PREDSTAVITELIA ŠTÁTU ako POLITICKÍ a NÁBOŽENSKÍ EXTRÉMISTI

Publikované 13.07. 2017 o 12:06 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

PREDSTAVITELIA ŠTÁTU ako POLITICKÍ

 

a

 

NÁBOŽENSKÍ EXTRÉMISTI

 

ZLYHANIE, ZRADA a NESCHOPNOSŤ PREDSTAVITEĽOV ŠTÁTU

 

 

 

Nadpis tohto článku zahŕňa dôvody, pre ktoré má národ slovenský oprávnenie na spravodlivý hnev, na oprávnenú kritiku a na postavenie sa na odpor, ktorého cieľom bude zmena predstaviteľov štátu, celková výmena zástupcov ľudu v parlamente. Spolu s tým je potrebná aj zmena politického systému, lebo súčasná parlamentná demokracia je iba paródiou na demokraciu. V tomto systéme rozbujnela korupcia, špekulácie, podvody, zrada na národe, vlastizrada, osobné obohacovanie sa a chamtivosť.
Predstavitelia štátu sú zodpovední za stratu suverenity, samostatnosti, nezávislosti a obranyschopnosti. Sú zodpovední za ekonomickú, sociálnu, rasovú, etnickú a kultúrnu diskrimináciu slovenského národa, Slovákov, na úkor etnika, menšiny, ako aj na úkor ostatných národov krajín Európskej únie.
Predstavitelia štátu sú zodpovední za bezprávny a nespravodlivý štát, za znehodnotenie Ústavy SR. Za ekonomický, hospodársky a sociálny úpadok Slovenska. Za ohrozenie bezpečnosti Slovákov a Slovenska. Za vysokú nezamestnanosť, za migráciu Slovákov za prácou, za pokles populácie Slovákov.
Predstavitelia štátu sú zodpovední za všetko, ale za nič sa nezodpovedajú pred súdom !
Aj túto nepotrestanú svojvôľu, zradu a neschopnosť musíme zmeniť, za každý, aj neúmyselný krok, ktorý bude namierený proti Slovákom, ktorý pôjde proti všeobecnému dobru a bude škodiť národu slovenskému, sa bude musieť zodpovedať pred súdom, každý jeden, ústavný, vládny činiteľ i poslanec.
Každý vládny činiteľ je povinný pričiniť sa o to, aby sa Slovensko vyhlo vojnám.
Ako všetci dobre vieme, tak na Slovensku toto o vládnych činiteľoch neplatí. Cvičená americká opica Kiska, je najvyšším predstaviteľom vojnového štváčstva. Na základe vymyslenej a neopodstatnenej ruskej hrozby, pod vymyslenou ochranou demokracie, ktorá je v skutočnosti americko – sionistickou vojenskou agresiou s cieľom zničiť Slovanov, zničiť Rusko, zničiť slovanské európske štáty, vrátane Slovenska – ženie a úmyselne zaťahuje Slovensko do vojny proti Rusku, úmyselne a vedome šíri nenávisť voči Slovanom, vedome a úmyselne ohrozuje bezpečnosť Slovákov a Slovenska.
Taktiež sú „slovenskí vojaci“ vysielaní na zahraničné vojenské misie a pritom si to všeobecný záujem národa slovenského nevyžaduje. Nie je to nutnosť, ani potreba, je to len svojvôľa, svojvoľné konanie predstaviteľov štátu.
Takých štátnych predstaviteľov slovenský národ nepotrebuje, nepotrebujeme lotrov, ktorým je všeobecné dobro národa ukradnuté, ktorí neslúžia národu a pre národ, ale ktorí slúžia cudzím záujmom a svojmu osobnému prospechu. Nepotrebujeme takých štátnych predstaviteľov, pre ktorých nie prioritou všeobecné dobro slovenského národa.
Nepotrebujeme tú paródiu na prezidenta s menom Kiska, ktorý sa okrem toho, že je vojnovým štváčom, dopúšťa náboženského extrémizmu. A nielen tá paródia, ale aj majster iluzionista, psychická troska a komunista Fico i ten nemiestny žart s materským mliekom na brade a hlúposťou vo vienku od sudičiek, menom – kapitán Danko.
Títo traja ústavní činitelia, svojím konaním, napomáhajú a umožňujú, pod rúškom humanizmu a tolerancie, náboženským extrémistom, dostať sa na územie Slovenska, vyciciavať sociálny systém štátu ale čo je ešte oveľa horšie, je, že títo náboženskí extrémisti, svojou ideológiou, názormi a z nich následne vyvíjanými aktivitami a činnosťami môžu ohrozovať život, zdravie alebo majetok slovenského národa a porušovať všeobecne záväzné právne predpisy ! V súvislosti s konaním týchto zloduchov mi nedá nenapísať, oni sa touto podporou náboženského extrémizmu, dopúšťajú aj rasovej, etnickej a náboženskej diskriminácie občanov SR.
