Čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica ?

Publikované 05.07. 2017 o 07:27 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nedávno náš predseda vlády SR si položil rečnícku otázku a zároveň si na ňu dal aj odpoveď. Citujem: „Chceme spojiť budúcnosť Slovenska s najvýznamnejšími hráčmi Európy ako je Francúzsko a Nemecko alebo chceme, aby išlo cestou rôznych avantúr či dobrodružstiev, ako to navrhuje opozícia? Ja som jednoznačne za prvú alternatívu !“ Z citátu vyplýva, že Róbert Fico ako náš ústavný činiteľ vie o dvoch alternatívach súvisiacich s budúcnosťou Slovenska. On sa osobne rozhodol zo svojej vôle, že bude podporovať prvú alternatívu – spojiť svoju budúcnosť s Francúzskom a Nemeckom. Okrem toho vraj existuje aj druhá alternatíva, ktorú presadzuje opozícia. 

 

Ako občan Slovenska sa cítim byť úplne dezorientovaný, pretože som sa nedopátral k tomu, že existujú dve oficiálne alternatívy spojené s budúcnosťou Slovenska, ktoré by mali byť predložené občanom Slovenska na celospoločenskú diskusiu. Zrejme je to tak, že v skutočnosti nie je čo predložiť na celospoločenskú diskusiu o budúcnosti Slovenska spojenej či súvisiacej z EÚ, pretože neexistujú žiadne seriózne analýzy a fakty k tomu, ako ďalej postupovať a najmä neexistuje záujem z úrovne vládnej moci, aby sa alternatívy vývoja Slovenska mohli dostať do záverečnej fázy – schvaľovacích procesov na úrovni občanov, vlády a zákonodárneho zboru. Vyzerá to skôr tak, že Ficové alternatívy, to sú iba „rečnícke mantry“, na základe ktorých predseda vlády SR pracuje a zastupuje Slovensko na rokovaniach v Bruseli. 

 

Alternatíva Róberta Fica je vraj najlepšia, ale nikto na Slovensku nebol podrobne s touto alternatívou zoznámený. Tajomstvom je zahalená aj druhá alternatíva ( vraj opozičná ), pretože o nej tiež nikto nič nevie, okrem vyhlásenia Róberta Fica, že je spojená s cestami rôznych avantúr a dobrodružstiev. Je tragédiou pre náš národ, že o svojej budúcnosti nemôže diskutovať s politickou elitou a nemôže určovať, čo vládna moc je povinná v prospech národa konať. To, čo určuje Ústava SR v prospech občana, sa jednoducho neberie do úvahy a doslova sa potiera. A Ústava SR jasne určuje, že občania majú právo zúčastňovať sa na správe veci verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Voľbou zástupcov však právo účasti na správe vecí verejných nezaniká.

 

Je veľmi zaujímavé si všimnúť, akým spôsobom pracuje náš predseda vlády SR. V tomto období sa už jasne kryštalizuje politické správanie sa Róberta Fica. Ten si v plnej miere osvojil spoločný dokument vlád Francúzska a Nemecka o vybudovaní EÚ ako superveľmoci. Je jasné aj to, že o tomto dokumente nemá záujem dovoliť, aby sa viedla otvorená a vecná celospoločenská diskusia na našom Slovensku. Ak niečo navrhnú Francúzi a Nemci, Róbert Fico ihneď reaguje, že Slovensko chce byť v užšom jadre integrujúcej sa Európy, čo platí napríklad aj v oblasti iniciatív zameraných na posilňovanie obrany a bezpečnosti. Postupne si bude možné namiesto slov o obrane a bezpečnosti dosadiť ďalšie iniciatívy, ktoré prídu či prichádzajú od Francúzov a Nemcov.

