Drahí priatelia, tu je mojích sedem dôvodov, prečo prezident SR Andrej Kiska by mal odstúpiť, alebo zmeniť svoj postoj k občanom

Publikované 09.06. 2017 o 22:08 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Priama voľba prezidenta sa opäť neosvedčila, myslím tým pre nás drvivú mlčiacu väčšinu, ktorá očakávala niečo viac ako doposiaľ, prezident Kiska neni prezidentom všetkých občanov, opäť zvíťazili peniaze, síce nie zo štátnej pokladnice, ale súkromné z nepoctivých zdrojov, pred voľbou prezidenta poslancami kedy víťazili politické záujmy, opäť peniaze, ale zo štátneho rozpočtu.

Sedem dôvodov pre ktoré by mal prezident Kiska odstúpiť sa nemusí zhodovať s každým názorom čitateľa a to ani nechcem, iná je pravda kapitálu a iná je pravda chudoby. Na strane jednej je to uhol pohľadu   tých, ktorí získali po 89-tom, novodobí kapitalisti, a tých, ktorí stratili – novodobí bezdomovci. Na strane druhej je tu nový uhoľ pohľadu, uhol pohľadu novej generácie, ktorej pribudlo 27 rokov na živote.

Prvý dôvod (pokrytectvo): Vo svojom novoročnom prejave sa pán prezident zameral len na virtuálny svet ako prezident všetkých občanov, kritikou nás občanov, ktorí sa (poniektorí) vulgárne vyjadrujú na internete, teda vo virtuálnom svete, pričom kritiku nepodrobil podrobnej analýze prečo? Čo vedie občanov k takýmto kritickým názorom, ktoré niekedy prekračujú mieru slušnosti. Občania sú nahnevaní, že čoraz častejšie sa objavujú rôzne kauzy o miliónových „kšeftov“ politickej oligarchie a on, nie aby sa zastal rozhorčených občanov, ale ich zoral pod „čiernu zem“. Ja ako občan, ktorý podozrievam štát v zastúpeni politických zoskupení sa cítim byť okrádaný, klamaný a podvádzaný. Prezident nás všetkých občanov, by mal zodvihnúť prst proti „oligarchom“ a nie proti nám občanom, ktorí nemajú prístup k verejnoprávnej televízie, kde by mohli o problémov diskutovať, ale iba k internetu, kde si vylievame zlosť. Takého prezidenta nechcem

http://youtu.be/oyn3ocHAB_Y?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw

Druhý dôvod (predsavzatie): Nový rok sa často spája so zámerom niečo vo svojom živote zmeniť. Veľa ľudí sa rozhodne zvoliť si nejaký zámer, ktorý by potom mohli realizovať. Je to asi dobrý nápad dávať si predsavzatia do nového roka. Radšej sa o niečo pokúsiť, ako nie. Najčastejšie novoročné predsavzatia nás obyčajných občanov sú napríklad Prestať fajčiť a Schudnúť, alebo pre tých náročnejších sú realizovať svoj podnikateľský zámer a zarobiť na slušné živobytie, alebo pre politikov aby sa naplnil ich volebný program a podobne. (nech sa neurazia tých ktorých som nespomenul) Prezident Kiska si nedal žiadne predsavzatia, ako prispeje k zlepšeniu nášho života, ktoré by riešili naše problémy, najmä nezamestnanosť a chudobu, ktorá sa rozširuje ako mor po krajine. Za socializmu bolo nemožné aby bol niekto bez práce a žil v chudobe. Povinnosť pracovať bola daná v zmysle zákona a kto si dovolil nepracovať bol stíhaný za príživníctvo. Dnes oficiálna štatistika hovorí, že vyše štvrtina populácie žije na hranici životného minima. Objavil sa nový fenomén bezdomovcov, ktorých vidíme v každom meste, dedine alebo na cestách či ne-cestách. Aj tu by mal občiansky prezident zodvihnúť prst proti „politickej elite“, ktorá je zodpovedná za tento stav a nie chváliť klesajúcu nezamestnanosť (na úkor najnižšej minimálnej mzdy v EU) a dokonca hovoriť o ekonomickom raste. To mňa uráža ako dôchodcu s 200 eurovým dôchodkom, ktorý celý život pracoval. Takého prezidenta nechcem.