Ďalej je potrebné spomenúť, že podľa MV SR, je jednou z foriem extrémizmu aj anarchizmus a tu si dovolím tvrdiť, že aj túto formu extrémizmu podporujú ústavní činitelia, štátni a vládni činitelia, ako aj parlament SR v ktorom sedia zástupcovia anarchistických politických strán. Lebo súčasný liberalizmus, podporovaný a propagovaný hlavne „ paródiou na prezidenta s menom Kiska“, je hraničný, ba priam ruka v ruke idúci s anarchiou. Veď liberálny zloduchovia tu žiadajú nadpráva pre rôzne pochybné, nemravné, úchylné skupiny ľudí, chcú miešaním rás a kultúr zničiť rod Slovenov, ničia a podkopávajú bunku spoločnosti – rodinu, ničia morálku, kultúru a tradíciu, snažia sa ničiť a ničia výchovno-vzdelávací systém..rozsievajú nenávisť voči všetkému slovenskému, voči Slovákom. Podkopávajú a majú snahu zničiť všetko, čo je na prirodzených zákonoch postavené, snažia presadiť niečo zlé, umelé, bez duše a životnosti, niečo čo je postavené proti prirodzenosti, morálke a svedomiu. Toto sa deje za výdatnej pomoci mimovládnych sionistických organizácií, ktoré svojou protištátnou činnosťou narúšajú, podkopávajú právny systém na Slovensku, ovplyvňujú zákonodarstvo..zasahujú a ovplyvňujú chod štátu.
Zlým, sionistickým vplyvom, mimovládnych organizácií sú Slováci prenasledovaní len za to, že sa hrdo hlásia k svojej slovenskej identite, že majú lásku k svojmu národu, etnicite, rase, jazyku, kultúre, tradíciám a svojej vlasti. Že vidia, aké nebezpečenstvo hrozí a preto sa snažia brániť čo im je najmilšie. Pre tieto dôvody sú prijímané zákony, namierené proti Slovákom, zákony, ktoré vraj majú chrániť ľudské práva a demokraciu, ale v skutočnosti majú tieto zákony ochraňovať zločinecké, neschopné a vlastizradné vlády, majú ochraňovať cudziu sionisticko – marxistickú ideológiu, majú ochraňovať tých, ktorí páchajú zločiny proti slovenskému národu a Slovensku. Roduverným Slovákom sa snažia silou mocou vkladať do úst slová, vkladať do hláv myšlienky, ktoré nikdy nevyslovili a nikdy neprezentovali, na základe ktorých sa ich snažia prenasledovať, deptať, súdiť a odsúdiť. Za také myšlienky, ktoré nosia v sebe práve títo zloduchovia a ktoré sú Slovákom cudzie.
Načo je nám taký zákonodarca, ktorý je tak labilný, hlúpy, alebo vlastizradný a chamtivý, že pod vplyvom mimovládnych sionistických organizácií prijíma zákony, ktoré sú evidentne namierené proti Slovákom a Slovensku ?
Načo je nám taká vláda, ministri, spolu s premiérom, ktorí bez hanby a svedomia konajú, tak ako im americká ambasáda píska spolu so sionistickými mimovládnymi organizáciami ?
Načo sú nám takí ústavní činitelia, ktorí umožnia cudzím, aby si na slovenskej ornej pôde vybudovali fabriky ? Fabriky, ktoré nie sú slovenské, ktoré zamestnávajú cudzincov, ktorých zisk ide mimo Slovenska, ktorým štát dá daňové prázdniny ? Fabriky v ktorých robí málo Slovákov, ktorí za svoju prácu nedostávajú spravodlivú mzdu, ktorých nechránia skutočné odbory a ich ľudská dôstojnosť je pošliapaná-načo sú nám takýto predstavitelia štátu, ktorí takto konajú ? A pritom sa vyškierajú do kamier a fotoaparátov a vytešujú sa, že akí sú oni dobrí, že koľko pracovných miest dokázali vytvoriť !
Toto majú byť zástupcovia ľudu ?
Načo je nám taký gýč z prezidentského paláca, ktorý bez hanby vyhlásil, že obdivuje židovskú komunitu a zvažoval stať sa jej členom ? Takéto vyhlásenia nemôže mať normálny človek a štátnik, takéto vyhlásenie môže mať len jedinec s temnou dušou. Toto nie je verejný činiteľ, ale verejná stoka, ale možno ani toto prirovnanie nie je vhodným, lebo aj tá stoka je hrdou na to, že je stoka.
Načo sú nám štátni predstavitelia, ktorí zneužívajú svoje postavenie a moc, ktorú im dal národ, tým, že na ochranu svojich zločinov využívajú Políciu a Justíciu ? Keď sa im dostáva oprávnenej kritiky a národ sa snaží prejaviť svoj spravodlivý hnev, tak je štátnou mocou prenasledovaný, sú vyvíjané snahy o jeho dehonestáciu a umlčanie ? Toto je podľa nich demokracia ? Nie, toto nie je demokracia, toto je len chabý pokus o demokraciu, toto je totalita. Toto je šliapanie po ľudských právach Slovákov, toto je potláčanie práv a slobôd predstaviteľov štátu v spolupráci s tretím sektorom.
Čo sa týka členstva Slovenska v EÚ a NATO, by som rád zdôraznil, že vlastizradní štátni predstavitelia, páchatelia zrady na národe, s obľubou používajú pri obhajobe zlých, diskriminačných, protinárodných a protislovenských opatreniach, frázu o dodržaní zmlúv, o dohodách s partnermi a podobne.