 

Ak Róbert Fico chce spojiť budúcnosť Slovenska s Francúzskom a Nemeckom, tak potom už si môžeme byť istí, že vládna moc bude plniť všetky povinnosti v oblasti ilegálnej migrácie, ktoré si presadia najvýznamnejší hráči EÚ. Prezident Francúzska E. Macron totiž zdôraznil veľmi jasne: „Musíme prijímať utečencov, lebo je to naša tradícia a vec cti.“ Môžem si dovoliť prehlásiť, že Ficov boj proti kvótam a migrantom vôbec skončil v záujme skvelej budúcnosti Slovenska po boku Francúzska a Nemecka. Róbert Fico sa vedomé pridáva k politike, ktorú prezident Macron jasne formuloval:“Európske štáty ( ako členské štáty EÚ – poznámka D. H. ), ktoré nerešpektujú pravidlá, by mali niesť v plnej miere politické dôsledky.“ Róbert Fico je pripravený tieto pravidlá rešpektovať a to znamená iba to, že sú to ( či ďalšie budú ) pravidla, ktoré neurčuje nikto iný ako Brusel a s ním Francúzsko a Nemecko. Pre porovnanie. V členskom štáte má platiť, a to jednoznačne, pravidlo, že štátna moc vytvára podmienky pre účasť občanov na správe vecí verejných. Toto pravidlo sa u nás na Slovensku vôbec nedodržiava a nikto nenesie za ignorovanie pravidlá politické dôsledky. Toto pravidlo Róbert Fico nerešpektuje a ani nemá záujem ho rešpektovať. 

 

Postavme si otázku: Čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica ? Dovolím si uviesť na položenú otázku niekoľko zaujímavých odpovedí. Politickú vôľu Róberta Fica určujú:

 

a) rozhodnutia občanov Slovenska

 

b) vlastné osobné a mocenské záujmy

 

c) vnútrobunkový parazit toxoplazma gondii, ktorý vraj mení psychiku človeka

 

d) vnútrostranícka politika politickej strany SMER – SD a Koaličná dohoda

 

e) sled náhodných udalosti s určitým zmyslom

 

f) obdiv ku kvalite života demokratického Západu

 

g) administratíva Bruselu a jeho inštitúcie

 

h) vplyv globálnej nadvlády – neoliberálneho programu

 

ch) iné okolnosti, ktoré si každý čitateľ môže doplniť.

 

Róbert Fico chcel byť politikom a mať politickú moc. Túto metu dosiahol. Je to jeho povolanie. Ale ostali mu aj po rokoch k výkonu jeho povolania nejaké „odborné“ ( politické ) a morálne schopnosti ?

 

Na národnej úrovni svoje „odborné“ a morálne schopnosti už v podstate stráca a už mu neostal veľký priestor niečo dokázať, aby presvedčil voličov o svojich schopnostiach. Aby aktualizoval svoj status múdreho, rozumného, zdatného politika na najdôležitejšej štátnej pozícií, rozhodol sa svoje „odborné“ a morálne schopnosti posunúť na nadnárodnú úroveň. Stal sa už celkom nezakryte agentom Bruselu, ktorý „podniká“ na Slovensku a z tejto pozície môže naďalej svoje „odborné“ a morálne schopnosti rozvíjať v prospech EÚ a v svoj osobný prospech. Tým si môže predlžiť svoju politickú kariéru na nadnárodnej úrovni, pretože ako predseda vlády SR sa už dávnejšie vzdal politického zámeru reformovať EÚ na novom základe.

 

Róbert Fico svoju politickú vôľu spojil s vôľou EÚ chápanej ako nového super štátu Európy. Pochopil, že jeho „odborné“ skúsenosti na Slovensku sa chýlia ku koncu a preto nemá zmysel pri nich ďalej zotrvávať, pretože pôvodne boli viazané na národnú úroveň práce politika. Z tohto dôvodu u neho dochádza aj k zmene morálnych schopnosti. Múdrosť, statočnosť a politická odvaha na národnej úrovni sú pre Róberta Fica neudržateľné. Je potrebné skoncovať aj s politickou schizofréniou a to sa dá dosiahnuť len tým spôsobom, že sa vykašle na národný štát, na štátnu suverenitu. Integrácia EÚ silno priťahuje Róberta Fica k Bruselu a po prezidentských voľbách vo Francúzsku je ochotný vyznávať lásku aj najväčším jej hráčom.

 

Sám so sebou zápas o zmenu svojej „odbornej“ a morálnej orientácie už vybojoval. Bolo k tomu potrebné určité krátke obdobie, aby mohol sám seba uistiť, že Slovensko má byť v srdci Európy, v jeho jadre. Okamih jeho osobnej a osobnostnej transformácie bol doriešený vtedy, keď vyhlásil, že Slovensko sa má držať Francúzska a Nemecka. Na rozdiel od Francúzska a Nemecka nezakryto presadzuje svoje videnie sveta – zjednotenú Európu ako superveľmoc. Róbert Fico azda verí tomu, že Slovensko sa môže stať rovnocenným partnerom Nemecka a Francúzska a že tieto dve krajiny môžu mať našu dôveryhodnosť, ak sa už v minulosti prejavili iným spôsobom ? Zmenou „odbornej“ a morálnej schopnosti stratil svoju politickú orientáciu, pretože zo sociálneho demokrata sa stal aktívnym fanatikom neoliberalizmu, ktorý Nemecko a Francúzsko jednoznačne presadzujú a nebudú pritom brať ohľad na Slovensko.

