Ak vám budú, že oni sú liberáli, spozornejte

Publikované 20.08. 2017 o 09:54 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Martin Klus sa diskvalifikoval ako politológ, politik, ale aj ako poslanec parlamentu, a aj ako kandidát na bansko-bystrického župana.
Myslím si, že by sa od neho mali expresis verbis dištancovať ako od človeka, občana, politológa aj politika všetci úprimne zvnútornene demokraticky zmýšľajúci „kolegovia“ politológovia…
Odmietnuť by ho mal s výzvou na vzdanie sa mandátu poslanca slovenský parlament.
Aby si zachovala akú-takú ľudskú a politickú tvár, mala by sa od neho a jeho výrokov dištancovať aj a najmä, jeho materská politická strana SaS.
Myslím si, že by sa po ňom mala zavrieť voda.
A „spozornieť“ by mala „preventívne“ aj generálna prokuratúra.

Strana Sloboda a solidarita je ľavicovo-pravicový mačkopes, zlepenec ideových a politických pohlaví a rodov…
Občania, voliči a najmä voliči SaS by si mali „prelustrovať“ každú persónu SaS, než im v dobrej ale pomýlenej viere pridajú na preferenciách…
Majú tam Luciu Nicholson-Ďurišovú, Martina Poliačika, Juraja Drobu, a ďalších podobných „uletených“ a preto spoločensky nebezpečných  a nezodpovedných voľnomyšlienkárov, podľa nich „liberálov“, v ľúbivom obale, pozlátku „liberálnej demokracie“…
Oni a im podobní, sú stále „liberálnejší“. Vidno to aj na ich fb profiloch a stránkach.
Podaktorí už nevedia, čo so sebou. Upratujú a „čistia“ svoj priestor. Kto nie je s nimi, nemá ich názor, je proti nim. A tak sú tam sami, v kruhu svojich poslušných ovcí…

Potreba oddeľovania zrna od pliev je dnes už viac ako nástojčivá, pretože to, čo sa neudialo v predošlých rokoch, má už svoje aj nevratné následky, lebo parlamentné voľby 2020 (ak nie skôr…) nás zastihnú zasa (už koľko krát?) nepripravených…
Treba spozornieť aj voči novému politickému subjektu Progresívne Slovensko, a voči dvom tváram Strany zelených…

Žiaľ, medzi voličmi je množstvo mentálne, ľudsky, občiansky a politicky slabších a slabých, negramotných a pologramotných, ktorí spravidla „riadne“ zamiešajú karty, a z dôvodu svojej nepripravenosti, teda, nespôsobilosti zodpovedne voliť, by voliť nemali, ale – Listina základných práv a slobôd ani Ústava SR obmedzenie aktívneho volebného práva (právo voliť) nepozná…
Pasívne volebné právo (právo byť volený)  je limitované podľa charakteru, významu volenej funkcie vekom, vzdelaním a, praxou, skúsenosťou a pod., čo je tiež správne.
Ak sa ktokoľvek vzdá svojho volebného práva, je to jeho slobodné rozhodnutie, plne v súlade s dikciou základných ľudských práv a slobôd, pričom si ponecháva svoje odstatné ľudské, občianske, politické a ostatné práva a slobody. Môže za tým byť hlúposť alebo občianska a politická negramotnosť. No, aj takí občania – voliči žijú medzi nami…
Až hysterické výkriky a príkazy typu „Choďte voliť, ide o „f“šetko, lebo…“ sú páchaním násilia, pretože nie všetci nevoliči sú ľahostajní ignoranti, ale i takí, ktorí sú nevoličmi z presvedčenia, lebo vedia, majú skúsenosť, že ako voliči by podporili systém, s ktorým nesúhlasia, a volili by vždy len „menšie zlo“, a preto nevolia zo zásady a presvedčenia…
Okrem toho, pocit, že bežný volič má pred voľbami hodnotu NULA, v čase vhodenia volebného lístka do urny JEDNA a po voľbách zasa NULA – nie je bohvie čo…

Sú známe aj hlasy, ktoré by nechali každého aktívneho voliča, ktorý nemá aspoň základné vzdelanie nechať prejsť základnými testami minimálnej občianskej spôsobilosti…
Tak, ale, ako to prezentoval Martin Klus, také obmedzenie voličskej spôsobilosti je ľudsko-právne aj ústavne neprípustné…

Post liberalizmus 21. stor. je zničujúci mor a pliaga súčasnej euro-atlantickej civilizácie, spôsobuje jej postupný zánik a smrť.
Ide o antihumánnu ideológiu (multikulturalizmus, rodová ideológia), ktorá sa za humánnu, aj s jej požiadavkymi na solidaritu, toleranciu, akceptáciu a rešpekt k inakostiam (rasy, etniká, pohlavia, rody…) len vydáva.
Vo svojich dôsledkoch vykazuje tie isté znaky totalitarizmu, ako stalinizmus, hitlerizmus alebo islamizmus.

