Čo by mal protikorupčný pochod ( Veľký ) ozaj požadovať ?

Publikované 17.09. 2017 o 18:37 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
–>

V tomto roku sa uskutočnili dva veľké ( ? ) protikorupčné pochody – a apríli a v júni. A je už dávnejšie ohlásený tretí protikorupčný pochod na 25.septembra 2017. Požiadavky z prvého pochodu ukazujú, na aké témy organizátori protestu zamerali svoju pozornosť a energiu. Sú to personálne otázky štátnej moci ako odvolanie ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka, prezidenta PZ Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Druhú skupinu tvorili požiadavky na zrušenie Mečiarových amnestií a vyšetrenie káuz z obdobia vlády Mečiara. Tretia skupina požiadavok súvisí s vyšetrovaním kauzy Gorila a Bašternák. Stačí to ? Je to dostatočné uspokojivé pre takto zorganizovaný pochod ?

Na webnovinách je možné dočítať sa, že „Cieľom organizátorov pochodu je, aby inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za postihovanie korupcie, teda prokuratúra, polícia a súdy pracovali ako majú.“ Samotný cieľ pochodov a témy protikorupčných pochodov študentov či priamo samotný obsah protikorupčnej petície jasne dokumentujú, že boj proti korupcií je zameraný na etapu postihovania korupcie. Študenti za pomoci politických „odborníkov zo zadného dvora politiky“ protikorupčné pochody organizujú tak, aby sa zásadné problémy politiky na Slovensku neriešili. Vychádzam z toho, že boj proti korupcií si v prvom rade vyžaduje prijatie takých politických rozhodnutí a zákonov, ktoré v konečnom dôsledku vedú k preventívnej politike a moci v otázke korupčného konania.

Aj keď existujú a pracujú inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za postihovanie korupcie, prevencia proti korupcií si v prvom rade vyžaduje, aby spoločnosť mala kvalitné zákony a inštitúty, ktoré budú pomáhať vytvárať politicko-ekonomické a spoločensko-kultúrne prostredie neumožňujúce zakladať skupiny a dovoliť im rozvinúť ich korupčné správanie. Protikorupčný pochod si zaslúži pomenovanie „Veľký“ iba vtedy, keď jeho cieľ budú organizátori chápať tak, že je potrebné donútiť všetkých politikov pohybujúcich sa v priestore parlamentnej demokracie, aby riešili otázku existencie inštitúcií a zákonov, ktorých využitie v živote spoločnosti bude orientované na prevenciu proti korupcií. Z doteraz dvoch protikorupčných pochodov mám skôr pocit, že tlak na zákonodarnú moc, na vládnu moc, na samotné politické strany nebol vôbec dostatočný, iba povrchný ( olízať hrdzu ).

Boj proti korupcií sa nemôže organizovať iba spôsobom, že sa vymení niekoľko podozrivých osôb na zodpovedných funkciách a bude všetko v poriadku. Nebude, pretože všetko sa vyvíja od existujúceho politického systému spoločnosti. A k tvorbe a skvalitňovaniu politického systému spoločnosti naši občania ako nositelia štátnej moci nemajú vôbec prístup ! Prečo nemajú prístup a kto im pred nosom zatvoril závory ?

Po roku 1989 monopol robiť politiku a mať politickú moc prešiel z KSČ na niekoľko politických strán či hnutí. Strany, ktoré sa dostanú do parlamentu, predstavujú monopol parlamentnej demokracie a z tohto monopolu sa koaličnými dohodami vyčlení politická a vládna moc, podobne zákonodarná. Ak sa hovorí, že demokracia je vládou ľudu, tak je to spojené s predstavou občanov, aby v krajine nevládli tí, ktorým ide o peniaze a moc !!! Toto sa však nepodarilo ustrážiť, pretože rozhodujúcu a negatívnu úlohu zohrávajú samotné politické strany. Politické strany pokladajú vstup do súťaže o získanie politickej moci, o prístup k financiám a verejným zdrojom za neklamný znak demokracie a právneho štátu. Neberú však ohľad na občanov, pretože ich mimo volieb nepokladajú za dôležitých pre demokraciu a riadenie a spravovanie spoločnosti.

