Čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica ?

Publikované 05.07. 2017 o 07:27 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nedávno náš predseda vlády SR si položil rečnícku otázku a zároveň si na ňu dal aj odpoveď. Citujem: „Chceme spojiť budúcnosť Slovenska s najvýznamnejšími hráčmi Európy ako je Francúzsko a Nemecko alebo chceme, aby išlo cestou rôznych avantúr či dobrodružstiev, ako to navrhuje opozícia? Ja som jednoznačne za prvú alternatívu !“ Z citátu vyplýva, že Róbert Fico ako náš ústavný činiteľ vie o dvoch alternatívach súvisiacich s budúcnosťou Slovenska. On sa osobne rozhodol zo svojej vôle, že bude podporovať prvú alternatívu – spojiť svoju budúcnosť s Francúzskom a Nemeckom. Okrem toho vraj existuje aj druhá alternatíva, ktorú presadzuje opozícia. 

 

Ako občan Slovenska sa cítim byť úplne dezorientovaný, pretože som sa nedopátral k tomu, že existujú dve oficiálne alternatívy spojené s budúcnosťou Slovenska, ktoré by mali byť predložené občanom Slovenska na celospoločenskú diskusiu. Zrejme je to tak, že v skutočnosti nie je čo predložiť na celospoločenskú diskusiu o budúcnosti Slovenska spojenej či súvisiacej z EÚ, pretože neexistujú žiadne seriózne analýzy a fakty k tomu, ako ďalej postupovať a najmä neexistuje záujem z úrovne vládnej moci, aby sa alternatívy vývoja Slovenska mohli dostať do záverečnej fázy – schvaľovacích procesov na úrovni občanov, vlády a zákonodárneho zboru. Vyzerá to skôr tak, že Ficové alternatívy, to sú iba „rečnícke mantry“, na základe ktorých predseda vlády SR pracuje a zastupuje Slovensko na rokovaniach v Bruseli. 

 

Alternatíva Róberta Fica je vraj najlepšia, ale nikto na Slovensku nebol podrobne s touto alternatívou zoznámený. Tajomstvom je zahalená aj druhá alternatíva ( vraj opozičná ), pretože o nej tiež nikto nič nevie, okrem vyhlásenia Róberta Fica, že je spojená s cestami rôznych avantúr a dobrodružstiev. Je tragédiou pre náš národ, že o svojej budúcnosti nemôže diskutovať s politickou elitou a nemôže určovať, čo vládna moc je povinná v prospech národa konať. To, čo určuje Ústava SR v prospech občana, sa jednoducho neberie do úvahy a doslova sa potiera. A Ústava SR jasne určuje, že občania majú právo zúčastňovať sa na správe veci verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Voľbou zástupcov však právo účasti na správe vecí verejných nezaniká.

 

Je veľmi zaujímavé si všimnúť, akým spôsobom pracuje náš predseda vlády SR. V tomto období sa už jasne kryštalizuje politické správanie sa Róberta Fica. Ten si v plnej miere osvojil spoločný dokument vlád Francúzska a Nemecka o vybudovaní EÚ ako superveľmoci. Je jasné aj to, že o tomto dokumente nemá záujem dovoliť, aby sa viedla otvorená a vecná celospoločenská diskusia na našom Slovensku. Ak niečo navrhnú Francúzi a Nemci, Róbert Fico ihneď reaguje, že Slovensko chce byť v užšom jadre integrujúcej sa Európy, čo platí napríklad aj v oblasti iniciatív zameraných na posilňovanie obrany a bezpečnosti. Postupne si bude možné namiesto slov o obrane a bezpečnosti dosadiť ďalšie iniciatívy, ktoré prídu či prichádzajú od Francúzov a Nemcov.

 

Ak Róbert Fico chce spojiť budúcnosť Slovenska s Francúzskom a Nemeckom, tak potom už si môžeme byť istí, že vládna moc bude plniť všetky povinnosti v oblasti ilegálnej migrácie, ktoré si presadia najvýznamnejší hráči EÚ. Prezident Francúzska E. Macron totiž zdôraznil veľmi jasne: „Musíme prijímať utečencov, lebo je to naša tradícia a vec cti.“ Môžem si dovoliť prehlásiť, že Ficov boj proti kvótam a migrantom vôbec skončil v záujme skvelej budúcnosti Slovenska po boku Francúzska a Nemecka. Róbert Fico sa vedomé pridáva k politike, ktorú prezident Macron jasne formuloval:“Európske štáty ( ako členské štáty EÚ – poznámka D. H. ), ktoré nerešpektujú pravidlá, by mali niesť v plnej miere politické dôsledky.“ Róbert Fico je pripravený tieto pravidlá rešpektovať a to znamená iba to, že sú to ( či ďalšie budú ) pravidla, ktoré neurčuje nikto iný ako Brusel a s ním Francúzsko a Nemecko. Pre porovnanie. V členskom štáte má platiť, a to jednoznačne, pravidlo, že štátna moc vytvára podmienky pre účasť občanov na správe vecí verejných. Toto pravidlo sa u nás na Slovensku vôbec nedodržiava a nikto nenesie za ignorovanie pravidlá politické dôsledky. Toto pravidlo Róbert Fico nerešpektuje a ani nemá záujem ho rešpektovať. 