 

Už v minulom roku, v čase jeho nadšenej práce na projekte polročného predsedníctva Európskej rady úplne zabudol na to, čo sa v Európe chystá: globalisti potrebujú sociálno-trhové hospodárstvo čo najviac rozrušiť cez jeho sociálnu zložku a trh preorganizovať na divoký kapitalizmus. Pod takýto scenár sa Róbert Fico dokonca podpísal – pod schválenú dohodu medzi EÚ a Kanadou o voľnom obchode ( CETA ). Róbert Fico tak má záujem pomáhať globálnym silám vo svete a na záujmy Slovenska už zabudol, pretože tie súvisia v každom prípade s ochranou práce a štátnej suverenity. 

 

Čo znamená reformovať EÚ na novom základe ?

 

Znamená pochopiť, že členské krajiny EÚ vystupujú vo vzájomnom vzťahu k sebe na princípe rovnoprávnosti a že ak si založia spoločnú organizáciu, tak takáto organizácia môže mať iba právomoci založené na spoločnej vôli a postupoch a z princípu nemôže byť transformovaná na nadriadený subjekt ( orgán, inštitúciu ), ktorý ako „dcérska spoločnosť“ bude rozhodovať v mene svojej „matky“ a určovať jej úlohy !!! V prípade EÚ sa stalo práve toto a to s vedomím predstaviteľov členských štátov, nie ich obyvateľstva. Pre názornosť uvediem príklad z činnosti územnej samosprávy.

 

Obce ako právnické osoby sa môžu v záujme dosiahnutia určitých výsledkov v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja združovať. Toto združovanie sa obcí určitého regiónu nie je založené na tom, že obce sa vzdávajú niektorých svojich právomoci a prenášajú ich na spoločné združenie. Zároveň nemôže samotné združenie nemôže žiadnej členskej obcí ukladať povinnosti či prijímať všeobecne záväzné nariadenia. Združenia pracujú podľa schválených Zmlúv a Stanov, avšak tieto základné dokumenty neoslabujú úlohu žiadnej členskej obce, iba členským obciam umožňujú spoločne sa dohodnúť na aktívnej spolupráci a súhlase. Administratívna činnosť každého združenia podlieha posudzovaniu a súhlasu členských obcí, nie je organizovaná ako samostatná právomoc združenia a prípadných pracovníkov.

 

EÚ má mať v zásade svoju konštrukciu postavenú na princípoch, ktorými sa riadi vznik, postavenie a činnosť združenia obcí ako samostatných právnických osôb. Architekti EÚ z minulosti a aj z súčasnosti postavili celú konštrukciu tejto organizácie na iných princípoch, ktoré v zásade umožňujú postupný prenos kompetencií z členských krajín na nové politicko – mocenské centrum Toto centrum, ktoré rozhoduje samostatne, má ohromne prebujnelý administratívna aparát, ukladá členským krajinám povinnosti, prijíma rozhodnutia a smernice a dáva členským štátom rozumy. Členské štáty ako rozhodujúci členovia už nie sú skutočnými pánmi, ktorí sa v záujme uľahčenia plnenia úloh na rôznych úsekoch života svojich spoločnosti vedia dohodnúť na spolupráci a pomoci. Členské štáty sa dostali vinou svojich predstaviteľov do pozície podriadených subjektov, ktoré už nemajú schopnosť dostatočne účinne plniť vôľu svojich občanov.

 

Celá konštrukcia EÚ bola postavená cez prijímanie a schvaľovanie príslušných Zmlúv tak, aby integračný proces nebol ustálený na spolupráci členských krajín, ale aby sa postupne znižoval význam každej národnej vlády, národa a štátnej suverenity a aby narastala moc EÚ. Iba za týchto podmienok môže vláda Francúzska a Nemecka hovoriť, navrhovať, žiadať, presadzovať vytvorenie EÚ ako superveľmoci, ktorá za každých okolnosti chce vytvoriť európsky národ, čo bude predstavovať obyčajný nezmysel, ale vhodný pre určité ciele.

