Ľavicový extrémizmus ultraliberála a „antifašistu“ Michala Havrana

Publikované 12.05. 2017 o 16:21 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Na Slovensku sa postupne a plazivo šíri nákaza pseudo liberálno-demokratického, stále reálnejšieho fašizmu. V centre pozornosti je ale viac a najmä pravicový extrémizmus, o ľavicovom extrémizme sa mlčí. Na uliciach sa znova postupne objavujú prvé nosorožce (Eugéne Jonesco, Nosorožec, poviedka, ktorá pripomína román Orwell 1984 a román Albert Camus, Mor).
V predošlom článku som v tejto súvislosti zmienil Alenu Krempaskú (IĽP) a reagoval na jej článok v „liberálnom“ neo ľavicovom a neomarxistickom denníku Pravda.
http://blog.hlavnespravy.sk/1497/fundamentalizmus-neomarxistickej-a-krestanofobnej-ideologie-aleny-krempaskej-a-fasizmus-novej-lavice-neomarxistov/
Michal Havran a spol. plus „ľudsko-právne“ mimovládky sú vzájomne na systéme parazitujúce, participujúce a kooperujúce spojené nádoby jedného nadnárodného matrixu.
Osoba z prostredia bratislavo-centristickej, bratislavskej kaviarne, Michal Havran, diktuje Slovensku cez „verejno-právnu“ ale aj inak „slobodnú a nezávislú“ ako všetky „slobodné a nezávislé“ médiá, iba povinne „verejno-právnu“ a preto povinne platenú RTVS, svoje normy správania a hodnoty.
Takzvaná verejnoprávna televízia a rozhlas takými ale boli vždy. Inak by jej existencia sama o sebe aj s povinnými koncesionárskymi poplatkami bola bezzmyselná. Fungovala by podľa princípov slobodnej a neregulovanej samočinnej mediálnej trhovej ekonomiky. Až do momentu konca jej slobody a nezávislosti, ak by prešla do vlastníctva neštátnych subjektov podnikania a biznisu s médiami. RTVS má beztak problém so svojím statusom (komu patrí?) vo vzťahu k štátu a vládnucej moci, ktorá o vplyv a moc nad RTVS usiluje každá. Práve sa rozbieha výberové konanie na post jej generálneho riaditeľa/ky. Hmm…
Verejne prezentované obsahy myslenia redaktora Havrana v RTVS vykazujú znaky verbálneho ľavicového extrémizmu a toho, čo od médií vo vlastníctve požadujú ich vlastníci: Slobodnú a nezávislú propagáciu otvorenej a všestrannej liberálnej demokracie, bez národného aspektu a vzťahu k rodnej dedičnej postati, národnej kultúre a tradíciám.
Národné aspekty slovenskej štátnosti verejne a otvorene zosmiešňuje a odmieta.
Je prívrženec rodovej ideológie a ideológie multikulturalizmu.
Reprezentuje neomarxistickú sociálnu filozofiu a ideológiu, pretavovanú do štátnych verejných politík.
On to popierať nebude. Okrem toho, to nie sú nadávky. Žiadne hate speech ad hominem.
Ani lži. Ale Pravda. Realita.
Ľavicový extrémizmus je reakčnou protiváhou pravicového extrémizmu, a zrejme má ochranu vládnej moci ako jej piata kolóna. Koná samostatne. Jeho softvér má gombík. Stlačíš ho a on ide.
Slovenská vláda mu nekladie prekážky v dobrej viere, že klin sa klinom vybíja a nová ľavica urobí svoju „prácu“ a nadprácu. Zmocňuje sa vlády nad vládou.
Ak sú adorácia Tisa, Slovenského štátu a popieranie holocaustu trestné, takým by malo byť aj popieranie a zhadzovanie zásluh slovenských národných buditeľov 19. storočia (obdobie národných emancipácií), formujúcich národné povedomie Slovákov a ich jedinečnej afirmácie v pestrom slovanskom prostredí, a v boji za samostatnú štátnosť, proti uzurpátorom moci nad Slovenskom v európskom priestore.
Mocnosti a bratia Česi nás podržali v 1918-tom, pred Maďarmi a Rakúskom, len do roku 1938-9. V novembri 1938 sme prišli o južný pás Slovenska (Viedenská arbitráž). Vrátili nám ho dnes nenávidení osloboditelia, Sovieti. V 48-mom nás zasa spojili spoločné záujmy s bratmi Čechmi ale aj Sovietmi. Rozhodlo sa o tom vo februári 1948 v Prahe na Václavskom námestí. Po Veľkom Novembri a strate platnosti víza ruských vojsk po 68-mom a „vďaka nezávislému“ Mečiarovi sme sa na prelome rokov 1992/3 ticho a pokojne rozišli aj s bratmi Čechmi…
Havran dnes čistí a uvoľňuje slovenský autochtónny európsky priestor od podľa neho „zaprdených niktošov Štúra a Vajanského“ pre „obrodenecké“ aktivity Open Society Foundation s navoňaným parfémom „filantropa“ Georga Sorosa a rodu Rockefellerovcov.