Ústava SR hovorí o tom, že štátnu moc vykonávajú občania prostredníctvom svojich ( ! ), teda ich volených zástupcov alebo priamo. Na priamu účasť nie sú vytvorené dostatočné podmienky a volení zástupcovia sú v skutočnosti reprezentanti a sympatizanti politických subjektov, ktoré si sami, bez vedomia a súhlasu občanov, zostavujú svoje kandidátky. Negatívna úloha politických strán je na základe uvedeného v tom, že predstavujú akýsi „priehradný múr“, cez ktorý sa občania nemôžu ďalej dostať ani k „nesvojim“ zástupcom. Žijeme v takom politickom systéme, ktorý umožňuje odvážnym, silným, bohatým, bezohľadným či darebákom kradnúť, získať ľahko majetok a rôzne výhody, ktorý umožňuje vo veľkom meradle rozvinúť exekútorskú činnosť, slúžiť zahraničným spoločnostiam, uvrhnúť štát do dlhov, do konfrontačnej politiky na medzinárodnom poli, podporovať vojnové zločiny vo svete a pomaly oslabovať štátnu suverenitu v prospech moci nadnárodných štruktúr.

Problém riešenia korupcie na Slovensku je zabudovaný v politickom systéme, v ktorom veľmi dôležitú úlohu zohrávajú volebné zákony, ktoré bude potrebné postupne novelizovať v prospech priamej demokracie. Súčasné parlamentné strany, možno až na jednú výnimku, tento problém nášho politického systému nevidia a nemajú záujem niečo riešiť. Priam neviditeľným spôsobom sa začalo už dávnejšie a úspešne pokračuje začleňovanie sa predstaviteľov súkromného kapitálu ( tých, čo riadia svoje firmy ) do štátu a štátnej moci. Súvisí to už s problematikou korporatného fašizmu. Štát sa začal spravovať podľa tohto korporatného fašizmu – je potrebné ho riadiť ako vlastnú firmu a už sme pri tom, že do takejto firmy sa žiadny občan nemá právo miešať.

Lenže práve takáto prax má pre spoločnosť občanov – nestranícku verejnosť – rozsiahle následky: nie sú vytvorené podmienky pre formovanie spoločného záujmu o veci verejné. Pre tých, čo sa ľahko dostanú do sféry politickej reprezentácie štátu či jeho priamej podpory je to strategická výhoda. Prečo ? Pretože dvere k drancovaniu verejných zdrojov sú dostatočne otvorené ! Ak máme politikov napojených na moc a kapitál, tak robiť si nádej, že v tomto prípade pozitívnu úlohu zohrá ich morálna stránka, teda že politik svoju existenciu spojí so životom občianstva, nemá význam. Názorným príkladom u jednotlivcov je príklad prezidenta SR Andreja Kisku. U politickej strany takýmto názorným príkladom je Slovenská národná strana, ktorá úplne zlyhala na schopnosti jasne pomenovať národný a štátny záujem Slovenska a tento aj v politickom boji presadzovať.

Začleňovanie sa predstaviteľov súkromného kapitálu do štátu a štátnej moci má veľký vplyv na poňatie demokracie. Tento vplyv sa šíri od západného neoliberalizmu a nadnárodných korporácií, ktoré si demokraciu predstavujú bez účasti občanov ( verejnosti ) a potrebujú túto demokraciu udržiavať v režime, ktorý bude dovoľovať, aby záujmy korporácií boli štátnou mocou rešpektované, uznávané a aby štát sa podľa toho aj správal. Je to teda otázka, kto riadi štát a kto ho bude riadiť v budúcnosti. Podľa mňa základný problém politiky sa skrýva v dileme vládnutia: „Kto?“ alebo „Ako?“

Doteraz sa politickí predstavitelia vyberajú podľa otázky: „Kto má vládnuť ?“ Ak je zodpovedaná, napríklad voľbami táto otázka, potom sa jej prispôsobujú politické inštitúcie a personálne otázky. V takomto prostredí vzťahov politické inštitúcie – persony, boj proti korupcií nemá veľkú efektivitu. Predstaviteľ filozofie kritického racionalizmu K. R. Popper navrhol postaviť do popredia inú otázku: „Ako môžeme usporiadať politické inštitúcie, aby zlí či neschopní vládcovia nemohli spôsobiť mnoho škôd ?“ Riešenie tejto otázky má zásadný význam pre boj proti korupcií, či skôr, vytvorí dostatočný priestor pre prevenciu proti korupcií.

