Drahí priatelia, tu je môj jeden jediný dôvod, prečo generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár by mal odstúpiť, alebo urobiť personálne zmeny

Publikované 17.06. 2017 o 23:05 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Voľba generálneho prokurátora poslancami v NR SR sa taktiež neosvedčila, obdobne ako prezidentské voľby prešli na priamu voľbu občanmi, bude nevyhnutné aby aj generálny prokurátor bol volený priamo občanmi, ale tak ako vo Švajčiarsku rok pred voľbami by mali kandidáti možnosť prezentovať svoj charakter, odbornosť a nezávislosť prostredníctvom pravidelných televíznych diskusii priamo s poškodenými občanmi. Generálny prokurátor je v rámci svojich právomoci najmocnejší muž v štáte a preto by ho mali voliť občania a to transparentne.

Je verejne známe a ani sa nebudem touto otázkou zaoberať, že post generálneho prokurátora je obsadzovaný najsilnejšou politickou stranou, (bez jej súhlasu neprejde žiaden iný návrh) teda je politicky skorumpovateľný. Verte alebo neverte, ale vôbec by mi nevadilo, že si sem tam politici ulejú nejaké “euráče“ beztrestne, že sa kauzy zametajú pod stôl pokiaľ sa jedná len o papierové alebo kovové „euráče“, i keď by to tak samozrejme nemalo byť, (je to všade na svete, ale s mierou) ale čo je neodpustiteľné, že sa „zametajú pod stôl “ľudské životy“ a následne sa konšpirujú rozvraty manželstva a celistvosť rodiny ako základnej bunky každej spoločnosti od existencie ľudstva a len a len z dôvodov „chamtivosti“ vyusťujúcej do nevymožiteľnosti práva a s plným vedomím najsilnejšieho muža v štáte, generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. (iné dôvody uverejňujú napr. Martin Bavolár či JUDr.Harabin)

Nadišiel čas aby sme nehovorili všeobecne, to je len antireklama, ktorá pomáha darebákov udržiavať pri moci a bráni novým osobnostiam sa zviditeľňovať. Treba rozoberať jednotlivé príbehy detailne aj s dôkazmi! To je podstatné! Politické vraždy o ktorých hovoril Mečiar sú už minulosťou pokrok priniesol so sebou nový zákernejší spôsob likvidácie potencionálneho nepriateľa pre oligarchov – „sociálne vraždy“ a generálny prokurátor sa tvári akoby o nich nevedel a to je podľa môjho názoru postačujúci jediný dôvod prečo by mal odstúpiť alebo urobiť personálne zmeny. Vyplýva to zo zákona o prokuratúre, že ak sa dozvie o páchaní trestnej činnosti kýmkoľvek musí začať konať. Při „sociálnych vraždách“ nekoná lebo chýba legislatíva, ale dajú sa dokázať aj pri súčasnej legislatíve pospájaním množstvom nepriamych dôkazov, ktoré preukážu sociálnu vraždu .

Sociálne vraždy sú spojené s obrovským utrpením, týraním rodičov a následne sa týrajú ich deti, ktoré ak to prežijú sú poznačené psychickými poruchami osobnosti a budú trpieť do konca života, lebo nemajú inú voľbu len začať drogovať opíjať sa a bezbranne čakať na svoj koniec. To je problém, tisíce rodín, vďaka dvom miliónom exekúciám (oficiálna štatistika) za ktoré ľudia nemôžu a v mnohých prípadoch boli vyvolanú úmyselne, viď moja druhotná platobná neschopnosť, keď mám rozsudky, že mi firma LC print má vydať bezdôvodné obohatenie vo výške 4,5 mil Sk, ale nevydala radšej sa nechali podmienečne odsúdiť a smejú sa mi naďalej do očí. Následok tejto „ekonomickej vraždy“ čo by sa dalo zniesť je ale „vražda sociálna“ prepad o bezdomovstva nezákonnou dobrovoľnou dražbou obydlia, strechy nad hlavou. A to je príbeh môj, môjho syna a mojej rodiny. Vyzývam Vás poškodení občania aby sme sa spojili – Kto bojuje za svoje práva, bojuje aj za práva ostatných.

Kedže uplynulo už 12 rokov „boja“ s nespravodlivosťou do očí bijúcou, on najsilnejší muž a jeho podriadení ignorujú moje podania hlúpymi odpoveďami, on veľký muž ignoruje aj list určený do jeho vlastných rúk, ktorý si ani len neprečítal, ani len neposunul ďalej, som nútený poslať mu prostredníctvom elektronických médii tento

O T V O R E N Ý  L I S T

do vlastných rúk

JUDr. Jaromír Čižnár, generálny prokurátor SR

Generálna prokuratúra SR

Štúrova 2

812 85 Bratislava

 

V Bratislave 20.04.2017

 Vec: Žiadosť o obnovenie vyšetrovania najrafinovanejšieho podvodu pri dobrovoľných dražbách od r. 2002 – po prijatia zákona o dobrovoľných dražbách.