 

Lenže je som takého názoru, že pre štátneho predstaviteľa je a musí byť prioritnou, záväznou a svätou, zmluva s národom – z toho plynúce všeobecné dobro národa, až potom prichádzajú na rad zmluvy iné.

 

Prvým partnerom pre ústavných činiteľov, štátnych funkcionárov, verejných činiteľov, je a musí byť jednoznačne národ !
Je zlé a škodlivé, keď štátnik uzavrie zmluvu, ktorá je škodlivá, nevyhovujúca a neprospešná pre národ, ale je uzavretá len preto, lebo je to určené v podmienkach členstva ! Nie veru nie, tadiaľto cesta veru nevedie.
A toto je len časť toho, čo by sa dalo napísať na túto tému, ale i toto tu napísané, by malo stačiť na to, aby národ začal premýšľať, žiť a bdieť.
Je dostatok dôvodov, prečo by mal národ slovenský urobiť poriadok v štáte, s predstaviteľmi štátu, s vládou a parlamentom ! Národ tvorí štát a dáva moc svojim zástupcom a preto je národ oprávnený vziať týmto ľuďom moc, keď konajú v neprospech národa a proti záujmom Slovenska !

NA STRÁŽ, NA OBRANU,
ZA TÚ NAŠU IDENTITU !

482 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

V Jeruzaleme opäť prepukli zrážky medzi políciou a Palestínčanmi

Jeruzalem 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Dusan Vranic)   V okolí Chrámovej hory v Jeruzaleme dnes opäť vypukli zrážky medzi izraelskou políciou a palenstínskymi demontštrantmi, informovala agentúra AP. Podľa hovorkyne izraelskej polície sa po večerných modlitbách zhromaždili v jeruzalemskom Starom meste tisíce moslimov. Časť z nich začala hádzať kamene a fľaše na…

Rakúsko vyzvalo Taliansko, aby prestalo prevážať migrantov na pevninu

Viedeň 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Ronald Zak)   Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz vyzval dnes Taliansko, aby prestalo prevážať migrantov z ostrovov na pevninu. Urobil tak počas schôdzky vo Viedni s talianskym rezortným partnerom Angelinom Alfanom, informovala agentúra AP. Migranti, ktorí prichádzajú na člnoch na talianske ostrovy, sú v súčasnosti…