Dnes si ešte nikto neuvedomuje a ani sa tým nezaoberá, koľko škody ( škôd ) môžu napáchať slovenskému národu všetci tí politici, ktorí bez rozmyslu, bez zaváhania a s nadšením podporujú konfrontačnú politiku demokratického Západu s Ruskom, ktorí ženú Slovensko do náručia Európskeho super štátu, len aby ulahodili záujmom a cieľom nadnárodných ekonomických a politických štruktúr. Kto v tomto smere môže zastaviť našu vládnu moc, aby predišiel budúcim škodám ? Iba občania ako skutočný zdroj štátnej moci ( ! ) a to za podmienky, že dokážu prinútiť „nesvojich“ kompetentných zástupcov, aby sa usporiadaniu politických inštitúcií venovali systematicky, s kritickou náročnosťou a otvorene za účasti práve občanov.

Občania boli odstavení na vedľajšiu koľaj a bola im nasadená kazajka boja proti „extrémizmu“. Podľa vládnej moci treba proti občanom bojovať, pretože iba tak sa dosiahne „výchovný“ účinok, aby sa občania nehrali na kompetentných, ktorí by mali o niečom rozhodovať. Zatiaľ, čo beží tento plazivý boj za vyčistenie názorových postojov občanov, postupuje krok za krokom privatizácia štátnej moci, ktorá prináša stratu slobody občanom a oslabuje demokratické inštitúcie. Organizovanie protikorupčného pochodu vítam, ale je potrebné, aby pochod plánovaný na 25.septembra 2017 orientoval pozornosť občanov Slovenska na ďalšie dôležité požiadavky, ktorými

sa musia zaoberať vláda SR a NR SR.

Považujem za veľmi dôležité predložiť pochodu tieto tri požiadavky:

1.

Je potrebné požadovať zrušiť boj vládnej moci v celej jej organizovanej podobe proti „extrémizmu“ občanov, pretože tento boj predstavuje nástroj na ich prevýchovu, čo sa nezlučuje s pozíciou občanov ako zdroja štátnej moci.

Druhým hlavným dôvodom je to, že zrušenie boja proti „extrémizmu“ občanov je súčasťou riešenia problému usporiadania politických inštitúcií v smere priamej demokracie a posilnenia účasti na správe vecí verejných.

Boj proti korupcií má predstavovať organizované úsilie mať dostatočne kvalitné a účinné politické inštitúcie, ktorých riadne fungovanie bude prinášať úžitok celej spoločnosti a nie iba tým, ktorí korupčné prostredie potrebujú pre svoj osobný prospech.

2.

Protikorupčný pochod má veľmi jasne reagovať na odhalenie novej kauzy – daňovej kauzy u prezidenta SR Andreja Kisku. Denník Pravda napísal, že Andreja Kisku v úrade prezidenta SR dobieha jeho podnikateľská činnosť. Touto kauzou prezident SR u verejnosti stráca veľmi veľa a najmä, že úrad prezidenta reprezentuje človek, ktorý svoju dôveryhodnosť definitívne stratil. Protikorupčný pochod by mal požadovať tri veci:

2.1. Aby prezident SR Andrej Kiska zmysle Ústavy SR odstúpil zo svojho úradu, pretože strata autority bude mať na spravovanie štátu nesmierne negatívny vplyv.

2.2. Žiadať vládu SR a NR SR, aby zákon o volebnej kampani bol v prípade prezidentskej kampane novelizovaný tak, že prezidentská kampaň môže byť financovaná iba zo štátneho rozpočtu. Zákon má zakazovať využívať finančné dary od FO, PO a z vlastnej podnikateľskej činnosti. K tomu je potrebné upraviť príslušné zákony. Financovanie zo štátneho rozpočtu odstráni všetky nežiadúce vplyvy na kandidátov a umožní, aby všetci kandidáti mali pred voľbami rovnaké štartovacie podmienky.

2.3. Vychádzajúc z konania Bašternáka a z prípadu rodinnej firmy Kiskovcov KTAG žiadať vládu SR a NR SR o novelu inštitútu účinnej ľútosti.

3.

V akom politickom prostredí sa deje korupcia na Slovensku ? Korupcia na Slovensku sa deje v prostredí oklieštenej parlamentnej demokracie, o ktorej v Ústave SR nie je žiadna reč. Bojovať proti korupcií – znamená posilňovať demokraciu, nie však bojom proti „extrémizmu“ občanov.

Prvým krokom k posilňovaniu demokracie na Slovensku má byť v súlade s Ústavou SR upraviť spôsob konštituovania zákonodarného zboru – Národnej rady Slovenskej republiky. Ústava hovorí o tom, že volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. Podmienky výkonu volebného práva ustanoví zákon. Zákon o voľbách do NR SR v § 1 opätovne konštatuje, že voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním a podľa zásady pomerného zastúpenia.

