Ľavicový extrémizmus ultraliberála a „antifašistu“ Michala Havrana

Publikované 12.05. 2017 o 16:21 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Na Slovensku sa postupne a plazivo šíri nákaza pseudo liberálno-demokratického, stále reálnejšieho fašizmu. V centre pozornosti je ale viac a najmä pravicový extrémizmus, o ľavicovom extrémizme sa mlčí. Na uliciach sa znova postupne objavujú prvé nosorožce (Eugéne Jonesco, Nosorožec, poviedka, ktorá pripomína román Orwell 1984 a román Albert Camus, Mor).
V predošlom článku som v tejto súvislosti zmienil Alenu Krempaskú (IĽP) a reagoval na jej článok v „liberálnom“ neo ľavicovom a neomarxistickom denníku Pravda.
http://blog.hlavnespravy.sk/1497/fundamentalizmus-neomarxistickej-a-krestanofobnej-ideologie-aleny-krempaskej-a-fasizmus-novej-lavice-neomarxistov/
Michal Havran a spol. plus „ľudsko-právne“ mimovládky sú vzájomne na systéme parazitujúce, participujúce a kooperujúce spojené nádoby jedného nadnárodného matrixu.
Osoba z prostredia bratislavo-centristickej, bratislavskej kaviarne, Michal Havran, diktuje Slovensku cez „verejno-právnu“ ale aj inak „slobodnú a nezávislú“ ako všetky „slobodné a nezávislé“ médiá, iba povinne „verejno-právnu“ a preto povinne platenú RTVS, svoje normy správania a hodnoty.
Takzvaná verejnoprávna televízia a rozhlas takými ale boli vždy. Inak by jej existencia sama o sebe aj s povinnými koncesionárskymi poplatkami bola bezzmyselná. Fungovala by podľa princípov slobodnej a neregulovanej samočinnej mediálnej trhovej ekonomiky. Až do momentu konca jej slobody a nezávislosti, ak by prešla do vlastníctva neštátnych subjektov podnikania a biznisu s médiami. RTVS má beztak problém so svojím statusom (komu patrí?) vo vzťahu k štátu a vládnucej moci, ktorá o vplyv a moc nad RTVS usiluje každá. Práve sa rozbieha výberové konanie na post jej generálneho riaditeľa/ky. Hmm…
Verejne prezentované obsahy myslenia redaktora Havrana v RTVS vykazujú znaky verbálneho ľavicového extrémizmu a toho, čo od médií vo vlastníctve požadujú ich vlastníci: Slobodnú a nezávislú propagáciu otvorenej a všestrannej liberálnej demokracie, bez národného aspektu a vzťahu k rodnej dedičnej postati, národnej kultúre a tradíciám.
Národné aspekty slovenskej štátnosti verejne a otvorene zosmiešňuje a odmieta.
Je prívrženec rodovej ideológie a ideológie multikulturalizmu.
Reprezentuje neomarxistickú sociálnu filozofiu a ideológiu, pretavovanú do štátnych verejných politík.
On to popierať nebude. Okrem toho, to nie sú nadávky. Žiadne hate speech ad hominem.
Ani lži. Ale Pravda. Realita.
Ľavicový extrémizmus je reakčnou protiváhou pravicového extrémizmu, a zrejme má ochranu vládnej moci ako jej piata kolóna. Koná samostatne. Jeho softvér má gombík. Stlačíš ho a on ide.
Slovenská vláda mu nekladie prekážky v dobrej viere, že klin sa klinom vybíja a nová ľavica urobí svoju „prácu“ a nadprácu. Zmocňuje sa vlády nad vládou.
Ak sú adorácia Tisa, Slovenského štátu a popieranie holocaustu trestné, takým by malo byť aj popieranie a zhadzovanie zásluh slovenských národných buditeľov 19. storočia (obdobie národných emancipácií), formujúcich národné povedomie Slovákov a ich jedinečnej afirmácie v pestrom slovanskom prostredí, a v boji za samostatnú štátnosť, proti uzurpátorom moci nad Slovenskom v európskom priestore.
Mocnosti a bratia Česi nás podržali v 1918-tom, pred Maďarmi a Rakúskom, len do roku 1938-9. V novembri 1938 sme prišli o južný pás Slovenska (Viedenská arbitráž). Vrátili nám ho dnes nenávidení osloboditelia, Sovieti. V 48-mom nás zasa spojili spoločné záujmy s bratmi Čechmi ale aj Sovietmi. Rozhodlo sa o tom vo februári 1948 v Prahe na Václavskom námestí. Po Veľkom Novembri a strate platnosti víza ruských vojsk po 68-mom a „vďaka nezávislému“ Mečiarovi sme sa na prelome rokov 1992/3 ticho a pokojne rozišli aj s bratmi Čechmi…
Havran dnes čistí a uvoľňuje slovenský autochtónny európsky priestor od podľa neho „zaprdených niktošov Štúra a Vajanského“ pre „obrodenecké“ aktivity Open Society Foundation s navoňaným parfémom „filantropa“ Georga Sorosa a rodu Rockefellerovcov.
Spochybňuje a zosmiešňuje slovenskú štátnosť založenú aj na kultúrnom dedičstve národných buditeľov 19. storočia.