Šéfom britských liberálnych demokratov sa stal exminister Vince Cable

Londýn 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/PA/AP/Jonathan Brady)   Bývalý britský minister obchodu Vince Cable sa dnes stal novým šéfom opozičných Liberálnych demokratov, ktorí sú štvrtou najsilnejšou stranou v Spojenom kráľovstve. Informovala o tom stanica BBC. Dnes podvečer vypršal termín na nomináciu kandidátov na post predsedu proeurópskych Liberálnych demokratov. Prihlásil sa len…

Londýnskej polícií pomôžu pri identifikácii obetí požiaru americkí experti

Londýn 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Frank Augstein)   Londýnska Metropolitná polícia sa stále pokúša zistiť totožnosť všetkých obetí júnového požiaru výškovej budovy Grenfell Tower. S prosbou o pomoc sa v tejto veci obrátila na skúsených amerických expertov, ktorí pomáhali s identifikáciou obetí po teroristických útokoch v USA z 11. septembra 2001.…

Kancelária Národnej rady SR pristúpila k exekúcii poslanca Matoviča

Bratislava 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Kancelária Národnej rady (NR) SR musela pristúpiť k exekúcii poslanca parlamentu Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA). Ten totiž podľa nej neuhradil pokutu, ktorá mu bola udelená Výborom NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože nemal pozastavenú živnosť. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a…

Eurokomisárka Jourová sa pustila do premiéra: Fico nemá dosť údajov o tom, čo EK robí pri dvojakej kvalite potravín

Brusel 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenský premiér Robert Fico zrejme nemá dostatok informácií o všetkom, čo v Európskej komisii (EK) robíme v otázke dvojakej kvality potravín. Uviedla to dnes pre TASR eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. Komisárka v reakcii na stredajšie (19.7.) vyhlásenie…

Viedenské letisko sprísňuje bezpečnosť, pasažierom bude snímať tváre

Viedeň 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Hans Punz)   Na medzinárodnom letisku Viedeň-Schwechat pribudne onedlho na miestach pasovej kontroly aj systém, ktorý bude snímať tváre pasažierov a ich črty porovnávať s naskenovanými fotografiami, ktoré majú vo svojich pasoch. S odvolaním sa na vyhlásenie vedenia letiska dnes o týchto sprísnených bezpečnostných opatreniach informovala…

Chester Bennington, spevák skupiny Linkin Park, zrejme spáchal samovraždu

Los Angeles 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/John Shearer/Invision/AP)   Spevák americkej rockovej skupiny Linkin Park Chester Bennington zomrel dnes vo veku 41 rokov po tom, ako zrejme spáchal samovraždu. S odvolaním sa na vyhlásenie koronera okresu Los Angeles o tom informovala agentúra AP. Hovorca koronera Brian Elias uviedol, že prípad sa…

Neokoni ničia suverénne krajiny už dvadsať rokov. Sedem krokov k úplnému zničeniu

Londýn/Moskva 20. júla 2017 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/Darko Vojinovic)   Portál Russia Insider publikoval analýzu britského novinára Neila Clarka o podobnej šablóne deštrukcie bývalej Juhoslávie, Líbye a Sýrie. Multi-etnický, sekulárny, sociálne orientovaný štát bohatý na prírodné zdroje s ekonomickým systémom charakterizovaným vysokou úrovňou verejného/sociálneho vlastníctva a veľkorysým sociálnym a vzdelávacím systémom. Nezávislá zahraničná politika, priateľské…

Počas koncertu v kostole juhofrancúzskeho mestečka Goudron zomrela talentovaná speváčka Barbara Weldensová

Paríž/Goudron 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:screenshot YouTube)   Francúzska šansonierka Barbara Weldensová (35) skolabovala v stredu večer počas koncertného vystúpenia a zomrela na následky zástavy srdca ešte pred príchodom privolaných zdravotníkov. Stalo sa tak v kostole juhofrancúzskeho mestečka Goudron v departemente Lot ležiacom asi 130 kilometrov severne od Toulouse, kde umelkyňa…

Po ozbrojenom prepade klenotníctva v Linzi pátrajú po páchateľoch

Linz 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/DPA/Sven Friebe)   Lupičov-profesionálov predpokladá polícia za dnešným ozbrojeným prepadom klenotníctva v centre hornorakúskeho mesta Linz. Štvorica mužov pri ňom ukoristila drahé hodinky v zatiaľ nezverejnenej, avšak zrejme značnej hodnote a ušla z miesta činu neznámym smerom na aute typu Volkswagen Vento odcudzenom vo Welse. Pátranie…

