Vie premiér Róbert Fico o dokumente „Mníchovská dohoda 2016“ ?

Publikované 20.08. 2017 o 14:55 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
A:link { so-language: zxx }
–>

Prečo som postavil túto otázku, keď na prvý pohľad je jasné, že predseda vlády SR má mať ( či dostávať ) k dispozícií zásadné dokumenty týkajúce sa osudu Slovenska a praktický celej Európy ?

Aký dokument bolo možné dodatočne označiť ako „Mníchovská dohoda 2016“ ?

Takto bolo možné pomenovať iba dokument, ktorý svojim obsahom pripomína Mníchovskú dohodu ( zmluvu, diktát, zradu ) podpísanú 30.septembra 1938 medzi Nemeckom, Talianskom, Francúzskom a Veľkou Britániou o odstúpení pohraničných území ČSR Nemecku, na ktorú nadväzovala viedenská arbitráž ( diktát).

V prípade dokumentu „Mníchovská dohoda 2016“ ide o deväť stránkový dokument o ustanovení ( vzniku ) Európskeho super štátu, ktorý spoločne vypracovali a schválil vlády Francúzska a Nemecka. Tento dokument mal v minulom roku na stretnutí predstaviteľov Vyšehradskej skupiny v Prahe predložiť minister zahraničných vecí Nemecka Frank – Walter Steinmeier. Podľa portálu zvědavec.org o existencií dokumentu informovala poľská verejnoprávna televízna stanica TVP.INFO. Celý text je na www.tvp.info/25939187.

Z obsahu dokumentu vlád Francúzska a Nemecka je potrebné uviesť jeho hlavné body, aby čitateľovi bolo jasné, prečo bol pomenovaný ako „Mníchovská dohoda 2016“. O čo ide vláde Francúzska a Nemecka ? Tu je základný prehľad, ktorý som prevzal bez úprav.

Členské štáty sa vzdajú:

1) vlastnej armády, vlastných tajných služieb, vlastného zákonodarstva, vlastného daňového systému, vlastnej meny,

2) kontroly nad štátnou hranicou vrátane systému a procedúry vpúšťania a relokácie migrantov,

3) vytvorenia spoločného vízového systému, spoločnej zahraničnej politiky, transformácie NATO.

Ďalej:

    • vznikne spoločná armáda „European Security Compact“ na princípe „ohrozenie jedného štátu – ohrozenie všetkých štátov,

    • rozviedka a kontrarozviedka bude podriadená jednému centru,

    • bude zväčšená právomoc „Európskeho verejného žalobcu“ a vznikne jednotný trestný zákon,

    • národné štáty nebudú mať právo rozhodovať o migrácií a nebudú mať vlastnú azylovú politiku,

    • rozmiestnenie migrantov bude povinné a bude rešpektovať rovnomerné rozdelenie utečencov a národné štáty to nebudú môcť odmietnuť,

    • Nemecko a Francúzsko už v mene EÚ začali rokovať so severoafrickými krajinami na najvyššej úrovni o pravidlách migrácie a rozšírenia dialógu na túto tému,

    • bude zavedená jednotná mena euro pre všetky členské krajiny a otázka neznie či, ale kedy bude prijatá,

    • bude zavedený jednotný daňový systém a bude odstránená konkurencia v daňovom systéme medzi jednotlivými krajinami.

Z obsahu dokumentu vlád Francúzska a Nemecka jasne vyplýva, že ide o vznik Európskeho super štátu, čo je vyjadrené v slovnom spojení, že: „Budeme sa usilovať o politickú úniu v Európe a pozývame ďalších Európanov k pripojeniu sa k projektu.“ Súhlasím s každým, kto si z uvedeného dokumentu vie vydedukovať, že je to jasný plán likvidácie národného štátu, že je to otvorená realizácia Nového svetového poriadku v Európe. Predovšetkým je to však oficiálny diktát Francúzska a Nemecka adresovaný členským krajinám EÚ, respektíve je to po Brexite jasné a jednoznačné ultimátum členským krajinám EÚ, čomu sa musia podriadiť. Čo to znamená ?

Že Francúzsko a Nemecko sa spoločne rozhodli, keďže ich vlády majú rovnaký rebríček hodnôt, opäť ( napríklad po Mníchove 1938 ) zohrať rozhodujúcu úlohu v deštrukcií Európy, v ktorej členské EÚ budú nútiť podriadiť sa ich vôli a vôli Bruselu či nadnárodnej moci vôbec.

Ak sa podarí vytvoriť politickú úniu v Európe na spôsob super štátu, bude už neskoro. Možno aj z tohto dôvodu sa o tomto dokumente v masmédiách a na politickej scéne nič nehovorí a teda v zmysle naplnenia obsahu dokumentu sa pred občanmi – voličmi všetko zatajuje, prekrúca cez rôzne „utišujúce“ slovné spojenia.