 Motto: Ak nemá schopnosť policajt, prokurátor či sudca hľadať pravdu s použitím kombinatoriky s dvomi číslami a dvomi vecami, tak buď je tak hlúpy, že nepatrí do výkonnej moci, alebo skorumpovaný a nielenže nepatrí do výkonnej moci, ale do basy!

Ja tvrdím, že už 12 rokov sa systematicky zahmlieva pravda, že sa uskutočnila dražba na právny dôvod, ktorá sa uskutočniť nemala, lebo bola v rozpore so zákonom. V mojej neprítomnosti a bez môjho vedomia uskutočnili dobrovoľnú dražbu môjho rodinného domu, ktorého som bol jediný vlastník na nesplatený úver mojej manželky podľa zmluvy o úvere . 78-800702-1 zo dňa 01.10.1992, ktorá nebola vlastníčkou, ba ani spoluvlastníčkou rodinného domu, lebo tento dom nepatril do BSM a preto sa dražba vôbec konať nemala. Navyše táto úverová zmluva bola napadnutá na súde a po dražbe bola vyhlasená voči mne ako neplatná. Po tomto „rozsudku“ navrhovateľ a dražobník vyhlásili, že sa pomýlili (rok po dražbe) a oklamali vyšetrovateľa ktorý uveril, že omylom uviedli jej úver Po rokoch sa objavili pochybnosti a nespochybniteľný dôkaz – poradie zapísaných záložných práv za záložným právom navrhovateľa potvrdili, že sa nepomýlili a dom sa vôbec nemohol dražiť a dražobník mal upustiť od dražby v zmysle zákona. Kedže pochybenie vyšetrovateľa nepostrehli ani prokurátori generálnej prokuratúry JUDr. Pánik ani námestník pre trestný úsek JUDr.Šufliarsky, odvolávam sa na najvyššiu inštanciu – generálneho prokurátora – osobne do vlastných rúk.

www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/generalnaprokuratura.pdf

www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/02-Upovedomenie-GP-na-staznost.pdf

Vážený pán generálny prokurátor,

ani jedna „kauza“ (npr. Baštrnák a spol,) o akekoľvek peniaze nie sú tak zničujuce pre slovenskú „rodinu“ (základný článok spoločnosti) ako podvody pri strate strechy nad hlavou – prepad do bezdomovstva – a preto by taketo kauzy mali mať prioritu aj vo Vašom hodnotovom rebríčku pozornosti, nakoľko ľudské práva – právo na bývanie – by mali mať prednosť pred ekonomickými záujmami „finančných skupín“.

Objavili sa nové pochybnosti okolo dobrovoľnej dražbe konanej 11.3.2005, ktoré nasvedčujú že – ako ich nazval bývalý minister spravodlivosti JUDr, Štefan Harabin pri predkladaní návrhu na novelizáciu zákona o dobrovoľných dražbách – „dražobné mafie“ – dokázali ovplyvniť až 12 súdnych konaní a ich rozhodnutia na základe jediného argumentu – po 3 mesačnej prekluzívnej lehote sa už nemôže domáhať pôvodný vlastník nehnuteľnosti určenia neplatnosti dražby prostredníctvom súdu. A to je môj prípad, lebo počas azylového vyše 5 ročného konania v cudzine mi v mojej neprítomnosti a bez môjho vedomia „ukradli rodinný dom“ pričom podozriví predstierali okolnosti, ktoré neboli v súlade so skutočným stavom vecí a tiež v mojej neprítomnosti márne uplynula 3 mesačná prekluzívna lehota na preskúmanie zákonnosti súdom i ked je dôvodne podozrenie, že išlo o podvod ako odplata za moju účasť v politickej súťaži. (Založil som 4 dni pred HZDS politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu, ktoré malo jediný cieľ – pod dohľadom televíznych kamier sledovať transparentnosť prevodu vlastníctva z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk. Preto je toľko nezákonnosti okolo mojej osoby)

Tieto „dražobné mafie“ dokázali ovplyvniť aj prokurátorov okresnej prokuratúry, krajskej prokuratúry ako aj generálnej prokuratúry, nakoľko ďalšie a ďalšie opakované podnety boli automaticky odmietané s odôvodnením, že moje trestné oznámenie zo dna 1.1.2007 bolo vyšetrovateľom vybavené rozhodnutím Policajného zboru Bratislava I pod. č. ORP-234/OEK-B1-2007 zo dna 24.4.2007 odmietnutím veci.

