Zúri informačná vojna! Ako v nej zvíťaziť?

Publikované 05.08. 2017 o 15:43 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Objavenie sa alternatívnych médií vyvolalo v médiách hlavného prúdu, čiže mainstreame doslova šialenstvo, a tak vyhlásili týmto médiám informačnú vojnu, lebo veď predsa nie je prípustné, aby sa hlásala aj iná pravda než tá, ktorá slúži záujmom mocenských elít na úplné ovládnutie a zotročenie človeka.  Ako to, že tento pokorený sluha (vraj slobodný občan), ktorý by im mal zobať z ruky všetko, čo mu naservírujú, zrazu zdvíha svoj hlas protestu a odporu? Kde urobili elity chybu, že národy sa prebúdzajú a ľudia odmietajú nastolenie globálneho fašizmu NWO, čiže jednotnej totalitnej svetovej vlády? Veď svetovládci mali všetko tak precízne naplánované  a rozpracované, dostali sa v realizácii svojich plánov tak ďaleko, a tu zrazu sa im ich zámery rútia ako domček z karát. Najprv to bolo Rusko, ktoré sa vytrhlo z ich pazúrov a pod Putinovým vedením sa z neho stáva suverénna svetová veľmoc, medzitým sa Čína stala ekonomicky najsilnejšou krajinou, Veľká Británia sa vymkla z područia EÚ – ich efektívneho nástroja na rozvrat a ovládnutie Európy, a keď už bolo všetko ako-tak pripravené na vyvolanie vojenského konfliktu s neposlušným Ruskom, v USA ako na potvoru vyhral prezidentské voľby nenávidený Donald Trump! No nie je to na šľak trafenie? Veď na ich strane stojí samotný Satan a ani to nestačí! Čo sa to vôbec udialo, deje a bude diať ďalej?

Nuž, urobme analýzu, ktorá nám pomôže zorientovať sa v prebiehajúcich procesoch a zaujať k nim aktívny postoj. Keďže som kresťan, analýzu budem robiť z pohľadu svojho kresťanského svetonázoru, poznania a presvedčenia, ktorý mi umožňuje  zo samotného vrcholu pyramídy, ktorým je pohľad duchovný pozerať na všetky pod ním sa nachádzajúce úrovne, jednou z ktorých je aj informačná úroveň, ktorá ich všetky preniká. Informačná vojna je súčasťou tzv. hybridnej vojny, v súvislosti s ktorou EÚ na návrh Európskej komisie a šéfky diplomacie Federici Mogheriniovej schválila k implementácii Spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám, pod ktoré spadá hlavne proruská propaganda a kritika imigračnej politiky EÚ.

Hybridná vojna pozostáva z nasledujúcich úrovní:

 • duchovná
 • svetonázorová
 • informačná
 • ekonomická (finančná)
 • politická a mocenská
 • bezpečnostná a vojenská

Na duchovnej úrovni, ktorá je na najvyššom stupni bojujú proti sebe mocnosti Dobra a Zla, Pravdy a Lži.  Na strane Dobra a Pravdy bojuje Ježiš Kristus so svojimi anjelmi a oddanými služobníkmi tu na Zemi. Na strane Zla a Lži bojuje Knieža tohto sveta – Lucifer = Satan s armádou svojich démonov a oddaných služobníkov – luciferiánov. Tento boj sa odohráva cez a o dušu človeka, ktorý sa prikláňa buď na jednu alebo na druhú stranu. Duchovný zápas vedie každý človek sám so sebou a zároveň ako člen spoločnosti. Ak človek neuhasil v sebe božskú iskru, ktorou je svedomie a nechal ju v sebe rozhorieť do plameňa, stáva sa víťazom a smeruje do Kráľovstva Božieho. Ak však túto iskru v sebe nadobro uhasil, jeho duša odumrela, on sa stal psychopatom, sám seba odsúdil na večnú smrť. Pozoruhodným v tomto zmysle je príbeh bankára Ronalda Bernarda, ktorý slúžil mocenským elitám ovládajúcim cez financie tento svet. Dostal sa až na samotný vrchol pyramídy finančného ovládania sveta, ktorým je v skutočnosti SYNAGÓGA SATANA, ba dokonca sa zúčastňoval aj na ich satanistických orgiách. Avšak keď sa od neho požadovala účasť na rituálnej vražde dieťaťa ako obeti prinášanej Satanovi, napriek tomu, že mal umŕtvené a zmrazené svedomie, predsa sa v ňom ozvalo a on vycúval z tohto démonického sveta absolútneho Zla:

https://www.youtube.com/watch?v=vYdJgpCEdsI

Situácia sa vo svete vyhrotila to takej miery, že hrozil celosvetový vojnový výbuch a zničenie celého ľudstva v jadrovej katastrofe. Preto časť globálnych mocenských elít sa postavila na odpor neokonzervatívcom a ich šialeným plánom nastolenia svetovej vlády NWO a v prezidentských voľbách  podporila Donalda Trumpa. Samotná podpora zo strany realistického krídla globálnych elít však bola na jeho víťazstvo nepostačujúca. Preto bolo potrebné získať podporu národa. Rozbehli sa veľké modlitbové kampane, čím došlo k aktivizácii kresťanov, ktorí sa aktívne zúčastnili volieb a stal sa „zázrak“ – Trump vyhral. Neokonzervatívni stúpenci NWO reprezentovaní na politickej úrovni Clintonovcami, Bushovcami a hlavne Sorošom ako vývesným štítom  Rothschildovcov sa však nechcú zmieriť s porážkou, stále útočia a chcú Trumpa odstrániť, podkladajú mu polená pod nohy, ale tým uštedrujú samým sebe jeden úder za druhým a oslabujú pozície USA. Aj keď majú prevažnú časť masovokomunikačných prostriedkov pod svojou kontrolou, v informačnej vojne prehrávajú, lebo ľudia sa prebúdzajú a ich lži sú už také okaté a hlúpe, že len slepý to nevidí.

