou svojho vedomia a svojím nezlomným zámerom. Za vykonštruované, diskriminačné a protiprávne vyhodenie zo zamestnania na Úrade vlády SR som podal pracovnoprávnu žalobu, ktorú nezákonne zmarili sudkyne Doláková a Kašajová z Okresného súdu Bratislava 1 a Sádovský, Erenová a  Podmajerská z Krajského súdu Bratislava. Menované osoby konali v obzvlášť závažnom rozpore s Ústavou SR a so Zásadami sudcovskej etiky. Kašajová, Doláková, Sádovský, Erenová a  Podmajerská úmyselne a na pokyn organizovaného zločinu vo vláde, parlamente a súdnictve zabránili spravodlivosti a zmarili odhalenie pred súdom, ktoré osoby na Úrade vlády páchali a páchajú bezprávie, korupciu a zločin. Celé konanie bolo tak absurdný a politický proces. V zákonnej lehote 31. marca 2017 som podal dovolanie na Najvyšší súd SR z dôvodu, že nesprávnym procesným postupom mi bolo okresným a krajským súdom znemožnené uplatniť si mne patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces a z dôvodu, že takáto vec v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola riešená. Dôkazmi, ktoré sú právoplatné a  to rozhodnutie Sociálnej poisťovne   s  označením  200-135600-CA02/2010 zo dňa 14.12.2010, uznesenie vlády SR číslo 1177/2004 schválené  na zasadnutí   vlády SR dňa   08.12.2004, uznesenie vlády SR č. 702/2015 na 191. zasadnutí vlády SR dňa 16.decembra 2015 s  poukazom na článok číslo 7   Štatútu Bezpečnostnej rady SR a ďalšími dôkazmi – písomné potvrdenie Úradu vlády SR o mojej štátnej službe, písomné potvrdenie ošetrujúceho lekára z  Nemocnice svätého Michala s  prílohou zo dňa 06.03.2013 na právnom základe výzvy súdu zo dňa 20.02.2013, legitímne výplatné pásky Úradu vlády SR  mzdové obdobie X, XI, XII/2010, rozhodujúcimi skutočnosťami a  skutkovými okolnosťami, ktoré som označil, uviedol a pripojil do spisu v  priebehu konania a  teda tvoria obsah spisu, tak jednotlivo a  v  ich vzájomnej súvislosti je preukázané, že vykonštruované skončenie môjho štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou protiprávnym spôsobom z protiprávneho dôvodu – zrušením môjho miesta je neplatné,  ako aj samotným nedoručením písomného oznámenia o skončení môjho štátnozamestnaneckého pomeru zákonným spôsobom.  Skutočnosti, súvislosti  a okolnosti:

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/ODHALENIE-Byvaly-SIS-kar-prehovoril-Na-Urade-vlady-bujneju-mafianske-struktury-Schrankove-firmy-vlastnia-politicke-spicky-a-Gorila-To-je-len-sucast-este-ovela-vacsej-kauzy-257929

 

Mgr. Martin Bavolár – protimafiánsky, protikorupčný a protitotalitný novinár, redaktor a moderátor, občiansky aktivista a bezpečnostný činiteľ, ľudskoprávny disident a investigatívny a  nezávislý bloger,  predseda Občianskej komisie na ochranu Ústavy Slovenskej republiky, Tel.: 0908 127 802

 

 

Čiastka potrebná na dofinancovanie bežného chodu Hlavných správ za tento mesiac

Číslo účtu:

0€

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Odvrátená strana SNP: Katolícky kňaz vyrozprával svedectvo o masakri občanov Slovenského štátu zo strany partizánov

Slovensko 18. septembra 2017 (HSP/Foto: nadhlad)   Katolícky kňaz, Jozef Pöss, vydal svedectvo o SNP trochu v inom svetle, ako nám je médiami a politikmi zvyčajne prezentované. O nasledujúcich riadkoch, ktoré ukazujú zvrátenú stránku povstania, by sa na školách malo taktiež učiť a prestať si SNP a partizánov idealizovať V roku 1944 bol katolíckym kňazom v obci Sklené,…

