PREDSTAVITELIA ŠTÁTU ako POLITICKÍ a NÁBOŽENSKÍ EXTRÉMISTI

Publikované 13.07. 2017 o 12:06 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

PREDSTAVITELIA ŠTÁTU ako POLITICKÍ

 

a

 

NÁBOŽENSKÍ EXTRÉMISTI

 

ZLYHANIE, ZRADA a NESCHOPNOSŤ PREDSTAVITEĽOV ŠTÁTU

 

 

 

Nadpis tohto článku zahŕňa dôvody, pre ktoré má národ slovenský oprávnenie na spravodlivý hnev, na oprávnenú kritiku a na postavenie sa na odpor, ktorého cieľom bude zmena predstaviteľov štátu, celková výmena zástupcov ľudu v parlamente. Spolu s tým je potrebná aj zmena politického systému, lebo súčasná parlamentná demokracia je iba paródiou na demokraciu. V tomto systéme rozbujnela korupcia, špekulácie, podvody, zrada na národe, vlastizrada, osobné obohacovanie sa a chamtivosť.
Predstavitelia štátu sú zodpovední za stratu suverenity, samostatnosti, nezávislosti a obranyschopnosti. Sú zodpovední za ekonomickú, sociálnu, rasovú, etnickú a kultúrnu diskrimináciu slovenského národa, Slovákov, na úkor etnika, menšiny, ako aj na úkor ostatných národov krajín Európskej únie.
Predstavitelia štátu sú zodpovední za bezprávny a nespravodlivý štát, za znehodnotenie Ústavy SR. Za ekonomický, hospodársky a sociálny úpadok Slovenska. Za ohrozenie bezpečnosti Slovákov a Slovenska. Za vysokú nezamestnanosť, za migráciu Slovákov za prácou, za pokles populácie Slovákov.
Predstavitelia štátu sú zodpovední za všetko, ale za nič sa nezodpovedajú pred súdom !
Aj túto nepotrestanú svojvôľu, zradu a neschopnosť musíme zmeniť, za každý, aj neúmyselný krok, ktorý bude namierený proti Slovákom, ktorý pôjde proti všeobecnému dobru a bude škodiť národu slovenskému, sa bude musieť zodpovedať pred súdom, každý jeden, ústavný, vládny činiteľ i poslanec.
Každý vládny činiteľ je povinný pričiniť sa o to, aby sa Slovensko vyhlo vojnám.
Ako všetci dobre vieme, tak na Slovensku toto o vládnych činiteľoch neplatí. Cvičená americká opica Kiska, je najvyšším predstaviteľom vojnového štváčstva. Na základe vymyslenej a neopodstatnenej ruskej hrozby, pod vymyslenou ochranou demokracie, ktorá je v skutočnosti americko – sionistickou vojenskou agresiou s cieľom zničiť Slovanov, zničiť Rusko, zničiť slovanské európske štáty, vrátane Slovenska – ženie a úmyselne zaťahuje Slovensko do vojny proti Rusku, úmyselne a vedome šíri nenávisť voči Slovanom, vedome a úmyselne ohrozuje bezpečnosť Slovákov a Slovenska.
Taktiež sú „slovenskí vojaci“ vysielaní na zahraničné vojenské misie a pritom si to všeobecný záujem národa slovenského nevyžaduje. Nie je to nutnosť, ani potreba, je to len svojvôľa, svojvoľné konanie predstaviteľov štátu.
Takých štátnych predstaviteľov slovenský národ nepotrebuje, nepotrebujeme lotrov, ktorým je všeobecné dobro národa ukradnuté, ktorí neslúžia národu a pre národ, ale ktorí slúžia cudzím záujmom a svojmu osobnému prospechu. Nepotrebujeme takých štátnych predstaviteľov, pre ktorých nie prioritou všeobecné dobro slovenského národa.
Nepotrebujeme tú paródiu na prezidenta s menom Kiska, ktorý sa okrem toho, že je vojnovým štváčom, dopúšťa náboženského extrémizmu. A nielen tá paródia, ale aj majster iluzionista, psychická troska a komunista Fico i ten nemiestny žart s materským mliekom na brade a hlúposťou vo vienku od sudičiek, menom – kapitán Danko.
Títo traja ústavní činitelia, svojím konaním, napomáhajú a umožňujú, pod rúškom humanizmu a tolerancie, náboženským extrémistom, dostať sa na územie Slovenska, vyciciavať sociálny systém štátu ale čo je ešte oveľa horšie, je, že títo náboženskí extrémisti, svojou ideológiou, názormi a z nich následne vyvíjanými aktivitami a činnosťami môžu ohrozovať život, zdravie alebo majetok slovenského národa a porušovať všeobecne záväzné právne predpisy ! V súvislosti s konaním týchto zloduchov mi nedá nenapísať, oni sa touto podporou náboženského extrémizmu, dopúšťajú aj rasovej, etnickej a náboženskej diskriminácie občanov SR.