Naša vládna moc na čele s Róbertom Ficom sa v skutočnosti dokumentu vlád Francúzska a Nemecka prispôsobila, súhlasí s ním a podľa tohto dokumentu aj postupuje. Róbert Fico o dokumente na ustanovenie súper štátu v rámci EÚ dobre vie, má tento dokument k dispozícií, len nemá záujem, aby bol publikovaný pre občanov – voličov a aby k nemu bola organizovaná verejná diskusia a príprava schvaľovacích procesov, v ktorých rozhodujúcu úlohu majú zohrať občania, keďže ide o zásadné a trvalé zmeny v živote slovenského národa s nedozernými následkami pre život jeho obyvateľov.

Domnievam sa, že Róbert Fico dokument vlád Francúzska a Nemecka, ktorý je plánom deštrukcie členských krajín EÚ ( či Európy ) využil iba v svoj prospech a pre svoju potrebu súvisiacu s jeho ďalšou politickou kariérou. V tomto dokumente nevidí žiadnu hrozbu, žiadne ultimátum, žiadny diktát vlád Francúzska a Nemecka či samotného Bruselu. Politický negativizmus dokumentu „preformatoval“ na oslavu skvelej budúcnosti. Citujem: „Chceme spojiť budúcnosť Slovenska s najvýznamnejšími hráčmi Európy ako je Francúzsko a Nemecko, alebo chceme, aby išlo cestou rôznych avantúr či dobrodružstiev, ako to navrhuje opozícia ? Ja som jednoznačne za prvú alternatívu !“

A prvá alternatíva u Róberta Fica – to je obsah dokumentu vlád Francúzska a Nemecka o vytvorení Európskeho super štátu a založení nového svetového poriadku. Ak Róbert Fico hovorí o tom, že Slovensko chce byť v užšom jadre integrujúcej sa Európy, tak je to iniciatíva, ktorá vychádza z dokumentu, ktorý bol niekym nazvaný veľmi priliehavo ako „Mníchovská dohoda 2016.“. Môžem tvrdiť, že naša vládna moc na čele s Róbertom Ficom robí „najvýznamnejším hráčom Európy“ jednoznačné ústupky, pričom nemá tušenie, že to robí a tak s čistým svedomím má záujem budúcnosť Slovenska vložiť do rúk Francúzska a Nemecka.

Zaslúžia si tieto dve krajiny po skúsenostiach z minulosti a z terajšieho obdobia, aby sme im dôverovali bez výhrad, aby sme im bez súhlasu ľudu odovzdávali svoje kompetencie, suverenitu a svoje životy ? Ja pochybujem o tom, aby sme im prejavovali absolútnu dôveru a poslušnosť a to nielen na základe minulosti, ale najmä na základe bežného či logického posúdenia dokumentu, ktorý bol vládami Francúzska a Nemecka spracovaný a schválený. Z intelektuálneho hľadiska totiž žiadny národný politik by nemal súhlasiť s obsahom dokumentu a teda s alternatívou Róberta Fica. Podľa jeho alternatívy vládna moc podniká ďalšie kroky. Uskutočnili sa rokovania s francúzskym prezidentom Macronom v rámci Vyšehradského stretnutia a náš minister zahraničných veci už stihol podpísať so svojim kolegom s Nemecka Memorandum o štrukturálnej spolupráci.

Závažnosť vyhlásenia Róberta Fica, že Slovensko má spojiť svoju budúcnosť s najvýznamnejšími hráčmi Európy ako je Francúzsko a Nemecko aj za situácie, že sa od nás žiada podriadiť sa bez reptania záujmom týchto krajín, si teraz ešte neuvedomujeme. Po jeho vyhláseniach totiž nasledujú určité politické kroky, ktoré nás zbavujú schopnosti samostatne a so svojimi občanmi sa rozhodovať o našej budúcnosti.  Predstavme si rok 1938, hneď krátko po podpise Mníchovskej dohody. Československá vláda ešte tohto dňa doobeda zasadla na svojom mimoriadnom rokovaní a rozhodla, že Mníchovskú dohodu prijíma. S touto zradou súhlasila len preto, že verila, že zabráni vojne, že verila v krajšiu budúcnosť po boku „najvýznamnejších hráčov“  v Európe alebo preto, že verila iba v jedinú alternatívu, ktorej sa podvolila ? 

Terajšia vládna moc takýmto spôsobom postupovala a postupuje. Bez pripomienok prijala dokument ultimáta Francúzska a Nemecka, pretože vraj iná alternatíva neexistuje !!! To je podvod na našom národe !!! Lenže alternatíva pre budúcnosť Slovenska a ďalších členských krajín EÚ existuje aj bez dokumentu „Mníchovská dohoda 2016.“ Zabrániť deštrukcií Európy a jasnej likvidácií národných štátov je možné cez prijatie alternatívy reformovania EÚ na nových politicko-právnych základoch, ktoré nebudú podporovať vytvorenie politickej únie v Európe a teda ustanovenie Európskeho super štátu.