 

Postavme si otázku: Čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica ? Dovolím si uviesť na položenú otázku niekoľko zaujímavých odpovedí. Politickú vôľu Róberta Fica určujú:

 

a) rozhodnutia občanov Slovenska

 

b) vlastné osobné a mocenské záujmy

 

c) vnútrobunkový parazit toxoplazma gondii, ktorý vraj mení psychiku človeka

 

d) vnútrostranícka politika politickej strany SMER – SD a Koaličná dohoda

 

e) sled náhodných udalosti s určitým zmyslom

 

f) obdiv ku kvalite života demokratického Západu

 

g) administratíva Bruselu a jeho inštitúcie

 

h) vplyv globálnej nadvlády – neoliberálneho programu

 

ch) iné okolnosti, ktoré si každý čitateľ môže doplniť.

 

Róbert Fico chcel byť politikom a mať politickú moc. Túto metu dosiahol. Je to jeho povolanie. Ale ostali mu aj po rokoch k výkonu jeho povolania nejaké „odborné“ ( politické ) a morálne schopnosti ?

 

Na národnej úrovni svoje „odborné“ a morálne schopnosti už v podstate stráca a už mu neostal veľký priestor niečo dokázať, aby presvedčil voličov o svojich schopnostiach. Aby aktualizoval svoj status múdreho, rozumného, zdatného politika na najdôležitejšej štátnej pozícií, rozhodol sa svoje „odborné“ a morálne schopnosti posunúť na nadnárodnú úroveň. Stal sa už celkom nezakryte agentom Bruselu, ktorý „podniká“ na Slovensku a z tejto pozície môže naďalej svoje „odborné“ a morálne schopnosti rozvíjať v prospech EÚ a v svoj osobný prospech. Tým si môže predlžiť svoju politickú kariéru na nadnárodnej úrovni, pretože ako predseda vlády SR sa už dávnejšie vzdal politického zámeru reformovať EÚ na novom základe.

 

Róbert Fico svoju politickú vôľu spojil s vôľou EÚ chápanej ako nového super štátu Európy. Pochopil, že jeho „odborné“ skúsenosti na Slovensku sa chýlia ku koncu a preto nemá zmysel pri nich ďalej zotrvávať, pretože pôvodne boli viazané na národnú úroveň práce politika. Z tohto dôvodu u neho dochádza aj k zmene morálnych schopnosti. Múdrosť, statočnosť a politická odvaha na národnej úrovni sú pre Róberta Fica neudržateľné. Je potrebné skoncovať aj s politickou schizofréniou a to sa dá dosiahnuť len tým spôsobom, že sa vykašle na národný štát, na štátnu suverenitu. Integrácia EÚ silno priťahuje Róberta Fica k Bruselu a po prezidentských voľbách vo Francúzsku je ochotný vyznávať lásku aj najväčším jej hráčom.

 

Sám so sebou zápas o zmenu svojej „odbornej“ a morálnej orientácie už vybojoval. Bolo k tomu potrebné určité krátke obdobie, aby mohol sám seba uistiť, že Slovensko má byť v srdci Európy, v jeho jadre. Okamih jeho osobnej a osobnostnej transformácie bol doriešený vtedy, keď vyhlásil, že Slovensko sa má držať Francúzska a Nemecka. Na rozdiel od Francúzska a Nemecka nezakryto presadzuje svoje videnie sveta – zjednotenú Európu ako superveľmoc. Róbert Fico azda verí tomu, že Slovensko sa môže stať rovnocenným partnerom Nemecka a Francúzska a že tieto dve krajiny môžu mať našu dôveryhodnosť, ak sa už v minulosti prejavili iným spôsobom ? Zmenou „odbornej“ a morálnej schopnosti stratil svoju politickú orientáciu, pretože zo sociálneho demokrata sa stal aktívnym fanatikom neoliberalizmu, ktorý Nemecko a Francúzsko jednoznačne presadzujú a nebudú pritom brať ohľad na Slovensko.