Ďalej je potrebné spomenúť, že podľa MV SR, je jednou z foriem extrémizmu aj anarchizmus a tu si dovolím tvrdiť, že aj túto formu extrémizmu podporujú ústavní činitelia, štátni a vládni činitelia, ako aj parlament SR v ktorom sedia zástupcovia anarchistických politických strán. Lebo súčasný liberalizmus, podporovaný a propagovaný hlavne „ paródiou na prezidenta s menom Kiska“, je hraničný, ba priam ruka v ruke idúci s anarchiou. Veď liberálny zloduchovia tu žiadajú nadpráva pre rôzne pochybné, nemravné, úchylné skupiny ľudí, chcú miešaním rás a kultúr zničiť rod Slovenov, ničia a podkopávajú bunku spoločnosti – rodinu, ničia morálku, kultúru a tradíciu, snažia sa ničiť a ničia výchovno-vzdelávací systém..rozsievajú nenávisť voči všetkému slovenskému, voči Slovákom. Podkopávajú a majú snahu zničiť všetko, čo je na prirodzených zákonoch postavené, snažia presadiť niečo zlé, umelé, bez duše a životnosti, niečo čo je postavené proti prirodzenosti, morálke a svedomiu. Toto sa deje za výdatnej pomoci mimovládnych sionistických organizácií, ktoré svojou protištátnou činnosťou narúšajú, podkopávajú právny systém na Slovensku, ovplyvňujú zákonodarstvo..zasahujú a ovplyvňujú chod štátu.
Zlým, sionistickým vplyvom, mimovládnych organizácií sú Slováci prenasledovaní len za to, že sa hrdo hlásia k svojej slovenskej identite, že majú lásku k svojmu národu, etnicite, rase, jazyku, kultúre, tradíciám a svojej vlasti. Že vidia, aké nebezpečenstvo hrozí a preto sa snažia brániť čo im je najmilšie. Pre tieto dôvody sú prijímané zákony, namierené proti Slovákom, zákony, ktoré vraj majú chrániť ľudské práva a demokraciu, ale v skutočnosti majú tieto zákony ochraňovať zločinecké, neschopné a vlastizradné vlády, majú ochraňovať cudziu sionisticko – marxistickú ideológiu, majú ochraňovať tých, ktorí páchajú zločiny proti slovenskému národu a Slovensku. Roduverným Slovákom sa snažia silou mocou vkladať do úst slová, vkladať do hláv myšlienky, ktoré nikdy nevyslovili a nikdy neprezentovali, na základe ktorých sa ich snažia prenasledovať, deptať, súdiť a odsúdiť. Za také myšlienky, ktoré nosia v sebe práve títo zloduchovia a ktoré sú Slovákom cudzie.
Načo je nám taký zákonodarca, ktorý je tak labilný, hlúpy, alebo vlastizradný a chamtivý, že pod vplyvom mimovládnych sionistických organizácií prijíma zákony, ktoré sú evidentne namierené proti Slovákom a Slovensku ?
Načo je nám taká vláda, ministri, spolu s premiérom, ktorí bez hanby a svedomia konajú, tak ako im americká ambasáda píska spolu so sionistickými mimovládnymi organizáciami ?
Načo sú nám takí ústavní činitelia, ktorí umožnia cudzím, aby si na slovenskej ornej pôde vybudovali fabriky ? Fabriky, ktoré nie sú slovenské, ktoré zamestnávajú cudzincov, ktorých zisk ide mimo Slovenska, ktorým štát dá daňové prázdniny ? Fabriky v ktorých robí málo Slovákov, ktorí za svoju prácu nedostávajú spravodlivú mzdu, ktorých nechránia skutočné odbory a ich ľudská dôstojnosť je pošliapaná-načo sú nám takýto predstavitelia štátu, ktorí takto konajú ? A pritom sa vyškierajú do kamier a fotoaparátov a vytešujú sa, že akí sú oni dobrí, že koľko pracovných miest dokázali vytvoriť !
Toto majú byť zástupcovia ľudu ?
Načo je nám taký gýč z prezidentského paláca, ktorý bez hanby vyhlásil, že obdivuje židovskú komunitu a zvažoval stať sa jej členom ? Takéto vyhlásenia nemôže mať normálny človek a štátnik, takéto vyhlásenie môže mať len jedinec s temnou dušou. Toto nie je verejný činiteľ, ale verejná stoka, ale možno ani toto prirovnanie nie je vhodným, lebo aj tá stoka je hrdou na to, že je stoka.
Načo sú nám štátni predstavitelia, ktorí zneužívajú svoje postavenie a moc, ktorú im dal národ, tým, že na ochranu svojich zločinov využívajú Políciu a Justíciu ? Keď sa im dostáva oprávnenej kritiky a národ sa snaží prejaviť svoj spravodlivý hnev, tak je štátnou mocou prenasledovaný, sú vyvíjané snahy o jeho dehonestáciu a umlčanie ? Toto je podľa nich demokracia ? Nie, toto nie je demokracia, toto je len chabý pokus o demokraciu, toto je totalita. Toto je šliapanie po ľudských právach Slovákov, toto je potláčanie práv a slobôd predstaviteľov štátu v spolupráci s tretím sektorom.
Čo sa týka členstva Slovenska v EÚ a NATO, by som rád zdôraznil, že vlastizradní štátni predstavitelia, páchatelia zrady na národe, s obľubou používajú pri obhajobe zlých, diskriminačných, protinárodných a protislovenských opatreniach, frázu o dodržaní zmlúv, o dohodách s partnermi a podobne.