Jedinou možnou cestou k záchrane a ozdraveniu euro-atlantickej civilizácie a teda aj Slovenska, ako jej súčasti, ktorá sa „tlačí“ do užšieho „jadra“ už nie liberálnej ale post liberálnej EÚ (predstupeň tretej totality) je
a/ návrat k zdravému rozumu,
b/ návrat k exaktnej antropológii (veda o človeku),
c/ zmysel pre mieru vecí (expanzia ľudských práv a „práv“),
d/ od umelých konštruktov späť k zdravému rozumu a prirodzenej logike vecí,
e/ návrat k prirodzenému právu (etika morálka mravnosť, žiadny relativizmus…), zastaviť tvorbu pozitívnemu práva, založeného len na záujmoch a loby skupín, podporiť právo, založené na všeobecných ľudských právach,
f/ zastavenie a ukončenie vlády a teroru (vražedný mor) ekonomickej, ideologickej a politickej globalizácie, za ktorou je vláda Deep State (pozri google), ktorá si vynucuje politiky USA ponad kongres na svoj obraz, ona je tým Globálnym Prediktorom, ktorý má svoje mená, a voči nej, nim, je bezmocný aj prezident Trump,
g/ postupné „cúvanie“ slovenskej ekonomiky domov na Slovensko, podľa zásady „mysli globálne, konaj lokálne“ budovaním základnej slovenskej ekonomickej a strategickej sebestačnosti á la „malá domov“ (tak sa Slovensko vyhne aj dopadu prípadných sankcií v rámci možnej prípadnej izolácie),
h/ nastolenie vlády eticky, mravne, morálne čistej, mentálne a intelektovo reálne zdatnej a dobre vybavenej duchovnej aristokracie, bez  ideológií a politík, ktoré klasická politológia pozná ako ľavicové a pravicové,
i/ nastolenie právneho poriadku a spravodlivosti návratom k prirodzenému a jednoduchému právu,
j/  stop rozvoju bezbrehého liberalizmu, ktorý spoločnosť vedie k totálnemu rozvratu, chaosu, a ten bude možné zvrátiť len totalitným vládnutím a mocou, nastolením totalitnej vlády Globálneho Prediktora a Nového svetového poriadku, lebo, toto si budú želať sami občania, zmagorení chaosom, ktorý začína spôsobovať terorizmus…

Martin Klus je hovorcom tých, ktorí to nahlas nepovedia, ale myslia si to isté, čo verejne aj za nich vyhlásil Martin Klus a usilujú o politickú moc.
Výroky a myslenie tohto politológa a politika je zjavne extrémistické a totalitné a v zjavnom rozpore s definovanými základnými ľudskými právami.
Martin Klus politicky zneužíva kampaň proti strane ĽSNS, v dobrej viere, že je pod krytím aj nálezu generálnej prokuratúry a súdneho konania vo veci o  zrušenie ĽSNS ako „extrémistickej“ politickej strany.
Takže, už je to „vonku“:
http://www.hlavnespravy.sk/volici-kotlebu-nemali-mat-pravo-volit-mysli-si-martin-klus/1106056
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=dr2SdE9ETs0