 

Keď pánovi Róbertovi Ficovi a všetkým jemu podobným nie sú jasné otázky „konštruovania“ organizácie pre vzájomnú spoluprácu medzi národmi, potom to môže viesť u mnohých občanov k pocitom, že si volia politikov bez dostatočných „odborných“ a morálnych schopnosti, ktorí svoje argumentačné schopnosti sústreďujú na pár viet o povinnostiach krajiny (štátu) byť v srdci či jadre EÚ a nezabudnúť nasadnúť na „integračný“ expres, aby sme v plnej sláve dorazili do cieľa: ohlásenia európskeho štátu a jeho vlády nad národmi.

 

Vznikol zaujímavý úkaz v politike EÚ a národných vlád. Európska rada predstavuje orgán, ktorý tvoria čelní predstavitelia členských štátov EÚ. Európska rada má stanovené svoje povinnosti, v rámci ktorých jej patrí právo určovať politické smerovanie EÚ, robí teda určitú politiku. Predstavitelia členských štátov EÚ sediacich v Európskej rade nemajú ani v náznakoch záujem prijať politickú líniu reformovania EÚ na novom základe ( novej konštrukcií ), aby sa posilnila ich úloha pri vzájomnej spolupráci národov. V rozpore so svojimi štátnymi záujmami sa prispôsobujú posilňovaniu existujúcej konštrukcie EÚ. Asi už žijú z určitých dôvodov v presvedčení, že nadnárodná moc a nadnárodné hodnoty ( ! ) sú základom rozkladu každej štátnej suverenity a tým aj blahobytu obyvateľstva. Národní politici sa dostávajú do pozície, že hovoria o blahobyte obyvateľstva, pretože budeme vraj platnou súčasťou demokratického Západu ( čo je chiméra ), ale zároveň nedovolia, aby ich politická vôľa bola ovplyvňovaná v zásadných rozhodnutiach občanmi každého členského štátu.

 

Čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica ? Ak som vymenoval určité množstvo faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať politickú vôľu Róberta Fica, tak až na faktor uvedený pod písmenom a) všetky ďalšie faktory môžu mať svoj podiel vplyvu. Faktor uvedený pod písmenom a) ako rozhodnutia občanov Slovenska, nemá žiadny vplyv, pretože vládna moc neorganizuje účasť občanov Slovenska na správe vecí verejných. V tomto prípade práve otázky členstva Slovenska v EÚ a potreba jej reformovania na novom základe predstavuje zásadnú a najdôležitejšiu otázku, ako veci verejné budú na Slovensku ďalej organizované a spravované.

 

Zdrojom štátnej moci v krajine sú občania. Naša vládna moc na tento zdroj zabudla a berie si najskôr za príklad nedávno zosnulého Helmuta Kohla, ktorý sa vraj priznal, že postupoval ako diktátor, ak nevyhlásil referendum o eure v záujme dobra krajiny. Možno, že Róbert Fico berie za rozhodujúci princíp práve to, že štátnik má vedieť, čo má robiť a nikoho sa na nič nepýtať, ani nikomu nič nevysvetľovať. Jeho rečnícke mantry sú dôkazom toho, že svoje politické predstavy a politické činy verejne nevie rozumne zdôvodňovať, hoci jeho reč bude trvať aj hodinu. Slová o jadre, srdci, exprese sú skôr metafory, ktoré nahradzujú absentujúci obsah analýz a opatrení súvisiacich a potrebných pre posúdenie, čo s EÚ ďalej, vrátane potreby jej reformy na novom základe.

 

Ak si každý zainteresovaný človek – občan odpovie na otázku, čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica a jemu podobných z iných členských štátov a zároveň bude súhlasiť s tým, že túto vôľu neovplyvňujú občania Slovenska ( či iného štátu ), potom musíme spoločne dospieť k záveru, že zo strany ústavných činiteľov sa v otázke zdroja štátnej moci porušuje celkom vedome Ústava Slovenskej republiky. Vládna moc si otvorene alebo skryto berie za zdroj svojej štátnej moci rôzne nadnárodné štruktúry a svoju politiku organizuje a vykonáva podľa ich usmernení a príkazov. Je ťažko predpokladať, že záujmy občanov Slovenska a nadnárodných štruktúr sú identické či sa veľmi k sebe približujú. Róbert Fico sa ako ústavný činiteľ zaujíma o to, ako zlepšiť komunikáciu v rovine vládna moc – Brusel ( Francúzsko, Nemecko ), pretože v rámci tejto komunikácie si lepšie vyjasní, čo má robiť v prospech EÚ ako super štátu. Jeho čas mu velí ísť vpred, k vytýčenému cieľu a nedať sa zdržiavať občanmi. Mať silnú vôľu nad občanmi krajiny je pre neho zrejme rozhodujúce ! 