V súčasnosti platný volebný systém nie je pomerný ( iba čiastočne ), pretože je pokrivený klauzulami o 5, 7 a 10 percentnej hranici. Na občanoch Slovenska bol v tomto smere vykonaný veľký podvod, ktorý stále platí. Zákon o voľbách do NR SR a zákon o podmienkach výkonu volebného práva okrem iného riešia aj otázku prideľovania mandátov a podmienky prideľovania mandátov. Podľa zákona štátna komisia neprihliada na platné hlasy odovzdané politickým stranám a koalíciám, ak v prípade politickej strany táto dosiahne menej ako 5% z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, ak v prípade dvoj až trojčlennej koalície táto dosiahne menej ako 7% z celkového počtu odovzdaných platných hlasov a v prípade koalície štvorčlennej a viac táto dosiahne menej ako 10% z celkového počtu odovzdaných platných hlasov.

Stanovené klauzuly ( menej ako 5%, ako 7%, ako 10% ) znemožňujú ako právo slobodne voliť, tak právo byť slobodne zvolený, pretože vyraďujú veľkú časť voličstva z práva voliť slobodne podľa svojej slobodnej vôle. Na platné hlasy nespĺňajúce podmienky uvedených klauzúl štátna komisia neprihliada a prepadnuté hlasy rozdelí v prospech postupujúcich politických strán a koalícií do ďalšieho sčítania výsledkov volieb. Zmarených slobodných hlasov môže byť oveľa viac, pretože mnohí voliči už vopred predpokladajú, že strana či koalícia nedosiahne hranicu voliteľnosti a preto volia inú stranu či koalíciu, teda volia menšie zlo namiesto menšieho dobra.

Je nad slnko jasnejšie, že náš politický systém nie je úplne založený na slobodnej súťaži politických strán, pretože zdeformovaným poňatím pomerného zastúpenia veľká časť politických strán a tým aj občania sú vyradení natrvalo z možnosti podieľať sa na správe vecí verejných a to ani priamo a ani cez „nesvojich“ zástupcov, pretože sú vyradení štátnou komisiou z účasti v parlamente. Čo teda v skutočnosti znamená pomerné zastúpenie?

V Národnej rade SR je počet poslancov za jednotlivé politické strany ( koalície ) v rovnakom pomere ako počet hlasov odovzdaný politickým stranám ( koalíciám ) vo voľbách. Za prvej republiky bol vraj tento pomerný systém rešpektovaný práve v takto uvedenom význame. Za „modernej“ demokracie si zástupcovia ľudu – niektorí – dovolili vytvoriť nedemokratické podmienky pre konštituovanie zákonodarného zboru.

Hoci máme dostatok „porazených“ politických strán a hnutí a máme Ústavný súd, nič sa v tomto smere k lepšiemu nedeje, pretože porušenie zásady pomerného zastúpenia je dostatočným dôvodom na zmenu príslušných zákonov o voľbách. Treba teda povedať celkom jasne: spôsob konštituovania zákonodarného zboru ( NR SR ) má veľký vplyv na taký fenomén v spoločnosti ako je korupcia. Kto tento problém nepredloží občanom, vrátane študentov, na prerokovanie a nebude žiadať, aby sa v otázke konštituovania NR SR urobila rázna zmena – náprava, ten bude občanov iba zavádzať do „bočných a slepých uličiek“ politiky. V plnej miere to platí aj pre také podujatie ako je protikorupčný pochod ( veľký ).

Protikorupčný pochod má jasne vyjadriť požiadavku, že občania sú za rešpektovanie skutočného pomerného volebného systému bez určovania hraníc voliteľnosti a žiadajú, aby k náprave boli novelizované príslušné volebné zákony. Žiadne dôvody pre ponechanie súčasného stavu či spôsobu konštituovanie zákonodarného zboru nemôžu byť uznané. Vládna moc srdnato bojuje proti „extrémizmu“ občanov, ale vôbec jej nevadí, že jej vlastná moc je postavená na politickom extrémizme, ktorý ukazuje na totalitnú praktiku v politike.

Nedemokratický spôsob konštituovania zákonodarného zboru s definitívnym vylúčením časti politického spektra pokladám za výsledok korupčného konania určitých skupín politických elít. Za úplného rešpektovania pomerného zastúpenia v parlamente by kvalita parlamentnej demokracie bola iná ako je tomu teraz, bolo by iné rozloženie politických síl a teda aj vládna moc by musela pracovať zodpovednejšie a so zreteľom na potreby a záujmy občanov, so zreteľom na záujmy štátu a zachovania štátnej suverenity.

