Ľavicový extrémizmus ultraliberála a „antifašistu“ Michala Havrana

Publikované 12.05. 2017 o 16:21 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Na Slovensku sa postupne a plazivo šíri nákaza pseudo liberálno-demokratického, stále reálnejšieho fašizmu. V centre pozornosti je ale viac a najmä pravicový extrémizmus, o ľavicovom extrémizme sa mlčí. Na uliciach sa znova postupne objavujú prvé nosorožce (Eugéne Jonesco, Nosorožec, poviedka, ktorá pripomína román Orwell 1984 a román Albert Camus, Mor).
V predošlom článku som v tejto súvislosti zmienil Alenu Krempaskú (IĽP) a reagoval na jej článok v „liberálnom“ neo ľavicovom a neomarxistickom denníku Pravda.
http://blog.hlavnespravy.sk/1497/fundamentalizmus-neomarxistickej-a-krestanofobnej-ideologie-aleny-krempaskej-a-fasizmus-novej-lavice-neomarxistov/
Michal Havran a spol. plus „ľudsko-právne“ mimovládky sú vzájomne na systéme parazitujúce, participujúce a kooperujúce spojené nádoby jedného nadnárodného matrixu.
Osoba z prostredia bratislavo-centristickej, bratislavskej kaviarne, Michal Havran, diktuje Slovensku cez „verejno-právnu“ ale aj inak „slobodnú a nezávislú“ ako všetky „slobodné a nezávislé“ médiá, iba povinne „verejno-právnu“ a preto povinne platenú RTVS, svoje normy správania a hodnoty.
Takzvaná verejnoprávna televízia a rozhlas takými ale boli vždy. Inak by jej existencia sama o sebe aj s povinnými koncesionárskymi poplatkami bola bezzmyselná. Fungovala by podľa princípov slobodnej a neregulovanej samočinnej mediálnej trhovej ekonomiky. Až do momentu konca jej slobody a nezávislosti, ak by prešla do vlastníctva neštátnych subjektov podnikania a biznisu s médiami. RTVS má beztak problém so svojím statusom (komu patrí?) vo vzťahu k štátu a vládnucej moci, ktorá o vplyv a moc nad RTVS usiluje každá. Práve sa rozbieha výberové konanie na post jej generálneho riaditeľa/ky. Hmm…
Verejne prezentované obsahy myslenia redaktora Havrana v RTVS vykazujú znaky verbálneho ľavicového extrémizmu a toho, čo od médií vo vlastníctve požadujú ich vlastníci: Slobodnú a nezávislú propagáciu otvorenej a všestrannej liberálnej demokracie, bez národného aspektu a vzťahu k rodnej dedičnej postati, národnej kultúre a tradíciám.
Národné aspekty slovenskej štátnosti verejne a otvorene zosmiešňuje a odmieta.
Je prívrženec rodovej ideológie a ideológie multikulturalizmu.
Reprezentuje neomarxistickú sociálnu filozofiu a ideológiu, pretavovanú do štátnych verejných politík.
On to popierať nebude. Okrem toho, to nie sú nadávky. Žiadne hate speech ad hominem.
Ani lži. Ale Pravda. Realita.
Ľavicový extrémizmus je reakčnou protiváhou pravicového extrémizmu, a zrejme má ochranu vládnej moci ako jej piata kolóna. Koná samostatne. Jeho softvér má gombík. Stlačíš ho a on ide.
Slovenská vláda mu nekladie prekážky v dobrej viere, že klin sa klinom vybíja a nová ľavica urobí svoju „prácu“ a nadprácu. Zmocňuje sa vlády nad vládou.
Ak sú adorácia Tisa, Slovenského štátu a popieranie holocaustu trestné, takým by malo byť aj popieranie a zhadzovanie zásluh slovenských národných buditeľov 19. storočia (obdobie národných emancipácií), formujúcich národné povedomie Slovákov a ich jedinečnej afirmácie v pestrom slovanskom prostredí, a v boji za samostatnú štátnosť, proti uzurpátorom moci nad Slovenskom v európskom priestore.
Mocnosti a bratia Česi nás podržali v 1918-tom, pred Maďarmi a Rakúskom, len do roku 1938-9. V novembri 1938 sme prišli o južný pás Slovenska (Viedenská arbitráž). Vrátili nám ho dnes nenávidení osloboditelia, Sovieti. V 48-mom nás zasa spojili spoločné záujmy s bratmi Čechmi ale aj Sovietmi. Rozhodlo sa o tom vo februári 1948 v Prahe na Václavskom námestí. Po Veľkom Novembri a strate platnosti víza ruských vojsk po 68-mom a „vďaka nezávislému“ Mečiarovi sme sa na prelome rokov 1992/3 ticho a pokojne rozišli aj s bratmi Čechmi…
Havran dnes čistí a uvoľňuje slovenský autochtónny európsky priestor od podľa neho „zaprdených niktošov Štúra a Vajanského“ pre „obrodenecké“ aktivity Open Society Foundation s navoňaným parfémom „filantropa“ Georga Sorosa a rodu Rockefellerovcov.
Spochybňuje a zosmiešňuje slovenskú štátnosť založenú aj na kultúrnom dedičstve národných buditeľov 19. storočia.