 

Už v minulom roku, v čase jeho nadšenej práce na projekte polročného predsedníctva Európskej rady úplne zabudol na to, čo sa v Európe chystá: globalisti potrebujú sociálno-trhové hospodárstvo čo najviac rozrušiť cez jeho sociálnu zložku a trh preorganizovať na divoký kapitalizmus. Pod takýto scenár sa Róbert Fico dokonca podpísal – pod schválenú dohodu medzi EÚ a Kanadou o voľnom obchode ( CETA ). Róbert Fico tak má záujem pomáhať globálnym silám vo svete a na záujmy Slovenska už zabudol, pretože tie súvisia v každom prípade s ochranou práce a štátnej suverenity. 

 

Čo znamená reformovať EÚ na novom základe ?

 

Znamená pochopiť, že členské krajiny EÚ vystupujú vo vzájomnom vzťahu k sebe na princípe rovnoprávnosti a že ak si založia spoločnú organizáciu, tak takáto organizácia môže mať iba právomoci založené na spoločnej vôli a postupoch a z princípu nemôže byť transformovaná na nadriadený subjekt ( orgán, inštitúciu ), ktorý ako „dcérska spoločnosť“ bude rozhodovať v mene svojej „matky“ a určovať jej úlohy !!! V prípade EÚ sa stalo práve toto a to s vedomím predstaviteľov členských štátov, nie ich obyvateľstva. Pre názornosť uvediem príklad z činnosti územnej samosprávy.

 

Obce ako právnické osoby sa môžu v záujme dosiahnutia určitých výsledkov v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja združovať. Toto združovanie sa obcí určitého regiónu nie je založené na tom, že obce sa vzdávajú niektorých svojich právomoci a prenášajú ich na spoločné združenie. Zároveň nemôže samotné združenie nemôže žiadnej členskej obcí ukladať povinnosti či prijímať všeobecne záväzné nariadenia. Združenia pracujú podľa schválených Zmlúv a Stanov, avšak tieto základné dokumenty neoslabujú úlohu žiadnej členskej obce, iba členským obciam umožňujú spoločne sa dohodnúť na aktívnej spolupráci a súhlase. Administratívna činnosť každého združenia podlieha posudzovaniu a súhlasu členských obcí, nie je organizovaná ako samostatná právomoc združenia a prípadných pracovníkov.

 

EÚ má mať v zásade svoju konštrukciu postavenú na princípoch, ktorými sa riadi vznik, postavenie a činnosť združenia obcí ako samostatných právnických osôb. Architekti EÚ z minulosti a aj z súčasnosti postavili celú konštrukciu tejto organizácie na iných princípoch, ktoré v zásade umožňujú postupný prenos kompetencií z členských krajín na nové politicko – mocenské centrum Toto centrum, ktoré rozhoduje samostatne, má ohromne prebujnelý administratívna aparát, ukladá členským krajinám povinnosti, prijíma rozhodnutia a smernice a dáva členským štátom rozumy. Členské štáty ako rozhodujúci členovia už nie sú skutočnými pánmi, ktorí sa v záujme uľahčenia plnenia úloh na rôznych úsekoch života svojich spoločnosti vedia dohodnúť na spolupráci a pomoci. Členské štáty sa dostali vinou svojich predstaviteľov do pozície podriadených subjektov, ktoré už nemajú schopnosť dostatočne účinne plniť vôľu svojich občanov.

 

Celá konštrukcia EÚ bola postavená cez prijímanie a schvaľovanie príslušných Zmlúv tak, aby integračný proces nebol ustálený na spolupráci členských krajín, ale aby sa postupne znižoval význam každej národnej vlády, národa a štátnej suverenity a aby narastala moc EÚ. Iba za týchto podmienok môže vláda Francúzska a Nemecka hovoriť, navrhovať, žiadať, presadzovať vytvorenie EÚ ako superveľmoci, ktorá za každých okolnosti chce vytvoriť európsky národ, čo bude predstavovať obyčajný nezmysel, ale vhodný pre určité ciele.

 

Keď pánovi Róbertovi Ficovi a všetkým jemu podobným nie sú jasné otázky „konštruovania“ organizácie pre vzájomnú spoluprácu medzi národmi, potom to môže viesť u mnohých občanov k pocitom, že si volia politikov bez dostatočných „odborných“ a morálnych schopnosti, ktorí svoje argumentačné schopnosti sústreďujú na pár viet o povinnostiach krajiny (štátu) byť v srdci či jadre EÚ a nezabudnúť nasadnúť na „integračný“ expres, aby sme v plnej sláve dorazili do cieľa: ohlásenia európskeho štátu a jeho vlády nad národmi.