V prípade, žeby sa bolo podarilo globálnej mocenskej elite ovládnuť Rusko, paralelne by sa realizoval rozvrat a ovládnutie Európy prostredníctvom jej islamizácie a nastolenia islamsko-fašistického kalifátu pod patronátom byrokratickej fašistickej centrály EÚ. Keďže tento zámer nevyšiel, Rusko zmohutnelo, USA oslabli a PAX AMERICANA sa rozpadá, je momentálne nutné pozdržať plán islamizácie, ďalej neoslabovať, ale stabilizovať Európu a USA. Tu však zasa dochádza k stretu záujmov neokonzervatívcov a realistov, čo sa odráža v schizofrénii na americkej a európskej politickej scéne. Tento rozkol sa prejavuje aj v tajných službách pôsobiacich na európskom kontinente, a tak politické bábky ako Merkelová a Macron ako aj byrokrati v centrále EÚ dostávajú protichodné pokyny. Neokonzervatívci (stúpenci NWO) presadzujú doterajšiu politiku navážania moslimov a radikálnych džihádistov, globalisti-realisti s pomocou Trumpa sa snažia túto inváziu zastaviť nielen v USA, ale aj v Európe a stabilizovať tak USA a Európu ako mocenský protipól Rusku. Prítomnosťou Trumpa vo Varšave podporili prvé kroky k  formovaniu novej geopolitickej štruktúry vo východnej Európe – Trimoria, ktoré spolu so zoskupením V4 by malo byť protiváhou snahám nekonzervatívcov o islamizáciu celej Európy a formovanie fašistického superštátu, čiže jadra EÚ na čele s Nemeckom a s podporou Francúzska.

Nastolenie globálneho fašizmu NWO pripravovali mocenské elity už dávno. V ideologickej centrále vypracovali postup krokov, ako rozvrátiť duchovnú podstatu človeka, zbaviť ho kresťanskej, národnej a ľudskej identity, otupiť vedomie a zahlušiť svedomie jeho postupnou degradáciou a ohlupovaním. V oblasti ideológie, filozofie a kultúry sa to dialo prostredníctvom tzv. postmoderny, ktorá prináša odmietnutie Boha – bezbožný ateizmus maskovaný sekulárnym humanizmom, rozvrat, chaos, bahno, deštrukciu, dezilúziu, defragmentáciu, kapituláciu pred možnosťou poznania podstaty bytia a zmyslu ľudskej existencie. Boh musel ustúpiť z cesty, najvyššie ideály ľudskosti boli pošliapané a ľudstvo bolo nasmerované do temna ničoty a bezduchosti. Všetko je hore nohami. Degradácia a dehonestácia človeka ako aj jeho ekonomické a duchovné zotročenie sa blížia ku svojmu vrcholu. Idey postmoderny boli postupne implementované na akademickú pôdu a doviedli spoločenské pseudovedy do katastrofálnej situácie, keď tzv. intelektuáli sa stáli šíriteľmi zvrátenej ideológie, ktorej ciele sú:

 1. Zbavenie človeka jeho duchovnej podstaty a odmietnutie existencie nesmrteľnej duše, odstránenie zvyškov kresťanstva, človek = najvyspelejšie zviera, ktoré nadobudlo schopnosť myslieť, čo už je v súčasnosti na prekážku, čiže „súčasný človek = bezduchý nemysliaci robot – otrok“ .
 2. Zbavenie človeka jeho národnej identity ideológiou multikulturalizmu s cieľom vyvolania civilizačnej konfrontácie a zničenia európskej civilizácie v prospech moslimskej.
 3. Zničenie rodiny a zbavenie človeka jeho ľudskej identity – muž, žena, manžel či manželka, chlapec, dievča, odstránenie lásky, priateľstva a vyšších ľudských citov v prospech propagácie sexuálnych zvráteností počnúc materskými škôlkami, ničenie detských duší.
 4. Deštrukcia človeka pomocou primitívnej masovej kultúry, demagógie, vymývania mozgov primitívnou propagandou, ničenia psychiky deštrukčnou hudbou a filmovou tvorbou plnou vrážd a násilia, oslabenia kontaktu s reálnym svetom (virtualizácia) .

V Západnej Európe sa tieto ciele darí plniť systémom postupného varenia žaby, ľud je už pripravený na svoju porážku, na východe sa zatiaľ tomu vzpiera. Národne uvedomelí Maďari a Poliaci sa proti tomu búria a nás národne neuvedomelých a neprebudených Slovákov idú naši vládni mocipáni pokoriť prostredníctvom rozbiehajúcich sa inkvizičných procesov. Otvorili Pandorinu skrinku, a tak sa rozbehne udavačstvo – veď z extrémizmu bude možné obviniť kohokoľvek a z čohokoľvek – dôvod sa vždy nájde. Súdy budú zavalené trestnými oznámeniami, sudcovia nebudú stíhať a Žitňanská konečne ukojí svoje krvilačné chúťky. Ak odmietnete „búranie stereotypov a politickú korektnosť“ a budete presadzovať tradičné hodnoty a zdravý rozum, tak odplata vás neminie, lebo vám prisúdia nálepku extrémistu! Nás však tí duchovní kripli nezastrašia, a tak smelo zvolajme:

„Voľ radšej byť extrémistom, ako byť otrokom!“ (parafráza – S. Chalúpka „Mor ho 21.stor.“)