 

A čo ostane za tejto situácie občanom Slovenska ? Mať silnú vôľu v pokoji prijať svoj osud z rúk štátnickej múdrosti a všetkému bez rozmyslu veriť a nádejať sa skvelou budúcnosťou Slovenska ? Lenže musíme vedieť, že nádeji sa nedá veriť a na nej niečo stávať. Prečo ? Niekto múdry už dávno tvrdil, že nádeji nie je treba veriť. Nádej je prostitútkou života, pretože sa zveruje do rúk každému z nás. A jednotlivo sme bez spolupráce, činu, solidarity veľmi zraniteľní, čo je predpoklad pre totalitné praktiky.

 

Dušan Hirjak

442 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Do štyroch hotelov v Bratislave doviezli vaječnú zmes s obsahom fipronilu

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Marcel Kusch/dpa via AP)   Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal v stredu (16.8.) Národný kontaktný bod na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe (ŠVPS) SR informácie o tom, že z rakúskej firmy bola do štyroch hotelových zariadení v Bratislave dovezená pasterizovaná vaječná zmes pôvodom z Nemecka. Informovala…

Michail Saakašvili vyhlásil, že sa na Ukrajinu vráti 10. septembra a požiadal, aby Kyjev z toho nerobil cirkus

Varšava 17. augusta 2017 (HSP/Foto: Facebook)   Bývalý prezident a gubernátor Michail Saakašvili mieni ukončiť svoje „európske turné“ a vrátiť sa do svojej druhej vlasti /kde mu však vzali občianstvo/ na Ukrajinu. O tom porozprával v 45-minútovom rozhovore na Facebooku V úvode sa snažil hovoriť po ukrajinsky, aj keď mu to celkom dobre nešlo. Prezradil,…

Zvýšiť transparentnosť eurofondov má akčný plán, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ho predstaví na jeseň

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Transparentnosť pri čerpaní eurofondov by sa mala zvýšiť. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Petra Pellegriniho (Smer-SD) už niekoľko systémových opatrení postupne uvádza do praxe, ďalšie nástroje má priniesť pripravovaný akčný plán. Ten plánuje úrad predstaviť na jeseň. Z opatrení,…

Český prezident Zeman schudol a je v dobrom zdravotnom stave

Praha 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Tran Van Minh)   Zdravotný stav českého prezidenta Miloša Zemana bol pred mesiacom veľmi dobrý. S odvolaním sa na šéfa prezidentovho lekárskeho kolégia Martina Holcáta to dnes oznámil hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček. Podľa spravodajského webu Novinky.cz sa hlava štátu v júli podrobila komplexnému klinickému a…

Londýn verí, že druhú fázu rokovaní o brexite bude môcť otvoriť už v októbri

Londýn 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Britská vláda je presvedčená, že v rokovaniach s Európskou úniou o ukončení členstva Británie dosiahne do októbra "dostatočný pokrok" na to, aby mohli postúpiť do ďalšej fázy, týkajúcej sa budúcej podoby vzájomných vzťahov. Vyhlásila to dnes hovorkyňa britského ministerstva pre tzv. brexit, ktorú citovala…

Abdeslam, podozrivý z teroristických útokov v Paríži, bude obvinený i v Belgicku

Brusel 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Salah Abdeslam, hlavný podozrivý z teroristických útokov v Paríži z 13. novembra 2015, bude v Belgicku trestne stíhaný za údajnú účasť na streľbe počas policajnej razie v Bruseli v roku 2016. Informáciu dnes potvrdila belgická prokuratúra Francúz Abdeslam (27) a ďalší podozrivý budú čeliť…

Úrad vlády: Po odstúpení Petra Plavčana povedenie rezort školstva iný člen vlády za SNS