V tom čase vyšetrovateľ Vojtuš sa nijako nezaoberal okolnosťami, ktoré by viedli k objasneniu veľmi rafinovaného podvodu a preto sa objavili pochybenia až v civilno právnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 10C87/2008 mojím návrhom o doplnenie dokazovania zo dna 10.4.2017 v ktorom sudkyňa opäť na na tlak „právnych zástupcov“ – odmietla vykonať dokazovanie – súdnu kontrolu listín v kontexte s poradím zapísaných záložných práv zapísaných za záložným právom navrhovateľa, ktoré nespochybniteľne dokazujú podvod – zase z dôvodov, že po prekluzívnej 3 mesačnej dobe nemožno sa zaoberať zákonnosťou dražby, (len v prípade trestnej činnosti) i keď nove dokazovanie jasne a nespochybnitelne preukazuje, že došlo k pozmeňovaniu listín a čísla záložných práv a teda došlo k podvodu a v tom prípade ak sa jedná o súvislosti s trestnou činnosťou zo zákona neplati 3 mesačná lehota na preskúmanie zákonnosti dražby.

Na odhalenie podvodu stačí porovnať poradie založných práv zapísaných za záložným právom navrhovateľa dražby (čo preukáže, že sa nepomýlili v písaní ako dodatočne tvrdili podozriví, ale išlo o podvod) v listinách overených notárom a to menovite v 1. v návrhu na vykonanie dražby, 2. v oznámeni o dražbe, 3. v zmluve medzi navrhovateľom a dražobníkom a za 4. v notárskej zápisnici o priebehu dražby. Ak rozpoznanie tohto podvodu nerozpozná vyšetrovateľ alebo prokurátor potom bud ich IQ je na nízkej úrovni alebo spolupracujú s „dražobnou mafiou“, alebo tu existuje „fašizmus“ – tajný dohľad nad občanmi a lístočkový systém rozhodovania, čo je pre demokraciu neprijateľné a zničujúce.

Proti ich tvrdeniu o omyle stoja listinné dôkazy v častiach : poradie zapísaných záložných práv za záložným právom navrhovateľa dražby v listinách: 1. Návrhu na vykonanie dražby, 2. Oznámení o dražbe, 3. Zmluvy medzi dražobníkom a navrhovateľom, 4. Notárskej zápisnici o vykonaní dražby a stratenej   Zápisnici o odovzdaní predmetu dražby kde je napísané:

Podľa aktuálneho listu vlastníctva sú za záložným právom navrhovateľa zapísané ako ďalšie v poradí: – exekučné záložné právo: Exekútorský úrad JUDr. Ján Jonata, Šafárikovo námestie 4, 81102 Bratislava.

Týmto dokazovaním sa ústne tvrdenie „podvodníkov“ o omyle v písaní právneho dôvodu v Návrhu o vykonaní dražby v y l u č u j e. Ak by mala byť dražba vykonaná na úver č. 1, v tom prípade by mal byť zapísaný za záložným právom navrhovateľa manželkin úver č.2 čo NIE JE.

Prehliadnutie tohto dôkazu zakladá dôvod, že došlo k takémuto pochybeniu vyšetrovateľa, ktoré je spôsobilé na obnovu konania vo veci.

V prílohe zasielam Návrh dokumentov na podrobenie súdnej kontrole v konaní o ochranu osobnosti, kde je podrobnejšie popísaný dôkaz – poradie záložných práv zapísaných za záložným právom navrhovateľa aj so skenami originálov, čo postačuje na obnovu konania.

Posledne dve strany v tejto prílohe sú dôležité časti originálnych dokumentov aby sa sprehľadnil „dôkaz“ – poradie záložných práv zapísaných za záložným právom navrhovateľa -, ktoré potvrdzujú skutočnosť, že v Návrhu na vykonanie dražby, ani v Zmluve o vykonaní dražby, ani v Oznámení o dražbe, ani v Notárskej zápisnici za záložným právom navrhovateľa ako ďalšie v poradí NIE JE zapísané z listu vlastníctva: „záložné právo v prospech: Slovenská konsolidačná, a.s. RIII 659/92  na 2.300.000 SK z 9.11.1992 – Vz 253/93…“, preukazuje, že:

Právny dôvod v Návrhu na vykonanie dražby je pravdivý, ale nepravdivé sú tvrdenia podozrivých, že na tento právny dôvod bolo možné vykonať dražbu!!!!

Nepravdivé tvrdenie spočíva v Návrhu na vykonanie dražby v bode 3 Vyhlásenie: Predmet dražby je možné dražiť. Prehlásenie o pravosti, sume a splatnosti pohľadávky ktorú navrhuje výkon záložného práva,

– právny dôvod vzniku pohľadávky: Zmluva o úvere č. 78-800702-1 zo dňa 01.10.1992.

lebo platnosť tohoto úver nebola potvrdená súdom.