Podľa jedného zo šéfov nemeckej AfD je islam nezlučiteľný s demokraciou

Berlín 18. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Islam je nezlučiteľný s demokraciou. V týždni pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v Nemecku to povedal dnes jeden z vedúcich predstaviteľov nacionalistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alexander Gauland Z podhľadu strany AfD je islam "tiež politickou doktrínou" a ako taký je "nezlučiteľný so slobodným…

Počas víkendu polícia nezaznamenala žiadneho vodiča pod vplyvom alkoholu

Bratislava 18. septembra 2017  (TASR/HSP/Foto:TASR)   Policajné hliadky po celom Slovensku počas uplynulého predĺženého víkendu nezachytili ani jedného vodiča, ktorý by si sadol za volant pod vplyvom alkoholu Akcia Deň zodpovednosti sa uskutočnila od 15. do 17. septembra. TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. Podľa polície takmer každú…

V kauze týrania exposlancom Smeru-SD vypovedala svedkyňa

Prievidza 18. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR)   V kauze týrania exposlancom Národnej rady SR a bývalým okresným šéfom Smeru-SD v Prievidzi Vladimírom J. dnes na Okresnom súde v Prievidzi vypovedala svedkyňa. Na súde tiež čítali zvyšné listinné dôkazy zo spisu, informoval TASR hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus "Hlavné pojednávanie…

Rosneft a iracký Kurdistan postavia potrubie pre export plynu do Turecka a Európy

Bagdad 18. septembra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-František Iván)   Rosneft a iracký Kurdistan plánujú v roku 2019 spustiť potrubie pre export plynu do Turecka a Európy, uviedla ruská ropná spoločnosť vo vyhlásení   "Zmluvné strany diskutovali o možnosti účasti spoločnosti (Rosnefť) v projekte financovania výstavby plynovej infraštruktúry v irackom Kurdistane. Očakáva sa, že…

Nepál zavádza nový zákon trestajúci činnosť vedúcu k náboženskej konverzii

Nepál 18. septembra 2017 (HSP/TK KBS/RV/Foto:Wikimedia)   Kresťanská komunita v Nepále vyjadrila svoje veľké obavy ohľadne nového zákona, na základe ktorého môže dôjsť k potrestaniu všetkých náboženských konverzií a evanjelizačných a apoštolských aktivít v krajine. Ako informoval vatikánsky denník L´Osservatore Romano, zákon má nadobudnúť platnosť v auguste 2018. Ktokoľvek bude…

Trump: Osud jadrovej dohody s Iránom závisí od prísnosti monitorovania

Viedeň 18. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump dnes varoval, že Washington odstúpi od jadrovej dohody, ktorú dohodol s Iránom a piatimi ďalšími krajinami. Stane sa tak, ak usúdi, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) nemonitoruje túto dohodu dosť prísne, uvádza agentúra AP Irán v reakcii…

V uplynulom týždni zomreli na tratiach ŽSR tri osoby po zrážke s vlakom

Bratislava 18. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   V 37. týždni zomreli na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) traja ľudia po strete s vlakom. Nehody sa stali v úseku Sládkovičovo – Galanta, Prievidza nákladná stanica – Nováky a na železničnej stanici (ŽST) Nové Mesto nad Váhom. Zmeškaných bolo 22 vlakov osobnej dopravy.…

Žitňanská: Očakáva od právnických fakúlt a mimovládok nominácie do Súdnej rady

Bratislava 18. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka vlády Lucia Žitňanská (Most-Híd) oslovila právnické fakulty a mimovládne organizácie, aby ponúkli návrhy kandidátov, ktorí by zastupovali vládu v Súdnej rade Už 27. septembra končí päťročné funkčné obdobie dvom z troch zástupcov vládnej moci v najvyššom samosprávnom orgáne súdnictva.…

Mesto Šaľa sa zapojilo do Európskeho týždňa mobility, ponúka cestovanie zdarma

Šaľa 18. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Cestujúci v Šali budú môcť počas nasledujúceho piatka využívať mestskú hromadnú dopravu bezplatne. Mesto sa tak spolu s dopravcom, spoločnosťou Arriva, zapojí do Európskeho týždňa mobility  Hlavnou myšlienkou tohtoročnej kampane je čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita. Cieľom je motivovať ľudí, aby svoje autá vymenili…