Dušan Hirjak

Čiastka potrebná na dofinancovanie bežného chodu Hlavných správ za tento mesiac

Číslo účtu:

0€

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Tillerson: USA zvažujú uzavretie veľvyslanectva na Kube

New York 17. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham, Pool)   Americká vláda zvažuje uzavretie nedávno opätovne otvoreného veľvyslanectva USA v Havane po sérii neobjasnených incidentov, pri ktorých utrpeli americkí diplomati na Kube ujmu na zdraví. Uviedol to dnes minister zahraničných vecí Spojených štátov Rex Tillerson Jeho vyjadrenie je dosiaľ najjasnejším signálom, že…

Aun Schan Su Ťij v utorok prednesie prejav k situácii v Jakchainskom štáte

Berlín/Viedeň 17. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Aung Shine Oo)   Mjanmarská vodkyňa Aun Schan Su Ťij sa k osudu moslimskej menšiny z etnika Rohingov vyjadrí v prejave k obyvateľom svojej krajiny v utorok 19. septembra Jej vyhlásenie k masovému úteku moslimských Rohingov sa netrpezlivo očakáva už niekoľko týždňov, pretože doteraz k nemu nezaujala…

Taliansko: Starosta ostrova Lampedusa sa sťažuje na problémy s migrantmi

Rím 17. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Santi Palacios)   Predstaviteľ talianskeho ostrova Lampedusa upozornil na hrozbu, ktorú tam podľa neho predstavujú migranti a ich nedostatočná kontrola zo strany policajných zložiek. Informovala o tom dnes agentúra DPA "V uplynulom mesiaci sme upadli do anarchie, pravidlá občianskeho života sa nerešpektujú," povedal dnes starosta Salvatore Martello…

Psychicky nevyrovnaná žena v Marseille zaútočila kyselinou na turistky z USA

Paríž 17. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Polícia vo francúzskom prístavnom meste Marseille dnes zadržala ženu, ktorá dnes smerom k štvorici amerických turistiek vystrekla kyselinu chlorovodíkovú. Zasiahla pritom tváre dvoch Američaniek, informoval denník La Provence Útok sa odohral krátko pred poludním na železničnej stanici Saint-Charles, kde Američanky - všetky vo…

Drucker: Je potrebné vytvoriť postupný systém oddlžovania

Bratislava 17. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavol Zachar)   Oddlžiť nemocnice jednorazovo a očakávať od toho zaplátanie dier nie je v súčasnom systéme reálne. Je potrebné vytvoriť systém oddlžovania, ktorý bude postupný a nastavia sa pravidlá smerujúce k zabezpečeniu vyrovnaného hospodárenia a zastaveniu tvorby dlhu. V dnešnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker…

Haleyová: Bezpečnostná rada OSN vyčerpala svoje možnosti ohľadom Severnej Kórey

Washington 17. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bebeto Matthews)   Veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Nikki Haleyová dnes uviedla, že Bezpečnostná rada OSN vyčerpala svoje možnosti, pokiaľ ide o zastavenie jadrového programu Severnej Kórey. Naznačila tiež možnosť vojenského zásahu, ak bude Pchjongjang pokračovať v raketových a jadrových skúškach "V podstate sme vyčerpali všetko,…

Streľba v bavorskom hostinci, dvaja mŕtvi a dve zranené

Mníchov 17. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Holger Battefeld/dpa via AP)   Dvaja ľudia zomreli a ďalšie dve osoby utrpeli zranenia po tom, čo v hostinci v bavorskom meste Traunreut strieľal v noci nadnes neznámy muž, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie polície Muž prišiel do hostinca v sobotu večer okolo…

Progresívne Slovensko predstavilo víziu pre rozvoj krajiny

Bratislava 17. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Neubauer)   Združenie Progresívne Slovensko, ktoré sa chce zmeniť na politické hnutie, dnes v Bratislave predstavilo dlhodobú víziu pre rozvoj Slovenska. Dokument pomenúva trendy, ktoré v nasledujúcich rokoch ovplyvnia krajinu a zároveň identifikuje priority, na ktorých by mal byť postavený plán budúceho rozvoja. Súčasťou je aj 13 cieľov, ktoré chce…

Gašpar nevylučuje, že za únikom tajných informácií sú okrem asistentov poslancov aj policajti

Bratislava 17. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jakub Kotian)   Policajný prezident Tibor Gašpar nevylučuje, že za únikom tajných informácií, ktoré sa v posledných dňoch týkali predsedu Národnej rady SR Andreja Danka a prezidenta SR Andreja Kisku, stoja aj príslušníci polície Vyhlásil to v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. "Ja tomu nebudem vedieť zabrániť, aby…