Po vytlačení Ľudovíta Štúra a Svetozára Hurbana Vajanského zaujme miesto v histórii Slovenska jeho novodobý buditeľ a obrodenec Michal Havran.
Toto by si ale mala všimnúť a uvedomiť slovenská vláda, ktorá je čiastočne zdrojovou príčinou extrémizmu zľava aj sprava, ako zlá mediátorka sporov v spoločnosti a zlým vzorom kultúry komunikácie na pôde parlamentu.
Výzvami ústavných činiteľov ukazuje na pravicový extrémizmus. Ľavicový jej uniká zo zorného poľa. Čo na to Smer a (aspoň) Ľuboš Blaha? A čo na to kapitán SNS Tomtom? A Most-Híd a jeho ministerka spravodlivosti? Od mienkotvorných „liberálnych“ médií, ktoré poskytujú priestor pseudo liberálom (SME, Denník N, Pravda) sa korektná mienkotvorná reakcia nedá očakávať.
Michal Havran patrí k ultra ľavicovým fašistom, extrémistom, rovnako ako hnutie ANTIFA, ktoré je karikatúrou deklarovaného boja proti fašizmu, vlka v baránčom rúchu v maske „liberálneho demokrata“. Súčasná pseudo liberálna demokracia sa mení na post liberálno-demokratický ultra ľavicový fašizmus a totalitu genderovej a multikulturalistickej ideológie.
Jeden z jej propagátorov prdí do „svojej“ stoličky vo „verejnoprávnom“ televíznom štúdiu „verejnoprávnej“ RTVS. Jej Rada „liberálno-demokraticky“ nekoná, čím porušuje zákon o RTVS. V priamom prenose naživo a zo záznamu. RTVS tára o slobode a demokracii cez svojho „hovorcu“ slobody a demokracie Michala Havrana. Ak vám „liberálni demokrati“ budú tvrdiť, a robia to radi, že oni sú liberálni demokrati, spozornejte. Ak ale vyslovíte a napíšete iný názor, než prezentujú oni, tak vám „liberálno-demokraticky“ idú po krku. A na fejzbúku vás obmedzia alebo celkom zablokujú. A je po demokracii. Na ich „demokraciu“ fejzbúk softvér nemá. Ani Ján Benčík.
T.G. Masaryk: „Demokraciu by sme už mali, ešte by to chcelo demokratov.“
Originál fejzbúkového statusu na časovej osi Michal Havran z 9. mája 2017, nemôže Rostas zdieľať ani komentovať, len skenovať, lebo Havran si „vyčistil“ svoj priestor pre debatu s Jánom Benčíkom. Ak to Havran zistí, Rostasa úplne  zablokuje.
Michal Havran píše o Rostasovi:  „Rostas si myslí, že ak bol Vajanský a čiastočne aj Štúr antisemitom, tak ním môže byť aj on a celá tá nazi zberba, že to je vlastne oukej, že iba nadväzujú na nejaké tradície a tie ich chránia. Lenže, v 19. storočí mal antisemitizmus už síce za sebou pogromy, no v zásade sa nevymykal z kultúrnych rámcov náboženskej nenávisti. Jej obeťami boli protestanti, valdenskí, albigenskí, v istej miere františkáni, husiti, prenasledovaní a vraždení židia boli počas celého stredoveku iba jednou z nenávidených skupín. Rostas a spol zrejme nechápu, že priemyselné vyvražďovanie európskych židov, Rómov, etc zmenilo náš pohľad na už aj tak ohavný antisemitizmus a urobilo z neho zločin. Prečo Rostas? Lebo Vajanský bol v tejto téme iba zaprdený hlupák zotročený poverami o detských obetiach, no príslušníci NSDAP a SS vlastnými rukami vraždili a vraždili milióny ľudí. Tak preto ty môj jazdec po šírych obzoroch plochej zeme nedokážeš svoj súčasný antisemitizmus zamaskovať, ani vyviniť odkazmi na ešte staršie hlúposti Štúra a Vajanského a nijako ťa to neochráni pred zákonmi. Zarážajúca dialektika idiotov.“
Komunikácia Rostas verzus Havran prebieha bezkontaktne. Rostas odpovedá Havranovi na svojej fb stránke.
Tibor Eliot Rostas (reakcia na Havrana): „10.mája 1848 sa v Liptovskom Mikuláši konala schôdza slovenských patriotov na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom. Bol vyhlásený národný program rovnoprávnosti. Po viac ako 150 rokoch však slovenské povedomie a spoločnosť začínajú opäť rozkladať nenávistné sily pôsobiace na koncesionármi platených miestach. Samotní ľudia z verejno-právnej RTVS dnes verejne hanobia náš národ hanobením jeho najväčších synov. Havran z RTVS publikuje, že Štúr a Vajanský boli zaprdení antisemiti píšuci hlúposti. Aká teda bude naša odpoveď?“
Rostasova reakcia sa nachádza tu (nedopisujú si, nekomunikujú spolu, oni si odkazujú): https://www.facebook.com/tibor.e.rostas?fref=ts