Iba ak nebude možné presadiť túto alternatívu, potom ďalšou možnosťou je ukončenie členstva v EÚ v záujme záchrany slovenského národa. V každom prípade záchrana slovenského národa a slovenskej štátnosti nemôže byť spájaná s alternatívou, ktorú presadzuje Róbert Fico a jeho vládna moc. Už je to jasne viditeľné, ale naše politické elity zámerne sa dostali do politickej slepoty vyvolanej oslnivou predstavou nového svetového poriadku a jeho formujúcej sa novej politickej moci v komnatách Bruselu.

Určité obdobie ( od druhej polovice roku 2016 ) v politickom živote Slovenska možno charakterizovať ako politické úsilie vládnej moci na čele s Róbertom Ficom byť v „JADRE EÚ“. Toto obdobie začalo až po zverejnení dokumentu vlád Francúzska a Nemecka o zámere spoločne vytvoriť politickú úniu v Európe. Pán Róbert Fico ako šikovný politik obsah tohto dokumentu, ktorý som uviedol vyššie v tomto článku, šikovne zjednodušil a zredukoval na propagandistický trik byť v „JADRE EÚ.“ Tento posun z roviny politickej do roviny propagandistickej má pre neho a jeho vládnu moc zásadný význam.

V prvom rade sa má ukázať, že ON, Róbert Fico, je iniciátorom politiky byť v „JADRE EÚ, čiže pevne stať po boku Bruselu a takých členských krajín ako Francúzsko a Nemecko a že táto iniciatíva vychádza zo záujmov Slovenska. V skutočnosti Róbert Fico nie je žiadnym iniciátorom politiky skvelej budúcnosti Slovenka, iba patrí medzi tých národných politikov v Európe, ktorí sa s obsahom dokumentu vlád Francúzska a Nemecka stotožnili, prisahali vernosť politike ustanovenia Európskeho super štátu a v domácom prostredí túto politiku presadzujú pod maskou, že Slovensko berie účasť pri formovaní „JADRA EÚ.“

V druhom rade propagandistický ťah Róberta Fica umožňuje vytvárať podmienky pre debilizáciu verejnosti, aby sa do jej vedomia nedostali politické súvislosti v takom rozsahu, že vznikne jej primeraný tlak na vládnu moc, aby zdôvodňovala svoje politické kroky otvorené a umožnila do rozhodovacích procesov zapojiť občanov – voličov. Čerstvým príkladom schopnosti Róberta Fica vytvárať podmienky pre debilizáciu más je toto jeho nedávne vyjadrenie: „Každý má právo kritizovať, robiť opozičnú politiku, ale nad všetkým je dnes národnoštátny záujem tohto štátu.“

Tak si to zhrňme. Po Brexite prichádza iniciatíva v podobe dokumentu vlád Francúzska a Nemecka, v ktorom prizývajú Európanov k vytvoreniu politickej únie a ktorý kladie podmienky, čo musia prijať členské krajiny EÚ, aby mohol byť ustanovený Európsky super štát. Túto iniciatívu Slovensko aspoň v osobe Róberta Fica berie ako príležitosť byť v „JADRE EÚ.“ Formovanie „JADRA EÚ“ neznamená nič iné, iba ochotu plniť podmienky ultimáta z dokumentu, ktorý bol nazvaný po vzoru Mníchovskej dohody z roku 1938 ako „Mníchovská dohoda 2016.“ Obsah tejto novodobej Mníchovskej dohody je jednoznačne orientovaný na likvidáciu národných štátov a zánik štátnej suverenity.

Pán Róbert Fico veľmi vážne začal pracovať na politike byť v „JADRE EÚ“ – teda vzorne si splniť všetky záväzky ultimáta z dokumentu vlád Francúzska a Nemecka. Politikou byť v „JADRE EÚ“ otvorene vstúpil do štádia deštrukcie štátnej moci na Slovensku, ktorej sám je vrcholným predstaviteľom. Krok za krokom bude postupovať v tichej likvidácií nášho národného štátu a brať občanom základné podmienky pre naplnenie ústavného poslania, že sú ozajstným zdrojom štátnej moci. Napriek tomu všetkému má to svedomie prehlasovať, že nad všetkým je dnes národnoštátny záujem tohto štátu. Vôbec sa nezamyslí nad tým, že byť v „JADRE EÚ“ neznamená nič iné ako byť v ostrom rozpore s národnoštátnymi záujmami.

Z môjho pohľadu premiér Róbert Fico o dokumente „Mníchovská dohoda 2016“ vie, hoci ho takto nenazýva. Tento dokument ako spoločné stanovisko vlád Francúzska a Nemecka pokladá za svoju najnovšiu „Bibliu“ politiky, ktorú pretvoril do podoby zabezpečiť, aby Slovensko bolo v „JADRE EÚ“, teda, aby splnilo to, čo si uvedené vlády želajú. Vládna moc pod jeho vedením nastúpila ( pokračuje ) v úsilí potierania záujmov slovenského národa. Politickým stranám na Slovensku to akosi nevadí, hoci sa vždy po čase musia uchádzať o dôveru občanov – voličov.