Dôkaz: Rozsudok sp.zn. 51Cb46/1997-553 zo dňa 28.7.2010, ktorý potvrdzuje, že tento úver v tom čase nebol na navrhovateľa postúpený.

Dôkaz: Rozsudok sp.zn. 28Cb 402/99-279, právoplatné dňa 17.04.2007 (Určuje sa, že úverová zmluva č. 800702-1 zo dňa 1.10.1992 je v časti, týkajúcej sa Jána Molnára, nar. 11.6.1948  je n e p l a t n á.) zo dňa 17.04.2007

K tomuto podvodu pred civilnými súdmi stačilo pozmeniť druhu stranu Zmluvy o vykonaní dražby medzi navrhovateľom Daliborom Hahnom a dražobnikom Mgr. Petrom Vetrákom a uviesť tam iný právny dôvod a podvod bol dokonaný. Súdy v civilnom konaní odmietajú vykonať dôkaz – chemickú expertízu – lebo ….. je všeobecne známe, že tzv. „dražobné mafie sú silné a ovplyvňujú „politickou korupciou“ výsledok konania.

Podľa § 2 ods. 10 Trestného poriadku „Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Preto požadujem aby odborník na ekonomické veci posúdil tieto dôkazy a podrobil dôkladnej analýze – na prvý pohľad veľmi zložité – ale vo svojej podstate jednoduché!!!!!

Na záver chcem zhrnúť, že omyl v písaní, ako uviedli podozriví nebol omylom a ked im vyšetrovateľ Vojtuš uveril, musel veľmi, veľmi ľahostajne posudzovať listinné dôkazy alebo so ho podozriví „kúpili“ a ten musel tvrdo „presviedčať“ aj dozorovú prokurátorku JUDr. Medekovú a ďalej aj krajského prokurátora (Vás) ďalej aj prokurátora generálnej prokuratúry JUDr. Pánika a napokon aj námestníka pre trestný úsek JUDR. Šufliarského.

V prípade, že budete osobne ignorovať tento môj posledný pokus o zmier, budem nútený zorganizovať verejnosť na protest a prostredníctvom opozičných poslancov Vás interpelovať s otázkou akým právom ignorujete takto hrubé porušovanie základných ľudských práv v zmysle Dohovoru a budem žiadať Vaše odvolanie.

S pozdravom

Ján Molnár

Prílohy:

– Návrh dokumentov na podrobenie súdnej kontroly

– Posledné trestné oznámenie a odpoveď

 4

 

 Otázka: Kde sa stratilo záložné právo v poradí 2 úver na 2,300.000 Sk? (zobrala si ho moja bývala manželka zapísaná v zoznamoch ŠTB, úver nesplatila a navyše úver vybavovala na politickú kampaň pre J.S.)

 

 

Skutočnosť, že v Návrhu na vykonanie dražby, ani v Zmluve o vykonaní dražby, ani v Oznámení o dražbe, ani v Notárskej zápisnici za záložným právom navrhovateľa ako ďalšie v poradí NIE JE opísané z listu vlastníctva: „záložné právo v prospech: Slovenská konsolidačná, a.s. RIII 659/92 na 2.300.000 SK z 9.11.1992 – Vz 253/93…“, preukazuje, že:

 

Právny dôvod v Návrhu na vykonanie dražby je pravdivý, ale nepravdivé sú tvrdenia žalovaných, že na tento právny dôvod bolo možné vykonať dražbu!!!!

 

Koniec otvoreného listu.

Príbeh ignoroval aj prezident Kiska,

http://koloseo.blog.pravda.sk/2014/07/25/otvoreny-list-prezidentovi-andreiovi-kiskovi-zastvate-tajny-dohlad-nad-obcanmi-ktorym-sa-cielen-rozkladaju-rodiny/

Ignoroval aj predseda vlády Fico

http://koloseo.blog.pravda.sk/2016/07/09/otvoreny-list-predsedovi-vlady-robertovi-ficovi-ziadost-o-nahradu-skody-za-nevymozitelnost-prava-na-slovensku-aj-vasou-vinou/

Drahí priatelia, je čas aby sme prestali myslieť lineárne ale začali rozmýšlať synteticky – všetko so všetkým súvisí. Kto bojuje za svoje práva, bojuje aj za práva ostatných a obrátene. Preto by sme mali obrátiť späť zrkadlo, smer transparencie, nie tak aby verejnosť bola štátu transparentná, ale štát verejnosti, spraviť späť zo súkromného verejné a z verejného súkromné. Nech štátne štruktúry a súkromné spoločnosti, ktoré sú centrom moci v dnešnej triednej spoločnosti sú sledované a priesvitné pre verejnosť a nech ľuďom je obnovené právo na súkromie, a nech oni sú skutoční vládcovia tohto sveta.

http://www.koloseo.info/prokuratura/1pn/

http://www.koloseo.info/prokuratura/2pn/

Budem sa opakovať, ale je to treba:

Tento príbeh je dôkazom, že predmetom štátneho tajomstva je ignorovanie ústavného článku 154c (nadradenosť medzinárodného dohovoru o ochrane ľudských práv nad domácimi zákonmi) pri odhaľovaní porušovania ľudských práv obetiam tajného dohľadu – nepohodlní občania. Výsledok týchto súdnych sporov je toho dôkazom a tiež dôkazom nevymožiteľnosti práva v SR:

Prvotná príčina tajného dohľadu: http://www.koloseo.info/lucenec

Následok prvotnej príčiny:

10C84/2008 – video http://www.youtube.com/watch?v=XBN4voqb6vA

19C181/2009 – video http://youtu.be/wzybFkXGzEc

7C33/2006 – video http://www.youtube.com/watch?v=uyPjTElH9ZQ

20C59/2008 – video http://www.youtube.com/watch?v=F1Zd3QYkB9Y

7C90/2006 – video http://www.youtube.com/watch?v=o13y0W-gt_g

Ďalší blog bude o Mečiarových amnestiách – šokujúce dokazovanie – že SIS bola pravidelne zneužívaná na politický boj proti „lepším“ osobnostiam, ako bol Mečiar!!!

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Palestínčania popierajú, že za útokom na izraelskú policajtku je Islamský štát

Ramalláh 17. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Mohammed Ballas)   Palestínski militanti dnes popreli tvrdenie Islamského štátu (IS), že stojí za piatkovými útokmi v Jeruzaleme, pri ktorých prišla o život 23-ročná izraelská policajtka. Islamský štát dnes vydal po simultánnych útokoch strelnými a bodnými zbraňami vyhlásenie, v ktorom za ne prebral zodpovednosť. Ak by…

Počas prehliadky v Londýne päť gardistov stratilo vedomie

Londýn 17. júna 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/PA/AP/Jonathan Brady   V Londýne počas prehliadky na počesť oficiálnych narodenín kráľovnej Alžbety II. niekoľko gardistov omdlelo. "Môžeme potvrdiť, že počas prehliadky na počesť narodenín kráľovnej niekoľko vojakov stratilo vedomie. Dnes bol nezvyčajne horúci deň," cituje hovorcu pozemných vojsk Spojeného kráľovstva Daily Express. Uvádza sa, že…

Po londýnskom požiari je stále nezvestných 58 ľudí; predpokladá sa, že zomreli

Londýn 17. júna (TASR/HSP/Foto:TASR/PA/AP/David Mirzoeff)   V súvislosti s požiarom londýnskej budovy Grenfell Tower je stále nezvestných 58 ľudí, ktorí sa v nej nachádzali, pričom sa predpokladá, že sú mŕtvi. Oznámil to dnes veliteľ londýnskej Metropolitnej polície Stuart Cundy. Uvedený počet, ktorý vychádza z informácií poskytnutých verejnosťou, môže podľa neho…

Putin: Nové americké sankcie môžu poškodiť vzájomné vzťahy

Moskva 17. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Alexander Zemlianichenko)   Najnovšie kolo amerických sankcií by mohlo poškodiť vzťahy s Ruskom, uviedol dnes v rozhlasovom rozhovore prezident Vladimir Putin. "Určite to skomplikuje rusko-americké vzťahy. Domnievam sa, že je to škodlivé," konštatoval. Americký Senát rozhodol v stredu veľkou väčšinou o uvalení nových sankcií voči Rusku…

František sa zhováral s Merkelovou o chudobe v Afrike a ochrane klímy

Vatikán 17. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Ettore Ferrari)   Pápež František prijal dnes nemeckú spolkovú kancelárku Angelu Merkelovú na súkromnej audiencii vo Vatikáne, počas ktorej podporil jej postoje v otázkach boja proti chudobe v Afrike či ochrany svetovej klímy. Merkelová označila 40-minútový rozhovor za povzbudenie pred náročnými rokovaniami o týchto témach. "Povzbudil…

Prieskum: Američania si myslia, že najzávažnejším problémom krajiny je vláda

Washington 17. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Pablo Martinez Monsivais)   Jeden z štyroch Američanov (25 percent) si myslí, že najzávažnejším problémom krajiny je vláda. Tá sa tak ocitla na vrchole zoznamu problémov, ktoré trápia obyvateľov USA. Vyplýva to z júnového prieskumu Gallupovho inštitútu. Ľudí ťažia aj ekonomické problémy, ktoré sú najzávažnejšie podľa…

SNS: Prechodný pobyt pre cudzincov na účel štúdia nebude možné zneužívať

Bratislava 17. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Branislav Račko)   Podmienky na udeľovanie prechodného pobytu pre cudzincov, ktorí študujú v slovenských jazykových školách, sa sprísnia a nebude ho už možné zneužívať. Skonštatovala to Slovenská národná strana (SNS), ktorej poslanci presadili tento týždeň v parlamente novelu zákona o pobyte cudzincov s takýmto obsahom. Novela…