Po vytlačení Ľudovíta Štúra a Svetozára Hurbana Vajanského zaujme miesto v histórii Slovenska jeho novodobý buditeľ a obrodenec Michal Havran.
Toto by si ale mala všimnúť a uvedomiť slovenská vláda, ktorá je čiastočne zdrojovou príčinou extrémizmu zľava aj sprava, ako zlá mediátorka sporov v spoločnosti a zlým vzorom kultúry komunikácie na pôde parlamentu.
Výzvami ústavných činiteľov ukazuje na pravicový extrémizmus. Ľavicový jej uniká zo zorného poľa. Čo na to Smer a (aspoň) Ľuboš Blaha? A čo na to kapitán SNS Tomtom? A Most-Híd a jeho ministerka spravodlivosti? Od mienkotvorných „liberálnych“ médií, ktoré poskytujú priestor pseudo liberálom (SME, Denník N, Pravda) sa korektná mienkotvorná reakcia nedá očakávať.
Michal Havran patrí k ultra ľavicovým fašistom, extrémistom, rovnako ako hnutie ANTIFA, ktoré je karikatúrou deklarovaného boja proti fašizmu, vlka v baránčom rúchu v maske „liberálneho demokrata“. Súčasná pseudo liberálna demokracia sa mení na post liberálno-demokratický ultra ľavicový fašizmus a totalitu genderovej a multikulturalistickej ideológie.
Jeden z jej propagátorov prdí do „svojej“ stoličky vo „verejnoprávnom“ televíznom štúdiu „verejnoprávnej“ RTVS. Jej Rada „liberálno-demokraticky“ nekoná, čím porušuje zákon o RTVS. V priamom prenose naživo a zo záznamu. RTVS tára o slobode a demokracii cez svojho „hovorcu“ slobody a demokracie Michala Havrana. Ak vám „liberálni demokrati“ budú tvrdiť, a robia to radi, že oni sú liberálni demokrati, spozornejte. Ak ale vyslovíte a napíšete iný názor, než prezentujú oni, tak vám „liberálno-demokraticky“ idú po krku. A na fejzbúku vás obmedzia alebo celkom zablokujú. A je po demokracii. Na ich „demokraciu“ fejzbúk softvér nemá. Ani Ján Benčík.
T.G. Masaryk: „Demokraciu by sme už mali, ešte by to chcelo demokratov.“
Originál fejzbúkového statusu na časovej osi Michal Havran z 9. mája 2017, nemôže Rostas zdieľať ani komentovať, len skenovať, lebo Havran si „vyčistil“ svoj priestor pre debatu s Jánom Benčíkom. Ak to Havran zistí, Rostasa úplne  zablokuje.
Michal Havran píše o Rostasovi:  „Rostas si myslí, že ak bol Vajanský a čiastočne aj Štúr antisemitom, tak ním môže byť aj on a celá tá nazi zberba, že to je vlastne oukej, že iba nadväzujú na nejaké tradície a tie ich chránia. Lenže, v 19. storočí mal antisemitizmus už síce za sebou pogromy, no v zásade sa nevymykal z kultúrnych rámcov náboženskej nenávisti. Jej obeťami boli protestanti, valdenskí, albigenskí, v istej miere františkáni, husiti, prenasledovaní a vraždení židia boli počas celého stredoveku iba jednou z nenávidených skupín. Rostas a spol zrejme nechápu, že priemyselné vyvražďovanie európskych židov, Rómov, etc zmenilo náš pohľad na už aj tak ohavný antisemitizmus a urobilo z neho zločin. Prečo Rostas? Lebo Vajanský bol v tejto téme iba zaprdený hlupák zotročený poverami o detských obetiach, no príslušníci NSDAP a SS vlastnými rukami vraždili a vraždili milióny ľudí. Tak preto ty môj jazdec po šírych obzoroch plochej zeme nedokážeš svoj súčasný antisemitizmus zamaskovať, ani vyviniť odkazmi na ešte staršie hlúposti Štúra a Vajanského a nijako ťa to neochráni pred zákonmi. Zarážajúca dialektika idiotov.“
Komunikácia Rostas verzus Havran prebieha bezkontaktne. Rostas odpovedá Havranovi na svojej fb stránke.
Tibor Eliot Rostas (reakcia na Havrana): „10.mája 1848 sa v Liptovskom Mikuláši konala schôdza slovenských patriotov na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom. Bol vyhlásený národný program rovnoprávnosti. Po viac ako 150 rokoch však slovenské povedomie a spoločnosť začínajú opäť rozkladať nenávistné sily pôsobiace na koncesionármi platených miestach. Samotní ľudia z verejno-právnej RTVS dnes verejne hanobia náš národ hanobením jeho najväčších synov. Havran z RTVS publikuje, že Štúr a Vajanský boli zaprdení antisemiti píšuci hlúposti. Aká teda bude naša odpoveď?“
Rostasova reakcia sa nachádza tu (nedopisujú si, nekomunikujú spolu, oni si odkazujú): https://www.facebook.com/tibor.e.rostas?fref=ts