Súčasná doba si vyžaduje zorientovať sa v tom, aké je hlavné politické kritérium, ktoré politické strany ( aspoň niektoré ) by mali plniť. Hlavné politické kritérium súčasnosti je iba jedno: ustrážiť, aby sa alternatíva Róberta Fica o smerovaní Slovenska do Európskeho super štátu a tým úplnej likvidácie národného štátu nemohla naplniť či realizovať !!! Je preto potrebné Arénu politického boja zorientovať týmto smerom. Ale má niektorá politická strana na Slovensku záujem a schopnosť takto zorientovať občanov a politické elity ?

Všimnime si, čo sa deje v týchto dňoch. Na základe Memoranda o štrukturálnej spolupráci, podpísaného s Nemeckom premiér Róbert Fico poveril Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti koordináciou činnosti ostatných ministerstiev pri prijímaní rozhodnutí, ktoré sa týkajú postavenia Slovenskej republiky pri formovaní „JADRA EÚ“. Ide teda o bezprostredné plnenie obsahu dokumentu vlád Francúzska a Nemecka. Jednotlivé ministerstva budú podľa vyjadrenia Róberta Fica musieť v niektorých oblastiach prijímať rozhodnutia, ktoré budú mať európsky charakter a nie slovenský charakter. Tým sa vraj bude realizovať požiadavka Memoranda na prehĺbený politický a expertný dialóg ako intenzívnejšej formy spolupráce.

Ešte raz. Jednotlivé ministerstva budú musieť prijímať pod vedením ministrov rozhodnutia, ktoré budú musieť mať európsky charakter bez ohľadu na slovenský charakter. Týmto vyhlásením sa Róbert Fico pred verejnosťou otvoril na „celú päsť“ a politická hrá pod pláštikom „JADRA EÚ“ sa spustila na plné otáčky. Premiér tejto krajiny najprv v rámci upokojenia verejnosti slovne potvrdzuje , že nad všetkým je národnoštátny záujem tohto štátu, aby o niekoľko hodín či pri inej príležitosti jasne zdôraznil, že budú existovať oblasti štátnej správy a moci, v ktorých sa nebude brať ohľad na ich slovenský charakter. Obsah dokumentu prijatý vládami Francúzska a Nemecka jednoznačne ukazuje, že rozhodnutia európskeho charakteru budú mať absolútnu prevahu nad potrebami prijímať rozhodnutia slovenského charakteru.

Symbol „JADRA EÚ“ predstavuje u Róberta Fica nástroj jeho politickej moci, ktorý využíva ako návnadu pre verejnosť či občanov Slovenska, aby za touto návnadou bez rozmyslu a s dôverou kráčali v ústrety krajšej budúcnosti po boku Francúzska a Nemecka. Symbol „JADRA EÚ“ z pozície Róberta Fica je deklarovaný ako vážny a neutíchajúci záujem, aby Slovensko ekonomický prosperovalo, sociálne bolo zabezpečené a preto ON ako premiér SR predpokladá, že cez túto sociálno-ekonomickú budúcnosť Slovenska spojenú s osudom Francúzska a Nemecka sa JEMU podarí naplniť ciele dokumentu o Európskom super štáte. Masmédia na Slovensku jednotne „pracujú“ na tejto propagandistickej vlne využitia symbolu „JADRA EÚ“ ako sociálno-ekonomického zamerania.

Lenže masmédia a ani naše politické elity vôbec sa nevenujú tomu, akú úlohu zohralo Francúzsko a Nemecko v príprave krízy Grécka a jeho riešenia. Zabúda sa, ako určité ekonomické štruktúry z uvedených krajín ( či v rámci EÚ ) profitujú z krízy v Grécku. V prípade Francúzska sa nikto nezaoberá faktom, že táto krajina svoju koloniálnu politiku v Afrike neukončila a bohatstvo z „bývalých“ kolónií sa naďalej vo veľkom prečerpáva do krajiny.

Čo v skutočnosti sa skrýva za symbolom „JADRA EÚ“, keďže v skutočnosti to nie je o ekonomickej a sociálnej prosperite Slovenska ? Symbol „JADRA EÚ“ má zakryť prvoradý cieľ dokumentu vlád Francúzska a Nemecka o ustanovení Európskeho super štátu. Dokument v prvom rade sleduje cieľ ustanoviť politickú úniu v Európe, pretože už iba táto časť z celej štruktúry EÚ nebola dokončená. A keď bude politická únia dokončená, potom už nebude žiadny problém oficiálne vyhlásiť nový štátny útvar, ktorý bude vládnuť nad obyvateľmi členských krajín EÚ.

Symbol „JADRA EÚ“ teda zakrýva politiku postupného a definitívneho prevzatia politickej moci do rúk nadnárodných štruktúr. To je prvoradý a základný politický krok, ku ktorému sa v skutočnosti Slovensko hlási a na ktorom vládna moc usilovne ďalej pokračuje. Premiéra SR Róberta Fica ani nenapadne zrušenie národnej štátnej moci dať na verejnú diskusiu a vyžiadať si súhlas občanov – voličov. Z jeho pozície to nepokladá za potrebné najmä preto, že v rámci propagandistického triku verejnosti politiku či symbol „JADRA EÚ“ predostiera ako otázku sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska.