No, bude to na Slovensku ešte veselé, lebo nastoľovaním otvorenej fašistickej totality a podmienok pre rozpútanie inkvizičného teroru ficovláda vyšla v ústrety požiadavkám inštalatérov satanistického globálneho fašizmu NWO, ich sionistickým tajným službám a treťosektorovým sorošovským mimovládnym organizáciam, t.j.piatej kolóne. Lenže to sú tí, čo už v globálnom meradle prehrávajú. Nuž, Žitňanská a Fico, padne na vás veľká a večná hanba za vašu hlúposť a nadmernú iniciatívu, ktorou ste sa chceli votrieť do priazne  svojim predpokladaným pánom – NWO fašistom EÚ. Ale ako sa hovorí, iniciatívny hlupák horší nepriateľa.  Tá špina, ktorá vypláva na povrch počas inkvizičných procesov, vás zahubí a pošle na smetisko dejín, lebo všetky inkvizičné špinavosti budú pod drobnohľadom verejnosti. Fico je typický politik – bábka riadiaci sa príslovím „kade vietor, tade plášť“. Naučený riadiť sa vytýčenou líniou komunistickej strany sa otáča vždy tým smerom, odkiaľ cíti najvyšší mocenský tlak, aby mu vyšiel v ústrety a zapredal náš ľud. Keď Sulík odmietol súhlasiť s podpisom Lisabonskej zmluvy (nadradenie nariadení EÚ nad zákony štátu), nastúpil Fico a vohnal nás pod diktát EÚ. Zároveň podpísal dohodu CETA a trhal sa čím skôr podpísať aj transatlantickú dohodu TTIP, ktorá nad zákony štátu nadraďuje záujmy nadnárodných korporácii, aby tie mohli neohrozene rabovať a okradnúť nás o posledné národné bohatstvo, t.j. pôdu, lesy a vodu. Našťastie Trump TTIP stopol, lebo nadnárodné monopoly by drancovali aj samotné USA. Keďže sa predpokladalo, že voľby v USA vyhrá Clintonová a dôjde k nastoleniu globálneho fašizmu NWO aj v Európe prostredníctvom fašistickej centrály EÚ, „jadrový“  Fico s odborníčkou na inkvizíciu Žitňanskou vypracovali a schválili inkvizično-fašistickú protiústavnú novelu zákonov o boji proti extrémizmu, kde zaviedli stredoveký inkvizičný princíp „prezumpcie viny“, zriadili inkvizičný tribunál pri Špecializovanom trestnom súde, trestné komando NAKA a robia nábor „znalcov-inkvizítorov“, ktorí budú posudzovať a rozhodovať o tom, čo je politický a náboženský extrémizmus. O tom, čo bude považované za extrémizmus, nie je ťažké sa dovtípiť. Bude to všetko to, čo odporuje zavádzaniu fašistickej totality, čiže diktátu zahraničného veľkokapitálu (bánk a nadnárodných korporácii), domácej oligarchie, byrokracie EÚ sprevádzanej zotročovaním človeka.

Celá západná Európa sa otriasa v základoch a zmieta v chaose nevediac, kam sa má orientovať, či na šialených fašistov NWO alebo na Trumpa či Rusko, nehovoriac o vnútornej výbušnej sociálnej situácii spôsobenej inváziou mierumilových moslimov, radikálnych islamských  džihádistov a vysoko vzdelaných privandrovalcov z Afriky.  Fico je taký „znalec“ v oblasti globálnej politiky, že vôbec ani len nešípi, odkiaľ vanú čerstvé vetry, a tak nás ženie do smradľavej fašistickej priepasti a ešte očakáva, že mu za to budeme neskonale vďační . On si myslí, keďže je zdatný manipulátor, že donekonečna mu budú ľudia žrať jeho klamstvá vrátane tých o jeho chrabrom boji proti korupcii a fašizmu. Veď ak by to mala byť pravda, musel by bojovať sám proti sebe.  A tu sme pri samotnej podstate informačnej vojny.  Tí, čo šíria lož, teda tí, čo stoja na strane presadzovania diktátu mocenských elít a usilujú sa o nastolenie otvoreného fašizmu, musia neustále klamať a vytvárať zdanie, že lož je pravdou. Pozrime sa na príklady toho, čo sa v skutočnosti skrýva za ich vzletnými frázami o multikulturalizme, ľudských právach, európskych hodnotách a demokracii:

 • Multikulturalizmus – vraj vzájomné obohacovanie sa kultúr. Pravý zámer: islamizácia Európy a genocída pôvodného obyvateľstva, likvidácia národnej identity. Ak budete prejavovať národnú hrdosť na svoju históriu a na to, že ste Slovák a Slovan, obvinia vás z fašizmu a rasizmu, lebo veď predsa národ slovenský je mocipánmi predurčený spolu aj s inými národmi k zániku a vy sa tomu extrémisticky bránite. Ak budete vystupovať na obranu svojej vlasti pred inváziou moslimov a ich terorizmom a násilím, obvinia vás z islamofóbie a urážania ich náboženského cítenia plného vražednej nenávisti voči vám – inovercom a nevercom namierenej na vaše zdecimovanie v zmysle prijatého Kalergiho rasisticko-genocidného plánu likvidácie bielej rasy.
 • Ľudské práva – nadpráva LGBTI, gender, feminizmus. Pravý zámer: demoralizácia, rozvrat rodiny, ekonomické zotročenie – chudoba a exekúcie, bezdomovstvo, likvidácia ľudskej identity. Ak budete požadovať od štátu väčšiu finančnú podporu pre mladé pracujúce rodiny s deťmi, osamelé matky s deťmi, chudobných a bezdomovcov, obvinia vás z rasizmu a homofóbie, lebo tým obmedzujete nadpráva homosexuálov, dženderákov, moslimov a Rómov, na ktorých výlučne sa vzťahujú „ľudské práva“.
 • Európske hodnoty – kapitalistické vykorisťovanie a parazitizmus, bezbrehý konzum, egoizmus, propagácia neviazaného sexu a sexuálnych zvráteností, kultúra braku a amorálneho bahna a násilia, totálne víťazstvo ateistického sekulárneho humanizmu s likvidáciou kresťanstva a kresťanského hodnotového systému, klaňanie sa démonovi moci a mamony – hodnota človeka je meraná výlučne jeho vzťahom k hmotnému bohatstvu. Človek má pre vykorisťovateľský systém hodnotu iba ako ekonomický otrok – tvorca materiálnych statkov a ich bezmyšlienkovitý konzument.
 • Demokracia – vraj vôľa ľudu, v skutočnosti diktát záujmov veľkokapitálu, bankárskych klanov a nadnárodných korporácií, čiže globálny fašizmus NWO, odstránenie slobody slova a prejavu, nastolenie inkvizičného teroru a totálnej kontroly nad človekom. Ak budete brániť princípy demokracie (vôle ľudu) a kritizovať rozkrádanie verejných prostriedkov vládnymi garnitúrami a oligarchami (korupciu) ako aj nastoľovanie fašistickej totality, obvinia vás, že ohrozujete demokratické (rozumej fašistické) piliere tohto štátu. Ak budete protestovať proti zapredávaniu Slovenska a zbavovaniu ho posledných zvyškov štátnej suverenity, obvinia vás, že poškodzujete záujmy EÚ.