BBC: V Anglicku musia školy zamestnať 70 000 ne-bielych učiteľov navyše, aby odrážali demografiu študentov

Londýn 20. júla 2017 (HSP/breitbart.com/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   BBC v správe uvádza, že Ministerstvo školstva (DfE) by malo zamestnať 68 000 učiteľov s etnickým pozadím navyše, aby lepšie odrážali demografiu žiakov v Anglicku. „Iba 13% učiteľov zo štátne dotovaných škôl má etnické pozadie v porovnaní s 27 % žiakmi,“ sťažuje sa BBC News uvádzajúc, že analýza…

Prehovoril človek, ktorý mal najlepší výhľad na Cavendishov pád: Saganove vylúčenie bolo nesprávne

Bratislava 20. júl 2017 (HSP/Pluska/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   O Saganovom vylúčení z Tour de France prehovoril cyklista Ben Swift. Tvrdí, že vylúčenie Sagana bolo nesprávne Vylúčenie slovenského cyklistu zo slávnej Tour de France vyvolalo rozruch, ktorý výrazne prekročil slovenské hranice. Peter Sagan dostal počas štvrtej etapy trest za to, že spôsobil lakťom pád…

Richter sa ospravedlnil novinárke Tódovej za komunikáciu sociálneho pracovníka. Lukáčová: Návštevy sa dotknú aj verejne známych osôb

Bratislava 20. júla 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Bauman)   Terénny pracovník úradu práce zlyhal v komunikácii pri námatkovej kontrole v byte novinárky Denníka N Moniky Tódovej. Tvrdí to minister práce Ján Richter (Smer-SD). Pracovník podľa neho nehovoril s novinárkou jasne a presne, ako sa uvádza vo vypracovanom manuáli, čo…

Americký policajt, ktorý zastrelil ženu, bol moslim

Minneapolis 20. júla 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/City of Minneapolis)   Svetom otriasla šokujúca správa o smrti Austrálčanky, ktorá bola zastrelená policajnou hliadkou v USA. Ku tragédii došlo po tom, čo Austrálčanka Justine Ruszczyková nahlásila na policajnú linku svoje podozrenie, že v okolí jej bydliska sa pohybuje sexuálny násilník. Člen privolanej hliadky ju zastrelil, keď v pyžame…

Washington Post: Trump sa rozhodol ukončiť program podpory sýrskych teroristov a zakázal CIA dodávať im ďalšie zbrane. Rusko ocenilo túto "vynikajúcu" správu"

Washington 20. júla 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pablo Martinez Monsivais)   Americký prezident Donald Trump sa rozhodol ukončiť niekoľko rokov trvajúci tajný program Ústrednej spravodajskej služby (CIA), ktorého cieľom je vyzbrojovanie a výcvik takzvaných "umiernených" vzbúrencov bojujúcich proti režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Informovala o tom dnes agentúra AP Informáciu o zrušení…

Zúrivosť v Pentagone, Turci "natreli 10" tajných základní USA v Sýrii

Pentagon 20. júla 2017 (HSP/rusvesna/Foto:Screenshot rusvesna)   Podľa informácii rusvesny  Turci prezradili polohu 10 tajných základní, ktoré Pentagon využíval v Sýrii, na území pod kurdskou kontrolou. Na týchto základňach (dve letecké základne a osem opevnených bodov) sa nachádzali príslušníci amerických špeciálnych síl. Informáciu priniesla turecká agentura Anadolu "Americké špeciálne jednotky…

Kanadský guvernér si ku britskej kráľovnej dovolil to, čo na verejnosti nerobia ani členovia kráľovskej rodiny

Londýn 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Alastair Grant)   Generálny guvernér Kanady David Johnston obhajoval svoje rozhodnutie porušiť protokol a dotknúť sa na verejnosti britskej kráľovnej Alžbety II. tým, že chcel panovníčke pomôcť na klzkých schodoch pri Kanadskom dome v Londýne. Alžbeta II. navštívila v stredu pri príležitosti 150. výročia vzniku Kanadskej…

TopSpeed

Prečo sú u nás ceny benzínu a nafty najvyššie v okolí?