V tomto najkritickejšom období novodobej histórií slovenskej štátnosti vládna moc zabáva svojich občanov iným problémom: koaličnou zmluvou a vzťahmi vo vnútri koaličnej vlády, pričom základný problém súvisiaci so symbolom „JADRA EÚ“ ostáva bez pozornosti médií a verejnosti. Postupné a definitívne prevzatie politickej moci z rúk národnej štátnej moci do rúk nadnárodných štruktúr sa deje bez vedomia občanov ako základu štátnej moci. Dôsledky pre život občanov a ich osudy v budúcnosti môžu byť katastrofálne. Z demokratického právneho štátu ostane iba „zdrap papiera“. Ale to je už téma pre filozofov a politológov, aby k tomu, ak sa odvážia, napísali svoje reflexie.

Premiér Róbert Fico vie o dokumente „Mníchovská dohoda 2016“. Z jeho osobných ambícií sa zrodila myšlienka využiť dokument schválený vládami Francúzska a Nemecka v rámci symbolu „JADRA EÚ“ a pred verejnosťou tento symbol spojiť s budúcnosťou Slovenska založenou na silnom sociálnom a ekonomickom rozvoji. Premiér Róbert Fico svojim občanom tají, že v skutočnosti ide o takú spoluprácu s Francúzskom a Nemeckom, že prijatím ich spoločného dokumentu sa dokončí „štrukturálna revolúcia“ EÚ konečným súhlasom s politickou úniou, ktorá zavŕši proces likvidácie národných štátov a ich štátnej suverenity. V takejto „novej“ Európe sa určite nájde aj dôstojné politické miestečko pre každého národného politika, ktorý dokáže prispieť k zničeniu vlastného štátu a občanov odovzdá do rúk cudzej, nadnárodnej moci.

Nie je pre krajinu nebezpečné, ak jej zvolení predstavitelia či vládna moc svoju politiku spájajú s presadením a realizáciou jedinej alternatívy, ktorá vraj zabezpečí skvelú budúcnosť národa ? Jediná alternatíva, to je vždy iba „OSUD“, ktorý nám ako zákonitosť vždy predkladá niekto zvonku na základe toho, že je šikovnejší, múdrejší, najvýznamnejší, najschopnejší, najdôležitejší a podobne. „Jediná alternatíva“ Róberta Fica je takýmto „OSUDOM“, ktorému sa všetci do jedného máme podriadiť. Róbert Fico symbolom „JADRA EÚ“ presadzuje politiku, aby slovenský národ sa podriadil   „OSUDU“. Je presvedčený, že sami seba si nevážime ako krajinu. Dôvody jeho presvedčenia nepoznám, ale ak ostaneme pri jeho politike jedinej alternatívy ( byť s Francúzskom a Nemeckom v Európskom super štáte ), potom ozaj ukážeme svetu, že si nevážime sami seba a naša viera vo vlastné sily nemá žiadny pevný základ a ostala nám iba pozícia márnosti – sestry „OSUDU“, ktorá ho rešpektuje.

 

Dušan Hirjak

442 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Ruskí vyšetrovatelia skúmajú všetky možné verzie útoku v Surgute

Moskva 20. augusta  2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Ruské orgány činné v trestnom konaní nevnímajú zatiaľ útok nožom, pri ktorom miestny občan v sibírskom meste Surgut zranil sedem ľudí, štyroch z nich ťažko, ako teroristický čin Platí to napriek tomu, že sa k zodpovednosti za útok prihlásil tzv. Islamský štát (IS),…

Španielsko: Pôvodným hlavným cieľom teroristov bola katedrála Sagrada Familia

Barcelona 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manu Fernandez)   Španielska polícia dnes oficiálne potvrdila, že teroristi, ktorí majú na konte štvrtkový útok z Barcelony i následný pokus o útok v letovisku Cambrils, zhromaždili pre podstatne väčšie akcie alebo viacero útokov najmenej 120 plynových fliaš Teroristická bunka, ktorá chcela tri prenajaté dodávky naplniť…

Nemeckého spisovateľa tureckého pôvodu prepustili v Španielsku na kauciu

Berlín/Madrid 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel privítal dnes rozhodnutie španielskej justície prepustiť na kauciu na slobodu nemeckého spisovateľa tureckého pôvodu Dogana Akhanliho, zadržaného v sobotu na podnet Turecka počas dovolenky v Granade "Mám plnú dôveru v španielsku justíciu a viem, že naši priatelia a…

Áder: Musíme zas chrániť hranice krajiny, ktorú formovali mnohí po sv. Štefanovi

Budapešť 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Baumann)   Význam slova bezpečnosť sa mení, zmenil sa aj v uplynulom desaťročí: Maďari musia opäť chrániť hranice, musia chrániť nezávislú, slobodnú európsku krajinu, ktorú od čias sv. Štefana formovali obete, charakter a práca miliónov Maďarov. Povedal to dnes v Budapešti v úvode ústredných osláv…