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Úrad vlády SR čaká na obsah abdikačného listu Petra Plavčana (nom. SNS), najmä pokiaľ ide o dátum vzdania sa funkcie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa predsedu vlády SR Beatrice Szabóová. Po tom, ako Plavčanovo odstúpenie z funkcie nadobudne účinnosť, má byť riadením ministerstva…

Odpoveď Viery Tomanovej na otázky Denníka N

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na komisárku pre deti sa obrátil Denník N s nižšie uvedenými otázkami a keďže sa na ňu denne obracajú média s rôznymi otázkami, komisárka sa rozhodla zverejniť aj odpovede na ich otázky. Otázky Denníka N: „Dobrý deň, všimli sme si, že Úradu komisára…

Na mieste víkendových násilností v areáli univerzity v meste Charlottesville sa zišli ľudia so sviečkami

Charlottesville 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Shurtleff)   Areál univerzity v meste Charlottesville na území amerického štátu Virgínia zaplnili v stredu večer (miestneho času) stovky ľudí so sviečkami v reakcii na udalosti z minulého víkendu, keď tamojší pochod belošských nacionalistov prerástol do násilností Agentúra AP dnes uviedla, že účastníci tzv. sviečkovej…

Trumpova politika spôsobila neistotu v krajinách Latinskej Ameriky

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   V Latinskej Amerike spôsobil politický vývoj v USA neistotu v súvislosti s obchodnou politikou, ktorú by mohli Spojené štáty zaviesť na región. Vo svojom najnovšom výhľade to konštatuje nadnárodná spoločnosť Coface Kostarika, El Salvador, Honduras a Mexiko. To sú štyri krajiny z regiónu Latinskej Ameriky, ktoré sú najzraniteľnejšie…

SaS: Robert Fico má dvojaký meter na ministrov Smeru-SD a SNS

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Richard Sulík tvrdí, že koalícii neostáva nič iné, len tvrdiť, že voči nej neexistuje alternatíva Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) má dvojaký meter pri ministroch Smeru-SD a ministroch SNS. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil líder opozičnej SaS Richard Sulík s tým, že…

V prípade nehody exposlanca Daniela Lipšica sudca študuje spisový materiál

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   V prípade dopravnej nehody exposlanca Daniela L. na Vajnorskej ulici v Bratislave v septembri minulého roka sa sudca oboznamuje so spisovým materiálom. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. „Predmetná obžaloba bola na OS Bratislava III podaná dňa 18.…

Päť nezvestných po páde vojenského vrtuľníka do oceánu pri Havaji

Honolulu 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Skupina zložená zo záchranárov mnohých služieb prehľadáva oceán pri pobreží amerického ostrovného štátu Havaj a pátra tam po piatich vojakoch, ktorí sa nachádzali na palube vojenského vrtuľníka, keď sa počas nočného výcviku zrútil Hovorca armády uviedol, že iný vrtuľník zúčastňujúci sa na výcviku…

Kanaďanka našla v mrkve zásnubný prsteň, ktorý stratila je príbuzná pred 13 rokmi

Kanada 17. augusta 2017 (HSP/sputnik/Foto:Twitter)   Majitelia farmy na juhu Kanady pozbierali zo záhonov nielen úrodu mrkvy, ale aj zásnubný prsteň 84-ročnej príbuznej. Stratila ho pred trinástimi rokmi pri práci na záhrade, uvádza televízna stanica CBC. Mary Grahamová stratila prsteň v roku 2004 počas práce na záhrade rodinnej farmy na…

Lucia Žitňanská: Pri výbere budovy budem zohľadňovať aj konečného užívateľa výhod

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Z celkom 11 ponúk, ktoré prišli na ministerstvo, postupuje do druhého kola deväť Pri výbere nového sídla rezortu spravodlivosti bude ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd) zohľadňovať aj to, akí koneční užívatelia výhod sú za developermi, ktorí ministerstvu predložili ponuky. Uviedla to na margo ukončeného…

Policajti z Partizánskeho zachránili život 27-ročnému mužovi, chcel sa zabiť

Chynorany 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ Trenčín)   Mladík chcel ukončiť svoj život skokom zo strechy Policajti z Partizánskeho zachránili život 27-ročnému Mariánovi z Chynorian. Mladík chcel 12. augusta večer ukončiť svoj život skokom zo strechy, v čom mu policajti zabránili, informovala dnes TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.…