Spochybňuje a zosmiešňuje slovenskú štátnosť založenú aj na kultúrnom dedičstve národných buditeľov 19. storočia.
Po vytlačení Ľudovíta Štúra a Svetozára Hurbana Vajanského zaujme miesto v histórii Slovenska jeho novodobý buditeľ a obrodenec Michal Havran.
Toto by si ale mala všimnúť a uvedomiť slovenská vláda, ktorá je čiastočne zdrojovou príčinou extrémizmu zľava aj sprava, ako zlá mediátorka sporov v spoločnosti a zlým vzorom kultúry komunikácie na pôde parlamentu.
Výzvami ústavných činiteľov ukazuje na pravicový extrémizmus. Ľavicový jej uniká zo zorného poľa. Čo na to Smer a (aspoň) Ľuboš Blaha? A čo na to kapitán SNS Tomtom? A Most-Híd a jeho ministerka spravodlivosti? Od mienkotvorných „liberálnych“ médií, ktoré poskytujú priestor pseudo liberálom (SME, Denník N, Pravda) sa korektná mienkotvorná reakcia nedá očakávať.
Michal Havran patrí k ultra ľavicovým fašistom, extrémistom, rovnako ako hnutie ANTIFA, ktoré je karikatúrou deklarovaného boja proti fašizmu, vlka v baránčom rúchu v maske „liberálneho demokrata“. Súčasná pseudo liberálna demokracia sa mení na post liberálno-demokratický ultra ľavicový fašizmus a totalitu genderovej a multikulturalistickej ideológie.
Jeden z jej propagátorov prdí do „svojej“ stoličky vo „verejnoprávnom“ televíznom štúdiu „verejnoprávnej“ RTVS. Jej Rada „liberálno-demokraticky“ nekoná, čím porušuje zákon o RTVS. V priamom prenose naživo a zo záznamu. RTVS tára o slobode a demokracii cez svojho „hovorcu“ slobody a demokracie Michala Havrana. Ak vám „liberálni demokrati“ budú tvrdiť, a robia to radi, že oni sú liberálni demokrati, spozornejte. Ak ale vyslovíte a napíšete iný názor, než prezentujú oni, tak vám „liberálno-demokraticky“ idú po krku. A na fejzbúku vás obmedzia alebo celkom zablokujú. A je po demokracii. Na ich „demokraciu“ fejzbúk softvér nemá. Ani Ján Benčík.
T.G. Masaryk: „Demokraciu by sme už mali, ešte by to chcelo demokratov.“
Originál fejzbúkového statusu na časovej osi Michal Havran z 9. mája 2017, nemôže Rostas zdieľať ani komentovať, len skenovať, lebo Havran si „vyčistil“ svoj priestor pre debatu s Jánom Benčíkom. Ak to Havran zistí, Rostasa úplne  zablokuje.
Michal Havran píše o Rostasovi:  „Rostas si myslí, že ak bol Vajanský a čiastočne aj Štúr antisemitom, tak ním môže byť aj on a celá tá nazi zberba, že to je vlastne oukej, že iba nadväzujú na nejaké tradície a tie ich chránia. Lenže, v 19. storočí mal antisemitizmus už síce za sebou pogromy, no v zásade sa nevymykal z kultúrnych rámcov náboženskej nenávisti. Jej obeťami boli protestanti, valdenskí, albigenskí, v istej miere františkáni, husiti, prenasledovaní a vraždení židia boli počas celého stredoveku iba jednou z nenávidených skupín. Rostas a spol zrejme nechápu, že priemyselné vyvražďovanie európskych židov, Rómov, etc zmenilo náš pohľad na už aj tak ohavný antisemitizmus a urobilo z neho zločin. Prečo Rostas? Lebo Vajanský bol v tejto téme iba zaprdený hlupák zotročený poverami o detských obetiach, no príslušníci NSDAP a SS vlastnými rukami vraždili a vraždili milióny ľudí. Tak preto ty môj jazdec po šírych obzoroch plochej zeme nedokážeš svoj súčasný antisemitizmus zamaskovať, ani vyviniť odkazmi na ešte staršie hlúposti Štúra a Vajanského a nijako ťa to neochráni pred zákonmi. Zarážajúca dialektika idiotov.“
Komunikácia Rostas verzus Havran prebieha bezkontaktne. Rostas odpovedá Havranovi na svojej fb stránke.