Pápež František vyzval na ukončenie násilia voči nevinným

Vatikán 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tony Gentile)   Pápež František vyzval dnes na ukončenie "neľudského násilia", ktoré postihlo v minulých dňoch nevinných v Burkine Faso, Španielsku a Fínsku Pred davom zhromaždeným na Námestí sv. Petra vo Vatikáne uviedol, že svet nesie vo svojom srdci bolesť z týchto teroristických útokov. Prosil tiež…

Rakúske ministerstvo školstva chce dôrazne skúmať financovanie islamských subjektov

Viedeň 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-/Valentina Petrova)   Rakúske ministerstvo školstva podalo trestné oznámenie na islamskú súkromnú školu vo Viedni po tom, čo zistilo, že je prevádzkovaná bez adekvátneho povolenia Úrad spolkového kancelára vo Viedni navyše uviedol, že jestvuje podozrenie zakázaného financovania zo zahraničia v prípade iných islamských subjektov. Rakúsky rezort…

Sýrsky prezident Asad odmietol bezpečnostnú spoluprácu so Západom

Damask 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Sýrsky prezident Bašár Asad dnes kritizoval západné krajiny a odmietol akúkoľvek spoluprácu v bezpečnostnej oblasti alebo opätovné otvorenie veľvyslanectiev, kým tieto štáty neprerušia styky s opozičnými skupinami. Informovala o tom agentúra AP Asad sa tak vyjadril v čase, keď sa jeho jednotky zmocňujú čoraz…

V barcelonskej Sagrada Familia si pripomenuli obete teroristických útokov

Barcelona 20. augusta 2017 (RV/HSP/TASR/Foto:TASR)   Pri svätej omši v Bazilike Sagrada Familia v nedeľu 20. augusta sa veriaci katalánskej metropoly zjednotia v modlitbe za obete teroristických útokov spáchaných pred dvoma dňami v Barcelone a Cambrils, ktoré zanechali 14 mŕtvych a stovku zranených Eucharistickému sláveniu o 10. hodine bude predsedať…

Poľskí biskupi sú za iniciatívu #StopAbortion: Zastavte eugenické potraty

Varšava 20. augusta 2017 (TK KBS/HSP/Foto: TK KBS)   Poľská občianska iniciatíva #StopAbortion plánuje od septembra zbierať podpisy s cieľom dosiahnuť, aby poľský parlament vyňal zo zákona eugenický potrat. Týmto spôsobom chce chrániť pred odstránením nenarodené deti, u ktorých sa predpokladá možný hendikep. Kampaň potrvá tri mesiace a aby mohla…

Európski panovníci: Kniežací plat poberá aj Emmanuel Macron

Londýn/New York 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   V Európe sa v súčasnosti nachádza 12 aktívnych monarchií, medzi ktoré patrí medzi sedem kráľovstiev, päť kniežatstiev a mestský štát Vatikán. Príspevky, ktoré jednotlivé panovnícke rodiny dostávajú od svojich domovských krajín, sa pritom značne rôznia. Niektoré z nich daňoví poplatníci štedro podporujú,…

Takmer 1000 migrantov vysťahovali z budovy v centre Ríma

Rím 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-/Jesus Moron)   Takmer 1000 migrantov, mnohých z Etiópie a Eritrey, v sobotu vysťahovali z neoprávnene obsadenej budovy v Ríme. Desiatky z nich potom museli prespať na uliciach talianskeho hlavného mesta Niekoľko stoviek policajtov vyprázdňovalo budovu neďaleko hlavnej železničnej stanice Termini a bralo squatterov na identifikáciu.…

Španielska polícia spojila tri prenajaté dodávky s hľadaným Maročanom

Barcelona 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Španielska polícia zriadila množstvo cestných uzáver na severovýchode krajiny v rámci pátrania po podozrivom vodičovi dodávky, ktorá vo štvrtok zabila na pešej zóne v Barcelone 13 ľudí a zranila viac ako 120 ďalších. Informovala o tom dnes agentúra AP Polícia v Katalánsku pátra aj…

Vo veku 84 rokov zomrel komik a občiansky aktivista Dick Gregory

Los Angeles 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Scott Keeler )   Vo veku 84 rokov zomrel v sobotu americký komik Dick Gregory, ktorý v 60. rokoch pomáhal búrať rasové bariéry a využíval humor na šírenie posolstiev o sociálnej spravodlivosti a zdravej výžive Zomrel vo Washingtone, kde bol týždeň hospitalizovaný so závažnou bakteriálnou infekciou,…

Dlhoročnou kauzou brutálnej vraždy v Petržalke sa bude zaoberať odvolací súd

Bratislava 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Kauzou brutálnej vraždy v bratislavskej Petržalke, ktorá sa odohrala v roku 2005, sa bude napokon zaoberať odvolací Krajský súd v Bratislave "Okresný súd Bratislava I v trestnej veci obžalovaného M. J. vyhlásil rozsudok 4. augusta. Na Okresný súd Bratislava I bolo dňa 8. augusta…