Havranove výroky sú už za čiarou demarkačnej línie. Havran porušuje „minské dohody“. Porušením neexistujúceho prímeria. Vyzýva do boja za slovenskú štátnosť, suverenitu a národnú identitu. Patrí do skupiny paneurópskych euro centristických neomarxistických ultra liberálov, s pracovnou náplňou popieračov slovenskej štátnosti, národnej identity, vlastenectva, patriotizmu a lokálpatriotizmu, ktoré ako štandardné a tradičné ľudské cnosti považuje za nacionalizmus s negatívnymi konotáciami.
Jeho výroky nemožno vnímať len ako produkty slobody slova, majú potenciál trestného činu proti ústave a právnemu poriadku Slovenskej republiky. Ide o útok na podstaty antropológie, slovanstva a základné ľudské práva.
http://www.hlavnespravy.sk/otvoreny-list-generalnemu-riaditelovi-rtvs-ziadost-o-spristupnenie-dokumentov-kvoli-havranovym-vyjadreniam-o-sturovi-ci-hurbanovi/1000778
Michalovi Havranovi by asi prospela bezprostredná kontaktná komunikácia s Tiborom E. Rostasom, ktorej sa Havran zjavne vyhýba a stráni. Údajne zo zásady. To nie je zásadovosť ale zbabelosť.
Ak slovenskí ústavní činitelia volajú a vyzývajú na boj proti extrémizmu, mali by si riadne a komplexne ujasniť, proti ktorému. Alebo – proti ktorému skôr?
Takzvaná „verejnoprávna“ RTVS kolaboruje so systémom euro centristického matrixu. Za naše. A na náš účet.
Otázka: Je zákon o koncesionárskych poplatkoch v súlade so spoločenskou objednávkou a vôľou občanov, objednávateľov tejto, akože verejnej služby? A v súlade s Ústavou SR? Nie je prejavom ľudsko-právneho násilia voči občanom, a teda proti ústavný? V rozpore s Listinou základných práv a slobôd? Občan musí? Je povinný? Na základe čoho? V opore o čo? Občan chce? Je RTVS prejav vôle občanov? Nekoná RTVS pod, mimo alebo nad rámec svojich zákonných kompetencií a oprávnení? Hmm…
Existuje autorita, ktorá môže vo veci verejnoprávnosti RTVS vydať nález? Rada RTVS to nie je. Lebo. Teda kto? Berie sa a je RTVS akceptovaný názor občana, koncesionára na uhradenú ale nedodanú alebo neúplnú službu? Za socializmu sme mali aspoň fiktívnu televíznu rubriku: „Nad listami našich milých divákov.“ RTVS ale predvádza mediálny cirkus s voľbou nového generálneho riaditeľa. Humbug.
Poznámka k antisemitizmu (poučenie aj pre bojovníka proti antisemitizmu Havrana):
Židov delíme na veriacich (judaizmus) neutrálnych a svetských sionistov. Judaisti sú v Izraeli protištátne živly, neutrálnym židom je politika šum a fuk. Politiku Izraela smerom dnu a von tvoria politickí sionisti. Nie všetci sú aj veriacimi židmi.
V tomto zmysle odmietnuť globálny antisemitizmus a vrecizmus. Všetci židia nepatria do jedného vreca.
Židia žijúci v diaspore (svet) aj v Izraeli, vnímajú Izrael ako svoje bezpečné útočisko.
Sionizmus ale nie je náboženstvo, je to ideológia a politika, postavená na prísľube Boha, dať ním vyvolenému židovskému národu právo na veľký, mocný a silný pozemský štát Izrael.
Sionisti zhmotňujú a menia túto ideu na realitu.
A o tom, že Palestína ako antický novotvar vznikla na vyprázdnených územiach po vyhnaní židov do diaspory, niet historických ani biblických pochybností. Spor o prvotnosť vajca alebo sliepky je zbytočný. A dnes je len vecou najmä Izraela a Palestíny.
Ale „vyvoleným“ bol aj nemecký národ a árijská germánska rasa (germánska pohanská a náboženská mytológia). Aj Wagner a Nietzsche boli antisemiti a aj germano centristi. Pozrite dielo Richarda Wagnera, Hitlerovho hudobného „boha“. Wagnerova hudba, sama o sebe (an sich) ako hudba, je geniálna. Rovnako ako Mahlerova (žid). Môj hudobný boh. Mnohí židia sa svojím levím podielom zaslúžili o rozvoj vedy, filozofie, umenia a kultúry západnej, svetovej a európskej civilizácie (štatistiky Nobelových cien). Spolu s  kresťanmi dotvárali Európu, jej civilizáciu a hodnotový systém, ktorý reálni (!) antisemiti a kresťanofóbni činovníci z Bruselu likvidujú a nahrádzajú pseudo hodnotami. Na lásku k židovstvu a kresťanstvu sa len hrajú. Lebo tak si praje kapitál (pravica) participujúci s neomarxizmom (nová ľavica). Európskymi „hodnotami“ a ich ochranou na oklamanie davov.
Fakty nepustia. Ale, to sú vraj len konšpirácie. Tvrdenia, že svetovú moc a globalizáciu majú v rukách slobodomurári a ilumináti, je konšpirácia a lož. Nie, praktickú politickú moc majú nimi delegovaní a použití užitoční idioti. To je „výživná strava“ pre Smatana s.r.o. a spol. a „ministerstvá pravdy“. Nad domnelou slobodnou voľbou voličov je vôľa prozreteľnosti. Má v rukách faktor premenných v čase a priestore, ľudský faktor vedomých aj nevedomých procesov v hlavách občanov.