Havranove výroky sú už za čiarou demarkačnej línie. Havran porušuje „minské dohody“. Porušením neexistujúceho prímeria. Vyzýva do boja za slovenskú štátnosť, suverenitu a národnú identitu. Patrí do skupiny paneurópskych euro centristických neomarxistických ultra liberálov, s pracovnou náplňou popieračov slovenskej štátnosti, národnej identity, vlastenectva, patriotizmu a lokálpatriotizmu, ktoré ako štandardné a tradičné ľudské cnosti považuje za nacionalizmus s negatívnymi konotáciami.
Jeho výroky nemožno vnímať len ako produkty slobody slova, majú potenciál trestného činu proti ústave a právnemu poriadku Slovenskej republiky. Ide o útok na podstaty antropológie, slovanstva a základné ľudské práva.
http://www.hlavnespravy.sk/otvoreny-list-generalnemu-riaditelovi-rtvs-ziadost-o-spristupnenie-dokumentov-kvoli-havranovym-vyjadreniam-o-sturovi-ci-hurbanovi/1000778
Michalovi Havranovi by asi prospela bezprostredná kontaktná komunikácia s Tiborom E. Rostasom, ktorej sa Havran zjavne vyhýba a stráni. Údajne zo zásady. To nie je zásadovosť ale zbabelosť.
Ak slovenskí ústavní činitelia volajú a vyzývajú na boj proti extrémizmu, mali by si riadne a komplexne ujasniť, proti ktorému. Alebo – proti ktorému skôr?
Takzvaná „verejnoprávna“ RTVS kolaboruje so systémom euro centristického matrixu. Za naše. A na náš účet.
Otázka: Je zákon o koncesionárskych poplatkoch v súlade so spoločenskou objednávkou a vôľou občanov, objednávateľov tejto, akože verejnej služby? A v súlade s Ústavou SR? Nie je prejavom ľudsko-právneho násilia voči občanom, a teda proti ústavný? V rozpore s Listinou základných práv a slobôd? Občan musí? Je povinný? Na základe čoho? V opore o čo? Občan chce? Je RTVS prejav vôle občanov? Nekoná RTVS pod, mimo alebo nad rámec svojich zákonných kompetencií a oprávnení? Hmm…
Existuje autorita, ktorá môže vo veci verejnoprávnosti RTVS vydať nález? Rada RTVS to nie je. Lebo. Teda kto? Berie sa a je RTVS akceptovaný názor občana, koncesionára na uhradenú ale nedodanú alebo neúplnú službu? Za socializmu sme mali aspoň fiktívnu televíznu rubriku: „Nad listami našich milých divákov.“ RTVS ale predvádza mediálny cirkus s voľbou nového generálneho riaditeľa. Humbug.
Poznámka k antisemitizmu (poučenie aj pre bojovníka proti antisemitizmu Havrana):
Židov delíme na veriacich (judaizmus) neutrálnych a svetských sionistov. Judaisti sú v Izraeli protištátne živly, neutrálnym židom je politika šum a fuk. Politiku Izraela smerom dnu a von tvoria politickí sionisti. Nie všetci sú aj veriacimi židmi.
V tomto zmysle odmietnuť globálny antisemitizmus a vrecizmus. Všetci židia nepatria do jedného vreca.
Židia žijúci v diaspore (svet) aj v Izraeli, vnímajú Izrael ako svoje bezpečné útočisko.
Sionizmus ale nie je náboženstvo, je to ideológia a politika, postavená na prísľube Boha, dať ním vyvolenému židovskému národu právo na veľký, mocný a silný pozemský štát Izrael.
Sionisti zhmotňujú a menia túto ideu na realitu.
A o tom, že Palestína ako antický novotvar vznikla na vyprázdnených územiach po vyhnaní židov do diaspory, niet historických ani biblických pochybností. Spor o prvotnosť vajca alebo sliepky je zbytočný. A dnes je len vecou najmä Izraela a Palestíny.
Ale „vyvoleným“ bol aj nemecký národ a árijská germánska rasa (germánska pohanská a náboženská mytológia). Aj Wagner a Nietzsche boli antisemiti a aj germano centristi. Pozrite dielo Richarda Wagnera, Hitlerovho hudobného „boha“. Wagnerova hudba, sama o sebe (an sich) ako hudba, je geniálna. Rovnako ako Mahlerova (žid). Môj hudobný boh. Mnohí židia sa svojím levím podielom zaslúžili o rozvoj vedy, filozofie, umenia a kultúry západnej, svetovej a európskej civilizácie (štatistiky Nobelových cien). Spolu s  kresťanmi dotvárali Európu, jej civilizáciu a hodnotový systém, ktorý reálni (!) antisemiti a kresťanofóbni činovníci z Bruselu likvidujú a nahrádzajú pseudo hodnotami. Na lásku k židovstvu a kresťanstvu sa len hrajú. Lebo tak si praje kapitál (pravica) participujúci s neomarxizmom (nová ľavica). Európskymi „hodnotami“ a ich ochranou na oklamanie davov.
Fakty nepustia. Ale, to sú vraj len konšpirácie. Tvrdenia, že svetovú moc a globalizáciu majú v rukách slobodomurári a ilumináti, je konšpirácia a lož. Nie, praktickú politickú moc majú nimi delegovaní a použití užitoční idioti. To je „výživná strava“ pre Smatana s.r.o. a spol. a „ministerstvá pravdy“. Nad domnelou slobodnou voľbou voličov je vôľa prozreteľnosti. Má v rukách faktor premenných v čase a priestore, ľudský faktor vedomých aj nevedomých procesov v hlavách občanov.