Po afére Lidlu vymazáva kríže aj Lipton, tentokrát z ruských pravoslávnych chrámov

Svet 17. septembra 2017 (HSP/Foto:Christianophobie)   Po afére Lidlu s vymazávaním krížov na propagačných materiáloch, si Francúzi pozornejšie všímajú obaly produktov. Portál L ´Observatoire de la Christianophobie na základe upozornenia čitateľov, zverejnil aj ďalšie produkty, z obalov ktorých zmizli kríže Už tradične miznú kríže z výrobkov gréckeho typu. Nemecký diskontný reťazec ALDI,…

Číž: Tajné listiny by mali byť odovzdané príslušnému orgánu

Bratislava 17. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Baumann)   Vo svete vznikol problém medzi verejným záujmom, utajovanými skutočnosťami a mechanizmom ich zverejňovania. V niektorých prípadoch je intenzita informácií taká silná, že verejný záujem prevažuje nad záujmom chrániť a dodržiavať zákony súvisiace s utajovaním. V dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 k téme citlivých utajovaných skutočností to vyhlásil podpredseda poslaneckého klubu…

USA zúria, Rusi a Číňania udreli kladivom v OSN

Washington 17. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Portál rusvesna okomentoval posledné udalosti v OSN, ktoré rozčúlili USA, pretože Čína a Rusko vetovali americký návrh o Severnej Kórei V momente, kedy sa Donald Trump stal americkým prezidentom, i počas svojej predvolebnej kampane toho veľa nasľuboval. Tvrdil že USA sú stále veľmoc,…

Zelník: Spor v koalícii nebol taký vážny, aby skončila vláda

Bratislava 17. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Baumann)   Spor medzi koaličnými stranami nebol taký vážny, aby preň skončila vláda. V prijatom dodatku ku koaličnej zmluve sa dohodli jasné pravidlá komunikácie, rokovania pred zasadnutiami vlády a koaličné rady. Iná alternatíva pre Slovensko než dnešná koalícia v súčasnosti neexistuje. Vyhlásil to dnes v diskusnej relácii televízie TA3 V politike…

K atentátu na kmeňového politika sa prihlásila pakistanská odnož Talibanu

Islamabad 17. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Massoud Hossaini)   Životy šiestich ľudí si dnes v Pakistane vyžiadal výbuch míny nastraženej na ceste v pohraničí s Afganistanom. S odvolaním sa na pakistanské úrady o tom informovala agentúra AP Medzi obeťami je predstaviteľ miestnej samosprávy, ktorý s policajným sprievodom cestoval na schôdzku do kmeňovej oblasti…

Francúzska polícia varuje pred vykoľajením vlakov v dôsledku teroristického útoku

Paríž 17. september 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzska polícia varuje pred možnosťou sabotáže na železniciach v súvislosti s terorizmom. Le Parisien zverejnil úryvky z tajnej 7 stránkovej správy, ktorú začiatkom septembra vydalo generálne riaditeľstvo polície (Direction générale de la police nationale) „Z dôvodu nedávnej výzvy džihádistickej propagandy na plánovanie vykolajenia vlakov je…

Zomrel nemecký architekt Speer, jeho otec bol Hitlerovým ministrom

Berlín 17. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Vo veku 83 rokov zomrel v piatok vo Frankfurte nad Mohanom nemecký architekt a urbanista Albert Speer junior, ktorý bol tvorcom viacerých významných projektov. Informovala o tom dnes agentúra DPA Jeho otec, starý otec i prastarý otec boli architektmi. Otec - Albert Speer - bol obľúbeným…

Srbská premiérka sa v Belehrade pridala k pochodu za práva sexuálnych menšín

Belehrad 17. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Srbská premiérka Ana Brnabičová, ktorá sa otvorene hlási k svojej homosexualite, sa dnes pridala k účastníkom pochodu gay pride v Belehrade. Akciu sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia, informovala agentúra AP Brnabičová pred novinármi uviedla, že chce účastníkom pochodu odovzať posolstvo, že "vláda rešpektuje všetkých občanov…

Môže ešte niekto zastaviť Kurdov, alebo ako kurdský faktor ovplyvní ďalší vývoj na Blízkom východe?