Tretí dôvod (nepoctivosť): Vo svojom novoročnom prejave ale ani v inom prejave som nepočul, že by pán prezident Kiska potieral neprimerané obohacovanie jedných na úkor druhých. To asi preto, že pán Harabin uviedol dôkazy, uznesenia z Najvyššieho súdu, že sám pán prezident Kiska bol spoluzakladateľom „pyramídových hier“, následne zarábal na „úžere“ ne-bankoviek (potom ľahko rozdával ako Dobrý anjel) a takto získal peniaze z nepoctivých zdrojov na predvolebnú kampaň. Nech mi čitateľ prepáči, že som zažil dve spoločenské zriadenia, ale prihováram sa aj tým ktorí nezažili predchádzajúce spoločenské zriadenie, k tým čo mali v 89-tom okolo 10 rokov a pribudlo im ďalších 27 rokov. Za socializmu nebolo možné aby niekto zarábal špekulatívnym spôsobom, tým, že niečo lacno kúpi a drahšie predá, že vyláka pyramídovou hrou od druhých peniaze, alebo požičia peniaze a berie úroky. Bol by stíhaní z trestného činu špekulácie. Dnes je situácia taká, že čestný človek je na smiech tým čo zarábajú špekuláciou. Bohatí sú najmä tí, ktorí vôbec nepridávajú hodnoty do spoločnosti ale len rozmnožujú peniaze prostredníctvom špekulácie. Samozrejme pravda kapitálu je iná, veď je sloboda a každý môže podnikať. Takého prezidenta nechcem čo získal peniaze na predvolebnú kampaň z nepoctivých zdrojov.

Štvrtý dôvod (ľudské práva): Pán prezident Kiska sa v minulosti vyjadril, že nemôžu byť ľudské práva nad ekonomickými záujmami, čo vyvolalo v tlači mediálny rozruch. No už z predchádzajúcich úvah už vieme prečo to povedal. Nevymožiteľnosť práva je práve založená na princípe, že polícia, prokuratúra a súdnictvo odmietajú alebo lepšie povedané ignorujú (možno je to aj predmet štátneho tajomstva) čl. 154c ústavy Slovenskej republiky, v prípadoch ak poškodení občania (alebo nepohodlní občianskí aktivisti) sa domáhajú nadradenosti Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pred domácimi zákonmi, npr. Zákonom o dobrovoľných dražbách. Prezident menuje sudcov aj generálneho prokurátora a vôbec na túto skutočnosť nereaguje, resp. ignoruje aj keď je dôkladne o veciach informovaný, viď môj list. Za socializmu bolo právo vymožiteľné, lebo nebolo dovolené špekulovať, teda vytvárať čierne peniaze. Dnes vďaka čiernym peniazom sa dá kúpiť všetko. Kauza Gorila odkryla, že špekulanti v igelitke nosili provízie za špekulácie v miliónoch. V súdnych sporoch ako povedal súdruh Fico, vyhráva ten, kto má viac peňazí, lebo si vie zaplatiť lepšieho advokáta. V preklade to znamená, že vyhráva ten, kto dá viac. Ignorácia podnetov od občanov od prezidenta voleného všetkými občanmi priamou voľbou je neprijateľná. Takého prezidenta nechcem, ktorému je čo len jedna krivda na občanovi ľahostajná.

http://youtu.be/D6GcLWfywsM?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw

Piaty dôvod (exekúcie). Podľa neoficiálnej štatistiky je vyše 1 milióna občanov postihnutých exekúciou, či malou len zrážkami zo mzdy alebo veľkou vedúcou až stratou obydlia v zmysle zákona o tzv. „dobrovoľných dražbách“ a občania nedobrovoľne prichádzajú o strechu nad hlavou. Slovenská rodina je z týchto dôvodov v rozklade, panuje neistota a strach zo straty zamestnania, strach z budúcnosti. Za socializmu nikto netrpel neistotou a strachom, že sa prepadne do chudoby a bezdomovecstva, to bol absolútne neznámy pojem. Dnes sa podarilo vďaka masmédiám udržiavať slušných ľudí v neistote a strachu zo straty zamestnania a takto ich vykorisťovať nízkou mzdou. Veď kto by sa chcel prepadnúť do bezdomovstva. Verejnoprávna televízia nemá vo svojej programovej štruktúre také relácie aké majú Švajčiari, či Rakúšania napríklad „Aréna“ či „Občiansky advokát“. Aj tu platí pravda kapitálu, vraj nie je tak zle aby takéto relácie vznikli. Občania na mítingoch volajú aby sa mohli vzájomne informovať o problémoch v spoločnosti prostredníctvom občianskych diskusii vo verejnoprávnej televízie. Internet nie je taká sieť sledovaných názorov ako cez verejnoprávnu televíziu ktorú pozerá väčšina slovenských občanov. Takého prezidenta nechcem, ktorý si myslí, že občania nepotrebujú svoju nezávislú občiansku televíznu diskusnú reláciu v ktorej sa môžu posťažovať na svoj osud a nespravodlivosť vo svojom okolí.

http://youtu.be/4Zoq0aczY0I?list=UUScWFbgIHaFUXWiX53RAMnw

Šiesty dôvod (doktrina): Smerovanie krajiny je dôležité jak pre občana, tak aj pre politické strany a iné zoskupenia. Aby sme mohli napredovať, treba ľuďom povedať pravdu o 17-novembri. Kým na českej strane občania majú v tom jasno, pán Ladislav Pithard v televíznej diskusie priznal, že 89-rok nebola žiada revolúcia zdola, ale bol to politický prevrat a odovzdanie moci robotníckej triedy komunistickým aparátnikom, ktorí potrebovali zbohatnúť prerozdeľovaním majetku z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk. Občania tým dostali jasný signál ako sa majú správať, táto informácia im zvýšila obozretnosť a darebákom a zradcom znížila šance na rozkrádanie štátu. Ľudovo povedané, povedal pán Pithard, že socializmus bol „vytunelovaný“. Už je nad slnko jasné, že občania potrebujú občianskeho kandidáta, ktorý by povedal „pravdu“ o majetkovom prevrate v 89-tom. Politici majú svojich zástancov – svojích vodcov, ktorí sa snažia získať bohatstvo vytvorené našími starými rodičmi, ale my občania, namä tí, ktorí pravidelne nejdú voliť a tých je cca 40% z cekového počtu oprávnených voličov, tí by potrebovali takého Jurka Jánošika, ktorý by „zbíjal“ bohatých a dával chudobným.
Pomôžme si históriou, kto by najlepšie vedel prenasledovať gestapákov z koncentráku? Predsaj ten, ktorý si najviac vytrpel – ž… To je odpoveď na kritéria pre občianského prezidenta. Nedávno som vo svojom blogu napísal, že ak jeden člověk sníva, je to len sen, ale ak ten istý sen budú snívať viacerí, stane sa sen realitou. Takého prezidenta nechcem, ktorý s nami spoločne nechce nesnívať o lepšej a spravodlivejšej spoločnosti do budúcna.

https://www.youtube.com/watch?v=Zd64NF-DPkQ&feature=share

Siedmi dôvod (súkromný): Je to môj súkromný dôvod a osobná zlosť, že si pán prezident Kiska neprečítal tak rozsiahli list, ktorý som mu poslal v čase, keď sa dala zachrániť moja rodina. Linku na list som uverejnil v blogu na Pravde a nebudem sa opakovať. Skončilo sa to „občianskou vojnou“ zatiaľ medzi mnou a mojou manželkou, ktorá podala návrh na rozvod manželstva, práve z dôvodov nevymožiteľnosti práva.