Polícia ukončila vyšetrovanie prevádzačstva, obvinení sú aj policajti

Bratislava 18. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Vyšetrovanie v prípade trestného činu prevádzačstva, v ktorom boli obvinení aj bývalí a súčasní policajti, bolo ukončené návrhom na podanie obžaloby. TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície koncom roka 2016…

Valocký vo výberovom konaní obhájil riaditeľský post v NOÚ

Bratislava 18. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Svoje riaditeľské pozície obhájili ďalší dvaja doterajší šéfovia zdravotníckych zariadení. Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave tak bude naďalej viesť Jozef Valocký, ktorý je aj poslancom Národnej rady SR za Smer-SD Valocký vedie NOÚ od konca minulého roka, keď nahradil dovtedajšieho riaditeľa ústavu Jozefa…

Colníci zaistili v bratislavskej predajni falzifikáty za viac ako 68.000 eur

Bratislava 18. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-FS SR)   Colníci Colného úradu Bratislava zaistili v predajni módnych odevov a doplnkov v centre hlavného mesta falzifikáty za viac ako 68.000 eur Kabelky, peňaženky, opasky či topánky boli len vydarenými napodobeninami svetových značiek. TASR informovala Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR. Bratislavskí colníci v…

EÚ vyzvala na predkladanie návrhov k Európskemu roku kultúrneho dedičstva 2018

Brusel 18. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Európska komisia (EK) dnes zverejnila výzvu na predkladanie návrhov na financovanie projektov nadnárodnej spolupráce spojených s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018 Výzva bola zverejnená v rámci programu Tvorivá Európa, ktorý je zameraný na podporu kultúrnej a tvorivej činnosti. Je pozvánkou pre aktérov v oblasti…

Hlavný poľský rusofób sa ukázal byť "agentom Moskvy"

Varšava 18. septembra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Alik Keplicz)   Stúpenci Donalda Tuska zo strany Občianska platforma podozrievajú hlavného poľského "lustrátora" Antoniho Macierewicze z väzieb na ruské tajné služby. Obvinenie z väzieb na Rusko sa na Západe stalo účinným nástrojom v politickej bitke. Poľsko nie je výnimkou - skôr vlajkovou loďou. Pokiaľ sa to…

Putin dnes príde do Leningradskej oblasti, aby si na vlastne oči pozrel, ako prebiehajú vojenské cvičenia Západ 2017

Moskva 18. septembra 2017 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Tlačová služba Kremľa informovala, že ruský prezident „ide na Západ“: Vladimír Putin dnes príde do Leningradskej oblasti, aby si na vlastne oči pozrel, ako prebiehajú vojenské cvičenia Západ 2017, ktoré tak znervózňujú politikov v USA a EÚ „Najvyšší veliteľ uskutoční inšpekciu konania Ozbrojených síl…

Japonský diplomat Amano bol opäť zvolený za šéfa jadrovej agentúry OSN

Viedeň 18. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Valné zhromaždenie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) dnes hlasovaním rozhodlo, že funkciu jej generálneho riaditeľa bude ďalšie štyri roky zastávať opäť Jukija Amano. MAAE o tom informovala dnes na svojej webovej stránke Jukija Amano sa prvého mandátu generálneho riaditeľa MAAE ujal v decembri…

Šéf štatistického úradu obvinil Johnsona zo zavádzania ohľadne brexitu

Londýn 18. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Šéf britského štatistického úradu David Norgrove obvinil ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona, že zavádza verejnosť klamlivými tvrdeniami Minister totiž uviedol, že vystúpenie z Európskej únie prinesie Británii dodatočnú sumu 350 miliónov libier (392,72 milióna eur) týždenne, ktorá sa bude môcť použiť na zdravotnú starostlivosť.…

TopSpeed

Banálny dizajn áut? Chris Bangle v tom má jasno!