Damask 17. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Qasioun, via AP)   Ruský analytik a politický expert Stanislav Tarasov na portáli regnum publikoval zaujímavý článok, v ktorom sa venuje kurdskej problematike a vývoju v oblasti Blízkeho východu. Podľa jeho slov sa momentálne kvôli Kurdom diametrálne mení nielen situácia na Blízkom východe, ale aj celkové…

TopSpeed

Šéfa BMW M nezaujíma nová M1, BMW supercar nepotrebuje

0

BMW M1 Hommage pritiahlo vlnu pozornosti k bavorskej značke a hovorilo sa, že supercar by sa mohol dostať do produkcie. Všetko je nakoniec ináč a BMW neplánuje postaviť nástupcu legendárnej M1. Šéf divízie BMW M, Frank Van Meel nemá záujem stavať supercar pre pár vyvolených a myslí si, že ich poslanie je niekde inde.

6 tipov: Ako jazdiť hybrid efektívne?

0

Stále viac vodičov presedláva z konvenčných áut na hybridy. Ostatné roky aj na Slovensku. Mnohí však ani netušia, že jazdiť hybrid efektívne sa nedá rovnakými návykmi ako pri klasickom aute len so spaľovacím motorom. Konštruktéri sa celé roky zamýšľajú nad tým, ako urobiť novú generáciu aút s kombinovaným pohonom na…

Poznáte brzdový systém v aute?

2

Brzdy v aute sú v aute dôležitejšie ako motor. Načo je silný motor, ak s ním auto neviete zastaviť? Mnoho z ľudí motory rozdeliť vie. Na brzdy a brzdový systém sa často zabúda, poprípade sa im nevenuje patričná pozornosť. Preto sa im v krátkom seriály povenujeme.     Brzdový systém alebo tiež nazývaný brzdová sústava,…

Správny vodič BMW musí ovládať týchto 7 lekcií :)

2

Či chceme, alebo či nie, škatuľkovanie vodičov podľa značky tu je, bolo a asi aj vždy bude. „Odborníci“ dokonca vytvorili rebríček povahových vlastností vodičov podľa značky, farby auta, a podľa množstva ďalších kritérii. Jednou zo samostatných skupín je vodič BMW. A je úplne jedno, o aké BMW ide, koľko majú rokov majitelia...,…

Na Slovensku sa predávajú jazdené autá lacnejšie ako na jar

3

Na Slovensku ponúka AAA Auto jazdené autá na predaj vo všetkých krajoch. Jazdenky sú lacnejšie, ako to bolo vo februári. Ich priemerná cena je v porovnaní so sumami zo začiatku roka nižšia až o 5 a pol tisíca eur, pričom najväčší prepad nastal v Bratislavskom a Trenčianskom kraji. Jazdené autá inzerované v SR…

Nabiť akumulátor pred zimou je cesta k bezproblémovým štartom

2

Leto je za nami a blížia sa chladné rána a mrazivé noci. Isto sa už mnohým z vás stalo, že ste v zime pri teplotách hlboko pod nulou jednoducho ráno nenaštartovali auto. A ako naschvál práve vtedy ste mali naozaj naponáhlo. Ako sa tomu vyhnúť? Venujte trochu pozornosti akumulátoru vo…

KAMzaKRÁSOU

Recept: Šalát so šunkou na cesty

3

Nemáte čas pripraviť si chutný a zároveň zdravý obed? Plánujete výlet a hľadáte inšpirácie na chutné jedlá so sebou? Vyskúšajte pripraviť Šalát so šunkou na cesty, ktorý máte do 15 minút pripravený a zbalený na cesty. 

Zoznámte sa s Coco: 6-ročná módna ikona z Japonska udáva trendy!

1

Táto hviezda z Japonska získava tisíce lajkov na Instagrame vďaka svojmu nezameniteľnému štýlu! Coco, ktorá ma len šesť rokov, inšpiruje svet svojimi profesionálnymi pózami a takzvaným "street" štýlom. Malá módna ikona sa rada oblieka do štýlu punk, rock, nosí rozkošné malinké baretky či nezabudnuteľné retro kúsky. Čokoľvek si na seba oblečie, nikdy…

Video Cviky pre pevný zadok majú svoje pravidlá - spoznaj najčastejšie chyby!

0

Niektoré ženy berú návštevu fitka ako výzvu, iné sa pri predstave cvičenia striasajú. Chápeme, niekedy je dosiahnutie dokonalej postavy naozaj nikdy nekončiacim zápasom. Cviky pre pevný zadok patria určite medzi náročnejšie! Najmä v prípade, ak sa vám tuky ukladajú presne na tých miestach, ktoré chcete mať krásne a vypracované. Ukladanie telesného tuku…

Psoriáza: Toto sú najčastejšie príčiny prepuknutia ochorenia!