 

Vznikol zaujímavý úkaz v politike EÚ a národných vlád. Európska rada predstavuje orgán, ktorý tvoria čelní predstavitelia členských štátov EÚ. Európska rada má stanovené svoje povinnosti, v rámci ktorých jej patrí právo určovať politické smerovanie EÚ, robí teda určitú politiku. Predstavitelia členských štátov EÚ sediacich v Európskej rade nemajú ani v náznakoch záujem prijať politickú líniu reformovania EÚ na novom základe ( novej konštrukcií ), aby sa posilnila ich úloha pri vzájomnej spolupráci národov. V rozpore so svojimi štátnymi záujmami sa prispôsobujú posilňovaniu existujúcej konštrukcie EÚ. Asi už žijú z určitých dôvodov v presvedčení, že nadnárodná moc a nadnárodné hodnoty ( ! ) sú základom rozkladu každej štátnej suverenity a tým aj blahobytu obyvateľstva. Národní politici sa dostávajú do pozície, že hovoria o blahobyte obyvateľstva, pretože budeme vraj platnou súčasťou demokratického Západu ( čo je chiméra ), ale zároveň nedovolia, aby ich politická vôľa bola ovplyvňovaná v zásadných rozhodnutiach občanmi každého členského štátu.

 

Čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica ? Ak som vymenoval určité množstvo faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať politickú vôľu Róberta Fica, tak až na faktor uvedený pod písmenom a) všetky ďalšie faktory môžu mať svoj podiel vplyvu. Faktor uvedený pod písmenom a) ako rozhodnutia občanov Slovenska, nemá žiadny vplyv, pretože vládna moc neorganizuje účasť občanov Slovenska na správe vecí verejných. V tomto prípade práve otázky členstva Slovenska v EÚ a potreba jej reformovania na novom základe predstavuje zásadnú a najdôležitejšiu otázku, ako veci verejné budú na Slovensku ďalej organizované a spravované.

 

Zdrojom štátnej moci v krajine sú občania. Naša vládna moc na tento zdroj zabudla a berie si najskôr za príklad nedávno zosnulého Helmuta Kohla, ktorý sa vraj priznal, že postupoval ako diktátor, ak nevyhlásil referendum o eure v záujme dobra krajiny. Možno, že Róbert Fico berie za rozhodujúci princíp práve to, že štátnik má vedieť, čo má robiť a nikoho sa na nič nepýtať, ani nikomu nič nevysvetľovať. Jeho rečnícke mantry sú dôkazom toho, že svoje politické predstavy a politické činy verejne nevie rozumne zdôvodňovať, hoci jeho reč bude trvať aj hodinu. Slová o jadre, srdci, exprese sú skôr metafory, ktoré nahradzujú absentujúci obsah analýz a opatrení súvisiacich a potrebných pre posúdenie, čo s EÚ ďalej, vrátane potreby jej reformy na novom základe.

 

Ak si každý zainteresovaný človek – občan odpovie na otázku, čo ( kto ) určuje politickú vôľu Róberta Fica a jemu podobných z iných členských štátov a zároveň bude súhlasiť s tým, že túto vôľu neovplyvňujú občania Slovenska ( či iného štátu ), potom musíme spoločne dospieť k záveru, že zo strany ústavných činiteľov sa v otázke zdroja štátnej moci porušuje celkom vedome Ústava Slovenskej republiky. Vládna moc si otvorene alebo skryto berie za zdroj svojej štátnej moci rôzne nadnárodné štruktúry a svoju politiku organizuje a vykonáva podľa ich usmernení a príkazov. Je ťažko predpokladať, že záujmy občanov Slovenska a nadnárodných štruktúr sú identické či sa veľmi k sebe približujú. Róbert Fico sa ako ústavný činiteľ zaujíma o to, ako zlepšiť komunikáciu v rovine vládna moc – Brusel ( Francúzsko, Nemecko ), pretože v rámci tejto komunikácie si lepšie vyjasní, čo má robiť v prospech EÚ ako super štátu. Jeho čas mu velí ísť vpred, k vytýčenému cieľu a nedať sa zdržiavať občanmi. Mať silnú vôľu nad občanmi krajiny je pre neho zrejme rozhodujúce ! 

 

A čo ostane za tejto situácie občanom Slovenska ? Mať silnú vôľu v pokoji prijať svoj osud z rúk štátnickej múdrosti a všetkému bez rozmyslu veriť a nádejať sa skvelou budúcnosťou Slovenska ? Lenže musíme vedieť, že nádeji sa nedá veriť a na nej niečo stávať. Prečo ? Niekto múdry už dávno tvrdil, že nádeji nie je treba veriť. Nádej je prostitútkou života, pretože sa zveruje do rúk každému z nás. A jednotlivo sme bez spolupráce, činu, solidarity veľmi zraniteľní, čo je predpoklad pre totalitné praktiky.