Cesty Ducha Prozreteľnosti sú nevyspytateľné. To je aj pre špičkových a sebavedomých odborníkov na konšpiračné teórie a pravdu nad ich sily a schopnosti. Prozreteľnosťou sú ovládaní aj oni. TÁ sa prejaví sa vo vhodnom čase na vhodnom mieste.
Odkazy na zdroje a príslušenstvo
http://www.hlavnespravy.sk/michal-havran-sa-pustil-slovenskych-dejatelov-stur-bol-antisemita-vajansky-bol-zaprdeny-hlupak/997678
https://www.facebook.com/ZEMAVEK/posts/838785509605775?comment_id=838812969603029&notif_t=share_reply&notif_id=1494487357771000
Matej Šútovec v Denníku N:
https://dennikn.sk/blog/vlastenectvo-nie-je-pekna-vec/
Marián Tkáč o denníku SME k národným tradíciám a fašizmu:
http://www.hlavnespravy.sk/predseda-matice-slovenskej-marian-tkac-v-pestovani-tradicii-vidia-niektori-naznaky-fasizmu/999738
Osobná poznámka: V prípade Rostas verzus Havran už nejde o demokratickú diskusiu, v rámci slobodnej výmeny názorov, ale o verejné urážky, hatespeech ad homine (osobné) artikulované vo verejnom priestore, kde dotknutým je autochtónny slovenský národ. Použitá cieľová a dotknutá osoba sa nemá možnosť brániť na mieste. Podobný charakter má aj sprofanovaný príbeh „vedeckej konferencie o médiách“ v Trnave.
Michal Havran, redaktor a moderátor svojich Večerí s Havranom má ochranu Rady RTVS vo veci kanibalskej večere, kde pozvanými konzumentmi boli Šimečka a Dobšinský a menu bol Boris Koróni ako ich alternatívna strava. Rovnako je chránený aj Branislav Dobšinský.
Dodávam, že nie som Rostas, teda dotknutá osoba, ani Vajanský alebo Štúr, ani Slovenská republika, len jej občan, ktorého základné ľudské práva sú chránené ústavou a zákonmi, nad dodržiavaním ktorých bdie štát, lebo to je jeho úloha. Za seba, Rostasa, Vajanského, Štúra a Slovenskú republiku, trestné oznámenie podávať nebudem.
Prokuratúra a OČTK sú ale z ústavy a zo zákona povinné a oprávnené konať v mene ochrany slovenskej štátnosti a ľudských práv a slobôd na podnet ale aj bez podnetu.
Ak už po roku, prokuratúra nevydala nález vo veci charakteru ĽSNS, nemala by váhať vo veci Michal Havran a jeho verejných vyhlásení.
Prokuratúra a OČTK (súdy) strácajú kredit, autoritu a dôveru občanov Slovenska.
Ochrana pred extrémizmom má mať rovnaký meter na pravicový aj ľavicový extrémizmus.
Policajný zbor a NAKA disponuje útvarom pre boj proti extrémizmu. Zneškodnila už aj „cikajúcu a hovoriacu bábiku, páliacu ňou pomočený Korán“. Vraj si po ňu prišli dvomi autobusmi.
Bolo by močenie na dielo Vajanského a Štúra a jeho pálenie prejavom slobody slova, názoru a presvedčenia? V potenciálnej možnosti ho naznačujú „zatiaľ“ len verbálne prejavy „liberálneho demokrata“ Michala Havrana a „Vlastenectvo nie je pekná vec“ samozvaného údajného „antifašistu“ Mateja Šútovca v Denníku N a vyjadrenia Ivana Buraja o slovenských národných tradíciách ako „fašistických“ v rovnako „liberálnom“ denníku SME. Tieto vyhlásenia kontrasignujú liberálno „demokratické“ ultra ľavicové „ľudsko-právne“ mimovládky…
Kedy sa čaká výstrel z Aurory pre otvorený a priamy útok neomarxistov proti Matici slovenskej a národno-konzervatívne orientovanej časti SAV a spoločensko-vedným odborom VŠ a nové ideologické a politické čistky, aké v našej socializmom „utláčanej“ spoločnosti prebehli hneď po Veľkom Novembri 1989?
Pán „filozof a teológ“ by sa mal zamyslieť nad sebou a Ježišovou odpoveďou Pilátovi. Aj vy, Michal Havran, ste tu len dočasne, a „nemal by si moc, keby ti nebola daná“. Spytujte si svedomie a robte pokánie. To môžete aj ako ateista a kresťanofób. Ste falošný prorok. Možno vám autoreflexia prospeje. Pozdravujte svojich bratov a sestry (Denník N, SME, Pravda) a spolu stolovníkov v bratislavskej kaviarni a pri „večeri“…
Blahoželám vám k cene za jedinú a preto „najlepšiu verejnoprávnu“ diskusiu z produkcie RTVS Večera s Havranom:
http://zemavek.sk/articles/view/treti-sektor-vyznamenaval-svojich
Pri preberaní ceny ste si podali ruky aj s rovnako „výnimočným“ človekom, označeným za „inštitúciu“, hodnú  „špeciálneho“ ocenenia „za sériu blogov o extrémistoch a konšpirátoroch“ Jánom Levoslavom Benčíkom.