Za socializmu bolo takmer nemožné, aby sa rodiny rozpadali z dôvodov, že jeden z manželov zarobí viac ako ten druhý. A bolo nemysliteľné aby jeden z rodičov ukradol maloleté dieťa tomu druhému len z dôvodov rozdielu v zárobkoch. Jednoducho preto, že sme všetci rovnako slabo zarábali. Dnes hlavným dôvodom rozvodov je nepomer v príjmoch manželov a únos maloletých detí má ten istý základ – nepomer v príjmoch. Dnešná opatrovateľka v Rakúsku donesie vyše 1.000 euro za dva týždne kým najnižší dôchodok podľa Eurostatu a vyhlásenia riaditeľa sociálnej poisťovne je len 120 euro, ktorí poberá až 40% súčasných dôchodcov. Preto deti zanevreli na svojich rodičov.

www.koloseo.info/sudy/4C180 

https://www.youtube.com/watch?v=XBN4voqb6vA&t=1s

Ospravedlňujem sa, že som nezachytil všetky Vaše myšlienky, ktoré by obohatili tento blog, ale aj toto Vám zabralo dosť času na čítanie. Teším sa na stretnutie o týždeň a z času na čas uverejním časť z knihy „Môj neuveriteľný príbeh“ , ktorú chystám do vydania. Neuveríte, ale možno Vás časom presvedčím, že najväčšie zlo je „Tajný dohľad nad občanmi“, ktorým si darebáci zabezpečujú beztrestnosť nad zločinmi proti ľudskosti – nadraďovaním jednej skupiny občanov nad ostatnými obyčajnými ľuďmi.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Podľa analytika z britského vládneho inštitútu Mayová čelí trom veľkým výzvam

Londýn/Bratislava 9. júna (TASR/HSP/Foto:TASR/PA/AP/Stefan Rousseau)   Výsledky predčasných parlamentných volieb vo Veľkej Británii sú obrovským sklamaním pre premiérku Theresu Mayovú, ktorá pôvodne očakávala jednoznačné víťazstvo. Uviedol to pre TASR analytik Anton Spišák z britského Institute for Government. "Napriek tomu sa jej podarilo vybudovať menšinovú vládu len vďaka získaniu podpory od…

Polícia v Hamburgu zverejnila, kde bude v čase summitu G20 platiť zákaz protestov

Hamburg 9. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/DPA/Rolf Vennenbernd)   Polícia v severonemeckom Hamburgu zakázala dnes v značnej časti mesta povolené i nepovolené demonštrácie v období, keď bude prístavná metropola severu Nemecka dejiskom summitu krajín G20. Zóna, pre ktorú platí zákaz v čase od 7. júla šiestej hodiny rannej do 8. júla 17.00…

Ruská Duma predbežne schválila zbúranie starých moskovských panelákov

Moskva 9. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Natalia Kolesnikova)   Poslanci ruskej Štátnej dumy dnes v druhom z troch čítaní schválili kontroverzný plán na demoláciu bytových domov zo sovietskej éry a nútené presťahovanie 1,6 milióna Moskovčanov. Príslušný návrh zákona presadzovaný moskovskou radnicou v druhom čítaní podporila drvivá väčšina poslancov. Záverečné tretie čítanie je…

V Hannoveri sa začal trojdňový celoštátny zjazd opozičnej strany Ľavica

Hannover 9. júna 2017 (TASR/HSP/Foto: Katja Kipping Twitter)   Opozičná nemecká strana Ľavica sa pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami chce pokúsiť otriasť zdanlivo jasným postavením kancelárky Angely Merkelovej, a to prísľubom zmien, ktoré povedú k spravodlivosti v spolkovej republike. Vyplýva to už z úvodných vystúpení na trojdňovom celoštátnom zjazde strany…

Analytička: Výsledok britských volieb zrejme prinesie mäkší brexit a dohodu s EÚ

Brusel 9. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Alastair Grant)   Plán Theresy Mayovej dosiahnuť "tvrdý" brexit sa výsledkom vo voľbách rozplynul a staronová britská premiérka sa bude musieť prispôsobiť prípadnému koaličnému partnerovi, povedala pre TASR analytička Tereza Novotná. To by na druhej strane mohlo uľahčiť dosiahnutie dohody medzi Londýnom a Európskou úniou o…

Čo vlastne v praxi znamená Ficovo jadro EÚ?