 

Dušan Hirjak

482 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

V Jeruzaleme opäť prepukli zrážky medzi políciou a Palestínčanmi

Jeruzalem 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Dusan Vranic)   V okolí Chrámovej hory v Jeruzaleme dnes opäť vypukli zrážky medzi izraelskou políciou a palenstínskymi demontštrantmi, informovala agentúra AP. Podľa hovorkyne izraelskej polície sa po večerných modlitbách zhromaždili v jeruzalemskom Starom meste tisíce moslimov. Časť z nich začala hádzať kamene a fľaše na…

Rakúsko vyzvalo Taliansko, aby prestalo prevážať migrantov na pevninu

Viedeň 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Ronald Zak)   Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz vyzval dnes Taliansko, aby prestalo prevážať migrantov z ostrovov na pevninu. Urobil tak počas schôdzky vo Viedni s talianskym rezortným partnerom Angelinom Alfanom, informovala agentúra AP. Migranti, ktorí prichádzajú na člnoch na talianske ostrovy, sú v súčasnosti…

Šéfom britských liberálnych demokratov sa stal exminister Vince Cable

Londýn 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/PA/AP/Jonathan Brady)   Bývalý britský minister obchodu Vince Cable sa dnes stal novým šéfom opozičných Liberálnych demokratov, ktorí sú štvrtou najsilnejšou stranou v Spojenom kráľovstve. Informovala o tom stanica BBC. Dnes podvečer vypršal termín na nomináciu kandidátov na post predsedu proeurópskych Liberálnych demokratov. Prihlásil sa len…

Londýnskej polícií pomôžu pri identifikácii obetí požiaru americkí experti

Londýn 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Frank Augstein)   Londýnska Metropolitná polícia sa stále pokúša zistiť totožnosť všetkých obetí júnového požiaru výškovej budovy Grenfell Tower. S prosbou o pomoc sa v tejto veci obrátila na skúsených amerických expertov, ktorí pomáhali s identifikáciou obetí po teroristických útokoch v USA z 11. septembra 2001.…

Kancelária Národnej rady SR pristúpila k exekúcii poslanca Matoviča

Bratislava 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Kancelária Národnej rady (NR) SR musela pristúpiť k exekúcii poslanca parlamentu Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA). Ten totiž podľa nej neuhradil pokutu, ktorá mu bola udelená Výborom NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože nemal pozastavenú živnosť. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a…

Eurokomisárka Jourová sa pustila do premiéra: Fico nemá dosť údajov o tom, čo EK robí pri dvojakej kvalite potravín

Brusel 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenský premiér Robert Fico zrejme nemá dostatok informácií o všetkom, čo v Európskej komisii (EK) robíme v otázke dvojakej kvality potravín. Uviedla to dnes pre TASR eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. Komisárka v reakcii na stredajšie (19.7.) vyhlásenie…

Viedenské letisko sprísňuje bezpečnosť, pasažierom bude snímať tváre

Viedeň 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Hans Punz)   Na medzinárodnom letisku Viedeň-Schwechat pribudne onedlho na miestach pasovej kontroly aj systém, ktorý bude snímať tváre pasažierov a ich črty porovnávať s naskenovanými fotografiami, ktoré majú vo svojich pasoch. S odvolaním sa na vyhlásenie vedenia letiska dnes o týchto sprísnených bezpečnostných opatreniach informovala…

Chester Bennington, spevák skupiny Linkin Park, zrejme spáchal samovraždu

Los Angeles 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/John Shearer/Invision/AP)   Spevák americkej rockovej skupiny Linkin Park Chester Bennington zomrel dnes vo veku 41 rokov po tom, ako zrejme spáchal samovraždu. S odvolaním sa na vyhlásenie koronera okresu Los Angeles o tom informovala agentúra AP. Hovorca koronera Brian Elias uviedol, že prípad sa…

Neokoni ničia suverénne krajiny už dvadsať rokov. Sedem krokov k úplnému zničeniu

Londýn/Moskva 20. júla 2017 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/Darko Vojinovic)   Portál Russia Insider publikoval analýzu britského novinára Neila Clarka o podobnej šablóne deštrukcie bývalej Juhoslávie, Líbye a Sýrie. Multi-etnický, sekulárny, sociálne orientovaný štát bohatý na prírodné zdroje s ekonomickým systémom charakterizovaným vysokou úrovňou verejného/sociálneho vlastníctva a veľkorysým sociálnym a vzdelávacím systémom. Nezávislá zahraničná politika, priateľské…