Mocipáni majú na šírenie svojej propagandy všetko k dispozícii – dostatok financií, mocenský aparát, takmer všetky masovokomunikačné prostriedky, ba dokonca aj protiústavné inkvizičné zákony obmedzujúce slobodu slova ako aj fašistické silové štruktúry a mocenské nástroje. A hlavne – samotný Satan ako otec LŽI je na ich strane. Zapredali mu svoje duše a stali sa bezduchými a bezcitnými psychopatmi. Pod hlavičkou politickej korektnosti by najradšej zaviedli informačný monopol na šírenie svojich lží a nastolili ideologický diktát. Prečo však majú takú obavu z nás, ktorí nemáme ani financie, ani moc a za svoje názory a články, ktoré prezentujeme v alternatívnych médiách, nedostávame ani cent? Zrejme nie sú až takí hlúpi, aby nevedeli, že na našej strane je Pravda, ba aj samotný Boh! A z toho majú najväčší strach – a právom. Vedia, že prehrávajú a že situácia sa diametrálne mení a ľudia sa prebúdzajú.

Ľudstvo čaká nádherná perspektíva budovania Kráľovstva Božieho. Ako však k tomu môžeme prispieť my? Predovšetkým musíme začať sami od seba, hlavne my kresťania, aby sme boli príťažlivým príkladom pre ostatných. Hlavne sa nesmieme spreneveriť zdravému rozumu a svedomiu a musíme sa naučiť zbavovať takých vášní, nerestí a vlastností ako je závisť, zloba, zlosť, nenávisť, žiarlivosť, ohováranie, strach, pýcha, chamtivosť, drogová a alkoholová závislosť, sexuálna neviazanosť, …, lebo nimi zvyšujeme úroveň negatívnej energie a živíme ňou démonické bytosti, ktoré sú na nej bytostne závislé. Práve preto služobníci Zla v ľuďoch tieto vášne a neresti vyvolávajú a vyprovokúvajú, lebo sú pre ne životnou nutnosťou. Šíria nenávisť medzi národmi, rozoštvávajú jedných proti druhým, vyvolávajú vojny, vraždenie a teror, lebo čím viac negatívnej energie vyvolajú, tým sú silnejší. Ak sa však človek týchto negatívnych vlastností, nerestí a vášní, ktorými si vlastne škodí, zbavuje, stáva sa šľachetným, veľkorysým, dobromyseľným a dobroprajným, láskavým, milujúcim, šťastným, tvorivým, radostným, slobodným a spokojným! Takýto človek s úprimným srdcom a čistou dušou sa stáva nositeľom Kráľovstva Božieho znovuzrodeným z Ducha. Predstavte si, žeby sme sa všetci stali takými! Vtedy by nastalo Kráľovstvo Božie na Zemi. Ono raz aj nastane, ale ešte k tomu povedie dlhá a tŕnistá cesta. Najďalej sa v tomto smere dostalo Rusko, ktoré aj keď sa borí s veľkými problémami, stáva sa svetlým majákom na ceste civilizačného napredovania. Putin veľmi dobre vie, že podpora tvorivých duchovných síl svojho národa, dôraz na vzdelávanie a prudký rozvoj vedecko-technického pokroku isto-iste povedie k víťazstvu Ruska a porážke Západu, ktorý stavil na satanizmus, degradáciu a ohlúpenie človeka. A sily Zla to podvedome cítia, a preto zúria vo svojej nenávisti voči Rusku, nás sa snažia odizolovať od tzv. ruskej propagandy, t.j. od všetkého ruského vrátane skvelej ruskej kultúry, ktorá povznáša človeka (literatúra, film, hudba, výtvarné umenie, politologické analýzy, …), a taktiež znemožniť nám nájsť cestu k vnútornému duchovnému šťastiu, radosti a slobode, čiže cestu do Kráľovstva Božieho, kam Boh pozýva každého cez Ježiša Krista, lebo len on je „cestou, pravdou a životom“, ktoré vedú do jeho Kráľovstva. On lieči chorú a ubolenú dušu človeka a prináša pravú duchovnú radosť a oslobodenie. Veľmi túži po tom, aby sme sa k Nemu obracali s modlitbou, pokáním a úprimnou prosbou o pomoc, aby nás mohol vytrhnúť z deprimujúceho virvaru života, zmätku, chaosu a urobiť z nás nové Stvorenie – znovuzrodených z Ducha bezpečne zakotvených v Ňom. Avšak ak Ho človek odmieta, nezmôže nič, lebo musí rešpektovať slobodnú vôľu a rozhodnutia človeka.