Tibor Eliot Rostas (reakcia na Havrana): „10.mája 1848 sa v Liptovskom Mikuláši konala schôdza slovenských patriotov na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom. Bol vyhlásený národný program rovnoprávnosti. Po viac ako 150 rokoch však slovenské povedomie a spoločnosť začínajú opäť rozkladať nenávistné sily pôsobiace na koncesionármi platených miestach. Samotní ľudia z verejno-právnej RTVS dnes verejne hanobia náš národ hanobením jeho najväčších synov. Havran z RTVS publikuje, že Štúr a Vajanský boli zaprdení antisemiti píšuci hlúposti. Aká teda bude naša odpoveď?“
Rostasova reakcia sa nachádza tu (nedopisujú si, nekomunikujú spolu, oni si odkazujú): https://www.facebook.com/tibor.e.rostas?fref=ts
Havranove výroky sú už za čiarou demarkačnej línie. Havran porušuje „minské dohody“. Porušením neexistujúceho prímeria. Vyzýva do boja za slovenskú štátnosť, suverenitu a národnú identitu. Patrí do skupiny paneurópskych euro centristických neomarxistických ultra liberálov, s pracovnou náplňou popieračov slovenskej štátnosti, národnej identity, vlastenectva, patriotizmu a lokálpatriotizmu, ktoré ako štandardné a tradičné ľudské cnosti považuje za nacionalizmus s negatívnymi konotáciami.
Jeho výroky nemožno vnímať len ako produkty slobody slova, majú potenciál trestného činu proti ústave a právnemu poriadku Slovenskej republiky. Ide o útok na podstaty antropológie, slovanstva a základné ľudské práva.
http://www.hlavnespravy.sk/otvoreny-list-generalnemu-riaditelovi-rtvs-ziadost-o-spristupnenie-dokumentov-kvoli-havranovym-vyjadreniam-o-sturovi-ci-hurbanovi/1000778
Michalovi Havranovi by asi prospela bezprostredná kontaktná komunikácia s Tiborom E. Rostasom, ktorej sa Havran zjavne vyhýba a stráni. Údajne zo zásady. To nie je zásadovosť ale zbabelosť.
Ak slovenskí ústavní činitelia volajú a vyzývajú na boj proti extrémizmu, mali by si riadne a komplexne ujasniť, proti ktorému. Alebo – proti ktorému skôr?
Takzvaná „verejnoprávna“ RTVS kolaboruje so systémom euro centristického matrixu. Za naše. A na náš účet.
Otázka: Je zákon o koncesionárskych poplatkoch v súlade so spoločenskou objednávkou a vôľou občanov, objednávateľov tejto, akože verejnej služby? A v súlade s Ústavou SR? Nie je prejavom ľudsko-právneho násilia voči občanom, a teda proti ústavný? V rozpore s Listinou základných práv a slobôd? Občan musí? Je povinný? Na základe čoho? V opore o čo? Občan chce? Je RTVS prejav vôle občanov? Nekoná RTVS pod, mimo alebo nad rámec svojich zákonných kompetencií a oprávnení? Hmm…
Existuje autorita, ktorá môže vo veci verejnoprávnosti RTVS vydať nález? Rada RTVS to nie je. Lebo. Teda kto? Berie sa a je RTVS akceptovaný názor občana, koncesionára na uhradenú ale nedodanú alebo neúplnú službu? Za socializmu sme mali aspoň fiktívnu televíznu rubriku: „Nad listami našich milých divákov.“ RTVS ale predvádza mediálny cirkus s voľbou nového generálneho riaditeľa. Humbug.
Poznámka k antisemitizmu (poučenie aj pre bojovníka proti antisemitizmu Havrana):
Židov delíme na veriacich (judaizmus) neutrálnych a svetských sionistov. Judaisti sú v Izraeli protištátne živly, neutrálnym židom je politika šum a fuk. Politiku Izraela smerom dnu a von tvoria politickí sionisti. Nie všetci sú aj veriacimi židmi.
V tomto zmysle odmietnuť globálny antisemitizmus a vrecizmus. Všetci židia nepatria do jedného vreca.
Židia žijúci v diaspore (svet) aj v Izraeli, vnímajú Izrael ako svoje bezpečné útočisko.