 

Lenže je som takého názoru, že pre štátneho predstaviteľa je a musí byť prioritnou, záväznou a svätou, zmluva s národom – z toho plynúce všeobecné dobro národa, až potom prichádzajú na rad zmluvy iné.

 

Prvým partnerom pre ústavných činiteľov, štátnych funkcionárov, verejných činiteľov, je a musí byť jednoznačne národ !
Je zlé a škodlivé, keď štátnik uzavrie zmluvu, ktorá je škodlivá, nevyhovujúca a neprospešná pre národ, ale je uzavretá len preto, lebo je to určené v podmienkach členstva ! Nie veru nie, tadiaľto cesta veru nevedie.
A toto je len časť toho, čo by sa dalo napísať na túto tému, ale i toto tu napísané, by malo stačiť na to, aby národ začal premýšľať, žiť a bdieť.
Je dostatok dôvodov, prečo by mal národ slovenský urobiť poriadok v štáte, s predstaviteľmi štátu, s vládou a parlamentom ! Národ tvorí štát a dáva moc svojim zástupcom a preto je národ oprávnený vziať týmto ľuďom moc, keď konajú v neprospech národa a proti záujmom Slovenska !

NA STRÁŽ, NA OBRANU,
ZA TÚ NAŠU IDENTITU !