Cesty Ducha Prozreteľnosti sú nevyspytateľné. To je aj pre špičkových a sebavedomých odborníkov na konšpiračné teórie a pravdu nad ich sily a schopnosti. Prozreteľnosťou sú ovládaní aj oni. TÁ sa prejaví sa vo vhodnom čase na vhodnom mieste.
Odkazy na zdroje a príslušenstvo
http://www.hlavnespravy.sk/michal-havran-sa-pustil-slovenskych-dejatelov-stur-bol-antisemita-vajansky-bol-zaprdeny-hlupak/997678
https://www.facebook.com/ZEMAVEK/posts/838785509605775?comment_id=838812969603029&notif_t=share_reply&notif_id=1494487357771000
Matej Šútovec v Denníku N:
https://dennikn.sk/blog/vlastenectvo-nie-je-pekna-vec/
Marián Tkáč o denníku SME k národným tradíciám a fašizmu:
http://www.hlavnespravy.sk/predseda-matice-slovenskej-marian-tkac-v-pestovani-tradicii-vidia-niektori-naznaky-fasizmu/999738
Osobná poznámka: V prípade Rostas verzus Havran už nejde o demokratickú diskusiu, v rámci slobodnej výmeny názorov, ale o verejné urážky, hatespeech ad homine (osobné) artikulované vo verejnom priestore, kde dotknutým je autochtónny slovenský národ. Použitá cieľová a dotknutá osoba sa nemá možnosť brániť na mieste. Podobný charakter má aj sprofanovaný príbeh „vedeckej konferencie o médiách“ v Trnave.
Michal Havran, redaktor a moderátor svojich Večerí s Havranom má ochranu Rady RTVS vo veci kanibalskej večere, kde pozvanými konzumentmi boli Šimečka a Dobšinský a menu bol Boris Koróni ako ich alternatívna strava. Rovnako je chránený aj Branislav Dobšinský.
Dodávam, že nie som Rostas, teda dotknutá osoba, ani Vajanský alebo Štúr, ani Slovenská republika, len jej občan, ktorého základné ľudské práva sú chránené ústavou a zákonmi, nad dodržiavaním ktorých bdie štát, lebo to je jeho úloha. Za seba, Rostasa, Vajanského, Štúra a Slovenskú republiku, trestné oznámenie podávať nebudem.
Prokuratúra a OČTK sú ale z ústavy a zo zákona povinné a oprávnené konať v mene ochrany slovenskej štátnosti a ľudských práv a slobôd na podnet ale aj bez podnetu.
Ak už po roku, prokuratúra nevydala nález vo veci charakteru ĽSNS, nemala by váhať vo veci Michal Havran a jeho verejných vyhlásení.
Prokuratúra a OČTK (súdy) strácajú kredit, autoritu a dôveru občanov Slovenska.
Ochrana pred extrémizmom má mať rovnaký meter na pravicový aj ľavicový extrémizmus.
Policajný zbor a NAKA disponuje útvarom pre boj proti extrémizmu. Zneškodnila už aj „cikajúcu a hovoriacu bábiku, páliacu ňou pomočený Korán“. Vraj si po ňu prišli dvomi autobusmi.
Bolo by močenie na dielo Vajanského a Štúra a jeho pálenie prejavom slobody slova, názoru a presvedčenia? V potenciálnej možnosti ho naznačujú „zatiaľ“ len verbálne prejavy „liberálneho demokrata“ Michala Havrana a „Vlastenectvo nie je pekná vec“ samozvaného údajného „antifašistu“ Mateja Šútovca v Denníku N a vyjadrenia Ivana Buraja o slovenských národných tradíciách ako „fašistických“ v rovnako „liberálnom“ denníku SME. Tieto vyhlásenia kontrasignujú liberálno „demokratické“ ultra ľavicové „ľudsko-právne“ mimovládky…
Kedy sa čaká výstrel z Aurory pre otvorený a priamy útok neomarxistov proti Matici slovenskej a národno-konzervatívne orientovanej časti SAV a spoločensko-vedným odborom VŠ a nové ideologické a politické čistky, aké v našej socializmom „utláčanej“ spoločnosti prebehli hneď po Veľkom Novembri 1989?
Pán „filozof a teológ“ by sa mal zamyslieť nad sebou a Ježišovou odpoveďou Pilátovi. Aj vy, Michal Havran, ste tu len dočasne, a „nemal by si moc, keby ti nebola daná“. Spytujte si svedomie a robte pokánie. To môžete aj ako ateista a kresťanofób. Ste falošný prorok. Možno vám autoreflexia prospeje. Pozdravujte svojich bratov a sestry (Denník N, SME, Pravda) a spolu stolovníkov v bratislavskej kaviarni a pri „večeri“…
Blahoželám vám k cene za jedinú a preto „najlepšiu verejnoprávnu“ diskusiu z produkcie RTVS Večera s Havranom:
http://zemavek.sk/articles/view/treti-sektor-vyznamenaval-svojich
Pri preberaní ceny ste si podali ruky aj s rovnako „výnimočným“ človekom, označeným za „inštitúciu“, hodnú  „špeciálneho“ ocenenia „za sériu blogov o extrémistoch a konšpirátoroch“ Jánom Levoslavom Benčíkom.