Pravý kresťan nie je spoločensky apatický a ľahostajný voči tomu, čo sa deje v politike, ale ako bojovník na poli duchovnom hľadá, kde je pravda a spravodlivosť a aktívne sa zapája do formovania takej spoločenskej atmosféry či informačného poľa, ktoré prispievajú k narastaniu síl Dobra v zápase so silami Zla. Na slovenskej politickej scéne dominujú štandardné profašistické oligarchické strany a žiaľ, majú stále drvivú podporu slovenskej verejnosti, lebo stále dokážu úspešne manipulovať s verejnou mienkou, k čomu významne prispieva aj tá skutočnosť, že národné povedomie a vlastenectvo u Slovákov je slabé, oveľa nižšie než u Rusov, Maďarov a Poliakov. Ak by sme aj my boli takými vlastencami a národovcami, strana ĽSNS by dosahovala aspoň 50% hranicu voličských preferencií. Je to jediná skutočne pronárodná, kresťanská a demokratická strana na slovenskej politickej scéne, a preto na ňu nepriatelia zúrivo útočia zo všetkých strán a hľadajú aj tie najmenšie, najtrápnejšie a najsmiešnejšie zádrapky (napr. udelenie podpôr sociálne slabým rodinám vo výške 1488 EUR), aby ju mohli zakázať. Už im nestačí ich trápna irónia, zosmiešňovanie a sarkazmus, a tak pristúpili k zbraniam tvrdého kalibru – trestným stíhaniam za odvážne ľudské a vlastenecké postoje ako je úcta k prvému Slovenskému štátu a jeho prezidentovi, úcta k slovenským velikánom, vystríhanie pred islamizáciou a pod., lebo nič seriózne ako trebárs korupciu im našiť nemôžu. Je to obdivuhodné, lebo korupcia predstavuje základný nástroj uplatňovania politickej moci v dnešnom demoralizovanom svete. Takže korupcie a zlodejstvá, ktorými vládnuce zoskupenia a oligarchia rozkrádajú vo veľkom nami vyprodukované verejné zdroje sú nepostihnuteľné, ale nevinné „pikošky“ sú zrazu trestné v súčasnom zločinnom zlodejskom fašistickom režime. Mňa stále zaráža obrovská slepota slovenského ľudu, že tak zjavné veci nevidí, a aj keď ich vidí, tak ich toleruje, lebo uveril lži mainstreamu, že ĽSNS je neschopná správne sa orientovať a pôsobiť vo „veľkej politike“ vďaka „vraj“ nedostatočnému intelektuálnemu a odbornému potenciálu. Čo sa už dá na to povedať? Aj „vrece zemiakov“ by lepšie spravovalo tento štát ako súčasná vládna garnitúra, lebo by ušetrilo takmer 30% verejných zdrojov získaných z našich daní, ktoré idú na korupciu, odmietlo by diktát EÚ, neprispievalo by tam a ani nečerpalo vydieračské a korupčné eurofondy, zakázalo by činnosť piatej kolóny. Ušetrené nerozkradnuté zdroje by išli na rozvoj malého a stredného podnikania, podporu mladých rodín s deťmi, školstvo, zdravotníctvo, budovanie ciest a taktiež na iné prospešné investície. Zaviedla by sa paralelná mena – slovenská koruna, ktorá by dala „vrecu zemiakov“ investičný nástroj na hospodársky rozmach – napr. rozvoj poľnohospodárstva a iných odvetví, čím by vzrástla zamestnanosť, poklesol odliv mladých ľudí do zahraničia za prácou, zvýšila zamestnanosť rómskeho etnika. Takisto by došlo k znárodneniu strategických energetických odvetví, ktoré Dzurindovci za provízie odovzdali do rúk zahraničného kapitálu, čím by z ich ziskov tiekli značné finančné zdroje do štátneho rozpočtu.  Znárodnený by bol aj kapitál finančných skupín – žralokov, ktorý ukradli a neustále kradnú tomuto národu. To by boli len prvé kroky na prinavrátenie štátnej suverenity Slovenska. Spočiatku by to bolo budovanie centristickej demokracie, kedy by sa politickej moci, ktorá by pôsobila v záujme slovenského ľudu, musela podriadiť aj ekonomická moc oligarchie. Vrátila by sa politická kultúra  a politika by sa stala službou ľudu a nie nástrojom jeho zdierania a zotročovania. Tým by sa uvoľnil tvorivý potenciál slovenského národa a pozitívne výsledky by nenechali na seba dlho čakať. Takúto politickú kultúru vo svojom pronárodnom programe v súčasnosti predkladá jedine ĽSNS. Je ľahké nad ĽSNS ohŕňať nosom. Oveľa prínosnejšia by však bola naša podpora, hlave podpora zo strany vlastencov – odborníkov v jednotlivých oblastiach hospodárstva, vedy, školstva, práva, …, ktorí by svoje znalosti a schopnosti venovali na prospech nášho ľudu. Využije Slovensko skvelú šancu, ktorá sa mu núka alebo si ju znova prepasie? Postavia sa už konečne aj kresťanské cirkvi na stranu slovenského národa a ubiedeného ľudu alebo svojím stiahnutým chvostom ticho súhlasia s názormi sekulárnych ateistických humanistov hlásajúcich, že cirkev a kresťania sa nesmú verejne angažovať a so svojou vierou sa musia stiahnuť do svojho súkromia, kým oni – sekularisti môžu naplno a neohrozene hlásať morálny a duchovný rozvrat národa a prispievať k jeho zotročovaniu a zbavovaniu národnej a kresťanskej identity? ĽSNS už predstavuje osvedčené jadro, okolo ktorého by sa mal zoskupovať slovenský národ a vydať sa tak na cestu budovania sociálne spravodlivej spoločnosti, kde by došlo k odstráneniu diktátu moci veľkokapitálu a zákonodarnému prinavráteniu rozkradnutého a rozkrádaného národného bohatstva do rúk štátu. Nová spoločnosť nevzíde z násilia, ale z duchovného prebudenia väčšiny národa. Bude síce zo začiatku istou obdobou socializmu s prvkami kapitalizmu, ale bez diktatúry ateistickej komunistickej strany a ich triednej a protináboženskej nenávisti. Bude vykročením k budovaniu Kráľovstva Božieho na Zemi. Samozrejme, Slovensko nebude samo schopné realizovať tento cieľ, ale malo by urobiť všetko pre to, aby bolo pripravené, keď spoločne s ostatnými štátmi na čele s Ruskom preberú Slovania jednoznačne do svojich rúk kormidlo usmerňovania civilizačného vývoja. A k tomu určite dôjde – skôr alebo neskôr. O kvalitách ĽSNS a jej programu svedčí zúrivá nenávisť odporcov. Fico, štandardní politici a ich strany či „piata kolóna“ by ju najradšej utopili v lyžičke vody. Slováci, spamätajme sa, vzchopme sa a nenechajme sa vlastizradcami stále viac a viac zotročovať a zbavovať nás posledných zvyškov slobody. Veď v zúriacej informačnej vojne je Pravda a Boh na našej strane, kým na strane protivníka je to už len lož a zúrivá nenávisť, ktorá ho postupne ničí a diskvalifikuje. Ak sa chce zachrániť, neostáva mu nič iné, len zavádzať fašistickú totalitu. A to nesmieme dopustiť. Ich hlúposť spočívajúca v snahe prezentovať lož ako pravdu je zo dňa na deň zrejmejšia. Niekedy stačí iba byť pozorným pozorovateľom a vynášať ich lživé hlúposti s patričnou iróniou a sarkazmom na svetlo Božie, aby sa čoraz viac ľudí prebúdzalo.