442 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Nová výzva na výskum bude musieť prejsť cez Pellegriniho úrad aj radou vlády

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Nová výzva na dlhodobý strategický výskum a vývoj (DSV) prejde cez Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a taktiež Radou vlády pre vedu, techniku a inovácie, čo v minulosti nebolo. Informoval o tom podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini…

Panika ulici La Rambla v Barcelone: do ľudí narazilo vozidlo, najmenej piati zranení

Barcelona 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:screenshot FRox News)   Pozadie incidentu zatiaľ nie je známe Do masy ľudí na hlavnej obchodnej a zábavnej ulici La Rambla v katalánskej metropole Barcelona dnes narazilo vozidlo, o ktorého charaktere sa prvé informácie rozchádzajú. S odvolaním sa na bezpečnostné zdroje sa však zhodujú v tom,…

V Marseille zadržali muža napojeného na útočníka z mesta Levallois-Perret

Paríž 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Kamil Zihnioglu)   Francúzske úrady zadržali muža napojeného na Alžírčana, ktorý nedávno autom vrazil do skupiny vojakov vychádzajúcich z kasární v meste Levallois-Perret v departemente Hauts-de-Seine neďaleko Paríža. Ako dnes spresnila agentúra AP, k zadržaniu došlo v stredu v juhofrancúzskom meste Marseille. Zadržaného vypočúvajú vyšetrovatelia zo…

V Rusku zablokovali prístup na nacionalistický web dailystormer.ru

Moskva 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/David Goldman)   V Rusku dnes veľmi promptne zablokovali prístup na webovú stránku belošských nacionalistov The Daily Stormer po tom, ako sa objavila na internetovej doméne runet. Informovala o tom agentúra Interfax s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej Federálnej služby pre dohľad v oblasti telekomunikácií, informačných…

Väzňa, ktorý dnes unikol, už zadržali

Banská Bystrica/Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Tomáš Doboš)   Väzňa Štefana Bota, ktorý dnes v ranných hodinách unikol z vonkajšieho pracoviska na Zvolenskej ceste a ktorý je v súčasnosti v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v banskobystrickej časti Kráľová, sa už podarilo zadržať. Uviedol pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa…

Szijjártó: Schulz by sa mal namiesto Maďarska starať radšej o svoju stranu

Budapešť 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Szilard Koszticsak/MTI via AP)   Volebný líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz by sa namiesto kritizovania Maďarska a predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána mal radšej zaoberať svojou stranou. V Budapešti to dnes povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Podľa vyhlásenia rezortu maďarskej diplomacie, ktoré…

Paškov tvrdý odkaz Bugárovi: Pred voľbou na ombudsmana si ju prezentoval ako kresťanku a ona sa chystá na dúhový Pride!

Bratislava 17. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) možno už nepodporia žiadneho kandidáta, ktorého do verejných funkcií navrhne Most-Híd. Pripúšťa to prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška na sociálnej sieti Facebook. Rozčúlilo ho, že obmudsmanka Mária Patakyová, ktorú nominoval Most-Híd, prijala pozvanie na Dúhový Pride. "Tak…

Vo VÚB banke nahlásili bombu, policajti prehľadávali všetky pobočky

Prešov 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bombu nikde nenašli a polícia po neznámom páchateľovi pátra Na prešovskú tiesňovú linku 158 nahlásil dnes okolo 11.00 h neznámy mužský hlas, že vo VÚB banke je bomba. Keďže anonym neuviedol presne miesto, kde sa bomba má nachádzať, policajti kontrolovali všetky pobočky banky…

Dalajláma sa podelil o svoj sen o presune sídla NATO do Moskvy

Washinton/Moskva 17. augusta 2017 (HSP/sputnik/Foto:TASR/AP)   Dalajláma XIV. vyhlásil, že sníva o tom, aby hlavné sídlo NATO sa premiestnilo do Moskvy. To povedal v rozhovore pre noviny Kommersant. Dodal, že by to umožnilo ľuďom z USA a Ruska sa zblížiť Dalajláma v rozhovore zdôraznil, že bez ohľadu na celoeurópsku krízu…

Bannon: USA sú v hospodárskej vojne s Čínou

Washington 17. augusta 2017 (HSP/Foto: TASR/AP- Evan Vucci, File)   USA sa nachádzajú v hospodárskej vojne s Čínou a ak nechcú prehrať, mali by sa zamerať na jej nespravodlivé obchodné praktiky, vyhlásil Trumpov politický poradca Steve Bannon "Sme v hospodárskej vojne s Čínou," uviedol Steve Bannon v rozhovore pre The American Prospect.…

Úrady hlásia nárast nelegálnej migrácie cez Čierne more. Ide o štvrtú migračnú trasu?