Trestne stíhaný by mal byť Denník SME aj podávateľ trestného oznámenia na šéfredaktora Zem a Vek a autora inkriminovaného článku T.E. Rostasa, Pavel Sibyla, šéf sionistickej Sorosovej nadácie Nadácie Zastavme korupciu, bývalý novinár a redaktor Trendu (pokrvná príbuznosť so SME).
https://www.scribd.com/document/348393402/Trestne-oznamenie-na-T-Rostasa
http://zastavmekorupciu.sk/pages/o-nadacii
http://zemavek.sk/articles/view/stanovisko-rostasa-k-trestnemu-oznameniu
Predmet stíhania: Dôvodné podozrenie z podpory sionizmu.
Trestne stíhaný by mal byť redaktor RTVS Michal Havran pre svoje výroky proti slovenským národovcom Ľudovítovi Štúrovi a Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému: „Štúr bol antisemita a Vajanský zaprdený hlupák.“
Denník N by mal podať vysvetlenie k svojmu logu:


Autor článku: Juraj Režo
Tagy: Teodor Herzl, sionizmus, ľavicový extrémizmus, neomarxizmus, falošní proroci

 

482 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

V Jeruzaleme opäť prepukli zrážky medzi políciou a Palestínčanmi

Jeruzalem 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Dusan Vranic)   V okolí Chrámovej hory v Jeruzaleme dnes opäť vypukli zrážky medzi izraelskou políciou a palenstínskymi demontštrantmi, informovala agentúra AP. Podľa hovorkyne izraelskej polície sa po večerných modlitbách zhromaždili v jeruzalemskom Starom meste tisíce moslimov. Časť z nich začala hádzať kamene a fľaše na…

Rakúsko vyzvalo Taliansko, aby prestalo prevážať migrantov na pevninu

Viedeň 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Ronald Zak)   Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz vyzval dnes Taliansko, aby prestalo prevážať migrantov z ostrovov na pevninu. Urobil tak počas schôdzky vo Viedni s talianskym rezortným partnerom Angelinom Alfanom, informovala agentúra AP. Migranti, ktorí prichádzajú na člnoch na talianske ostrovy, sú v súčasnosti…

Šéfom britských liberálnych demokratov sa stal exminister Vince Cable

Londýn 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/PA/AP/Jonathan Brady)   Bývalý britský minister obchodu Vince Cable sa dnes stal novým šéfom opozičných Liberálnych demokratov, ktorí sú štvrtou najsilnejšou stranou v Spojenom kráľovstve. Informovala o tom stanica BBC. Dnes podvečer vypršal termín na nomináciu kandidátov na post predsedu proeurópskych Liberálnych demokratov. Prihlásil sa len…

Londýnskej polícií pomôžu pri identifikácii obetí požiaru americkí experti

Londýn 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Frank Augstein)   Londýnska Metropolitná polícia sa stále pokúša zistiť totožnosť všetkých obetí júnového požiaru výškovej budovy Grenfell Tower. S prosbou o pomoc sa v tejto veci obrátila na skúsených amerických expertov, ktorí pomáhali s identifikáciou obetí po teroristických útokoch v USA z 11. septembra 2001.…

Kancelária Národnej rady SR pristúpila k exekúcii poslanca Matoviča

Bratislava 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Kancelária Národnej rady (NR) SR musela pristúpiť k exekúcii poslanca parlamentu Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA). Ten totiž podľa nej neuhradil pokutu, ktorá mu bola udelená Výborom NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože nemal pozastavenú živnosť. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a…

Eurokomisárka Jourová sa pustila do premiéra: Fico nemá dosť údajov o tom, čo EK robí pri dvojakej kvalite potravín

Brusel 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenský premiér Robert Fico zrejme nemá dostatok informácií o všetkom, čo v Európskej komisii (EK) robíme v otázke dvojakej kvality potravín. Uviedla to dnes pre TASR eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. Komisárka v reakcii na stredajšie (19.7.) vyhlásenie…

Viedenské letisko sprísňuje bezpečnosť, pasažierom bude snímať tváre

Viedeň 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Hans Punz)   Na medzinárodnom letisku Viedeň-Schwechat pribudne onedlho na miestach pasovej kontroly aj systém, ktorý bude snímať tváre pasažierov a ich črty porovnávať s naskenovanými fotografiami, ktoré majú vo svojich pasoch. S odvolaním sa na vyhlásenie vedenia letiska dnes o týchto sprísnených bezpečnostných opatreniach informovala…