Ing. Peter Kohút, CSc.

442 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Český prezident Zeman schudol a je v dobrom zdravotnom stave

Praha 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Tran Van Minh)   Zdravotný stav českého prezidenta Miloša Zemana bol pred mesiacom veľmi dobrý. S odvolaním sa na šéfa prezidentovho lekárskeho kolégia Martina Holcáta to dnes oznámil hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček. Podľa spravodajského webu Novinky.cz sa hlava štátu v júli podrobila komplexnému klinickému a…

SaS: Robert Fico má dvojaký meter na ministrov Smeru-SD a SNS

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Richard Sulík tvrdí, že koalícii neostáva nič iné, len tvrdiť, že voči nej neexistuje alternatíva Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) má dvojaký meter pri ministroch Smeru-SD a ministroch SNS. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil líder opozičnej SaS Richard Sulík s tým, že…

Londýn verí, že druhú fázu rokovaní o brexite bude môcť otvoriť už v októbri

Londýn 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Britská vláda je presvedčená, že v rokovaniach s Európskou úniou o ukončení členstva Británie dosiahne do októbra "dostatočný pokrok" na to, aby mohli postúpiť do ďalšej fázy, týkajúcej sa budúcej podoby vzájomných vzťahov. Vyhlásila to dnes hovorkyňa britského ministerstva pre tzv. brexit, ktorú citovala…

Abdeslam, podozrivý z teroristických útokov v Paríži, bude obvinený i v Belgicku

Brusel 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Salah Abdeslam, hlavný podozrivý z teroristických útokov v Paríži z 13. novembra 2015, bude v Belgicku trestne stíhaný za údajnú účasť na streľbe počas policajnej razie v Bruseli v roku 2016. Informáciu dnes potvrdila belgická prokuratúra Francúz Abdeslam (27) a ďalší podozrivý budú čeliť…

Úrad vlády: Po odstúpení Petra Plavčana povedenie rezort školstva iný člen vlády za SNS

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Úrad vlády SR čaká na obsah abdikačného listu Petra Plavčana (nom. SNS), najmä pokiaľ ide o dátum vzdania sa funkcie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa predsedu vlády SR Beatrice Szabóová. Po tom, ako Plavčanovo odstúpenie z funkcie nadobudne účinnosť, má byť riadením ministerstva…

Odpoveď Viery Tomanovej na otázky Denníka N

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na komisárku pre deti sa obrátil Denník N s nižšie uvedenými otázkami a keďže sa na ňu denne obracajú média s rôznymi otázkami, komisárka sa rozhodla zverejniť aj odpovede na ich otázky. Otázky Denníka N: „Dobrý deň, všimli sme si, že Úradu komisára…

Na mieste víkendových násilností v areáli univerzity v meste Charlottesville sa zišli ľudia so sviečkami

Charlottesville 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Shurtleff)   Areál univerzity v meste Charlottesville na území amerického štátu Virgínia zaplnili v stredu večer (miestneho času) stovky ľudí so sviečkami v reakcii na udalosti z minulého víkendu, keď tamojší pochod belošských nacionalistov prerástol do násilností Agentúra AP dnes uviedla, že účastníci tzv. sviečkovej…

Trumpova politika spôsobila neistotu v krajinách Latinskej Ameriky

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   V Latinskej Amerike spôsobil politický vývoj v USA neistotu v súvislosti s obchodnou politikou, ktorú by mohli Spojené štáty zaviesť na región. Vo svojom najnovšom výhľade to konštatuje nadnárodná spoločnosť Coface Kostarika, El Salvador, Honduras a Mexiko. To sú štyri krajiny z regiónu Latinskej Ameriky, ktoré sú najzraniteľnejšie…

V prípade nehody exposlanca Daniela Lipšica sudca študuje spisový materiál

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   V prípade dopravnej nehody exposlanca Daniela L. na Vajnorskej ulici v Bratislave v septembri minulého roka sa sudca oboznamuje so spisovým materiálom. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. „Predmetná obžaloba bola na OS Bratislava III podaná dňa 18.…

Päť nezvestných po páde vojenského vrtuľníka do oceánu pri Havaji

Honolulu 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Skupina zložená zo záchranárov mnohých služieb prehľadáva oceán pri pobreží amerického ostrovného štátu Havaj a pátra tam po piatich vojakoch, ktorí sa nachádzali na palube vojenského vrtuľníka, keď sa počas nočného výcviku zrútil Hovorca armády uviedol, že iný vrtuľník zúčastňujúci sa na výcviku…