Brusel 09. júna 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Poľská verejnoprávna televízia na svojich webových stránkach zverejnila 9-stranový dokument takzvanej Európskej superveľmoci Európsky superštát namiesto Európskej únie - takýto návrh prezentoval na stretnutí v Prahe nemecký minister zahraničia Frank-Walter Steinmeier šéfom krajín Vyšehradskej skupiny. Dokument o "Európskej superveľmoci", ktorý sa dostal na…

Anders Breivik si zmenil meno na Fjotolf Hansen

Oslo 9. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Lise Aaserud/NTB Scanpix/AP)   Nórsky terorista Anders Breivik si zmenil meno na Fjotolf Hansen. Uviedol to dnes jeho právny zástupca, ktorý tak potvrdil prvotné správy tamojšieho bulvárneho denníka Verdens Gang. "Môžem potvrdiť, že si zmenil meno. Je to oficiálne," povedal Öystein Storrvik, dôvod tohto kroku však…

Brusel vydal plán rozpočtu spoločnej obrany. Juncker: Treba brániť naše vlastné záujmy

Brusel 9. júna 2017 (HSP/Foto: TASR/AP- Sang Tan)   EÚ v stredu predstavila plán spoločných výdavkov na obranu, aby sa Európa mohla stať samostatnou globálnou vojenskou silou, čo v piatok potvrdil aj predseda EK Jean-Claude Juncker Návrh Bruselu na fond vo výške 5,5 miliárd eur ročne vychádza z francúzsko-nemeckej iniciatívy…

Prestrelka v somálskom meste Baidoa po odhalení zlodejov z radov vojakov si vyžiadala 14 obetí

Mogadišo 9. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Farah Abdi Warsameh)   Najmenej 14 ľudí prišlo dnes o život a ďalších 20 utrpelo zranenia, keď na juhozápade Somálska v meste Baidoa vypukla prestrelka medzi tamojšími vojakmi. S odvolaním sa na miestne policajné zdroje o tom informovala agentúra AP. Podľa rovnakého zdroja došlo k ozbrojenému…

Rusko môže zabaviť americký diplomatický majetok, ak USA neodovzdajú ten ruský

Moskva 9. júna 2017 (HSP/Foto: TASR/AP- Carolyn Kaster)   Ako uviedla agentúra Reuters, podľa ruského ekonomického denníka Kommersant Rusko môže zadržať americký diplomatický majetok a ohroziť existenciu angloamerickej školy, ak sa v USA do júla neuvoľnia dve ruské diplomatické objekty V decembri vtedajší prezident USA Barack Obama nariadil vyhostenie 35…

Turecké úrady prepustili väzneného francúzskeho fotografa Mathiasa Depardona

Paríž 9. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Thibault Camus)   Turecké úrady prepustili francúzskeho fotografa Mathiasa Depardona, ktorého zadržiavali vyše mesiac pre podozrenia zo šírenia teroristickej propagandy. Prostredníctvom Twitteru to dnes oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron, informovala agentúra DPA. Nový francúzsky prezident sa osobne angažoval v snahách o Depardonovo prepustenie. Túto otázku opakovane…

Fico chce nezamestnaných rekvalifikovať a viac motivovať k práci

Lipany 9. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Predseda vlády Robert Fico po dvojdňovej návšteve regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti v Bardejove a Sabinove vidí ako veľký problém neochotu ľudí pracovať, na druhej strane vníma, že za nedostatkom motivácie môže byť aj nízka mzda. Preto je za zvyšovanie minimálnej mzdy. Okrem…