Sionizmus ale nie je náboženstvo, je to ideológia a politika, postavená na prísľube Boha, dať ním vyvolenému židovskému národu právo na veľký, mocný a silný pozemský štát Izrael.
Sionisti zhmotňujú a menia túto ideu na realitu.
A o tom, že Palestína ako antický novotvar vznikla na vyprázdnených územiach po vyhnaní židov do diaspory, niet historických ani biblických pochybností. Spor o prvotnosť vajca alebo sliepky je zbytočný. A dnes je len vecou najmä Izraela a Palestíny.
Ale „vyvoleným“ bol aj nemecký národ a árijská germánska rasa (germánska pohanská a náboženská mytológia). Aj Wagner a Nietzsche boli antisemiti a aj germano centristi. Pozrite dielo Richarda Wagnera, Hitlerovho hudobného „boha“. Wagnerova hudba, sama o sebe (an sich) ako hudba, je geniálna. Rovnako ako Mahlerova (žid). Môj hudobný boh. Mnohí židia sa svojím levím podielom zaslúžili o rozvoj vedy, filozofie, umenia a kultúry západnej, svetovej a európskej civilizácie (štatistiky Nobelových cien). Spolu s  kresťanmi dotvárali Európu, jej civilizáciu a hodnotový systém, ktorý reálni (!) antisemiti a kresťanofóbni činovníci z Bruselu likvidujú a nahrádzajú pseudo hodnotami. Na lásku k židovstvu a kresťanstvu sa len hrajú. Lebo tak si praje kapitál (pravica) participujúci s neomarxizmom (nová ľavica). Európskymi „hodnotami“ a ich ochranou na oklamanie davov.
Fakty nepustia. Ale, to sú vraj len konšpirácie. Tvrdenia, že svetovú moc a globalizáciu majú v rukách slobodomurári a ilumináti, je konšpirácia a lož. Nie, praktickú politickú moc majú nimi delegovaní a použití užitoční idioti. To je „výživná strava“ pre Smatana s.r.o. a spol. a „ministerstvá pravdy“. Nad domnelou slobodnou voľbou voličov je vôľa prozreteľnosti. Má v rukách faktor premenných v čase a priestore, ľudský faktor vedomých aj nevedomých procesov v hlavách občanov.
Cesty Ducha Prozreteľnosti sú nevyspytateľné. To je aj pre špičkových a sebavedomých odborníkov na konšpiračné teórie a pravdu nad ich sily a schopnosti. Prozreteľnosťou sú ovládaní aj oni. TÁ sa prejaví sa vo vhodnom čase na vhodnom mieste.
Odkazy na zdroje a príslušenstvo
http://www.hlavnespravy.sk/michal-havran-sa-pustil-slovenskych-dejatelov-stur-bol-antisemita-vajansky-bol-zaprdeny-hlupak/997678
https://www.facebook.com/ZEMAVEK/posts/838785509605775?comment_id=838812969603029&notif_t=share_reply&notif_id=1494487357771000
Matej Šútovec v Denníku N:
https://dennikn.sk/blog/vlastenectvo-nie-je-pekna-vec/
Marián Tkáč o denníku SME k národným tradíciám a fašizmu:
http://www.hlavnespravy.sk/predseda-matice-slovenskej-marian-tkac-v-pestovani-tradicii-vidia-niektori-naznaky-fasizmu/999738
Osobná poznámka: V prípade Rostas verzus Havran už nejde o demokratickú diskusiu, v rámci slobodnej výmeny názorov, ale o verejné urážky, hatespeech ad homine (osobné) artikulované vo verejnom priestore, kde dotknutým je autochtónny slovenský národ. Použitá cieľová a dotknutá osoba sa nemá možnosť brániť na mieste. Podobný charakter má aj sprofanovaný príbeh „vedeckej konferencie o médiách“ v Trnave.
Michal Havran, redaktor a moderátor svojich Večerí s Havranom má ochranu Rady RTVS vo veci kanibalskej večere, kde pozvanými konzumentmi boli Šimečka a Dobšinský a menu bol Boris Koróni ako ich alternatívna strava. Rovnako je chránený aj Branislav Dobšinský.
Dodávam, že nie som Rostas, teda dotknutá osoba, ani Vajanský alebo Štúr, ani Slovenská republika, len jej občan, ktorého základné ľudské práva sú chránené ústavou a zákonmi, nad dodržiavaním ktorých bdie štát, lebo to je jeho úloha. Za seba, Rostasa, Vajanského, Štúra a Slovenskú republiku, trestné oznámenie podávať nebudem.