Čierne more 17. augusta 2017 (HSP/bb/Foto: TASR/AP- Emilio Morenatti)   Rumunské úrady zaznamenali päťnásobný nárast nelegálneho prekročenia ich hraníc, preto je na mieste otázka, či Čierne more nezačína tvoriť štvrtú migračnú trasu Bulharská tlačová agentúra Novinite uvádza, že rumunská pobrežná stráž vo svojich vodách v Čiernom mori, asi 10 námorných míľ…

SaS: Robert Fico má dvojaký meter na ministrov Smeru-SD a SNS

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Richard Sulík tvrdí, že koalícii neostáva nič iné, len tvrdiť, že voči nej neexistuje alternatíva Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) má dvojaký meter pri ministroch Smeru-SD a ministroch SNS. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil líder opozičnej SaS Richard Sulík s tým, že…

Macron hľadá v Slovensku a Česku spojencov proti Maďarsku a Poľsku

Paríž 17. augusta 2017 (HSP/Foto: TASR/AP- Olivier Matthys)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron plánuje v dňoch 23. až 25. augusta 2017 navštíviť okrem Rakúska aj Bulharsko a Rumunsko. Stretne sa aj so slovenským a českým premiérom, ale nie s predstaviteľmi Poľska a Maďarska Francúzske ekonomické noviny Les Echos túto návštevu charakterizujú…

Izraelskí policajti otvorene porušujú medzinárodné normy a pravidlá

Jeruzalem 17. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Izraelskí policajti porušujú otvorene medzinárodné normy a pravidlá, ktoré sú bežné v civilizovanom svete. Informácie o tom priniesol portál politikus V posledných hodinách izraelskí policajti svojvoľne prenikli na pôdou nemocnice vo východnom Jeruzaleme, kde sa nachádzal postrelený Palestínec, podľa Izraelcov jednoznačne terorista. Policajti…

Minister školstva Peter Plavčan abdikoval

Bratislava 17. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Peter Plavčan sa poďakoval za možnosť byť ministrom Minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) dnes abdikoval. Na odchod z funkcie ho vyzval v stredu (16.8.) premiér Robert Fico (Smer-SD), predseda SNS Andrej Danko to akceptoval. "Po zrelej úvahe abdikujem na post ministra školstva…

Michail Saakašvili vyhlásil, že sa na Ukrajinu vráti 10. septembra a požiadal, aby Kyjev z toho nerobil cirkus

Varšava 17. augusta 2017 (HSP/Foto: Facebook)   Bývalý prezident a gubernátor Michail Saakašvili mieni ukončiť svoje „európske turné“ a vrátiť sa do svojej druhej vlasti /kde mu však vzali občianstvo/ na Ukrajinu. O tom porozprával v 45-minútovom rozhovore na Facebooku V úvode sa snažil hovoriť po ukrajinsky, aj keď mu to celkom dobre nešlo. Prezradil,…

Zvýšiť transparentnosť eurofondov má akčný plán, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ho predstaví na jeseň

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Transparentnosť pri čerpaní eurofondov by sa mala zvýšiť. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Petra Pellegriniho (Smer-SD) už niekoľko systémových opatrení postupne uvádza do praxe, ďalšie nástroje má priniesť pripravovaný akčný plán. Ten plánuje úrad predstaviť na jeseň. Z opatrení,…

Ako sa Putin stal americkým Bohom

Moskva 17. augusta 2017 (HSP/sputnik/Foto:TASR/AP-Vladimir Putin)   Na začiatku augusta na kanáli Netflix, ktorý sa principiálne špecializuje na kruté seriály, sex a násilie, vyšiel dokumentárny film Icarus o ruskom dopingu. Film okamžite dostal 98 % kritických pochvál na autorskej stránke "Zhnhité paradajky" a výborný portrét v tlači, ktorý hovorí, že…

TopSpeed

Kvóty v Číne na elektro-autá budú už budúci rok!