Počas koncertu v kostole juhofrancúzskeho mestečka Goudron zomrela talentovaná speváčka Barbara Weldensová

Paríž/Goudron 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:screenshot YouTube)   Francúzska šansonierka Barbara Weldensová (35) skolabovala v stredu večer počas koncertného vystúpenia a zomrela na následky zástavy srdca ešte pred príchodom privolaných zdravotníkov. Stalo sa tak v kostole juhofrancúzskeho mestečka Goudron v departemente Lot ležiacom asi 130 kilometrov severne od Toulouse, kde umelkyňa…

Po ozbrojenom prepade klenotníctva v Linzi pátrajú po páchateľoch

Linz 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/DPA/Sven Friebe)   Lupičov-profesionálov predpokladá polícia za dnešným ozbrojeným prepadom klenotníctva v centre hornorakúskeho mesta Linz. Štvorica mužov pri ňom ukoristila drahé hodinky v zatiaľ nezverejnenej, avšak zrejme značnej hodnote a ušla z miesta činu neznámym smerom na aute typu Volkswagen Vento odcudzenom vo Welse. Pátranie…

BBC: V Anglicku musia školy zamestnať 70 000 ne-bielych učiteľov navyše, aby odrážali demografiu študentov

Londýn 20. júla 2017 (HSP/breitbart.com/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   BBC v správe uvádza, že Ministerstvo školstva (DfE) by malo zamestnať 68 000 učiteľov s etnickým pozadím navyše, aby lepšie odrážali demografiu žiakov v Anglicku. „Iba 13% učiteľov zo štátne dotovaných škôl má etnické pozadie v porovnaní s 27 % žiakmi,“ sťažuje sa BBC News uvádzajúc, že analýza…

Prehovoril človek, ktorý mal najlepší výhľad na Cavendishov pád: Saganove vylúčenie bolo nesprávne

Bratislava 20. júl 2017 (HSP/Pluska/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   O Saganovom vylúčení z Tour de France prehovoril cyklista Ben Swift. Tvrdí, že vylúčenie Sagana bolo nesprávne Vylúčenie slovenského cyklistu zo slávnej Tour de France vyvolalo rozruch, ktorý výrazne prekročil slovenské hranice. Peter Sagan dostal počas štvrtej etapy trest za to, že spôsobil lakťom pád…

Richter sa ospravedlnil novinárke Tódovej za komunikáciu sociálneho pracovníka. Lukáčová: Návštevy sa dotknú aj verejne známych osôb

Bratislava 20. júla 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Bauman)   Terénny pracovník úradu práce zlyhal v komunikácii pri námatkovej kontrole v byte novinárky Denníka N Moniky Tódovej. Tvrdí to minister práce Ján Richter (Smer-SD). Pracovník podľa neho nehovoril s novinárkou jasne a presne, ako sa uvádza vo vypracovanom manuáli, čo…

Americký policajt, ktorý zastrelil ženu, bol moslim

Minneapolis 20. júla 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/City of Minneapolis)   Svetom otriasla šokujúca správa o smrti Austrálčanky, ktorá bola zastrelená policajnou hliadkou v USA. Ku tragédii došlo po tom, čo Austrálčanka Justine Ruszczyková nahlásila na policajnú linku svoje podozrenie, že v okolí jej bydliska sa pohybuje sexuálny násilník. Člen privolanej hliadky ju zastrelil, keď v pyžame…

Washington Post: Trump sa rozhodol ukončiť program podpory sýrskych teroristov a zakázal CIA dodávať im ďalšie zbrane. Rusko ocenilo túto "vynikajúcu" správu"

Washington 20. júla 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pablo Martinez Monsivais)   Americký prezident Donald Trump sa rozhodol ukončiť niekoľko rokov trvajúci tajný program Ústrednej spravodajskej služby (CIA), ktorého cieľom je vyzbrojovanie a výcvik takzvaných "umiernených" vzbúrencov bojujúcich proti režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Informovala o tom dnes agentúra AP Informáciu o zrušení…

Zúrivosť v Pentagone, Turci "natreli 10" tajných základní USA v Sýrii

Pentagon 20. júla 2017 (HSP/rusvesna/Foto:Screenshot rusvesna)   Podľa informácii rusvesny  Turci prezradili polohu 10 tajných základní, ktoré Pentagon využíval v Sýrii, na území pod kurdskou kontrolou. Na týchto základňach (dve letecké základne a osem opevnených bodov) sa nachádzali príslušníci amerických špeciálnych síl. Informáciu priniesla turecká agentura Anadolu "Americké špeciálne jednotky…

Kanadský guvernér si ku britskej kráľovnej dovolil to, čo na verejnosti nerobia ani členovia kráľovskej rodiny

Londýn 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Alastair Grant)   Generálny guvernér Kanady David Johnston obhajoval svoje rozhodnutie porušiť protokol a dotknúť sa na verejnosti britskej kráľovnej Alžbety II. tým, že chcel panovníčke pomôcť na klzkých schodoch pri Kanadskom dome v Londýne. Alžbeta II. navštívila v stredu pri príležitosti 150. výročia vzniku Kanadskej…

TopSpeed

Prečo sú u nás ceny benzínu a nafty najvyššie v okolí?