Chester Bennington, spevák skupiny Linkin Park, zrejme spáchal samovraždu

Los Angeles 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/John Shearer/Invision/AP)   Spevák americkej rockovej skupiny Linkin Park Chester Bennington zomrel dnes vo veku 41 rokov po tom, ako zrejme spáchal samovraždu. S odvolaním sa na vyhlásenie koronera okresu Los Angeles o tom informovala agentúra AP. Hovorca koronera Brian Elias uviedol, že prípad sa…

Neokoni ničia suverénne krajiny už dvadsať rokov. Sedem krokov k úplnému zničeniu

Londýn/Moskva 20. júla 2017 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/Darko Vojinovic)   Portál Russia Insider publikoval analýzu britského novinára Neila Clarka o podobnej šablóne deštrukcie bývalej Juhoslávie, Líbye a Sýrie. Multi-etnický, sekulárny, sociálne orientovaný štát bohatý na prírodné zdroje s ekonomickým systémom charakterizovaným vysokou úrovňou verejného/sociálneho vlastníctva a veľkorysým sociálnym a vzdelávacím systémom. Nezávislá zahraničná politika, priateľské…

Počas koncertu v kostole juhofrancúzskeho mestečka Goudron zomrela talentovaná speváčka Barbara Weldensová

Paríž/Goudron 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:screenshot YouTube)   Francúzska šansonierka Barbara Weldensová (35) skolabovala v stredu večer počas koncertného vystúpenia a zomrela na následky zástavy srdca ešte pred príchodom privolaných zdravotníkov. Stalo sa tak v kostole juhofrancúzskeho mestečka Goudron v departemente Lot ležiacom asi 130 kilometrov severne od Toulouse, kde umelkyňa…

Po ozbrojenom prepade klenotníctva v Linzi pátrajú po páchateľoch

Linz 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/DPA/Sven Friebe)   Lupičov-profesionálov predpokladá polícia za dnešným ozbrojeným prepadom klenotníctva v centre hornorakúskeho mesta Linz. Štvorica mužov pri ňom ukoristila drahé hodinky v zatiaľ nezverejnenej, avšak zrejme značnej hodnote a ušla z miesta činu neznámym smerom na aute typu Volkswagen Vento odcudzenom vo Welse. Pátranie…

BBC: V Anglicku musia školy zamestnať 70 000 ne-bielych učiteľov navyše, aby odrážali demografiu študentov

Londýn 20. júla 2017 (HSP/breitbart.com/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   BBC v správe uvádza, že Ministerstvo školstva (DfE) by malo zamestnať 68 000 učiteľov s etnickým pozadím navyše, aby lepšie odrážali demografiu žiakov v Anglicku. „Iba 13% učiteľov zo štátne dotovaných škôl má etnické pozadie v porovnaní s 27 % žiakmi,“ sťažuje sa BBC News uvádzajúc, že analýza…

Prehovoril človek, ktorý mal najlepší výhľad na Cavendishov pád: Saganove vylúčenie bolo nesprávne

Bratislava 20. júl 2017 (HSP/Pluska/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   O Saganovom vylúčení z Tour de France prehovoril cyklista Ben Swift. Tvrdí, že vylúčenie Sagana bolo nesprávne Vylúčenie slovenského cyklistu zo slávnej Tour de France vyvolalo rozruch, ktorý výrazne prekročil slovenské hranice. Peter Sagan dostal počas štvrtej etapy trest za to, že spôsobil lakťom pád…

Richter sa ospravedlnil novinárke Tódovej za komunikáciu sociálneho pracovníka. Lukáčová: Návštevy sa dotknú aj verejne známych osôb

Bratislava 20. júla 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Bauman)   Terénny pracovník úradu práce zlyhal v komunikácii pri námatkovej kontrole v byte novinárky Denníka N Moniky Tódovej. Tvrdí to minister práce Ján Richter (Smer-SD). Pracovník podľa neho nehovoril s novinárkou jasne a presne, ako sa uvádza vo vypracovanom manuáli, čo…

Americký policajt, ktorý zastrelil ženu, bol moslim

Minneapolis 20. júla 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/City of Minneapolis)   Svetom otriasla šokujúca správa o smrti Austrálčanky, ktorá bola zastrelená policajnou hliadkou v USA. Ku tragédii došlo po tom, čo Austrálčanka Justine Ruszczyková nahlásila na policajnú linku svoje podozrenie, že v okolí jej bydliska sa pohybuje sexuálny násilník. Člen privolanej hliadky ju zastrelil, keď v pyžame…

Washington Post: Trump sa rozhodol ukončiť program podpory sýrskych teroristov a zakázal CIA dodávať im ďalšie zbrane. Rusko ocenilo túto "vynikajúcu" správu"

Washington 20. júla 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pablo Martinez Monsivais)   Americký prezident Donald Trump sa rozhodol ukončiť niekoľko rokov trvajúci tajný program Ústrednej spravodajskej služby (CIA), ktorého cieľom je vyzbrojovanie a výcvik takzvaných "umiernených" vzbúrencov bojujúcich proti režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Informovala o tom dnes agentúra AP Informáciu o zrušení…