20

Nezvykneme sa, a ani neplánujeme politicky sa angažovať. Sme automobilový magazín a veríme, že našou prácou dokážeme osloviť zástancov a prívržencov všakovakých strán, hnutí či svetonázoru. Náš spoločný menovateľ je totiž vášeň pre autá, motorizmus, zážitky s nimi spojené a v neposlednom rade slobodu pohybu, ktorá s nimi prichádza. Život v…

Bude Peugeot 308 GTi ešte výkonnejší?

0

Svet hot-hatchov je veľmi rýchly. Za poslednú dobu prišlo zopár noviniek, ktoré si už teraz zákazníkov a potenciálnych záujemcov namotali, a to ešte nie sú ani riadne v predaji. Na to, aby boli iné značky konkurencieschopné, musia z aktuálnych modelov vyťažiť viac. Platí to aj pre Peugeot 308 GTi? 

Nová Honda Civic Type R TCR bude na tratiach od roku 2018

0

Séria TCR uzrela svetlo sveta v roku 2015. Po slabšom začiatku, keď bol vozový park takpovediac pozliepaný z rôznych cupových hatchbackov sa séria ujala a teší sa obrovskému rozkvetu. Ubehli dva roky a mnoho ľudových značiek má v tejto sérii svoje auto. Úspech série TCR je dostupnosť. Továrenské tímy sú vyslovene zakázané. Autá sa od…

Stop spaľovacím motorom poškodí ekonomiku

5

Ekologické myslenie je v súčasnosti silnejšie ako kedy pred tým. Najviac na frak dostávajú motoristi, a od násobne väčších znečisťovateľov ozvdušia sa dlhodobo odvracia zrak. Pred pár dňami média priniesli štúdiu, v ktorej vypracovali dopad na nemeckú ekonomiku v prípade, že spaľovacie motory zakážu. Stop spaľovacím motorom je podľa zistení štúdie riskantné riešenie. Následky budú katastrofálne…

Test Audi A5 Sportback 2,0 TDI quattro

0

Audi A4 B9 nás presvedčilo, že patrí na vrchol triedy. Technici zapracovali najmä na podvozku a odviedli ozaj výbornú prácu. Iba nedávno sme testovali Audi S5 B9 s 354 koňovým 6-valcom pod kapotou. Podobne ako A4, opäť zaslúžene získalo výborné hodnotenie za výkon, zvuk, športovosť, ovládateľnosť, ale aj pohodlie a každodennú použiteľnosť.…

Je lepší núdzový pruh na diaľnici v strede alebo na krajnici?

3

Zápcha na diaľnici nie je nič výnimočné. Stačí malá kolízia alebo pokazené auto a plynulosť premávky je hneď narušená. Tú vo výraznej miere brzdia zvedavci, ktorí sú schopní spôsobiť ďalšiu nehodu. Realita na slovenských cestách je, bohužiaľ, taká, že mnoho vodičov pre svoje ego, či nevedomosť nevytvorí tzv. núdzový pruh, ktorý by prejazd…

KAMzaKRÁSOU

Ženský kouč Martin Tóth: Chcem, aby si ty bola fit!

3

V dnešnej dobe je na ženskú krásu vyvíjaný obrovský tlak. Určuje sa štýl, váha, oblečenie, vlasy a mnohé iné. A ak náhodou do prototypu dnešnej krásy nezapadáme, cítime sa skľučujúco, nechcene a bezvýznamne. No pritom jediné, čo my, ženy, urobiť môžeme, je cítiť sa dobre vo vlastnom tele. V akomkoľvek tele. Vážiť si samu seba a s hrdosťou…

Video Nekompromisný prieskum: Ako vyzerá ideálna ženská postava?

7

Z každej strany sa na nás valia články a videá o dokonalých ženských postavách. Kult dokonalosti sa stále viac a viac dostáva do popredia a pritom sami netušíme, čo to tá dokonalosť je. Predstava o "dokonalosti" sa totiž u každého líši a ideálna ženská postava vyzerá u každého muža úplne…

Ako by mala vyzerať nápaditá svadobná torta?

4

Rôzne tvary, farby či techniky zdobenia... Na svadbe môže hostí zaujať nielen prekrásna nevesta, ale i nápaditá svadobná torta, ktorú budú svadobčania obdivovať z každej strany. V dnešnej dobe sú už torty považované za umelecké diela, veď posúďte sami a nechajte sa inšpirovať.