20

Nezvykneme sa, a ani neplánujeme politicky sa angažovať. Sme automobilový magazín a veríme, že našou prácou dokážeme osloviť zástancov a prívržencov všakovakých strán, hnutí či svetonázoru. Náš spoločný menovateľ je totiž vášeň pre autá, motorizmus, zážitky s nimi spojené a v neposlednom rade slobodu pohybu, ktorá s nimi prichádza. Život v…

Bude Peugeot 308 GTi ešte výkonnejší?

0

Svet hot-hatchov je veľmi rýchly. Za poslednú dobu prišlo zopár noviniek, ktoré si už teraz zákazníkov a potenciálnych záujemcov namotali, a to ešte nie sú ani riadne v predaji. Na to, aby boli iné značky konkurencieschopné, musia z aktuálnych modelov vyťažiť viac. Platí to aj pre Peugeot 308 GTi? 

Nová Honda Civic Type R TCR bude na tratiach od roku 2018

0

Séria TCR uzrela svetlo sveta v roku 2015. Po slabšom začiatku, keď bol vozový park takpovediac pozliepaný z rôznych cupových hatchbackov sa séria ujala a teší sa obrovskému rozkvetu. Ubehli dva roky a mnoho ľudových značiek má v tejto sérii svoje auto. Úspech série TCR je dostupnosť. Továrenské tímy sú vyslovene zakázané. Autá sa od…

Stop spaľovacím motorom poškodí ekonomiku

5

Ekologické myslenie je v súčasnosti silnejšie ako kedy pred tým. Najviac na frak dostávajú motoristi, a od násobne väčších znečisťovateľov ozvdušia sa dlhodobo odvracia zrak. Pred pár dňami média priniesli štúdiu, v ktorej vypracovali dopad na nemeckú ekonomiku v prípade, že spaľovacie motory zakážu. Stop spaľovacím motorom je podľa zistení štúdie riskantné riešenie. Následky budú katastrofálne…

Test Audi A5 Sportback 2,0 TDI quattro

0

Audi A4 B9 nás presvedčilo, že patrí na vrchol triedy. Technici zapracovali najmä na podvozku a odviedli ozaj výbornú prácu. Iba nedávno sme testovali Audi S5 B9 s 354 koňovým 6-valcom pod kapotou. Podobne ako A4, opäť zaslúžene získalo výborné hodnotenie za výkon, zvuk, športovosť, ovládateľnosť, ale aj pohodlie a každodennú použiteľnosť.…

Je lepší núdzový pruh na diaľnici v strede alebo na krajnici?

3

Zápcha na diaľnici nie je nič výnimočné. Stačí malá kolízia alebo pokazené auto a plynulosť premávky je hneď narušená. Tú vo výraznej miere brzdia zvedavci, ktorí sú schopní spôsobiť ďalšiu nehodu. Realita na slovenských cestách je, bohužiaľ, taká, že mnoho vodičov pre svoje ego, či nevedomosť nevytvorí tzv. núdzový pruh, ktorý by prejazd…

KAMzaKRÁSOU

Ženský kouč Martin Tóth: Chcem, aby si ty bola fit!

3

V dnešnej dobe je na ženskú krásu vyvíjaný obrovský tlak. Určuje sa štýl, váha, oblečenie, vlasy a mnohé iné. A ak náhodou do prototypu dnešnej krásy nezapadáme, cítime sa skľučujúco, nechcene a bezvýznamne. No pritom jediné, čo my, ženy, urobiť môžeme, je cítiť sa dobre vo vlastnom tele. V akomkoľvek tele. Vážiť si samu seba a s hrdosťou…

Video Nekompromisný prieskum: Ako vyzerá ideálna ženská postava?

7

Z každej strany sa na nás valia články a videá o dokonalých ženských postavách. Kult dokonalosti sa stále viac a viac dostáva do popredia a pritom sami netušíme, čo to tá dokonalosť je. Predstava o "dokonalosti" sa totiž u každého líši a ideálna ženská postava vyzerá u každého muža úplne…

Ako by mala vyzerať nápaditá svadobná torta?