Trestne stíhaný by mal byť Denník SME aj podávateľ trestného oznámenia na šéfredaktora Zem a Vek a autora inkriminovaného článku T.E. Rostasa, Pavel Sibyla, šéf sionistickej Sorosovej nadácie Nadácie Zastavme korupciu, bývalý novinár a redaktor Trendu (pokrvná príbuznosť so SME).
https://www.scribd.com/document/348393402/Trestne-oznamenie-na-T-Rostasa
http://zastavmekorupciu.sk/pages/o-nadacii
http://zemavek.sk/articles/view/stanovisko-rostasa-k-trestnemu-oznameniu
Predmet stíhania: Dôvodné podozrenie z podpory sionizmu.
Trestne stíhaný by mal byť redaktor RTVS Michal Havran pre svoje výroky proti slovenským národovcom Ľudovítovi Štúrovi a Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému: „Štúr bol antisemita a Vajanský zaprdený hlupák.“
Denník N by mal podať vysvetlenie k svojmu logu:


Autor článku: Juraj Režo
Tagy: Teodor Herzl, sionizmus, ľavicový extrémizmus, neomarxizmus, falošní proroci

 

442 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Vodca iránskej opozície ukončil v domácom väzení protestnú hladovku

Dubaj 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Vahid Salemi)   Líder iránskej opozície Mahdí Karrúbí, ktorý je od roku 2011 v domácom väzení, ukončil dnes protestnú hladovku. Oznámil to podľa agentúry AP jeho syn s tým, že jeho otec aj naďalej ostáva v nemocnici, kam ho previezli dnes ráno. Muhammad Karrúbí na sociálnej…

Známa ulica La Rambla v Barcelone sa stala dejiskom teroristického útoku: Útočník dodávkou vrazil do davu ľudí, 13 mŕtvych a desiatky zranených!

Barcelona 17. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:screenshot FRox News, TASR/AP- AP Photo/Manu Fernandez, AP Photo/Giannis Papanikos)   Vodič dodávky z miesta činu pešo ušiel Na ulici vypukla panika, ohrození ľudia hľadali útočisko v medzičasom uzavretých obchodných prevádzkach. 21:35 K teroristickému útoku v Barcelone na ulici La Rambla sa prostredníctvom svojej agentúry…

Fico s Lajčákom sa zhodli: Časy, keď sme sa bili do hrude, hovorili o zvrchovanosti sú už chvalabohu preč. Životný priestor Slovenska je jadro EÚ

Bratislava 17. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Slovenský premiér Róbert Fico sa po včerajšom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom vyjadril, že je v životnom záujme Slovenska zostať v jadre EU, Slovensko sa musí držať francúzsko-nemeckého motora a robiť európske rozhodnutia. Lajčák so všetkým súhlasil a dostal za úlohu nasmerovať všetky ministerstvá proeurópskym smerom…