Polícii v Belehrade sa podarilo po 16 rokoch objasniť nájomnú vraždu novinára Milana Pantiča

Belehrad 9. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Srdjan Ilic)   Srbskej polícii sa po 16 rokoch podarilo objasniť nájomnú vraždu novinára denníka Večernje novosti Milana Pantiča, ktorého pri vchode do jeho domu v Jagodine zavraždili výstrelmi do hlavy 11. júna 2001 nájomní vrahovia. Prokuratúre sú známe už nielen mená vykonávateľov zločinu, ale aj…

Index.hu: Mayová chcela zničiť opozíciu, skoro však zničila svoju kariéru

Budapešť 9. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Stefan Rousseau)   Britská premiérka Theresa Mayová chcela zlikvidovať parlamentnú opozíciu i odporcov vo svojej Konzervatívnej strane, napokon však skoro zničila svoju vlastnú politickú kariéru, komentoval dnes výsledky štvrtkových britských predčasných parlamentných volieb maďarský spravodajský server index.hu. "Britské voľby sa - v rozpore s očakávaniami -…

The National Interest: Ruské hlavné mesto je chránené pred jadrovým útokom najlepšie zo všetkých na svete

Washington 9. júna 2017 (HSP/Foto:Screenshot The National Interest)   Americký časopis The National Interest reagoval na mnohopočetné vyhlásenia niektorých amerických politikov a generálov, ktorí sa stále vyhrážajú Rusku jadrovým útokom. Venoval veľkú pozornosť jadrovým arzenálom obidvoch mocností.  Časopis sa nezaoberá otázkou, kto by vyhral v tejto vojne a či by vôbec mala…

Severoírska strana DUP sa stala na britskej politickej scéne vplyvným hráčom

Londýn 9. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/PA/AP/Charles McQuillan)   Demokratická unionistická strana (DUP), najväčšia politická strana v Severnom Írsku, ktorá má aktuálne desať členov v Dolnej snemovni britského parlamentu, by mohla premiérke Therese Mayovej poskytnúť dostatočnú podporu na vládnutie, napísala dnes agentúra DPA. DUP, ktorú v roku 1971 založil protestantský kazateľ Ian…

Polovica akcioviek ministerstva zdravotníctva vykázala za minulý rok zisk

Bratislava 9. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Štyri z ôsmich akciových spoločností Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR hospodárili vlani so ziskom, zvyšné boli v mínuse. Vyplýva to zo správy rezortu, ktorá informuje o hospodárení akcioviek so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu v jeho pôsobnosti. Záporný výsledok hospodárenia mali Všeobecná zdravotná poisťovňa, Letecká…

Prvá časť vojenských konvojov prejde cez Slovensko začiatkom týždňa

Bratislava 9. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Czarek Sokolowski)   Prvá časť vojenských konvojov, ktoré sa budú presúvať cez juhozápadnú časť Slovenska v rámci ohláseného tranzitu Armády USA na medzinárodné cvičenie Severoatlantickej aliancie Saber Guardian 2017 v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku, prejde cez územie Slovenska začiatkom budúceho týždňa. Informovala o tom dnes hovorkyňa…

TopSpeed

Budúci víkend bude Porsche Zraz Piešťany

0

Ak aj vy obdivujete značku Porsche, mám pre vás tip na budúci víkend. Príďte stráviť sobotné dopoludie do historického parku a vychutnajte si okrem dobrej kávy a chutného hamburgera silný zvuk automobilov Porsche, medzi ktorými nájdete nielen veterány, ale aj najnovšie modely automobilky. Vstup na podujatie je bezplatný. Zraz, ktorý moderuje…

AUTOvKELLY: Ako čistiť filter sania a škrtiacu klapku?