Kanaďanka našla v mrkve zásnubný prsteň, ktorý stratila je príbuzná pred 13 rokmi

Kanada 17. augusta 2017 (HSP/sputnik/Foto:Twitter)   Majitelia farmy na juhu Kanady pozbierali zo záhonov nielen úrodu mrkvy, ale aj zásnubný prsteň 84-ročnej príbuznej. Stratila ho pred trinástimi rokmi pri práci na záhrade, uvádza televízna stanica CBC. Mary Grahamová stratila prsteň v roku 2004 počas práce na záhrade rodinnej farmy na…

Lucia Žitňanská: Pri výbere budovy budem zohľadňovať aj konečného užívateľa výhod

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Z celkom 11 ponúk, ktoré prišli na ministerstvo, postupuje do druhého kola deväť Pri výbere nového sídla rezortu spravodlivosti bude ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd) zohľadňovať aj to, akí koneční užívatelia výhod sú za developermi, ktorí ministerstvu predložili ponuky. Uviedla to na margo ukončeného…

Policajti z Partizánskeho zachránili život 27-ročnému mužovi, chcel sa zabiť

Chynorany 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ Trenčín)   Mladík chcel ukončiť svoj život skokom zo strechy Policajti z Partizánskeho zachránili život 27-ročnému Mariánovi z Chynorian. Mladík chcel 12. augusta večer ukončiť svoj život skokom zo strechy, v čom mu policajti zabránili, informovala dnes TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.…

Vedci objasnili tajomstvo popularity seriálu Hra o tróny

Washington 17. augusta 2017 (HSP/sputnik/Foto: Screenshot Sputnik)   Americkí vedci zistili, prečo fanúšikovia na celom svete milujú seriál "Hra o tróny", uvádza vedecký portál Science Alert Vedci urobili neobvyklý experiment: počas sledovania seriálu si fanúšikovia dali hodinky Apple Watch, ktoré zaznamenávali ich srdcový rytmus. Gadgety ukázali, aké scény strašia fanúšikov…

Remišová: Radím Andrejovi Dankovi, aby nový minister školstva bol skutočný odborník

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Predseda SNS Andrej Danko by mal za nového ministra školstva navrhnúť skutočného odborníka a nemal by sa ho pokúšať riadiť tak ako odchádzajúceho šéfa rezortu Petra Plavčana (nominant SNS), lebo by to opäť nedopadlo dobre. Na dnešnej tlačovej konferencii mu to poradila opozičná…

Texas: Vodiča kamióna s návesom plným ľudí obvinili zo smrti desiatich z nich

San Antonio 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Federálna veľká porota v USA obvinila v stredu vodiča kamióna, preplneného ľuďmi ilegálne vstupujúcimi na územie Spojených štátov, z údajného pašovania osôb počas akcie, ktorá vyústila do smrti desiatich z nich Vodič James Matthew Bradley Jr. bol obvinený z piatich rôznych trestných činov…

Šéf OSN odsúdil Trumpovu hrozbu vojenským zásahom vo Venezuele

New York 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bebeto Matthews)   Generálny tajomník OSN António Guterres kritizoval v stredu amerického prezidenta Donalda Trumpa za to, že pohrozil možnou vojenskou intervenciou v politickou krízou zmietanej Venezuele. Súčasne odsúdil autoritatívne metódy venezuelského prezidenta Nicolása Madura, informovala agentúra AP "Latinská Amerika počas uplynulých desaťročí úspešne zápasila…

Moderná rozprávka: Japonská princezná Mako v septembri oznámi zásnuby s neurodzeným mužom

Tokio 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Japonská princezná Mako, najstaršia vnučka cisára Akihita, a jej priateľ Kei Komuro verejne oznámia svoje zasnúbenie 3. septembra. Oznámil to dnes cisársky dvor, ktorý cituje agentúra DPA Termín bol preložený začiatkom júla, keď južný ostrov Kjúšú zasiahli zosuvy pôdy a prudké povodne, ktoré si…

TopSpeed

Kvóty v Číne na elektro-autá budú už budúci rok!

1

Kvóty v Číne plánujú zaviesť na predaj áut s elektrickým pohonom od budúceho roka. Správa vyvolala poplach medzi nemeckými automobilkami Volkswagen, Daimler a BMW, ktoré vyrábajú aj v Číne. Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil ešte vo februári tohto roku, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú ubezpečil, že na nemecké automobilky sa…

Bude mať nové BMW X5 laserové svetlomety?

2

Technológia laserových svetiel je síce "stará" už niekoľko rokov, no aktuálne ju majú v ponuke len 2 automobilky, Audi a BMW. Audi len v superšporte R8, BMW v dvoch typoch i8 a 7. Očakávaná nová 5-ka túto techniku ešte nezískala, možno tak príde až s jej modernizáciou. Budúci rok však…

Rišo Gonda odštartuje na VC Slovenska!

0

Rišo Gonda bude jednou z najväčších pretekárskych hviezd Veľkej ceny Slovenskej republiky cestných automobilov na okruhu. Pred domácim publikom sa predstaví po siedmich rokoch súťaženia na svetových tratiach. Okrem trate si bude musiež zvyknúť aj na uplné nové auto. Národný sviatok rýchlych kolies sa uskutoční od 18. do 20. augusta…

Porsche 928 oslavuje 40. narodeniny

0

Porsche má dôvod oslavovať. Jeho model 928 slávi tohto roku štyridsiatku. Aj keď to nie je taká ikona ako model 911, toto luxusné GT si právom zaslúži pozornosť a medzi fanúšikmi je uznávané. Podľa niektorých jazdilo dokonca lepšie ako 911. Porsche 928 začali ponúkať už v roku 1977 a bol to…

Hyundai chce skrátiť vývoj auta na 18 mesiacov!