Poznámka 1 (vysvetlivka) pojmu „exaktná antropológia“:
Antropológia, aj tá najprogresívnejši, nemôže byť postavená na neo a post darwinizme, detto freudizme ani frommizme a neomarxizme, ale na majestáte ľudskej bytosti a jej plnej, neodňateľnej zodpovednosti za stav a život na planéte Zem…
…a takto je treba vnímať a chápať aj problematiku ľudských práv…
Antropológia ako veda o človeku nemôže byť pravicová ani ľavicová.
Poznámka 2: Klasická politológia stále „operuje“ s pojmami ľavica a pravica aj preto, že ako „apolitická“ veda o politike si bez nich „subjektívne“ nevie predstaviť svoju budúcnosť a ďalší spôsob existencie.
Poznámka 3: Prirodzené právo sa opiera o etiku prirodzeného a reálneho humanizmu, netvorí právo s etikou, mravnosťou a morálkou nezlučiteľné.
Poznámka 4: Sulík deklaruje slobodu myslenia, názoru a presvedčenia členskej základne „svojej“ strany, ktorá „je pripravená na vládnutie“, pričom táto „jeho“ („ich“) strana sa javí ako subjekt s dvojakým pohlavím a rodom… (ale to je podľa klasifikácie chorôb diagnóza, spojená s poruchami správania a osobnosti na pozadí jej narušenej sexuality, teda, sexuálnej identity, vtedy, ak pohlavie nie je totožné s rodom).
A tak to je dnes v prípade všetkých politických strán, aj tých, ktoré sa označujú ako „štandardné“. Pojem štandardná politická strana sa vyčerpal.
Politológ, politik a volebný kandidát by mal stiahnuť svoju kandidatúru a odísť z politiky.
Jeho „…nie som si istý, či by …mali mať volebné právo…“ si v skutočnosti myslí naisto.
A to je prinajlepšom aj podnet, dôvod na minimálne vnútro stranícku diskusiu v rámci SaS. To je daň, školská (učebnicová) ukážka vnútorného liberalizmu, výsledkov slobodnej diskusie zhluku indivíduí, každého za seba, s ich prejavmi a výstupmi smerom k budúcim voličom…
A týmto, tomuto mám dôverovať?
Autor článku: Juraj Režo

Dovetok k slobode
Spozornejte o to viac, o čo silnejšie vám všetky médiá deklarujú, aké sú slobodné a nezávislé. Zistíte, že „slobodné a nezávislé“ sú všetky. 🙂
Od novej politickej generácie by som očakával aspoň čiastočnú nápravu toho, čo politické strany demontovali, rozkradli a zničili „hurá demokratizačným, liberalizačným a privatizačným procesom “ po Veľkom Novembri a po rozdelení Československa.
Zrejme nič také nám na politickej scéne k budúcim parlamentným voľbám „nehrozí“.
Okrem Schengenu a bezvízového pohybu sme pred Veľkým Novembrom mali takmer všetko (občas bez banánov, pomarančov a mandariniek, toaleťáka a pracích práškov, s radmi na kvalitnejší tovar, so žigulákmi na poradovník a nakupujúcich tuxexové poukážky, zvané  „bony“, premieňané na tovar z „úžasného západu“…
Aj komunistickí papaláši mali „svoje“ predajne.
Bola aj nebola sloboda. Ako pre koho (…).
Dnešní politici si (spravidla) vedia pre seba viac, než komunistickí funkcionári.
Ideologická propaganda a informačná vojna zúrili aj vtedy… ako dnes.
Terorizmus poznali len západné „liberálne demokracie“.
Zatiaľ sa nás stráni. Zatiaľ.
Obete žiadnej, ani „našej“ pred novembrovej totality, ale ani súčasnej západnej „liberálnej demokracie“ nespochybňujem.
Definujte si slobodu. Ide o to, ako kto za seba chápe pojem sloboda. Ak ste tak urobili, otázka – máte ju?
Sloboda, ktorú nám liberáli podsúvajú, je falošná napodobenina skutočnej, čistej slobody, gýč slobody (pozri kitsch, google).
Mal som a dnes mám slobodu, akú som si pripravil.
Dnes o nej „navyše“ aj „filozofujem a táram“.
Sloboda je vo mne, v nás.
Slobodu delím na vonkajšiu (hmotná, priestorová) a vnútornú (bezrozmerná, nehmotná).
Začína sa u mňa, v mojom vnútri, počnúc osobnou disciplínou, sebakontrolou,  zmyslom pre poriadok, osobnú zodpovednosť, svedomie a mieru vecí, pokorou k tomu, čo môžem, i tomu, čo si nemôžem dovoliť…
Perina, ktorú mám, mi pre moju slobodu stačí. Nefrflem. Mnohí sú na tom oveľa horšie (…vlastnou vinou, i bez nej…).
Liberálne a nezávislé médiá, ani liberálni politici mi moju slobodu nedajú, skôr o ňu usilujú a chcú mi ju vziať.
Hľa, koľko sváru a priekov pre podaromnice.
Slobodu si treba zaslúžiť.
Odmení sa darom vnútorného pokoja.