Cirok: Zdravá a bezlepková obilnina

5

Obilniny sú u väčšiny ľudí každodennou súčasťou stravy. Medzi najznámejších zástupcov tejto kategórie potravín patrí napríklad pšenica, jačmeň, ovos či raž, no radíme sem i ryžu či kukuricu. Cirok však už tak rozšírenou obilninou nie je. To je však veľká škoda, pretože ide o veľmi zdravú potravinu plnú cenných látok. Cirok je…

Recept: Lahodný višňový chlebíček

4

Ak ste si zavarili višne a milujete chuť kokosu, môžete vyskúšať tento skvelý višňový chlebíček zo samých chutných ingrediencií. Aby koláč krásne držal tvar, formu poriadne vymastite maslom.

Už žiadne diéty po 35-ke! Vyskúšajte zrýchliť váš metabolizmus

6

Viete o tom, že každý z nás má svojho vlastného osobného trénera a to aj bez toho, aby sme navštevovali fitness centrum alebo posilňovňu? Je to tréner alebo osobný „otrok“, ktorý nám pomáha spaľovať kalórie a zabraňovať ukladaniu tuku. Je to práve metabolizmus, ktorý to všetko robí. Ak metabolizmus funguje správne, znamená to viac spálených…

TopDesať

10 satirických ilustrácií o svete, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Umenie je veľmi subjektívna záležitosť. Sto ľudí, sto chutí, a teda sa nikdy nezhodneme na tom, čo je naozaj krásne. Niekedy však estetická stránka nehrá hlavnú rolu. Existuje mnoho umelcov, ktorí svojimi výtvormi nastavujú spoločnosti zrkadlo a ich diela nesú hlbokú myšlienku alebo nejaké posolstvo. O jedného takéhoto umelca sme sa začali zaujímať…

Levitujúci vták alebo dokonalá synchronizácia snímkovej frekvencie kamery?

0

Vtáky lietajú. To je to, čo robí z vtákov vtáky (teda aspoň väčšinu z nich). Vtáky však nedokážu lietať bez pomoci svojich krídiel. Avšak niekedy príroda (alebo technika?) dokáže robiť naozaj obrovské divy. Tentokrát v hlavnej úlohe neznámy vták a domáca bezpečnostná kamera. V minulosti sme ti už priniesli podobný…

Zrážka dvoch nákladných áut spôsobila mohutný výbuch v Číne

0

V čínskej provincii Če-ťiang neďaleko mesta Chang-čou sa zrazili dva nákladiaky, čo spôsobilo mohutný výbuch. Okamih zrážky bol zachytený na videu V dôsledku dopravnej nehody nikto nezahynul ani nebol zranený. Vodič nákladiaku okomentoval incident pre CCTV News. "Akonáhle sme sa zrazili, hneď som začulu výbuch. Ani som nevidel, ako sa to stalo. Proste…

22 fascinujúcich historických fotografií, ktoré nikdy neuvidíme v učebniciach

0

Pre mnohých ľudí je história len nuda, ktorú museli študovať v škole. Všetci poznáme ten dejepis, na ktorý sme sa museli učiť desiatky dátumov. História však nie je iba taká plytká, ako nás naučila škola. Tu je 22 fascinujúcich historických fotografií, ktoré hovoria viac ako môžu slová vyjadriť.   John F. Kennedy…

Fotograf našiel na francúzskom vidieku opustený dom. To, čo našiel vo vnútri, ho šokovalo

0

Človek by očakával, že ak vstúpi do takéhoto domu, nenájde nič okrem prázdnych izieb. Tento opustený nenápadný dom však ukrýva svoje tajomstvo, ktoré môžeš objaviť spoločne s fotografom. Ten ostal príjemne šokovaný po tom, čo do domu vstúpil a našiel ho kompletne zariadený v pôvodnom stave. Ako dodáva sám fotograf,…

Príroda neprestáva fascinovať. Takto to vyzerá, keď je stádo byvolov silnejšie ako lev

0

V provincii Limpopo v Juhoafrickej republike stádo byvolov zachránilo prd smrťou svojho súkmeňovcov, na ktorého zaútočili levy. Na videu zverejnenom na YouTube je vidieť, ako dva levy zaútočili na zviera a zvalil ho na zem. Nečakane sa však objavilo stádo byvolov. Pomocou ostrých a nebezpečených rohov začali odháňať lovca od…