0

Jeho najkontroverznejší výtvor je BMW radu 7 E65. Mnohí považujú „Bangle“ éru za dizajnový prešľap. Pravdou však je, že vzhľad predáva a za éry Bangla BMW predbehlo Mercedes v celosvetovom predaji na poli prémiových áut. Je to špekulácia a dizajn áut nemusel byť dôvod obrody BMW v tom období. Ex-šéfdizajnér BMW (1992-2009) navštívil…

Nástupca unikátneho Porsche 911 R má zelenú! A bez obmedzenia počtu kusov

0

Firma na výrobu zážitkov za volantom, Porsche, v roku 2016 uviedla na trh úžasný a puristický model 911 R. Išlo o limitovanú edíciu a vypredali ich ako teplé rožky. Aj keď za Porsche 911 R nám bude ľúto a siahnuť naň bude v budúcnosti stáť viac ako obličku, svitá nádej. Porsche…

Volvo XC40 odhalené v predstihu. Unikli prvé zábery!

0

BMW X2 a Audi Q2 musia byť na pozore. Budúci rok príde na trh Volvo XC40, malý crossover s prémiovou švédskou atmosférou. Oficiálne ho predstavia počas tohto týždňa, presne 21. septembra 2017. „Vďaka“ Volvo Hungary však unikli nezostrihané video zábery nového typu a my si ho môžeme vychutnať ešte pred premiérou.

Športový sedan Genesis G70 je konkurent tradičným Nemcom A4, radu 3 a triede C

3

Nový Genesis G70 chce podkúriť súperom. Medzi jeho hlavných konkurentov majú patriť Audi A4, BMW radu 3, Mercedes triedy C či Jaguar XE. Dalo by sa hovoriť aj o Lexuse IS a Alfe Romeo Gulia, no tie v Európe nerobia celkom relevantné čísla predaja. Veľmi sa mi páči, že sa nájdu aj…

Česi možno budú mať polygón pre autonómne autá dvakrát

3

Autonómne autá sú, zdá sa, nevyhnutná budúcnosť dopravy. Priznám sa, desí ma myšlienka, že raz bude o mojom živote rozhodovať „blbý“ počítač. Každopádne, autonómne autá treba riadne testovať a overovať. Pred časom sme informovali, že polygón pre autonómne autá v Čechách postavia. Naši uvažovali o testovacej diaľnici z Čiech (D2) o…

Šéfa BMW M nezaujíma nová M1, BMW supercar nepotrebuje

1

BMW M1 Hommage pritiahlo vlnu pozornosti k bavorskej značke a hovorilo sa, že supercar by sa mohol dostať do produkcie. Všetko je nakoniec ináč a BMW neplánuje postaviť nástupcu legendárnej M1. Šéf divízie BMW M, Frank Van Meel nemá záujem stavať supercar pre pár vyvolených a myslí si, že ich poslanie je niekde inde.

KAMzaKRÁSOU

Jesenné recepty: Lahodná nátierka z kačacej pečienky

0

Lahodná kačka, zemiakové lokše či jemná pečienka, to všetko môžete počas najbližších dní ochutnať v rôznych reštauráciách.Takéto menu však býva celkom drahé. Prečo si teda kačacie hody neurobiť aj doma? Ako predjedlo alebo na raňajky skvelo padne nátierka z kačacej pečienky. Je to naozaj jednoduchý recept, tak si ho poďte s nami vyskúšať.

Disney rozprávky - Jonathan sa vie zamaskovať za každého ich hrdinu!

1

Všetkým nám je jasné, že ženy jednoznačne ovládli svet extravagantných make-up výtvorov a šialených premien. Nájde sa však aj zopár mužov, ktorí im nebezpečne dýchajú na krk a rovnako šokujú svojimi vizážistickými dielami. Jedným z nich je aj Jonathan Stryker, ktorý sa každý deň mení na niektorú z postavičiek Disney…

Máš vyrážky po holení? Použi toto a tvoja pokožka ti poďakuje!

0

Prvá veta, ktorú sme v redakcii vyslovili v momente, ako sme sa dozvedeli o tomto jednoduchom kroku bola: "Prečo sme to nevedeli skôr?" Niekedy totiž stačí naozaj málo a vieme sa zbaviť dlhodobých problémov. To platí aj v prípade takých nepríjemností, akými sú vyrážky po holení. Zmena produktu, ktorý používame…

Babičkine superpotraviny: Sušené slivky sú nutričnou špecialitou pre organizmus!