442 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Americký torpédoborec sa pri Singapure zrazil s obchodnou loďou. Po zrážke je 10 nezvestných námorníkov

Singapur 21. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-James Vazquez/U.S. Navy via AP)   Desať námorníkov je nezvestných a päť utrpelo zranenia pri dnešnej zrážke torpédoborca amerických námorných síl a obchodnej lode vo vodách východne od Singapuru Siedma flotila amerických námorných síl uviedla, že torpédoborec USS John S. McCain s riadenými strelami na palube…

Harabin: Fico nemá žiadny mandát aby vstupoval do nejakého jadra

Bratislava 21. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Premiér Fico nedávno na spoločnej tlačovke požiadal ministra zahraničia Lajčáka, aby jeho ministerstvo koordinovalo aktivity všetkých ministerstiev, pokiaľ ide o európske témy. Ako Fico povedal, ministri budú musieť v niektorých oblastiach prijímať rozhodnutia, ktoré budú mať európsky charakter, a nie slovenský charakter Lajčák k tomu dodal: „Vnímam, že…

Zaujímavé svedectvo rodiny. Maročan podozrivý z útoku v Barcelone sa zmenil za posledný rok

Rabat 21. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-ôSocial Media via AP)   Podozrivý Younes Abouyaaqoub, ktorý je na úteku po útoku dodávkou do davu ľudí na promenáde v španielskej Barcelone, sa posledný rok správal ako konzervatívnejší veriaci moslim a počas marcovej návštevy v rodisku v Maroku odmietal podať ruku ženám. Uviedli to v…

Trump bude mať prejav k národu, oznámi stratégiu pre Afganistan

Washington 21. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Evan Vucci)   Prezident USA Donald Trump plánuje v prejave oznámiť občanom stratégiu vo vojne v Afganistane Biely dom v nedeľu uviedol, že Trump sa prihovorí národu v pondelok o 21.00 h miestneho času (v utorok o 03.00 h SELČ) zo základne Fort Myer v okrese…

Senátorka, ktorá dúfala v zavraždenie Trumpa, sa ospravedlnila

Ferguson 21. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Zákonodarkyňa v americkom štáte Missouri, senátorka Maria Chappellová-Nadalová, ktorá dočasne zverejnila na Facebooku poznámku vyjadrujúci nádej, že prezidenta USA Donalda Trumpa zavraždia pri atentáte, sa dnes ospravedlnila Trumpovi a jeho rodine. Avšak táto demokratka uviedla, že nemá v pláne odstúpiť za to, čo…

Odzvonilo: dnes stíchne svetoznámy londýnsky Big Ben. Dôvod je jednoduchý - aby ľudia neohluchli

Londýn, 21. augusta 2017 (HSP/Foto: Facebook)   Dnes naposledy zaznie zvon na celom svete známeho londýnskeho Big Benu – svojrázneho symbolu britskej metropoly. Pondelok mnohí ľudia považujú za ťažký deň a pre svetoznámu londýnsku atrakciu to dnes bude ozaj – veľmi ťažký deň... Big Ben stíchne, našťastie nie navždy. Historická severovýchodná veža…

Fico: Nepovalím si vlastnú vládu, hoci viem, že nie je perfektná

Bratislava 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Premiér Robert Fico (Smer-SD) si odmieta "povaliť vlastnú vládu", hoci pripúšťa, že nie je perfektná. Povedal to dnes vo videu, ktoré zverejnil na Facebooku. Fico týmto reaguje na tvrdenia šéfa SaS Richarda Sulíka, ktorý si myslí, že v súčasnej politickej situácii sú "jediným…

Merkelová si stojí za rozhodnutím otvoriť hranice pre utečencov

Berlín 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes uviedla, že si stojí za svojím rozhodnutím otvoriť hranice Nemecka pre tisíce utečencov Vo vysielaní nemeckej súkromnej televízie RTL Merkelová uviedla, že svoje rozhodnutie stále považuje za správne a potrebné z humanitárnych dôvodov. Upozornila však, že jej vláda…

Rusko znásobuje svoje zlaté rezervy. Ako aj vlani, tak aj tento rok nakúpi 200 ton zlata