4

Rôzne tvary, farby či techniky zdobenia... Na svadbe môže hostí zaujať nielen prekrásna nevesta, ale i nápaditá svadobná torta, ktorú budú svadobčania obdivovať z každej strany. V dnešnej dobe sú už torty považované za umelecké diela, veď posúďte sami a nechajte sa inšpirovať.

Cirok: Zdravá a bezlepková obilnina

5

Obilniny sú u väčšiny ľudí každodennou súčasťou stravy. Medzi najznámejších zástupcov tejto kategórie potravín patrí napríklad pšenica, jačmeň, ovos či raž, no radíme sem i ryžu či kukuricu. Cirok však už tak rozšírenou obilninou nie je. To je však veľká škoda, pretože ide o veľmi zdravú potravinu plnú cenných látok. Cirok je…

Recept: Lahodný višňový chlebíček

4

Ak ste si zavarili višne a milujete chuť kokosu, môžete vyskúšať tento skvelý višňový chlebíček zo samých chutných ingrediencií. Aby koláč krásne držal tvar, formu poriadne vymastite maslom.

Už žiadne diéty po 35-ke! Vyskúšajte zrýchliť váš metabolizmus

6

Viete o tom, že každý z nás má svojho vlastného osobného trénera a to aj bez toho, aby sme navštevovali fitness centrum alebo posilňovňu? Je to tréner alebo osobný „otrok“, ktorý nám pomáha spaľovať kalórie a zabraňovať ukladaniu tuku. Je to práve metabolizmus, ktorý to všetko robí. Ak metabolizmus funguje správne, znamená to viac spálených…

TopDesať

10 satirických ilustrácií o svete, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Umenie je veľmi subjektívna záležitosť. Sto ľudí, sto chutí, a teda sa nikdy nezhodneme na tom, čo je naozaj krásne. Niekedy však estetická stránka nehrá hlavnú rolu. Existuje mnoho umelcov, ktorí svojimi výtvormi nastavujú spoločnosti zrkadlo a ich diela nesú hlbokú myšlienku alebo nejaké posolstvo. O jedného takéhoto umelca sme sa začali zaujímať…

Levitujúci vták alebo dokonalá synchronizácia snímkovej frekvencie kamery?

0

Vtáky lietajú. To je to, čo robí z vtákov vtáky (teda aspoň väčšinu z nich). Vtáky však nedokážu lietať bez pomoci svojich krídiel. Avšak niekedy príroda (alebo technika?) dokáže robiť naozaj obrovské divy. Tentokrát v hlavnej úlohe neznámy vták a domáca bezpečnostná kamera. V minulosti sme ti už priniesli podobný…

Zrážka dvoch nákladných áut spôsobila mohutný výbuch v Číne

0

V čínskej provincii Če-ťiang neďaleko mesta Chang-čou sa zrazili dva nákladiaky, čo spôsobilo mohutný výbuch. Okamih zrážky bol zachytený na videu V dôsledku dopravnej nehody nikto nezahynul ani nebol zranený. Vodič nákladiaku okomentoval incident pre CCTV News. "Akonáhle sme sa zrazili, hneď som začulu výbuch. Ani som nevidel, ako sa to stalo. Proste…

22 fascinujúcich historických fotografií, ktoré nikdy neuvidíme v učebniciach

0

Pre mnohých ľudí je história len nuda, ktorú museli študovať v škole. Všetci poznáme ten dejepis, na ktorý sme sa museli učiť desiatky dátumov. História však nie je iba taká plytká, ako nás naučila škola. Tu je 22 fascinujúcich historických fotografií, ktoré hovoria viac ako môžu slová vyjadriť.   John F. Kennedy…

Fotograf našiel na francúzskom vidieku opustený dom. To, čo našiel vo vnútri, ho šokovalo

0

Človek by očakával, že ak vstúpi do takéhoto domu, nenájde nič okrem prázdnych izieb. Tento opustený nenápadný dom však ukrýva svoje tajomstvo, ktoré môžeš objaviť spoločne s fotografom. Ten ostal príjemne šokovaný po tom, čo do domu vstúpil a našiel ho kompletne zariadený v pôvodnom stave. Ako dodáva sám fotograf,…

Príroda neprestáva fascinovať. Takto to vyzerá, keď je stádo byvolov silnejšie ako lev

0

V provincii Limpopo v Juhoafrickej republike stádo byvolov zachránilo prd smrťou svojho súkmeňovcov, na ktorého zaútočili levy. Na videu zverejnenom na YouTube je vidieť, ako dva levy zaútočili na zviera a zvalil ho na zem. Nečakane sa však objavilo stádo byvolov. Pomocou ostrých a nebezpečených rohov začali odháňať lovca od…