1

Kvóty v Číne plánujú zaviesť na predaj áut s elektrickým pohonom od budúceho roka. Správa vyvolala poplach medzi nemeckými automobilkami Volkswagen, Daimler a BMW, ktoré vyrábajú aj v Číne. Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil ešte vo februári tohto roku, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú ubezpečil, že na nemecké automobilky sa…

Bude mať nové BMW X5 laserové svetlomety?

4

Technológia laserových svetiel je síce "stará" už niekoľko rokov, no aktuálne ju majú v ponuke len 2 automobilky, Audi a BMW. Audi len v superšporte R8, BMW v dvoch typoch i8 a 7. Očakávaná nová 5-ka túto techniku ešte nezískala, možno tak príde až s jej modernizáciou. Budúci rok však…

Rišo Gonda odštartuje na VC Slovenska!

0

Rišo Gonda bude jednou z najväčších pretekárskych hviezd Veľkej ceny Slovenskej republiky cestných automobilov na okruhu. Pred domácim publikom sa predstaví po siedmich rokoch súťaženia na svetových tratiach. Okrem trate si bude musiež zvyknúť aj na uplné nové auto. Národný sviatok rýchlych kolies sa uskutoční od 18. do 20. augusta…

Porsche 928 oslavuje 40. narodeniny

0

Porsche má dôvod oslavovať. Jeho model 928 slávi tohto roku štyridsiatku. Aj keď to nie je taká ikona ako model 911, toto luxusné GT si právom zaslúži pozornosť a medzi fanúšikmi je uznávané. Podľa niektorých jazdilo dokonca lepšie ako 911. Porsche 928 začali ponúkať už v roku 1977 a bol to…

Hyundai chce skrátiť vývoj auta na 18 mesiacov!

6

Automobilka Hyundai skráti proces vývoja áut od výkresu po výrobu na 18 mesiacov. Viceprezident dizajnu pre Hyundai a Genesis, Luc Donckerwolke, povedal, že juhokórejská automobilka plánuje reagovať na trendy a dopyt po nových modeloch výrazným skrátením životných cyklov. "Životné cykly sa skracujú a v budúcnosti to bude ešte drastickejšie. Nepochybujem,…

OMV vám daruje vodu. Postará sa o správny pitný režim

0

Únava, malátnosť, strata pozornosti, aj to sú dôsledky dehydratácie. Za volantom vozidla môžu mať tragické následky. Pravidelne dopĺňať tekutiny a dodržiavať pitný režim však môže byť na cestách zložité. OMV vám daruje vodu. Stačí v piatok odbočiť na zeleno-modrú čerpaciu stanicu. Zákazníci na všetkých čerpacích staniciach OMV na Slovensku nájdu v…

KAMzaKRÁSOU

Som ľavák: Výhoda či prekliatie?

3

Vo svete väčšiny pravákov sú vystavovaní množstvu nástrojom, ktoré sú pre ich každodenný život nepoužiteľné. A nielen to, „bežnému“ pravákovi ani len nenapadne, koľko nástrah ponúka život ľavákom. Sú naozaj ľaváci cudzincami v našom svete? Čím vynikajú a naopak, čo je pre nich nočná mora? Ako za sinistralitu (ľavorukosť) a dextralitu (pravorukosť) môžu mozgové…

Nevieš, ako pribrať? Inšpiruj sa úžasnými premenami!

5

Instagram je úžasné miesto, pokiaľ ide o motivovanie ľudí k strate kíl. Čo však robiť v prípade, ak žena túži po pár kilách navyše? Otázka ako pribrať trápi množstvo žien, no nikto sa týmto problémom nezaoberá tak, ako je to v prípade chudnutia. Okrem plastických operácií totiž existuje spôsob, vďaka ktorému…

Máš chuť na sladké alebo slané? Toto sa ti telo snaží naznačiť!