0

Sanie z času na čas potrebuje pozornosť. Znečistený sací systém motoru nerobí dobre. Vyčistiť ho nie je na väčšine áut nič zložité. Ako čistiť filter sania ukazujeme v krátkom videu. Je to úkon, ktorý zvládne každý základne zručný chlap. Nie je nutné s tým chodiť do autoservisu a platiť za to…

Citroen s hydro pružením už nekúpite. Skončila výroba typu C5

3

Citroen bol poslednou bežnou značkou, od ktorej ste si mohli kúpiť perfektne fungujúce hydropneumatické pruženie. To je už minulosť. Citroen totiž prestal vyrábať najluxusnejší typ C5, ktorý ste mohli s týmto pružením kúpiť. Už o rok má prísť nástupca C5 Aircross s novým revolučným pružením, ktoré však nebude založené na…

Toyota Supra bez manuálu a pohonu zadných kolies

3

Nová Toyota Supra je auto, na ktoré dlho čakáme a tešíme sa naň. Posledné informácie však tlmia vlnu nadšenia. Športové náradie z dielne Toyoty príde bez manuálnej prevodovky! V ponuke zostane iba automat. Automobilka upustila od manuálu, pretože Supru bude poháňať hybridný systém a navyše to už viac nebude silná zadokolka, ale štvorkolka!

Opel OnStar - na čo je a čo dokáže?

3

Američanom je označenie OnStar známe už viac než dve desaťročia. V USA totiž začala komerčná služba vtedy najväčšej automobilky sveta General Motors fungovať ešte v roku 1996. Samozrejme, nedokázala zďaleka to všetko, čo môže dnes. No Európania značku OnStar prakticky nepoznajú a objavujú ju len postupne. Na Slovensku funguje unikátny…

Toyota sa zbavila podielu v Tesla Motors

6

Ešte v roku 2010 Toyota investovala do Tesla Motors zhruba 50 miliónov dolárov. Pred 3 rokmi predala časť svojho podielu v automobilke, rovnako ako napr. Mecedes-Benz. Vtedy však avizovali, že problematikou možnej budúcej spolupráce s americkou automobilkou sa budú venovať na plné obrátky... Netrvalo dlho a Japonci sa rozhodli predať celý…

KAMzaKRÁSOU

Video Dokonalý mejkap pre nevesty 3-krát inak: Pozrite si videotutoriál

2

Nevesty zbystrite svoju pozornosť! Prinášame vám mejkap v jednoduchých video tutoriáloch od šikovných youtuberiek. Vďaka nim budete počas vášho dňa „D“ vyzerať čo najlepšie! Nasledujúce týždne budú patriť milujúcim párom, ktoré si konečne povedia svoje vytúžené áno! Aj preto sme si pre vás pripravili mejkapové tutoriály, ktoré môžu byť užitočné najmä pre…

Nechtík lekársky – Ako si pripraviť liečivý čaj alebo masť?

1

Nechtík lekársky je známa bylina, rozpoznal by ho snáď i menší znalec rastlín. Charakteristický je svojimi žltooranžovými kvetmi a významný je hlavne vďaka svojim liečivým účinkom. Nechtík bojuje proti rozličným kožným ochoreniam, normalizuje hladinu cukru v krvi, odstraňuje migrénu a dokáže toho ešte oveľa viac. Prečítajte si, čo všetko sa dá z tejto liečivej…

Mikroneedling - metóda, ktorá naštartuje tvorbu vlastného kolagénu

3

Mikroneedling, tiež známy ako indukčná liečba kolagénom, zahŕňa použitie jemných ihiel, ktoré v hornej vrstve pokožky vytvoria stovky malých neviditeľných vpichov. Táto minimálne invazívna liečba môže byť vykonaná buď vyškoleným estetikom, dermatológom, plastickým chirurgom, alebo si ju môžete dopriať samy doma prostredníctvom dermarollera (valček s malými ihlami). Čo je asi pre mnohých…

Tipy na prvú pomoc - bolesti brucha a žalúdka

2

Mávate bolesti brucha a žalúdka? Ak nechcete užívať tabletky z lekárne, tak vám prinášame tipy, ako sa bolesti zbavíte vďaka lahodným nápojom. Či už ide o dlhodobé problémy s trávením, alebo vás trápi žalúdok len sem-tam, vždy je to veľmi nepríjemné a tieto stavy rozhodne netreba podceňovať. Pomôcť si však môžete…

Čo je fototyp a do akého sa zaradiť?