Vedci objasnili tajomstvo popularity seriálu Hra o tróny

Washington 17. augusta 2017 (HSP/sputnik/Foto: Screenshot Sputnik)   Americkí vedci zistili, prečo fanúšikovia na celom svete milujú seriál "Hra o tróny", uvádza vedecký portál Science Alert Vedci urobili neobvyklý experiment: počas sledovania seriálu si fanúšikovia dali hodinky Apple Watch, ktoré zaznamenávali ich srdcový rytmus. Gadgety ukázali, aké scény strašia fanúšikov…

Remišová: Radím Andrejovi Dankovi, aby nový minister školstva bol skutočný odborník

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Predseda SNS Andrej Danko by mal za nového ministra školstva navrhnúť skutočného odborníka a nemal by sa ho pokúšať riadiť tak ako odchádzajúceho šéfa rezortu Petra Plavčana (nominant SNS), lebo by to opäť nedopadlo dobre. Na dnešnej tlačovej konferencii mu to poradila opozičná…

TopSpeed

Kvóty v Číne na elektro-autá budú už budúci rok!

1

Kvóty v Číne plánujú zaviesť na predaj áut s elektrickým pohonom od budúceho roka. Správa vyvolala poplach medzi nemeckými automobilkami Volkswagen, Daimler a BMW, ktoré vyrábajú aj v Číne. Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil ešte vo februári tohto roku, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú ubezpečil, že na nemecké automobilky sa…

Bude mať nové BMW X5 laserové svetlomety?

3

Technológia laserových svetiel je síce "stará" už niekoľko rokov, no aktuálne ju majú v ponuke len 2 automobilky, Audi a BMW. Audi len v superšporte R8, BMW v dvoch typoch i8 a 7. Očakávaná nová 5-ka túto techniku ešte nezískala, možno tak príde až s jej modernizáciou. Budúci rok však…

Rišo Gonda odštartuje na VC Slovenska!

0

Rišo Gonda bude jednou z najväčších pretekárskych hviezd Veľkej ceny Slovenskej republiky cestných automobilov na okruhu. Pred domácim publikom sa predstaví po siedmich rokoch súťaženia na svetových tratiach. Okrem trate si bude musiež zvyknúť aj na uplné nové auto. Národný sviatok rýchlych kolies sa uskutoční od 18. do 20. augusta…

Porsche 928 oslavuje 40. narodeniny

0

Porsche má dôvod oslavovať. Jeho model 928 slávi tohto roku štyridsiatku. Aj keď to nie je taká ikona ako model 911, toto luxusné GT si právom zaslúži pozornosť a medzi fanúšikmi je uznávané. Podľa niektorých jazdilo dokonca lepšie ako 911. Porsche 928 začali ponúkať už v roku 1977 a bol to…

Hyundai chce skrátiť vývoj auta na 18 mesiacov!

2

Automobilka Hyundai skráti proces vývoja áut od výkresu po výrobu na 18 mesiacov. Viceprezident dizajnu pre Hyundai a Genesis, Luc Donckerwolke, povedal, že juhokórejská automobilka plánuje reagovať na trendy a dopyt po nových modeloch výrazným skrátením životných cyklov. "Životné cykly sa skracujú a v budúcnosti to bude ešte drastickejšie. Nepochybujem,…

OMV vám daruje vodu. Postará sa o správny pitný režim

0

Únava, malátnosť, strata pozornosti, aj to sú dôsledky dehydratácie. Za volantom vozidla môžu mať tragické následky. Pravidelne dopĺňať tekutiny a dodržiavať pitný režim však môže byť na cestách zložité. OMV vám daruje vodu. Stačí v piatok odbočiť na zeleno-modrú čerpaciu stanicu. Zákazníci na všetkých čerpacích staniciach OMV na Slovensku nájdu v…

KAMzaKRÁSOU

Som ľavák: Výhoda či prekliatie?

2

Vo svete väčšiny pravákov sú vystavovaní množstvu nástrojom, ktoré sú pre ich každodenný život nepoužiteľné. A nielen to, „bežnému“ pravákovi ani len nenapadne, koľko nástrah ponúka život ľavákom. Sú naozaj ľaváci cudzincami v našom svete? Čím vynikajú a naopak, čo je pre nich nočná mora? Ako za sinistralitu (ľavorukosť) a dextralitu (pravorukosť) môžu mozgové…

Nevieš, ako pribrať? Inšpiruj sa úžasnými premenami!