Moskva, 21. augusta 2017 (HSP/Foto: Facebook)   Zásoby zlata v medzinárodných rezervách Ruska v júli tohto roku narástli o 0,72 percenta, alebo o 12,4 tony a na začiatku tohto mesiaca tvorili 1729,4 tony. Informovala o tom Centrálna banka Ruska Od začiatku tohto roka ruská Centrálna banka nakúpila 115,15 tony tohto vzácneho kovu: v januári 31,1 tony,…

Európska únia zakázala pestovanie niektorých druhov rastlín

Brusel/Praha 20. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Po zakrivených banánoch , zákaze vysávačov s vysokým výkonom, či po úvahe o nariadení ako správne upiecť hranolčeky prichádzajú Bruselskí "géniovia" s ďalším skvostom. V auguste vyšlo do platnosti nariadenie, ktoré zakazuje pestovanie niektorých druhov rastlín. Brusel tak namiesto riešenia reálnych problémov zbytočne…

Incident v Belgicku: Auto vrazilo do ľudí vracajúcich sa zo zábavy

Luxemburg 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Najmenej štyroch zranených si v noci nadnes vyžiadal incident v Belgicku, keď auto s trojčlennou posádkou zámerne vrazilo do skupiny ľudí, ktorá odchádzala zo zábavy neďaleko mesta Bertrix v provincii Belgické Luxembursko Stav jednej zranenej ženy je vážny, informovala dnes belgická televízia…

Dlho nezvestný austrálsky chlapček predsa len pri teroristickom útoku v Barcelone zahynul

Barcelona 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manu Fernandez)   Sedemročný chlapček z Austráílie, ktorý bol po teroristickom útoku najskôr nezvestný a o ktorom v sobotu priniesli médiá s odvolaním sa na policajné zdroje informáciu, že je zranený v nemocnici, je po smrti Španielska polícia nechcela túto smutnú správu zverejniť skôr, ako do…

Marián Tkáč: Čo nás čaká v jadre Európskej únie?

Bratislava 20. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Byť či nebyť v jadre Európskej únie je jedna zo zásadných otázok, ktorá nadlho zmení náš život. Keďže oficiálna diskusia nebeží, pokúsime sa priblížiť problematiku záhadne schovanú za „jadro EÚ“. Podnetom je text, ktorý na facebooku uverejnil Tomáš Lukačovský. Podľa neho sme už…

Taliansky premiér: Žiadna krajina sa nemôže cítiť v bezpečí pred teroristickými hrozbami

Rím 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Angelo Carconi/ANSA via AP)   Taliansky premiér Paolo Gentiloni dnes uznal, že Taliansko - rovnako ako ktorákoľvek iná krajina - sa dnes nemôže cítiť v bezpečí pred teroristickými hrozbami "Neverím propagande niektorých islamistických internetových stránok, ale som si vedomý, že žiadna krajina, vrátane Talianska, sa nemôže…

Rakúske ministerstvo školstva chce dôrazne skúmať financovanie islamských subjektov

Viedeň 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-/Valentina Petrova)   Rakúske ministerstvo školstva podalo trestné oznámenie na islamskú súkromnú školu vo Viedni po tom, čo zistilo, že je prevádzkovaná bez adekvátneho povolenia Úrad spolkového kancelára vo Viedni navyše uviedol, že jestvuje podozrenie zakázaného financovania zo zahraničia v prípade iných islamských subjektov. Rakúsky rezort…

Európski panovníci: Kniežací plat poberá aj Emmanuel Macron

Londýn/New York 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   V Európe sa v súčasnosti nachádza 12 aktívnych monarchií, medzi ktoré patrí medzi sedem kráľovstiev, päť kniežatstiev a mestský štát Vatikán. Príspevky, ktoré jednotlivé panovnícke rodiny dostávajú od svojich domovských krajín, sa pritom značne rôznia. Niektoré z nich daňoví poplatníci štedro podporujú,…

Nevedia sa zmieriť s existenciou samostatnej SR? Poslanci SaS chcú 28. október zaradiť medzi štátne sviatky

Bratislava 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Pusňškáš)   Zoznam pätice štátnych sviatkov, ktoré sú v slovenskom kalendári, by sa mal pozmeniť. Poslanci opozičnej SaS navrhujú, aby bol štátnym sviatkom 28. október. V tento deň v roku 1918 vznikla Československá republika. Podľa liberálov ide o jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii…