0

Čo je fototyp? A viete, aký ste? Jednotka, dvojka, trojka alebo štvorka? A aký máte slnečný kapitál? Tieto informácie vám môžu zachrániť kožu, a to doslova! S opaľovaním je to trochu ako s tandemovým chudnutím. I keď sa budete slniť s kamoškou na rovnakom mieste, rovnako dlhý čas, chrániť sa rovnako vysokým UV faktorom…

Talentovaná blogerka Drew: Verím, že sa z vášne stane práca!

0

Šikovná blogerka Drew začala svoj blog  ”Drew´s beauty” písať pred dvomi rokmi a vtedy ešte vôbec netušila kam to s ním dotiahne. Pred pár dňami vyhrala prvé miesto v súťaži Bloger roka 2017, čo považuje za obrovský úspech v tak silnej konkurencii . 

TopDesať

10 najkrajších fontán na svete

0

Mnohí z nás pravdepodobne počuli o fontáne Trevi v Ríme a pravdepodobne videli aj slávnu fontánu Bellagio v Las Vegas (pokiaľ nie naživo, tak určite v nejakom filme). Aj keď niet pochýb o tom, že tieto fontány sú naozaj nádhernými pamiatkami, je to iba maličká časť fontán, ktoré v súčasnosti…

Skrytá kamera v dome odhalila medveďa, ktorý si odskočil zahrať na piáno

0

V Americkom štáte Colorado medveď si do obytnéoh domu odskočil zahrať na piáno, uvádza televízna stanica Fox5. Zviera, ktoré sa najprv len pokojne prechádzalo po obývačke, natočila domáca skrytá videokamera. Medveď obišiel izbu, prevrátil nábytok a potom sa postavil na zadné a prednými udrel po klávesoch hudobného nástroja. Našťastie nikto doma…

Ako by vyzeral New York po masívnom globálnom oteplení?

0

Užívateľ s názvom Calire & Max's zverejnil na videoportáli Vimeo video s názvom two°C - New York City, v ktorom je znázornené zaplavenie amerického veľkomesta, ak globálna teplota stúpne o dva stupne. Na video upozornil web Gizmodo. Podľa vedeckých odhadov, ak sa zemská klíma oteplí o dva stupne, dôjde k nepredvídateľným zmenám cirkulácie…

10 skvelých tipov, ako spraviť z grilovania skutočný kulinársky zážitok

0

Zo slovenských záhrad, terás, altánkov, prístreškov aj balkónov sa priamo úmerne so stúpajúcou ručičkou teplomeru zintenzívňujú aj vône pečeného mäsa, klobások či grilovanej zeleniny. Tohtoročná  sezóna je už definitívne otvorená a my Vám prinášame prehľad najčastejších grilovacích prehreškov a chýb.   1. Vhodný gril, miesto a čas Možno banálna poznámka, ale verte,…

10 vtipných obrázkov, ktoré ťa o histórii naučia viac ako škola

0

Ľudské dejiny sú plné strašných mocenských bojov, krutých popráv, chorých genocíd, hladomoru, či chorôb. Našťastie, účet na sociálnej sieti Twitter s názvom @MemesOnHistory osvetľuje našu minulosť pomocou najobľúbenejších mémov na internete. Tu je 10 vtipných obrázkov, ktoré ťa o histórii naučia viac ako škola. Najlepšia časť však spočíva v tom, že takmer všetky tieto…

10 bežných vecí, ktoré si celý život používal nesprávne

0

Väčšinu svojho života robíme množstvo vecí mechanicky bez hlbšieho zamyslenia sa prečo to takto robíme a či to takto robíme správne. Prosto to berieme ako normálnu vec. Avšak niektoré veci boli navrhnuté na úplne iné použitie, ako to robíš ty. Preto ti v tomto článku zažneme kúsok svetla do tvojho…