2

Automobilka Hyundai skráti proces vývoja áut od výkresu po výrobu na 18 mesiacov. Viceprezident dizajnu pre Hyundai a Genesis, Luc Donckerwolke, povedal, že juhokórejská automobilka plánuje reagovať na trendy a dopyt po nových modeloch výrazným skrátením životných cyklov. "Životné cykly sa skracujú a v budúcnosti to bude ešte drastickejšie. Nepochybujem,…

OMV vám daruje vodu. Postará sa o správny pitný režim

0

Únava, malátnosť, strata pozornosti, aj to sú dôsledky dehydratácie. Za volantom vozidla môžu mať tragické následky. Pravidelne dopĺňať tekutiny a dodržiavať pitný režim však môže byť na cestách zložité. OMV vám daruje vodu. Stačí v piatok odbočiť na zeleno-modrú čerpaciu stanicu. Zákazníci na všetkých čerpacích staniciach OMV na Slovensku nájdu v…

KAMzaKRÁSOU

Som ľavák: Výhoda či prekliatie?

2

Vo svete väčšiny pravákov sú vystavovaní množstvu nástrojom, ktoré sú pre ich každodenný život nepoužiteľné. A nielen to, „bežnému“ pravákovi ani len nenapadne, koľko nástrah ponúka život ľavákom. Sú naozaj ľaváci cudzincami v našom svete? Čím vynikajú a naopak, čo je pre nich nočná mora? Ako za sinistralitu (ľavorukosť) a dextralitu (pravorukosť) môžu mozgové…

Nevieš, ako pribrať? Inšpiruj sa úžasnými premenami!

5

Instagram je úžasné miesto, pokiaľ ide o motivovanie ľudí k strate kíl. Čo však robiť v prípade, ak žena túži po pár kilách navyše? Otázka ako pribrať trápi množstvo žien, no nikto sa týmto problémom nezaoberá tak, ako je to v prípade chudnutia. Okrem plastických operácií totiž existuje spôsob, vďaka ktorému…

Máš chuť na sladké alebo slané? Toto sa ti telo snaží naznačiť!

8

Ak nás prepadne chuť na sladké alebo slané, väčšinou to pripisujeme našej pahltnosti. Vedeli ste však o tom, že naše chúťky na rôzne potraviny môžu byť signálmi, ktoré nám dáva vlastné telo? Tieto signály by sme rozhodne nemali ignorovať. Túžba po sladkom, slanom či kyslom jedle totiž môže naznačovať nedostatok rozličných…

Bel Aire Bridal romantické doplnky do vlasov pre nevesty

5

Bel Aire Bridal predstavila svoju najnovšiu kolekciu, v ktorej nájdete krásne romantické doplnky do vlasov nielen pre nevesty. Vlasy sú jednou z najdôležitejších ozdôb každej nevesty. I preto ich úprave v deň svadby venujeme veľkú pozornosť. Poniektoré nevesty ostávajú verné už vyskúšanému a obľúbenému účesu, iné zas rady experimentujú a prekvapujú. Nezabúdajte…

Rakytník: Impozantné ovocie, ktoré je liekom takmer na všetko!

6

Rakytník je už po mnoho rokov známy ako všeliek, ktorý sa využíva najmä vo východnej časti Ázie a v Rusku. S modernou vedou a na základe pokusov a omylov v súčasnosti odhaľujeme skutočné prínosy tohto super ovocia pre naše zdravie. 

RECEPT: Lahodná polievka gazpacho na horúce dni

5

V týchto horúčavách poznám jedinú rýchlu a jednoduchú záchranu pre žalúdok a zároveň aj potešenie pre chuťové poháriky. Tým je polievka gazpacho. Studená polievka z čerstvej zeleniny, olivového oleja a pre mňa neodmysliteľnou trochou suchého bieleho vína.

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

10 prípadov, kedy si mačky povedali, že sa tam jednoducho zmestia

0

Existuje iba jedna vec, ktorú majú mačky radšej, ako vylihovanie a nič nerobenie - zmestiť sa do toho najmenšieho možného miesta. Naozaj milujú stiesnene priestory ako je krabica od topánok, krabica od pizze. Veľakrát si myslíme, že sa tam jednoducho nezmestia, ale oni nám dokážu opak a nakoniec sa tam jednoducho…

Šialene nízky prelet: Chorvátsky pilot predviedol jeden z najnebezpečnejších letov, aký si kedy videl

0

Neznámy pilot predviedol na lietadle Pilatus PC-9 s turbovrtuľovým motorom šialene nízky prelet. Pre nás z redakcie ide o jedno z najnebezpečnejších a najadrenalínovejších videí, aké sme na YouTube videli. Pilot, ktorý je pravdepodobne členom chorvátskeho akrobatického armádneho tímu "Wings of Storm", na videu lieta len pár metrov nad zemou v miestach…

21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta

0

Oren Shadmi je talentovaný americký umelec, ktorý vo svojich dielach ukazuje všetky nedokonalosti moderného rýchleho života. Bright Side zhromaždili niekoľko z jeho najlepších ilustrácií, ktoré kladú veľmi ostré otázky ľudstvu. Nech sa páči, 21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta. Pozeraj iba pred seba

Štúroviny II. : Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy

0

Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy. Ak nasadzuješ kľukový hriadeľ, ktorý ti napadli zvery. Štúroviny ti ukážu, ako to gramaticky správne napísať kamošom na facebook. Tak poďme na to. //

10 epických dizajnových failov, ktoré skutočne existujú

0

Bol si niekedy v živote svedkom situácie, pri ktorej si sa chytal za hlavu a nevedel, či sa máš smiať alebo plakať? Napríklad polopriehľadné dvere alebo okná na verejných záchodoch, kanál nad úrovňou okolitej cesty a podobne? Nuž, vo svete je toho oveľa viac. Tu je 10 epických dizajnových failov, ktoré…