Áder: Musíme zas chrániť hranice krajiny, ktorú formovali mnohí po sv. Štefanovi

Budapešť 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Baumann)   Význam slova bezpečnosť sa mení, zmenil sa aj v uplynulom desaťročí: Maďari musia opäť chrániť hranice, musia chrániť nezávislú, slobodnú európsku krajinu, ktorú od čias sv. Štefana formovali obete, charakter a práca miliónov Maďarov. Povedal to dnes v Budapešti v úvode ústredných osláv…

TopSpeed

Toyota verí, že táto aplikácia odradí mladých jazdiť rýchlo

0

Chytré telefóny stále viac zasahujú do našich životov. Pri šoférovaní môžu byť veľmi nebezpačné a už spôsobili veľa tragických nehôd. Toyota však prišla s aplikáciou, ktorá by mala pomôcť zvýšiť bezpečnosť mladých vodičov. Táto aplikácia odradí mladých jazdiť rýchlo. Tvorcovia pritom vychádzali z poznatku, že nie je nič čoho by sa…

FCA bude spolupracovať s BMW na vývoji autonómneho režimu

1

Na vývoji autonómneho režimu pracuje už veľa automobiliek a nielen tie. Do spolupráce so spoločnosťami Intel a Mobileye vstúpilo prednedávnom BMW. Aktuálne zobrali „do partie“ ďalšieho šťastlivca. FCA bude spolupracovať s BMW a tiež s Mobileye a Intelom na vývoji autonómneho režimu. Otverené dvere však majú aj iné automobilky.

Bývalí ľudia Top Gearu budú usporadúvať Rýchlo a Zbesilo na živo!

0

Kauza zrušenia starého Top Gearu je už pomerne ustálená záležitosť. Svätá trojica moderátorov sa presťahovala na Amazon Prime. Lenže okrem televízneho Top Gearu existovala aj superúspešná live show. Tam prišla trojica moderátorov na známe štadióny po celom svete a predvádzali divákom živé vystúpenie. Ľudia, ktorý organizovali toto podujatie ostali po…

Koncept podrobne ukazuje, aké bude nové BMW Z4

5

BMW na akcii Pebble Beach Concours d’Elegance predstavilo 80% sériovej podoby nového BMW Z4. Ako to? Ľudia z BMW hovoria práve o tom, že z 80% vidíme sériovú podobu kultového auta. Čo je ešte zaujímavejšie, je zdieľaná platforma s novou Toyotou Supra....

Continental predviedol disk s integrovanou brzdou

1

Continental je svetovým výrobcom, ktorý vyvíja rôzne prvky pre vozidlá. Nedávno na seba upozornili konceptom interiéru, ktorý k ozvučeniu nevyužíval bežné reproduktory, ale výplne dverí, stropnicu alebo iné časti interiéru. Dnes tu máme opäť ďalšiu novinku, disk s integrovanou brzdou určený pre elektromobily. Úplne presné pomenovanie to však nie je, ale…

Karbónové disky na Porsche sú za cenu lepšej jazdenky

0

Karbónové disky nie sú až tak veľkou novinkou. Avšak ani tak ich nemá v ponuke prakticky žiaden veľký výrobca. Situácia sa však zmení. Karbónové disky na Porsche budú od budúceho roka príplatkovým prvkom a značka zo Štutgartu sa stane ďalším výrobcom automobilov, ktorý bude mať v ponuke karbónové disky.

KAMzaKRÁSOU

Recept na francúzske profiterolky z odpaľovaného cesta

0

Poznáte lahodný francúzsky dezert profiterolky? Označuje sa aj choux à la crème alebo v angličtine cream puffs. Sú to malé guľky z odpaľovaného cesta plnené krémom zo šľahačky poliate čokoládou alebo len poprášené cukrom. Sú obľúbené aj v Taliansku a Spojených štátoch, kde ich plnia vanilkovou zmrzlinou. 

Vyhrajte 3x Pharma Hyaluron Body Lotion (v hodnote 14,00 €)

1

Správne zvolená strava alebo telová kozmetika, či dokonca cvičenie – to všetko vám pomôže udržať si zdravú, krásnu a hlavne pevnú pokožku. No vedeli ste, čo našej pokožke pomáha udržať si svoju pevnosť?  Skúste použiť Pharma Hyaluron Body Lotion, ktorý obsahuje kyselinu hyalurónovú, ktorá má schopnosť dodať pokožke vlhkosť a udržať ju v nej, čo…

Váš pitný režim je v troskách!? 5 spôsobov, ako to celé napravíte!