Lubomíra Zaorálka schválili za volebného lídra ČSSD

Praha 17. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Rene Rossignaud)   Ústredný výkonný výbor Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) schválil dnes ministra zahraničných vecí Lubomíra Zaorálka za hlavného volebného lídra strany, ako aj program pre jesenné voľby do Poslaneckej snemovne. Delegáti taktiež poďakovali premiérovi Bohuslavovi Sobotkovi za jeho prácu pre sociálnu demokraciu, píše internetový server…

Trump po prvý raz navštívi víkendové sídlo amerických prezidentov Camp David

Washington 17. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Carolyn Kaster)   Americký prezident Donald Trump dnes po prvý raz od nástupu do funkcie zavíta do víkendového sídla prezidentov Camp David. Informovali o tom viaceré americké médiá. Oficiálne víkendové sídlo amerických prezidentov Camp David sa nachádza v štáte Maryland, necelých 160 kilometrov od Bieleho domu,…

Prieskum: Mnohí Američania nevedia o Merkelovej

Washington 17. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Rebecca Blackwell)   Americký Gallupov inštitút sa po prvý raz pozrel na to, ako Američania vnímajú nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. Výskum ukázal, že 39 percent dospelých má o nej priaznivý názor, 21 percent nepriaznivý a 41 percent Američanov o nej nepočulo alebo o nej nevedelo dosť…

Prinášame vám unikátnu výpoveď pestovateľa pána Šlinského, okrem iného i vynálezcu Agrokruhov

Bratislava 17. júna 2017 (HSP/Foto:screenshot you tube)   Tento génius si nekladie servítku pred ústa a dokáže osloviť davy svojou jednoduchou výrečnosťou, pričom pomenúva veci priamo a pravým menom. Ukážka tejto ponúkanej plnej reportáže mala vyše milión videní a tešíme sa, že práve my vám prinášame plnú reportáž. Viac v…

Francúzske osobnosti žiadajú Macrona o pomoc pre migrantov v Calais

Paríž 17. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Poprední francúzski herci, poslanci a ďalšie osobnosti verejného života vyzvali v piatok prezidenta Emmanuela Macrona, aby zasiahol a zastavil tlak, ktorému zo strany úradov čelia migranti v severofrancúzskom prístavnom meste Calais. Aktivisti zverejnili list adresovaný francúzskemu prezidentovi a spustili petíciu, v ktorej vyzývajú na…

Korčok: Jadro Európskej únie musí ostať otvorené

Bratislava 17. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Formujúce sa jadro Európskej únie by sa nemalo stať exkluzívnym klubom niektorých krajín bez možnosti ďalšieho rozšírenia. V dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to vyhlásil štátny tajomník ministerstva zahraničia Ivan Korčok. Súčasná diskusia o viacrýchlostnej EÚ je reakciou na situáciu, v ktorej…

Slovenskí aktivisti pripravujú protest proti prechodu vojenského konvoja NATO cez slovenské územie

Bratislava 17. júna 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/Matthias Schrader)     Minulý rok slovenskí aktivisti protestovali proti prechodu konvoja NATO cez slovenské územie. Tento rok NATO znova pripravuje tranzit vojsk cez Slovensko, pretože už na budúci mesiac sa v oblasti pri pobreží Čierneho mora znova začne cvičenie, ktorého sa zúčastnia vojaci z viacerých…

Zo Zlatých pieskov polícia evakuovala v noci 6000 účastníkov tanečnej párty

Bratislava 17. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Drozd)   Hudobno-tanečné podujatie Ibiza Párty 2017 prerušil falošný bombový poplach. Polícia musela v noci nadnes evakuovať z areálu bratislavských Zlatých pieskov takmer 6000 jeho účastníkov. Oznámenie o umiestnení bomby bolo prijaté prostredníctvom tiesňovej linky 112 v Českej republike, informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia…

Premiér Robert Fico bol pri vysviacke slovenského dreveného kostolíka na Islande

Reydarfjördur/Bratislava 17. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Bublinec)   V islandskom Reydarfjördure dnes katolícky biskup pochádzajúci zo Slovenska, kapucín Dávid Bartimej Tencer vysvätil jedinečný drevený kostolík. Na slávnosti bol prítomný aj slovenský premiér Robert Fico, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák a minister financií Peter Kažimír. Drevený kostolík má tvar…

Na podujatí Rendez 2017 ukážu rušne z filmu Mierotvorca

Bratislava 17. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Už 19. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel Rendez 2017 sa počas tohto víkendu (17.-18.6.) koná v priestoroch Rušňového depa Bratislava východ. Medzi najväčšie lákadlá patria rušne, ktoré sa objavili v americkom akčnom filme Mierotvorca. TASR informoval Michal Tunega, vedúci Múzejno-dokumentačného centra Železníc Slovenskej…