Premiér: Európa musí svojim ľudom v prvom rade zabezpečiť bezpečnosť

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Európa i Slovensko musia svojim ľudom v prvom rade zabezpečiť bezpečnosť. Takto reaguje na dnešný teroristický útok v Barcelone slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD). "Nikdy nevieme vylúčiť vražedné konanie jednotlivcov, ale vždy sa proti podobným hrozbám lepšie a účinnejšie bojuje spoločne," napísal premiér…

V Barcelone sú aj Slováci, žiaden z nich by nemal byť zranený

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Giannis Papanikos)   Žiaden Slovák v Barcelone zatiaľ neutrpel zranenie, informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V katalánskej metropole dnes došlo k teroristickému útoku, hlásia mŕtvych a desiatky zranených. V Barcelone sa nachádza asi desať slovenských dovolenkárov, vyplýva z dobrovoľného registračného formulára rezortu. V…

Do štyroch hotelov v Bratislave doviezli vaječnú zmes s obsahom fipronilu

Bratislava 17. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/Marcel Kusch/dpa via AP)   Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal v stredu (16.8.) Národný kontaktný bod na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe (ŠVPS) SR informácie o tom, že z rakúskej firmy bola do štyroch hotelových zariadení v Bratislave dovezená pasterizovaná vaječná zmes pôvodom z Nemecka.…

Protimoslimská senátorka sedela v austrálskom parlamente v burke

Canberra 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Austrálska senátorka Pauline Hansonová vyvolala hnev a silný odpor zákonodarcov, keď dnes prišla do parlamentu oblečená v burke. Urobila to v rámci svojej kampane za celoštátny zákaz islamských závojov zakrývajúcich tvár Hansonová - líderka protimoslimskej, protiprisťahovaleckej menšej strany Jeden národ - si na vyše…

De Mistura: V októbri by sa mohli konať seriózne politické rokovania o Sýrii

Ženeva 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Fabrice Coffrini)   Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura dnes informoval, že zásadné rokovania o politickom riešení občianskej vojny v Sýrii by sa mohli konať v októbri v Ženeve. Týmto rokovaniam by v septembri mali predchádzať schôdzky v kazašskej Astane venované otázkam prímeria. De…

Chmelár: Boj o moc vyhral Fico, ale do budúcnosti to tak nemusí byť

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Premiér Robert Fico (Smer-SD) zámerne zvolil spôsob výmeny osoby ministra školstva tak, aby z pozície sily ponížil lídra národniarov Andreja Danka. „Robert Fico dal Andrejovi Dankovi najavo, kto je tu pánom a doslova s ním vytrel podlahu. Andrej Danko to celkom oprávnene mohol…

Španielska polícia zadržala pre podozrenie zo znásilnenia troch občanov Nemecka

Lloret de Mar 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/BTA)   Španielska polícia zadržala v pobrežnej oblasti Costa Brava troch nemeckých turistov vo veku 24-25 rokov pre podozrenie z trestného činu znásilnenia. Ako s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje informovala dnes rozhlasová stanica Cadena Ser, podozriví mali v hosteli v Lloret de Mar…

Szijjártó: Schulz by sa mal namiesto Maďarska starať radšej o svoju stranu

Budapešť 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Szilard Koszticsak/MTI via AP)   Volebný líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz by sa namiesto kritizovania Maďarska a predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána mal radšej zaoberať svojou stranou. V Budapešti to dnes povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Podľa vyhlásenia rezortu maďarskej diplomacie, ktoré…

Vo Viedni zadržali troch srbských dílerov drog

Viedeň 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Mark Duncan)   Polícia počas zatýkania zaistila aj heroín a hotovosť Pol kilogramu heroínu a takmer 11.000 eur v hotovosti zaistili viedenskí policajti v pondelok v byte v centre rakúskej metropoly. Súčasne zadržali troch Srbov, z ktorých jeden sa pokúsil o útek, avšak zastavil ho varovný…

Lajčákovi bude v OSN radiť ekonóm, ktorý pomáha aj Guterresovi

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Poradcom Miroslava Lajčáka vo funkcii predsedu Valného zhromaždenia OSN bude americký ekonóm a profesor Kolumbijskej univerzity v New Yorku Jeffrey Sachs. Ten v súčasnosti pôsobí aj ako poradca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa pre otázky udržateľného rozvoja. Súčasný minister zahraničných vecí SR sa…

Paškov tvrdý odkaz Bugárovi: Pred voľbou na ombudsmana si ju prezentoval ako kresťanku a ona sa chystá na dúhový Pride!