1

Bežne sa odporúča dodržiavať pitný režim v objeme 2-3 litre za deň. Dobrým ukazovateľom, ako ste na tom s príjmom tekutín, vám prezradí váš moč. Ten by mal byť svetlo žltý alebo číry. Tmavý moč je znakom nedostatku tekutín a mali by ste zvýšiť jeho príjem. Ak ste aj vy osoba, ktorá na…

Bradavice alebo fibrómy: Ako ich bezbolestne odstrániť?

0

Bradavice alebo fibrómy patria medzi estetické nedokonalosti, ktoré sa objavili už kedysi dávno na 3000-ročných múmiách a dokonca ich spomínal aj Shakespeare. Bradavice v skutočnosti nie sú vôbec nebezpečné – nejde o žiadne závažné ochorenie, sú len neestetické a môžu byť nákazlivé. Niekedy sa však môže stať, že sú bolestivé – záleží od toho,…

Lak na nechty: O týchto chybách pri jeho aplikácii ste nevedeli!

0

Úprava našich nechtov by mala byť základom starostlivosti o naše telo. Pekné nechty sú znakom upraveného človeka, ktorý dbá na svoj výzor. Niekedy sa však pri lakovaní nechtov poriadne natrápime. Ich aplikácia je často náročnejšia, na nechtoch sa nám vytvárajú bublinky a celý proces trvá dlhšie, ako by sme chceli. Verte…

Banán: Nielen ako pochutina, ale aj ako pomocník v domácnosti!

1

Banán sa skloňuje len vtedy, ak je reč o zdravom ovocí, ktoré obsahuje množstvo prospešných látok. Banány sú ľahko stráviteľné, dodávajú energiu, obsahujú vlákninu, vitamíny skupiny B i vitamín C. Ako sa však dá banán využiť v domácnosti iným spôsobom než ako pochutina? 

TopDesať

Keď nájdeš pod mostom niečo, čo ťa naozaj prekvapí

0

Kto z vás by chcel žiť dobrovoľne pod mostom? Žiadne ruky nie sú hore? Termín "pod mostom" ti hneď v hlave evokuje skupinku neprispôsobivých občanov sediacich okolo malého ohníka s lacným aperitívom v ruke. To je však chyba a my ti to dokážeme v našom dnešnom článku. //

16 vtipných obrázkov, ktoré znudení študenti nakreslili do svojich učebníc

0

Každý jeden z nás to dobré pozná. V laviciach sme sa často nudili a preto sme si jednoducho kreslili, či už po lavici, zošite alebo do konca aj po učebnici. Mnohokrát sa nám tak podarilo vytvoriť dokonalé umelecké diela. Poďme sa teda spoločne pozrieť na 16 vtipných obrázkov, ktoré znudení…

Motorkár natočil vlastný pád zo strmého svahu

0

Americký motorkár Matthew Murray len zázrakom prežil pád zo strmého svahu v ostrej zákrute v Calabasas v americkom štáte Kalifornia. V čase nehody šiel motorkár rýchlosťou približne 60 kilometrov za hodinu. Matthew sa snažil požiadať o pomoc, ale nakoniec si musel pomôcť sám. "Chcel som sa dostať k motorke, vziať telefón a zavolať 911,…

NASA zverejnila video o približovaní Zeme k najväčšiemu asteroidu v histórii

0

Americká vesmírna agentúra NASA zverejnila video, ako sa k našej planéte približuje najvúäčší asteroid, aký kedy preletel v blízkosti Zeme. Asteroidy Florence, ktorý meria až 4,4 kilometra, preletí okolo Zeme vo vzdialenosti 7 miliónov kilometrov. Pravdepodobne to bude 1. septembra 2017. Vedci tvrdia, že priblíženie nebeského tela nebude predstavovať nebezpečenstvo. V histórii pozorovania asteroidov boli spozorované objekty, ktoré…

Nevera ako koníček? V týchto krajinách dochádza k podvádzaniu partnerov najčastejšie

0

Podvádzanie partnera/partnerky alebo manžela/manželky nikdy nie je dobrý nápad. Rozhodne to nie je niečo, čím by sme sa mali chváliť a čomu by sme mali uznanlivo tlieskať. Bohužiaľ, nevera je pre niektorých ľudí ako droga, ktorej jednoducho musia podľahnúť.  Na svete snáď neexistuje krajina, o ktorej by sme mohli povedať,…

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…