2

Slivky patria medzi menšie ovocie, ktoré má pevnejšiu dužinu, vyššiu kyslosť a zároveň vyšší obsah cukru. Patríte k ich milovníkom? Sú skvelou ingredienciou do koláčov, vyrábajú sa z nich marmelády a dokonca sa sušia. Obsahujú veľké množstvo vody (asi 90 % svojej hmotnosti), sú koncentrovaným zdrojom množstva dôležitých živín a antioxidantov. Sušené slivky - spoznajte ich…

Recept: Šalát so šunkou na cesty

5

Nemáte čas pripraviť si chutný a zároveň zdravý obed? Plánujete výlet a hľadáte inšpirácie na chutné jedlá so sebou? Vyskúšajte pripraviť Šalát so šunkou na cesty, ktorý máte do 15 minút pripravený a zbalený na cesty. 

Zoznámte sa s Coco: 6-ročná módna ikona z Japonska udáva trendy!

2

Táto hviezda z Japonska získava tisíce lajkov na Instagrame vďaka svojmu nezameniteľnému štýlu! Coco, ktorá ma len šesť rokov, inšpiruje svet svojimi profesionálnymi pózami a takzvaným "street" štýlom. Malá módna ikona sa rada oblieka do štýlu punk, rock, nosí rozkošné malinké baretky či nezabudnuteľné retro kúsky. Čokoľvek si na seba oblečie, nikdy…

TopDesať

Hrozivá nehoda lietadla zachytená na bezpečnostnú kameru. 79-ročný pilot narazil do stromu na parkovisku

0

Hrozivá nehoda lietadla bola zachytená na bezpečnostnú kameru v pondelok 11. septembra 2017 v Plainville v Spojených štátoch. Pri havárii malého lietadla došlo, našťastie, len k ľahkým zraneniam. Predstavitelia Federálnej leteckej správy uviedli, že jednomotorové lietadlo typu Cessna s pevnými krídlami "vzletelo z dráhy 2 na Robertsonovom letisku" okolo 11:30 dopoludnia. Lietadlo…

Divočina: 13 najlepších fotografií za rok 2017

0

Nedávno sme boli svedkami drsného hurikánu menom Irma, ktorý na Floride páchal obrovské škody a zmätok. Zrejme preto bol najvyšší čas na vyhlásenie výsledkov súťaže v ktorej hlavnú úlohu zohrala divočina. To všetko preto, aby sme si pripomenuli aká je príroda krásna. V tomto roku vybralo Prírodovedné múzeum v Londýne…

Neskutočne energická rómska verzia Hej, sokoly! v podaní Gipsy Čave

0

Pieseň Hej, sokoly! k slovenskému filmu Čiara už niekoľko týždňov žne úspech v slovenských rádiách a dočkala sa mnohých cover verzií. Po Alexandrovcoch a podarenej paródii tu máme aj rómsku verziu v podaní Gipsy Čave. Rómski hudobníci sú svetoznámi vďaka svojmu talentu a energickosti, ktorú vkladajú do svojich počinov. Výnimkou…

10 geniálnych nápadov, ktoré ti spríjemní nakupovanie

0

Nakupovanie každodenných vecí po dlhom dni v práci je veľmi ťažká úloha, ktorej sa niektorí z nás až priam boja. Potom je tu ďalší prípad - veľmi ochotný a nápomocný pracovník obchodu, ktorý sa ti snaží pomôcť aj keď to vôbec nepotrebuješ. A k tomu všetkému, niektoré obchody sú tak…

Poľskí turisti spustili ruské kolo v uzavretej zóne v meste Černobyľ

0

Poľskí vlastnými silami spustili ruské kolo v uzavretej zóne v Pripjati na Ukrajine, blízko mesta Černobyľ. Informuje rádio Gromadskoe. Jeden z turistov zverejnil video na YouTube. Turista poukázal na to, že atrakcia bola spustená bez použitia elektrickej energie. Podľa neho kolo nebolo poškodené a po natočení videa ho vrátil do pôvodného stavu. Avšak bez ohľadu na…

Maličká myš potrápila chlapca a jeho mačku

0

V kúpeľni je myš. Čo urobíš? Chlapec z Brazílie sa rozhodol, že ostane chlapom a zvolí ten najrozumnejší prístup. Na pomoc si okrem metly zobral aj svoju mačku, ktorá je stvorená na chytanie myší. Aspoň tak nás to od mala učili v škole. Scéna začína podľa očakávania. Náš majster sa…