Útok na Rakku sa topí v krvi. Množstvo Kurdov ranených, straty majú aj Američania

Rakka 17. júna 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/Qasioun a Syrian Opposition Media Outlet,)   Rusvesna sa venuje problémom Američanov a ich spojencov pri útoku na Rakku. Ukazuje sa, že útok proamerickej koalície na Rakku sa nesie v podobnom nevydarenom duchu ako útok na Mosúl. Aj v Mosúle a aj v Rakke sa od seba…

TopSpeed

Danny ústami napodobňuje zvuky áut fakt úžasne!

1

Sánka dolu šéfe! Za to, ako Danny ústami napodobňuje zvuky áut určite! Toto nie je prvý, a verím, že ani posledný príspevok na tému schopnosti ľudí napodobňovať zvuky zaujímavých áut. No materiálov ako je tento nebudem mať azda nikdy dosť. Vy snáď áno? Ľudia majú rôzne talenty, za ktoré si…

Porsche zraz nemal počko, ani miesto, no prišlo viac ako sa čakalo

0

Pár minút pred začiatkom spanilej jazdy z Piešťan do Bratislavy naplánovanej na 13 hodinu moderátor Alex Štefuca oznámil, že pred Domom umenia sa v kúpeľnom meste stretlo 63 poršákov. Na to, že organizátori akcie (zakladatelia Porsche Fans Slovakia) očakávali pol stovku mašín to určite nedopadlo zle. Práve naopak. Pozrieť sa…

Do kín prichádzajú Transformers: Posledný rytier

5

Vodca Autobotov Optimus Prime zmizol. Svet zmieta zúrivá vojna medzi ľuďmi a ostatnými Transformermi. V poradí piaty film Transformers, ktorý priamo nadväzuje na štvrtý diel, ktorý niesol podtitul Zánik, asi nemohol vychádzať z beznádejnejšej situácie. Režisér Michael Bay, ktorý je duchovným otcom tejto veľmi úspešnej série, tvrdí, že piaty diel…

Neobyčajný VW Golf GTI Mk2 vs. tí druhí

5

Pamätáte si na dobu, keď bol VW Golf II a hlavne vo verzii GTI hviezdou tuningových zrazov? Nie je to tak dávno... Musím ale povedať, že toto auto u nás vymrelo, rovnako ako kopec ostatných rovesníkov. Nahradili ich novšie... Tam kde bol Golf II pred desiatimi rokmi je teraz Golf IV. Sem-tam sa ešte nejaký dvojkový golfík…

Ford oslavuje 15 rokov na Slovensku novým FordStore

3

Ford oslavuje 15 ročné pôsobenie na Slovensku ako spoločnosť Summit Motors Slovakia- Oslava sa konala tento týždeň v nových priestoroch unikátneho showroomu FordStore za účasti zahraničných hostí, zástupcov Ford of Europe a materskej spoločnosti Sumitomo Corporation.

História svetiel - Od petrolejok po laser (III. časť)

6

V prvých dvoch častiach série História svetiel som prešiel od začiatku osvetlenia áut cez halogénové žiarovky po stále používané xenónové svetlá. Ďalším zlepšením sú LED svetlá a najnovší trend pri diaľkových svetlách, takzvané laserové svetlá. Pozrite sa so mnou, kam sa osvetlenie vozidiel posunulo za uplynulých 15 rokov. Naozaj platí, že po roku 2000…

KAMzaKRÁSOU

Najčastejšie chyby pri holení: Privítajte leto s hladkými nohami

2

Povedzte stop vyrážkam, poraneniam, svrbeniu a podráždeniu! Zabudnite na bežné chyby pri holení. Každá z nás túži po hladkých lesklých nohách, ktoré vidíme na mólach, obálkach časopisov, či na televíznych obrazovkách. Nič nie je nemožné. Zostavili sme pre vás návod, ktorý vám pomôže vyhnúť sa najčastejším chybám pri holení, ktoré…

Celotelové ošetrenie v Inštitúte Sothys: Relax pre telo i myseľ

3

Referenčný inštitút krásy Sothys je miesto, ktoré je synonymom absolútnej oázy pokoja a dokonalej relaxácie.  V oddelení Spa im pribudla exotická novinka s názvom Sensation orientales. Ide o celotelové ošetrenie, ktorá má  okrem hĺbkovej hydratácie a pílingu, odbúrať napätie a pôsobiť anti-stresovo. 

Ako spevňovať pokožku celého tela pred letom?