0

Kožné ochorenia patria medzi obzvlášť nepríjemné zdravotné ťažkosti. Často sa totiž vnímajú aj ako estetický a kozmetický problém, čo môže vplývať dokonca na psychiku človeka. Medzi takéto ochorenia patrí i psoriáza. Ide o ochorenie, ktoré postihuje nielen pokožku, ale niekedy aj nechty či kĺby. Psoriáza, žiaľ, nie je úplne vyliečiteľná, ale správnou liečbou…

Nedarí sa ti udržať vôňu v šatníku? Povieme ti tipy ako na to!

1

Poznáte to aj vy? Oblečenie máte krásne vyprané a prevoňané vašou obľúbenou značkou aviváže. Odložíte si ho do šatníka s pocitom, že keď ho dáte na seba, budete krásne voňať. Opak je pravdou. Druhý deň už po vôni nie je ani stopa. Viete, ako udržať vôňu v šatníku? Ak nie, my sme si…

Recept: Jednoduchá perníková torta s marhuľovým džemom a čokoládou

5

Či už sú to meniny alebo narodeniny, oslávenca vždy poteší nejaký koláčik alebo torta. Pokiaľ však nemáte veľmi radi klasické plnkové torty a hľadáte nejakú alternatívu, ktorá bude stále dobre vyzerať, máme pre vás tip. Jednoduchá perníková torta kombinuje sladké chute s kyslými a vytvára tak dokonalé chuťové spojenie.

TopDesať

Neskutočne energická rómska verzia Hej, sokoly! v podaní Gipsy Čave

0

Pieseň Hej, sokoly! k slovenskému filmu Čiara už niekoľko týždňov žne úspech v slovenských rádiách a dočkala sa mnohých cover verzií. Po Alexandrovcoch a podarenej paródii tu máme aj rómsku verziu v podaní Gipsy Čave. Rómski hudobníci sú svetoznámi vďaka svojmu talentu a energickosti, ktorú vkladajú do svojich počinov. Výnimkou…

10 geniálnych nápadov, ktoré ti spríjemní nakupovanie

0

Nakupovanie každodenných vecí po dlhom dni v práci je veľmi ťažká úloha, ktorej sa niektorí z nás až priam boja. Potom je tu ďalší prípad - veľmi ochotný a nápomocný pracovník obchodu, ktorý sa ti snaží pomôcť aj keď to vôbec nepotrebuješ. A k tomu všetkému, niektoré obchody sú tak…

Poľskí turisti spustili ruské kolo v uzavretej zóne v meste Černobyľ

0

Poľskí vlastnými silami spustili ruské kolo v uzavretej zóne v Pripjati na Ukrajine, blízko mesta Černobyľ. Informuje rádio Gromadskoe. Jeden z turistov zverejnil video na YouTube. Turista poukázal na to, že atrakcia bola spustená bez použitia elektrickej energie. Podľa neho kolo nebolo poškodené a po natočení videa ho vrátil do pôvodného stavu. Avšak bez ohľadu na…

Maličká myš potrápila chlapca a jeho mačku

0

V kúpeľni je myš. Čo urobíš? Chlapec z Brazílie sa rozhodol, že ostane chlapom a zvolí ten najrozumnejší prístup. Na pomoc si okrem metly zobral aj svoju mačku, ktorá je stvorená na chytanie myší. Aspoň tak nás to od mala učili v škole. Scéna začína podľa očakávania. Náš majster sa…

Top 10: Ktoré mesto je najdrahšie na svete?

0

Rozmýšľal si niekedy, ktoré mesto na svete je to úplne najdrahšie? Odpoveď ponúka portál Numbeo. Ten vypracoval index nákladov na život v jednotlivých mestách sveta. Porovnáva ceny potravín, dopravy, alkoholu, ale aj energie či cigariet. Indexe nezahŕňa náklady na bývanie. No čo povieš? Ešte stále je na Slovensku draho?   …

10 raritných fotografií z útoku na dvojičky, ktoré si ešte nevidel

0

Ubehlo už 16 rokov od ničivých teroristických útokov, ktoré sa odohrali 11. septembra v New Yorku. Teroristi si za cieľ vybrali dvojičky (Svetové obchodné centrum). Pri nich zomrelo až 3000 ľudí. Z dňa, kedy k útokom došlo, sa podarilo zachovať obrovské množstvo videozáznamov a fotografií. Bored Panda preto zozbierala 10 týchto…