Maďari oslavujú sviatok zakladateľa štátu - sv. Štefana z dynastie Arpádovcov

Budapešť 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Zoltan Mathe)   Maďari dnes oslavujú štátny sviatok zakladateľa štátu - prvého uhorského kráľa sv. Štefana. V Budapešti sa ústredné oslavy začali na Kossuthovom námestí pred budovou parlamentu vztýčením štátnej vlajky s vojenskou poctou a zložením prísahy dôstojníkov maďarskej armády Svätý Štefan I., pôvodným menom Vajk,…

Nigérijský prezident Buhari sa vrátil do vlasti z 3-mesačného liečenia

Abuja 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sunday Alamba)   Nigérijský prezident Muhammadu Buhari sa v sobotu vrátil do svojej vlasti po vyše trojmesačnom liečení v Londýne. Vláda však nezverejnila žiadne bližšie informácie o jeho zdravotných ťažkostiach, informuje agentúra AP Buhari sa má prihovoriť svojmu národu v pondelňajšom vysielaní. Prezidentský úrad jeho zdravotné…

Nevedia sa zmieriť s existenciou samostatnej SR? Poslanci SaS chcú 28. október zaradiť medzi štátne sviatky

Bratislava 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Pusňškáš)   Zoznam pätice štátnych sviatkov, ktoré sú v slovenskom kalendári, by sa mal pozmeniť. Poslanci opozičnej SaS navrhujú, aby bol štátnym sviatkom 28. október. V tento deň v roku 1918 vznikla Československá republika. Podľa liberálov ide o jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii…

Mohutná protidemonštrácia zatienila "pochod za slobodu prejavu" v Bostone

Boston 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Tisícky demonštrantov skandujúcich protinacistické heslá zatienili v sobotu v americkom Bostone malú skupinu, ktorá plánovala "pochod za slobodu prejavu" Stalo sa tak týždeň po tom, ako pri násilných stretoch v meste Charlottesville v štáte Virgínia prišla o život jedna osoba a desiatky utrpeli zranenia.…

TopSpeed

Ťažné zariadenie. Čo musí spĺňať?

0

Mnohým motoristom sa stáva, že sem tam potrebujú odviezť niečo, čo sa do auta dať nechcú, alebo sa to tam jednoducho nezmestí. Či už je to stavebný materiál, motorka, kôň, alebo auto upravené tak, že už na bežné cesty nesmie. Vtedy je najlepším riešením potiahnuť to za autom na prívesnom…

Ford Puma je roztomilé kupé na okresky

5

Hľadáte lacné malé kupé na vzplanutie vašich jazdeckých chúťok? Voľbou môže byť práve splašený Ford Puma. Aj keď je postavený na základe Fiesty Mk4, ponúka zábavu za volantom za pár eur. K tomu skvelý motor 1,7 VCT 16V. V mojich očiach má však jeden zádrheľ ...

Honda Civic dostane modernizovaný motor 1,6 i-DTEC

2

V marci 2018 dostane Honda Civic komplexne vynovený dízlový motor 1,6 i-DTEC.  Výkonovo si nepolepší, stále bude mať 120 koní a 300 Nm. Je však jednou z prvých pohonných jednotiek, ktorú budú testovať v rámci nového cyklu spotreby a emisií paliva WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

Prejde Fiat pod čínske krídla?

4

Budeme si v budúcnosti zvykať na spojenie Fiat Čína? Onedlho totiž môže prebehnúť spojenie Fiatu s niektorou z čínskych automobiliek. Koncern FCA (Fiat Chrysler Automobiles) totiž dlhšie hľadal kupcu, ktorý by odkúpil značky Fiat, Jeep alebo Chrysler. O také Ferrari alebo Aston Martin sa však báť nemusíte, tie na predaj…

Baby Driver vs. Initial D

1

Vážení čitatelia, dnes pre vás porovnáme dva skvosty svetovej kinematografie z automobilového prostredia. Tým prvým je novinka americkej produkcie Baby Driver a tým druhým legenda japonskej animovanej tvorby Initial D. Ale nie, robím si srandu. Baby Driver priniesol nový vietor do autíčkarských filmov a musím priznať, že sa mi páčil. Internet je…

Kvóty v Číne na elektro-autá budú už budúci rok!

2

Kvóty v Číne plánujú zaviesť na predaj áut s elektrickým pohonom od budúceho roka. Správa vyvolala poplach medzi nemeckými automobilkami Volkswagen, Daimler a BMW, ktoré vyrábajú aj v Číne. Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil ešte vo februári tohto roku, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú ubezpečil, že na nemecké automobilky sa…

KAMzaKRÁSOU

Oblečenie na vyhodenie? Ani omylom, toto musíte vidieť!

6

Aj vaše skrine praskajú vo švíkoch? Oblečenie na vyhodenie už neviete kam dať? Pozor nie všetko musí ísť hned z domu preč. Inšpirujte sa ako štýlovo ušetriť. Čo takto staré pánske košele. Stačí trochu kreativity a môžete ich využiť na niečo nové. Táto žena z nich vytvorila nevídané. Dostala nápad,…

Kozmetické procedúry: Viete, ktoré sú ilegálne?