Bratislava 17. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) možno už nepodporia žiadneho kandidáta, ktorého do verejných funkcií navrhne Most-Híd. Pripúšťa to prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška na sociálnej sieti Facebook. Rozčúlilo ho, že obmudsmanka Mária Patakyová, ktorú nominoval Most-Híd, prijala pozvanie na Dúhový Pride. "Tak…

Bulharsko vyšle do pohraničia s Tureckom i 600 vojakov

Sofia 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Burhan Ozbilici)   Bulharsko podobne ako Rakúsko a predtým aj iné európske krajiny nasadí na ochranu svojich hraníc pred nelegálnymi migrantmi príslušníkov armády. Pre dnešné vydanie nemeckých novín Die Welt to vyhlásil bulharský vicepremiér a minister obrany Krasimir Karakačanov. Podľa jeho slov by na hraniciach malo…

Bannon: USA sú v hospodárskej vojne s Čínou

Washington 17. augusta 2017 (HSP/Foto: TASR/AP- Evan Vucci, File)   USA sa nachádzajú v hospodárskej vojne s Čínou a ak nechcú prehrať, mali by sa zamerať na jej nespravodlivé obchodné praktiky, vyhlásil Trumpov politický poradca Steve Bannon "Sme v hospodárskej vojne s Čínou," uviedol Steve Bannon v rozhovore pre The American Prospect.…

Nová výzva na výskum bude musieť prejsť cez Pellegriniho úrad aj radou vlády

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Nová výzva na dlhodobý strategický výskum a vývoj (DSV) prejde cez Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a taktiež Radou vlády pre vedu, techniku a inovácie, čo v minulosti nebolo. Informoval o tom podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini…

SaS: Robert Fico má dvojaký meter na ministrov Smeru-SD a SNS

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Richard Sulík tvrdí, že koalícii neostáva nič iné, len tvrdiť, že voči nej neexistuje alternatíva Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) má dvojaký meter pri ministroch Smeru-SD a ministroch SNS. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil líder opozičnej SaS Richard Sulík s tým, že…

TopSpeed

Kvóty v Číne na elektro-autá budú už budúci rok!

2

Kvóty v Číne plánujú zaviesť na predaj áut s elektrickým pohonom od budúceho roka. Správa vyvolala poplach medzi nemeckými automobilkami Volkswagen, Daimler a BMW, ktoré vyrábajú aj v Číne. Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil ešte vo februári tohto roku, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú ubezpečil, že na nemecké automobilky sa…

Bude mať nové BMW X5 laserové svetlomety?

5

Technológia laserových svetiel je síce "stará" už niekoľko rokov, no aktuálne ju majú v ponuke len 2 automobilky, Audi a BMW. Audi len v superšporte R8, BMW v dvoch typoch i8 a 7. Očakávaná nová 5-ka túto techniku ešte nezískala, možno tak príde až s jej modernizáciou. Budúci rok však…

Rišo Gonda odštartuje na VC Slovenska!

0

Rišo Gonda bude jednou z najväčších pretekárskych hviezd Veľkej ceny Slovenskej republiky cestných automobilov na okruhu. Pred domácim publikom sa predstaví po siedmich rokoch súťaženia na svetových tratiach. Okrem trate si bude musiež zvyknúť aj na uplné nové auto. Národný sviatok rýchlych kolies sa uskutoční od 18. do 20. augusta…

Porsche 928 oslavuje 40. narodeniny

0

Porsche má dôvod oslavovať. Jeho model 928 slávi tohto roku štyridsiatku. Aj keď to nie je taká ikona ako model 911, toto luxusné GT si právom zaslúži pozornosť a medzi fanúšikmi je uznávané. Podľa niektorých jazdilo dokonca lepšie ako 911. Porsche 928 začali ponúkať už v roku 1977 a bol to…

Hyundai chce skrátiť vývoj auta na 18 mesiacov!

8

Automobilka Hyundai skráti proces vývoja áut od výkresu po výrobu na 18 mesiacov. Viceprezident dizajnu pre Hyundai a Genesis, Luc Donckerwolke, povedal, že juhokórejská automobilka plánuje reagovať na trendy a dopyt po nových modeloch výrazným skrátením životných cyklov. "Životné cykly sa skracujú a v budúcnosti to bude ešte drastickejšie. Nepochybujem,…

OMV vám daruje vodu. Postará sa o správny pitný režim

0

Únava, malátnosť, strata pozornosti, aj to sú dôsledky dehydratácie. Za volantom vozidla môžu mať tragické následky. Pravidelne dopĺňať tekutiny a dodržiavať pitný režim však môže byť na cestách zložité. OMV vám daruje vodu. Stačí v piatok odbočiť na zeleno-modrú čerpaciu stanicu. Zákazníci na všetkých čerpacích staniciach OMV na Slovensku nájdu v…

KAMzaKRÁSOU

Som ľavák: Výhoda či prekliatie?