9

Ak nás prepadne chuť na sladké alebo slané, väčšinou to pripisujeme našej pahltnosti. Vedeli ste však o tom, že naše chúťky na rôzne potraviny môžu byť signálmi, ktoré nám dáva vlastné telo? Tieto signály by sme rozhodne nemali ignorovať. Túžba po sladkom, slanom či kyslom jedle totiž môže naznačovať nedostatok rozličných…

Bel Aire Bridal romantické doplnky do vlasov pre nevesty

5

Bel Aire Bridal predstavila svoju najnovšiu kolekciu, v ktorej nájdete krásne romantické doplnky do vlasov nielen pre nevesty. Vlasy sú jednou z najdôležitejších ozdôb každej nevesty. I preto ich úprave v deň svadby venujeme veľkú pozornosť. Poniektoré nevesty ostávajú verné už vyskúšanému a obľúbenému účesu, iné zas rady experimentujú a prekvapujú. Nezabúdajte…

Rakytník: Impozantné ovocie, ktoré je liekom takmer na všetko!

6

Rakytník je už po mnoho rokov známy ako všeliek, ktorý sa využíva najmä vo východnej časti Ázie a v Rusku. S modernou vedou a na základe pokusov a omylov v súčasnosti odhaľujeme skutočné prínosy tohto super ovocia pre naše zdravie. 

RECEPT: Lahodná polievka gazpacho na horúce dni

5

V týchto horúčavách poznám jedinú rýchlu a jednoduchú záchranu pre žalúdok a zároveň aj potešenie pre chuťové poháriky. Tým je polievka gazpacho. Studená polievka z čerstvej zeleniny, olivového oleja a pre mňa neodmysliteľnou trochou suchého bieleho vína.

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

10 prípadov, kedy si mačky povedali, že sa tam jednoducho zmestia

0

Existuje iba jedna vec, ktorú majú mačky radšej, ako vylihovanie a nič nerobenie - zmestiť sa do toho najmenšieho možného miesta. Naozaj milujú stiesnene priestory ako je krabica od topánok, krabica od pizze. Veľakrát si myslíme, že sa tam jednoducho nezmestia, ale oni nám dokážu opak a nakoniec sa tam jednoducho…

Šialene nízky prelet: Chorvátsky pilot predviedol jeden z najnebezpečnejších letov, aký si kedy videl

0

Neznámy pilot predviedol na lietadle Pilatus PC-9 s turbovrtuľovým motorom šialene nízky prelet. Pre nás z redakcie ide o jedno z najnebezpečnejších a najadrenalínovejších videí, aké sme na YouTube videli. Pilot, ktorý je pravdepodobne členom chorvátskeho akrobatického armádneho tímu "Wings of Storm", na videu lieta len pár metrov nad zemou v miestach…

21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta

0

Oren Shadmi je talentovaný americký umelec, ktorý vo svojich dielach ukazuje všetky nedokonalosti moderného rýchleho života. Bright Side zhromaždili niekoľko z jeho najlepších ilustrácií, ktoré kladú veľmi ostré otázky ľudstvu. Nech sa páči, 21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta. Pozeraj iba pred seba

Štúroviny II. : Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy

0

Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy. Ak nasadzuješ kľukový hriadeľ, ktorý ti napadli zvery. Štúroviny ti ukážu, ako to gramaticky správne napísať kamošom na facebook. Tak poďme na to. //

10 epických dizajnových failov, ktoré skutočne existujú

0

Bol si niekedy v živote svedkom situácie, pri ktorej si sa chytal za hlavu a nevedel, či sa máš smiať alebo plakať? Napríklad polopriehľadné dvere alebo okná na verejných záchodoch, kanál nad úrovňou okolitej cesty a podobne? Nuž, vo svete je toho oveľa viac. Tu je 10 epických dizajnových failov, ktoré…