2

V dnešnom svete potrebuje každý hrošiu kožu, aby dokázal odolávať každej kritike a ako tak prežiť. To je určite pravda, ale nás v skutočnosti viac zaujíma pružná a pevná pokožka, ktorá je doslova chrumkavá. Avšak, všetci akosi bojujeme s časom, ktorý dáva nám aj našej pokožke pociťovať, že nie každý starne do krásy. Ako…

Recept: Zdravá a rýchla čerešňová bublanina

5

Všade dozrievajú čerešne, preto nie je nič ľahšie ako upiecť skvelú bublaninu zo samých zdravých surovín! Nahradila som klasickú múka celozrnnou špaldovou, cukor medom z našej včelnice a použila domáce vajíčka z nášho kurína. Výsledok je vynikajúca čerešňová bublanina - koláčik bez výčitiek svedomia!

Top bazény, v ktorých sa oplatí aspoň raz za život zaplávať

6

Dokonalý výhľad, originálny tvar alebo unikátne miesto. Top bazény toto všetko majú. V týchto sa oplatí aspoň raz za život zaplávať. Kde ich nájdete? Zavítame do exotických destinácií, akými sú Maldivy, ale napríklad aj do Švajčiarska. Letné radovánky, medzi ktoré rozhodne patrí aj kúpanie sa už nezadržiteľne blížia. Väčšina turistických rezortov ponúka luxusné…

Vyhrajte 6x Revlon Ultra HD Gel Lipcolor (rúž v hodnote 9,80 €)

2

Túžite po nádherných, vyzývavých perách, ktoré žiaria farbou, a pritom sa nevysušujú? Zoznámte sa s dokonalou kombináciou hydratácie a výrazných farieb v novom gélovom rúži Revlon Ultra HD Gel Lipcolor. Zloženie s koncentrovaným podielom pigmentov dodá perám presne ten efekt, aký od svojho rúžu očakávate: plnú farebnosť s hodvábnym a…

TopDesať

11 slávnych fotografií, ktoré sú v skutočnosti sfalšované

0

Internet nás často prekvapuje šikovnými fotografickými manipuláciami. Niektorí používatelia sa na nich bavia, iní im slepo dôverujú. Práve preto sme našli niekoľko skvelých príkladov fotografií, ktoré spôsobili veľký rozruch po celom svete, no vysvitlo, že boli sfalšované.   1. Nominácia bez nominácie [caption id="attachment_13560" align="aligncenter" width="650"]

Hity, ktoré ťa cez horúce leto príjemne ovlažia

0

Slovenské horúce leto sa nemusí nutne tráviť len pri miešačke a lopate. Cez teplé letné dni človeku padne vhod aj popoludňajšia siesta. Slnko, voda, piesok, pre menej náročných štrk, obľúbený nápoj a stará známa skladba pripomínajúca najkrajšie okamihy života. Spomínaš si na jeden z týchto hitov?   The Riveras – California sun…

Deň otcov sa nezadržateľne blíži, ako ho osláviš ty ?

0

Narozdiel od Dňa matiek, Deň otcov nezažíva až taký veľký boom. Áno, mamky sú tie, ktoré dieťa porodia, starajú sa, v noci k nemu vstávajú a obetujú mu celý život. No otec zvyčajne veľmi nezaostáva. Taktiež sa mu zmení celý život, tiež cíti tu obrovskú lásku k človiečikovi, ktorého splodil.…

9 každodenných vecí, ktoré nerobíme správne

0

Život je plný výziev. Nikdy však nie je neskoro začať robiť veci tak, aby bol náš život o niečo menej stresujúci. Stránka Bright Side sa rozhodla zostaviť zoznam trikov, ktoré nám uľahčia prácu v domácnosti. Je veľmi prekvapivé, že množstvo ľudí tieto jednoduché a účinné triky nepozná. Poďme sa teda…

10 šialených údajov o najrýchlejšie akcelerujúcom aute sveta - Dodge Challenger SRT Demon

0

Aktuálne najrýchlejšie akcelerujúcim sériovo vyrábaným vozidlom je Dodge Challenger SRT Demon. To však na jednej strane potvrdzuje vtipy o amerických autách, podľa ktorých dokážu jazdiť skvelo, kým nepríde prvá zákruta. Musíš ale uznať sám, že automobil s 851 koňmi, 1.045 Nm, zrýchlením z 0 na 60 míľ za hodinu (97…

10 najnebezpečnejších krajín pre turistov. Týmto destináciám je lepšie sa vyhnúť oblúkom

0

Svetové ekonomické fórum nedávno vydalo správu o konkurencieschopnosti cestovného ruchu, ktorá analyzuje odvetvie cestovného ruchu a turizmu v 136 krajinách. Tu je 10 najnebezpečnejších krajín, ktorým by si sa mal túto dovolenkovú sezónu vyhnúť. Ako súčasť tejto správy WEF hodnotí bezpečnosť každej z týchto krajín. Pri príležitosti tohto hodnotenia sa fórum…