Zúrivosť v Pentagone, Turci "natreli 10" tajných základní USA v Sýrii

Pentagon 20. júla 2017 (HSP/rusvesna/Foto:Screenshot rusvesna)   Podľa informácii rusvesny  Turci prezradili polohu 10 tajných základní, ktoré Pentagon využíval v Sýrii, na území pod kurdskou kontrolou. Na týchto základňach (dve letecké základne a osem opevnených bodov) sa nachádzali príslušníci amerických špeciálnych síl. Informáciu priniesla turecká agentura Anadolu "Americké špeciálne jednotky…

Kanadský guvernér si ku britskej kráľovnej dovolil to, čo na verejnosti nerobia ani členovia kráľovskej rodiny

Londýn 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Alastair Grant)   Generálny guvernér Kanady David Johnston obhajoval svoje rozhodnutie porušiť protokol a dotknúť sa na verejnosti britskej kráľovnej Alžbety II. tým, že chcel panovníčke pomôcť na klzkých schodoch pri Kanadskom dome v Londýne. Alžbeta II. navštívila v stredu pri príležitosti 150. výročia vzniku Kanadskej…

TopSpeed

Prečo sú u nás ceny benzínu a nafty najvyššie v okolí?

20

Nezvykneme sa, a ani neplánujeme politicky sa angažovať. Sme automobilový magazín a veríme, že našou prácou dokážeme osloviť zástancov a prívržencov všakovakých strán, hnutí či svetonázoru. Náš spoločný menovateľ je totiž vášeň pre autá, motorizmus, zážitky s nimi spojené a v neposlednom rade slobodu pohybu, ktorá s nimi prichádza. Život v…

Bude Peugeot 308 GTi ešte výkonnejší?

0

Svet hot-hatchov je veľmi rýchly. Za poslednú dobu prišlo zopár noviniek, ktoré si už teraz zákazníkov a potenciálnych záujemcov namotali, a to ešte nie sú ani riadne v predaji. Na to, aby boli iné značky konkurencieschopné, musia z aktuálnych modelov vyťažiť viac. Platí to aj pre Peugeot 308 GTi? 

Nová Honda Civic Type R TCR bude na tratiach od roku 2018

0

Séria TCR uzrela svetlo sveta v roku 2015. Po slabšom začiatku, keď bol vozový park takpovediac pozliepaný z rôznych cupových hatchbackov sa séria ujala a teší sa obrovskému rozkvetu. Ubehli dva roky a mnoho ľudových značiek má v tejto sérii svoje auto. Úspech série TCR je dostupnosť. Továrenské tímy sú vyslovene zakázané. Autá sa od…

Stop spaľovacím motorom poškodí ekonomiku

5

Ekologické myslenie je v súčasnosti silnejšie ako kedy pred tým. Najviac na frak dostávajú motoristi, a od násobne väčších znečisťovateľov ozvdušia sa dlhodobo odvracia zrak. Pred pár dňami média priniesli štúdiu, v ktorej vypracovali dopad na nemeckú ekonomiku v prípade, že spaľovacie motory zakážu. Stop spaľovacím motorom je podľa zistení štúdie riskantné riešenie. Následky budú katastrofálne…

Test Audi A5 Sportback 2,0 TDI quattro

0

Audi A4 B9 nás presvedčilo, že patrí na vrchol triedy. Technici zapracovali najmä na podvozku a odviedli ozaj výbornú prácu. Iba nedávno sme testovali Audi S5 B9 s 354 koňovým 6-valcom pod kapotou. Podobne ako A4, opäť zaslúžene získalo výborné hodnotenie za výkon, zvuk, športovosť, ovládateľnosť, ale aj pohodlie a každodennú použiteľnosť.…

Je lepší núdzový pruh na diaľnici v strede alebo na krajnici?

3

Zápcha na diaľnici nie je nič výnimočné. Stačí malá kolízia alebo pokazené auto a plynulosť premávky je hneď narušená. Tú vo výraznej miere brzdia zvedavci, ktorí sú schopní spôsobiť ďalšiu nehodu. Realita na slovenských cestách je, bohužiaľ, taká, že mnoho vodičov pre svoje ego, či nevedomosť nevytvorí tzv. núdzový pruh, ktorý by prejazd…

KAMzaKRÁSOU

Ženský kouč Martin Tóth: Chcem, aby si ty bola fit!

3

V dnešnej dobe je na ženskú krásu vyvíjaný obrovský tlak. Určuje sa štýl, váha, oblečenie, vlasy a mnohé iné. A ak náhodou do prototypu dnešnej krásy nezapadáme, cítime sa skľučujúco, nechcene a bezvýznamne. No pritom jediné, čo my, ženy, urobiť môžeme, je cítiť sa dobre vo vlastnom tele. V akomkoľvek tele. Vážiť si samu seba a s hrdosťou…

Video Nekompromisný prieskum: Ako vyzerá ideálna ženská postava?