6

Vo svete väčšiny pravákov sú vystavovaní množstvu nástrojom, ktoré sú pre ich každodenný život nepoužiteľné. A nielen to, „bežnému“ pravákovi ani len nenapadne, koľko nástrah ponúka život ľavákom. Sú naozaj ľaváci cudzincami v našom svete? Čím vynikajú a naopak, čo je pre nich nočná mora? Ako za sinistralitu (ľavorukosť) a dextralitu (pravorukosť) môžu mozgové…

Nevieš, ako pribrať? Inšpiruj sa úžasnými premenami!

6

Instagram je úžasné miesto, pokiaľ ide o motivovanie ľudí k strate kíl. Čo však robiť v prípade, ak žena túži po pár kilách navyše? Otázka ako pribrať trápi množstvo žien, no nikto sa týmto problémom nezaoberá tak, ako je to v prípade chudnutia. Okrem plastických operácií totiž existuje spôsob, vďaka ktorému…

Máš chuť na sladké alebo slané? Toto sa ti telo snaží naznačiť!

10

Ak nás prepadne chuť na sladké alebo slané, väčšinou to pripisujeme našej pahltnosti. Vedeli ste však o tom, že naše chúťky na rôzne potraviny môžu byť signálmi, ktoré nám dáva vlastné telo? Tieto signály by sme rozhodne nemali ignorovať. Túžba po sladkom, slanom či kyslom jedle totiž môže naznačovať nedostatok rozličných…

Bel Aire Bridal romantické doplnky do vlasov pre nevesty

6

Bel Aire Bridal predstavila svoju najnovšiu kolekciu, v ktorej nájdete krásne romantické doplnky do vlasov nielen pre nevesty. Vlasy sú jednou z najdôležitejších ozdôb každej nevesty. I preto ich úprave v deň svadby venujeme veľkú pozornosť. Poniektoré nevesty ostávajú verné už vyskúšanému a obľúbenému účesu, iné zas rady experimentujú a prekvapujú. Nezabúdajte…

Rakytník: Impozantné ovocie, ktoré je liekom takmer na všetko!

9

Rakytník je už po mnoho rokov známy ako všeliek, ktorý sa využíva najmä vo východnej časti Ázie a v Rusku. S modernou vedou a na základe pokusov a omylov v súčasnosti odhaľujeme skutočné prínosy tohto super ovocia pre naše zdravie. 

RECEPT: Lahodná polievka gazpacho na horúce dni

5

V týchto horúčavách poznám jedinú rýchlu a jednoduchú záchranu pre žalúdok a zároveň aj potešenie pre chuťové poháriky. Tým je polievka gazpacho. Studená polievka z čerstvej zeleniny, olivového oleja a pre mňa neodmysliteľnou trochou suchého bieleho vína.

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

10 prípadov, kedy si mačky povedali, že sa tam jednoducho zmestia

0

Existuje iba jedna vec, ktorú majú mačky radšej, ako vylihovanie a nič nerobenie - zmestiť sa do toho najmenšieho možného miesta. Naozaj milujú stiesnene priestory ako je krabica od topánok, krabica od pizze. Veľakrát si myslíme, že sa tam jednoducho nezmestia, ale oni nám dokážu opak a nakoniec sa tam jednoducho…

Šialene nízky prelet: Chorvátsky pilot predviedol jeden z najnebezpečnejších letov, aký si kedy videl

0

Neznámy pilot predviedol na lietadle Pilatus PC-9 s turbovrtuľovým motorom šialene nízky prelet. Pre nás z redakcie ide o jedno z najnebezpečnejších a najadrenalínovejších videí, aké sme na YouTube videli. Pilot, ktorý je pravdepodobne členom chorvátskeho akrobatického armádneho tímu "Wings of Storm", na videu lieta len pár metrov nad zemou v miestach…

21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta

0

Oren Shadmi je talentovaný americký umelec, ktorý vo svojich dielach ukazuje všetky nedokonalosti moderného rýchleho života. Bright Side zhromaždili niekoľko z jeho najlepších ilustrácií, ktoré kladú veľmi ostré otázky ľudstvu. Nech sa páči, 21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta. Pozeraj iba pred seba

Štúroviny II. : Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy

0

Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy. Ak nasadzuješ kľukový hriadeľ, ktorý ti napadli zvery. Štúroviny ti ukážu, ako to gramaticky správne napísať kamošom na facebook. Tak poďme na to. //

10 epických dizajnových failov, ktoré skutočne existujú

0

Bol si niekedy v živote svedkom situácie, pri ktorej si sa chytal za hlavu a nevedel, či sa máš smiať alebo plakať? Napríklad polopriehľadné dvere alebo okná na verejných záchodoch, kanál nad úrovňou okolitej cesty a podobne? Nuž, vo svete je toho oveľa viac. Tu je 10 epických dizajnových failov, ktoré…