6

S postupom času zaznamenáva aj kozmetická veda výrazný pokrok. Svet nám ponúka kozmetické ošetrenia a procedúry, o ktorých sme ešte pár rokov dozadu ani len nesnívali. Nemožné sa stáva skutočnosťou, no spolu s ňou prichádzajú aj zlé nápady. Kozmetické procedúry a zdanlivo neškodné chirurgické zákroky robia niekedy nesprávni ľudia. Tí tento svet premieňajú na ilegálny…

Hluchavka biela: Pŕhľava, ktorá nepŕhli, no taktiež lieči!

3

Hluchavka biela je liečivá rastlina, ktorú by ste si mohli v prírode jednoducho pomýliť s pŕhľavou. Tieto byliny sú si podobné hlavne svojimi listami, rozdiel medzi nimi by ste však určite spoznali pri dotyku. Listy hluchavky totiž na rozdiel od žihľavových vôbec nepŕhlia. Aj preto je možno hluchavka ľudovo známa ako hluchá pŕhľava.…

Zaujímavé fakty o mužoch: Toto ste nevedeli!

4

Napriek tomu, že sú muži a ženy rovnaký druh, myslia, konajú i vnímajú veci celkom odlišne. Dnešné fakty o mužoch vás možno prekvapia a možno aj pobavia. Spoznať muža. To je jedno veľké želanie žien už od praveku. Možno sa to nikdy tak úplne nepodarí, ale to isté si oni môžu…

Recept na tradičné domáce zemiakové placky so syrom

10

Čo si dáte na kúpalisku alebo na nejakej letnej akcii v stánku s občerstvením? Pokiaľ vám „oči nevylezú“ na langoš či varenú kukuricu, ďalším horúcim kandidátom sú určite zemiakové placky. Tak jednoduché jedlo a vždy tak vzácne. Poďte si ich spolu s nami pripraviť! 

Hviezdy internetu: Neuveríte, koľko majú tieto rozkošné bábätká dní!

7

S čistým svedomím môžeme prehlásiť, že sme za posledné obdobie nevideli nič rozkošnejšie ako video, ktoré nájdete v článku. Videlo ho už viac ako 5 miliónov ľudí a pri pohľade na spokojne spinkajúce bábätko určite prebudíme nejeden materský inštinkt. Začiatkom mesiaca natočila fotografka Jessie Marrero krátke video na svoj iPhone,…

TopDesať

Motorkár natočil vlastný pád zo strmého svahu

0

Americký motorkár Matthew Murray len zázrakom prežil pád zo strmého svahu v ostrej zákrute v Calabasas v americkom štáte Kalifornia. V čase nehody šiel motorkár rýchlosťou približne 60 kilometrov za hodinu. Matthew sa snažil požiadať o pomoc, ale nakoniec si musel pomôcť sám. "Chcel som sa dostať k motorke, vziať telefón a zavolať 911,…

NASA zverejnila video o približovaní Zeme k najväčšiemu asteroidu v histórii

0

Americká vesmírna agentúra NASA zverejnila video, ako sa k našej planéte približuje najvúäčší asteroid, aký kedy preletel v blízkosti Zeme. Asteroidy Florence, ktorý meria až 4,4 kilometra, preletí okolo Zeme vo vzdialenosti 7 miliónov kilometrov. Pravdepodobne to bude 1. septembra 2017. Vedci tvrdia, že priblíženie nebeského tela nebude predstavovať nebezpečenstvo. V histórii pozorovania asteroidov boli spozorované objekty, ktoré…

Nevera ako koníček? V týchto krajinách dochádza k podvádzaniu partnerov najčastejšie

0

Podvádzanie partnera/partnerky alebo manžela/manželky nikdy nie je dobrý nápad. Rozhodne to nie je niečo, čím by sme sa mali chváliť a čomu by sme mali uznanlivo tlieskať. Bohužiaľ, nevera je pre niektorých ľudí ako droga, ktorej jednoducho musia podľahnúť.  Na svete snáď neexistuje krajina, o ktorej by sme mohli povedať,…

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

10 prípadov, kedy si mačky povedali, že sa tam jednoducho zmestia

0

Existuje iba jedna vec, ktorú majú mačky radšej, ako vylihovanie a nič nerobenie - zmestiť sa do toho najmenšieho možného miesta. Naozaj milujú stiesnene priestory ako je krabica od topánok, krabica od pizze. Veľakrát si myslíme, že sa tam jednoducho nezmestia, ale oni nám dokážu opak a nakoniec sa tam jednoducho…

Šialene nízky prelet: Chorvátsky pilot predviedol jeden z najnebezpečnejších letov, aký si kedy videl

0

Neznámy pilot predviedol na lietadle Pilatus PC-9 s turbovrtuľovým motorom šialene nízky prelet. Pre nás z redakcie ide o jedno z najnebezpečnejších a najadrenalínovejších videí, aké sme na YouTube videli. Pilot, ktorý je pravdepodobne členom chorvátskeho akrobatického armádneho tímu "Wings of Storm", na videu lieta len pár metrov nad zemou v miestach…