7

Z každej strany sa na nás valia články a videá o dokonalých ženských postavách. Kult dokonalosti sa stále viac a viac dostáva do popredia a pritom sami netušíme, čo to tá dokonalosť je. Predstava o "dokonalosti" sa totiž u každého líši a ideálna ženská postava vyzerá u každého muža úplne…

Ako by mala vyzerať nápaditá svadobná torta?

4

Rôzne tvary, farby či techniky zdobenia... Na svadbe môže hostí zaujať nielen prekrásna nevesta, ale i nápaditá svadobná torta, ktorú budú svadobčania obdivovať z každej strany. V dnešnej dobe sú už torty považované za umelecké diela, veď posúďte sami a nechajte sa inšpirovať.

Cirok: Zdravá a bezlepková obilnina

5

Obilniny sú u väčšiny ľudí každodennou súčasťou stravy. Medzi najznámejších zástupcov tejto kategórie potravín patrí napríklad pšenica, jačmeň, ovos či raž, no radíme sem i ryžu či kukuricu. Cirok však už tak rozšírenou obilninou nie je. To je však veľká škoda, pretože ide o veľmi zdravú potravinu plnú cenných látok. Cirok je…

Recept: Lahodný višňový chlebíček

4

Ak ste si zavarili višne a milujete chuť kokosu, môžete vyskúšať tento skvelý višňový chlebíček zo samých chutných ingrediencií. Aby koláč krásne držal tvar, formu poriadne vymastite maslom.

Už žiadne diéty po 35-ke! Vyskúšajte zrýchliť váš metabolizmus

6

Viete o tom, že každý z nás má svojho vlastného osobného trénera a to aj bez toho, aby sme navštevovali fitness centrum alebo posilňovňu? Je to tréner alebo osobný „otrok“, ktorý nám pomáha spaľovať kalórie a zabraňovať ukladaniu tuku. Je to práve metabolizmus, ktorý to všetko robí. Ak metabolizmus funguje správne, znamená to viac spálených…

TopDesať

10 satirických ilustrácií o svete, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Umenie je veľmi subjektívna záležitosť. Sto ľudí, sto chutí, a teda sa nikdy nezhodneme na tom, čo je naozaj krásne. Niekedy však estetická stránka nehrá hlavnú rolu. Existuje mnoho umelcov, ktorí svojimi výtvormi nastavujú spoločnosti zrkadlo a ich diela nesú hlbokú myšlienku alebo nejaké posolstvo. O jedného takéhoto umelca sme sa začali zaujímať…

Levitujúci vták alebo dokonalá synchronizácia snímkovej frekvencie kamery?

0

Vtáky lietajú. To je to, čo robí z vtákov vtáky (teda aspoň väčšinu z nich). Vtáky však nedokážu lietať bez pomoci svojich krídiel. Avšak niekedy príroda (alebo technika?) dokáže robiť naozaj obrovské divy. Tentokrát v hlavnej úlohe neznámy vták a domáca bezpečnostná kamera. V minulosti sme ti už priniesli podobný…

Zrážka dvoch nákladných áut spôsobila mohutný výbuch v Číne

0

V čínskej provincii Če-ťiang neďaleko mesta Chang-čou sa zrazili dva nákladiaky, čo spôsobilo mohutný výbuch. Okamih zrážky bol zachytený na videu V dôsledku dopravnej nehody nikto nezahynul ani nebol zranený. Vodič nákladiaku okomentoval incident pre CCTV News. "Akonáhle sme sa zrazili, hneď som začulu výbuch. Ani som nevidel, ako sa to stalo. Proste…

22 fascinujúcich historických fotografií, ktoré nikdy neuvidíme v učebniciach

0

Pre mnohých ľudí je história len nuda, ktorú museli študovať v škole. Všetci poznáme ten dejepis, na ktorý sme sa museli učiť desiatky dátumov. História však nie je iba taká plytká, ako nás naučila škola. Tu je 22 fascinujúcich historických fotografií, ktoré hovoria viac ako môžu slová vyjadriť.   John F. Kennedy…

Fotograf našiel na francúzskom vidieku opustený dom. To, čo našiel vo vnútri, ho šokovalo

0

Človek by očakával, že ak vstúpi do takéhoto domu, nenájde nič okrem prázdnych izieb. Tento opustený nenápadný dom však ukrýva svoje tajomstvo, ktoré môžeš objaviť spoločne s fotografom. Ten ostal príjemne šokovaný po tom, čo do domu vstúpil a našiel ho kompletne zariadený v pôvodnom stave. Ako dodáva sám fotograf,…

Príroda neprestáva fascinovať. Takto to vyzerá, keď je stádo byvolov silnejšie ako lev

0

V provincii Limpopo v Juhoafrickej republike stádo byvolov zachránilo prd smrťou svojho súkmeňovcov, na ktorého zaútočili levy. Na videu zverejnenom na YouTube je vidieť, ako dva levy zaútočili na zviera a zvalil ho na zem. Nečakane sa však objavilo stádo byvolov. Pomocou ostrých a nebezpečených rohov začali odháňať lovca od…