5

Instagram je úžasné miesto, pokiaľ ide o motivovanie ľudí k strate kíl. Čo však robiť v prípade, ak žena túži po pár kilách navyše? Otázka ako pribrať trápi množstvo žien, no nikto sa týmto problémom nezaoberá tak, ako je to v prípade chudnutia. Okrem plastických operácií totiž existuje spôsob, vďaka ktorému…

Máš chuť na sladké alebo slané? Toto sa ti telo snaží naznačiť!

8

Ak nás prepadne chuť na sladké alebo slané, väčšinou to pripisujeme našej pahltnosti. Vedeli ste však o tom, že naše chúťky na rôzne potraviny môžu byť signálmi, ktoré nám dáva vlastné telo? Tieto signály by sme rozhodne nemali ignorovať. Túžba po sladkom, slanom či kyslom jedle totiž môže naznačovať nedostatok rozličných…

Bel Aire Bridal romantické doplnky do vlasov pre nevesty

5

Bel Aire Bridal predstavila svoju najnovšiu kolekciu, v ktorej nájdete krásne romantické doplnky do vlasov nielen pre nevesty. Vlasy sú jednou z najdôležitejších ozdôb každej nevesty. I preto ich úprave v deň svadby venujeme veľkú pozornosť. Poniektoré nevesty ostávajú verné už vyskúšanému a obľúbenému účesu, iné zas rady experimentujú a prekvapujú. Nezabúdajte…

Rakytník: Impozantné ovocie, ktoré je liekom takmer na všetko!

6

Rakytník je už po mnoho rokov známy ako všeliek, ktorý sa využíva najmä vo východnej časti Ázie a v Rusku. S modernou vedou a na základe pokusov a omylov v súčasnosti odhaľujeme skutočné prínosy tohto super ovocia pre naše zdravie. 

RECEPT: Lahodná polievka gazpacho na horúce dni

5

V týchto horúčavách poznám jedinú rýchlu a jednoduchú záchranu pre žalúdok a zároveň aj potešenie pre chuťové poháriky. Tým je polievka gazpacho. Studená polievka z čerstvej zeleniny, olivového oleja a pre mňa neodmysliteľnou trochou suchého bieleho vína.

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

10 prípadov, kedy si mačky povedali, že sa tam jednoducho zmestia

0

Existuje iba jedna vec, ktorú majú mačky radšej, ako vylihovanie a nič nerobenie - zmestiť sa do toho najmenšieho možného miesta. Naozaj milujú stiesnene priestory ako je krabica od topánok, krabica od pizze. Veľakrát si myslíme, že sa tam jednoducho nezmestia, ale oni nám dokážu opak a nakoniec sa tam jednoducho…

Šialene nízky prelet: Chorvátsky pilot predviedol jeden z najnebezpečnejších letov, aký si kedy videl

0

Neznámy pilot predviedol na lietadle Pilatus PC-9 s turbovrtuľovým motorom šialene nízky prelet. Pre nás z redakcie ide o jedno z najnebezpečnejších a najadrenalínovejších videí, aké sme na YouTube videli. Pilot, ktorý je pravdepodobne členom chorvátskeho akrobatického armádneho tímu "Wings of Storm", na videu lieta len pár metrov nad zemou v miestach…

21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta

0

Oren Shadmi je talentovaný americký umelec, ktorý vo svojich dielach ukazuje všetky nedokonalosti moderného rýchleho života. Bright Side zhromaždili niekoľko z jeho najlepších ilustrácií, ktoré kladú veľmi ostré otázky ľudstvu. Nech sa páči, 21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta. Pozeraj iba pred seba

Štúroviny II. : Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy

0

Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy. Ak nasadzuješ kľukový hriadeľ, ktorý ti napadli zvery. Štúroviny ti ukážu, ako to gramaticky správne napísať kamošom na facebook. Tak poďme na to. //

10 epických dizajnových failov, ktoré skutočne existujú

0

Bol si niekedy v živote svedkom situácie, pri ktorej si sa chytal za hlavu a nevedel, či sa máš smiať alebo plakať? Napríklad polopriehľadné dvere alebo okná na verejných záchodoch, kanál nad úrovňou okolitej cesty a podobne? Nuž, vo svete je toho oveľa viac. Tu je 10 epických dizajnových failov, ktoré…