Prokuratúra a OČTK sú ale z ústavy a zo zákona povinné a oprávnené konať v mene ochrany slovenskej štátnosti a ľudských práv a slobôd na podnet ale aj bez podnetu.
Ak už po roku, prokuratúra nevydala nález vo veci charakteru ĽSNS, nemala by váhať vo veci Michal Havran a jeho verejných vyhlásení.
Prokuratúra a OČTK (súdy) strácajú kredit, autoritu a dôveru občanov Slovenska.
Ochrana pred extrémizmom má mať rovnaký meter na pravicový aj ľavicový extrémizmus.
Policajný zbor a NAKA disponuje útvarom pre boj proti extrémizmu. Zneškodnila už aj „cikajúcu a hovoriacu bábiku, páliacu ňou pomočený Korán“. Vraj si po ňu prišli dvomi autobusmi.
Bolo by močenie na dielo Vajanského a Štúra a jeho pálenie prejavom slobody slova, názoru a presvedčenia? V potenciálnej možnosti ho naznačujú „zatiaľ“ len verbálne prejavy „liberálneho demokrata“ Michala Havrana a „Vlastenectvo nie je pekná vec“ samozvaného údajného „antifašistu“ Mateja Šútovca v Denníku N a vyjadrenia Ivana Buraja o slovenských národných tradíciách ako „fašistických“ v rovnako „liberálnom“ denníku SME. Tieto vyhlásenia kontrasignujú liberálno „demokratické“ ultra ľavicové „ľudsko-právne“ mimovládky…
Kedy sa čaká výstrel z Aurory pre otvorený a priamy útok neomarxistov proti Matici slovenskej a národno-konzervatívne orientovanej časti SAV a spoločensko-vedným odborom VŠ a nové ideologické a politické čistky, aké v našej socializmom „utláčanej“ spoločnosti prebehli hneď po Veľkom Novembri 1989?
Pán „filozof a teológ“ by sa mal zamyslieť nad sebou a Ježišovou odpoveďou Pilátovi. Aj vy, Michal Havran, ste tu len dočasne, a „nemal by si moc, keby ti nebola daná“. Spytujte si svedomie a robte pokánie. To môžete aj ako ateista a kresťanofób. Ste falošný prorok. Možno vám autoreflexia prospeje. Pozdravujte svojich bratov a sestry (Denník N, SME, Pravda) a spolu stolovníkov v bratislavskej kaviarni a pri „večeri“…
Blahoželám vám k cene za jedinú a preto „najlepšiu verejnoprávnu“ diskusiu z produkcie RTVS Večera s Havranom:
http://zemavek.sk/articles/view/treti-sektor-vyznamenaval-svojich
Pri preberaní ceny ste si podali ruky aj s rovnako „výnimočným“ človekom, označeným za „inštitúciu“, hodnú  „špeciálneho“ ocenenia „za sériu blogov o extrémistoch a konšpirátoroch“ Jánom Levoslavom Benčíkom.

Trestne stíhaný by mal byť Denník SME aj podávateľ trestného oznámenia na šéfredaktora Zem a Vek a autora inkriminovaného článku T.E. Rostasa, Pavel Sibyla, šéf sionistickej Sorosovej nadácie Nadácie Zastavme korupciu, bývalý novinár a redaktor Trendu (pokrvná príbuznosť so SME).
https://www.scribd.com/document/348393402/Trestne-oznamenie-na-T-Rostasa
http://zastavmekorupciu.sk/pages/o-nadacii
http://zemavek.sk/articles/view/stanovisko-rostasa-k-trestnemu-oznameniu
Predmet stíhania: Dôvodné podozrenie z podpory sionizmu.
Trestne stíhaný by mal byť redaktor RTVS Michal Havran pre svoje výroky proti slovenským národovcom Ľudovítovi Štúrovi a Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému: „Štúr bol antisemita a Vajanský zaprdený hlupák.“
Denník N by mal podať vysvetlenie k svojmu logu:


Autor článku: Juraj Režo
Tagy: Teodor Herzl, sionizmus, ľavicový extrémizmus, neomarxizmus, falošní proroci

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

OĽaNO zriaďuje centrálny P.O.BOX pre ľudí,ktorí neveria vedeniu parlamentu

Bratislava 18. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Hnutie OĽaNO-NOVA zriaďuje centrálny P.O.BOX, na ktorý môžu posielať listy ľudia nedôverujúci vedeniu Národnej rady SR. Oznámil to dnes predseda poslaneckého klubu OĽaNO-NOVA Richard Vašečka. "Bezpečnosť občanov je pre nás prioritná. Preto sme zriadili centrálny P.O.BOX, na ktorý môžu všetci občania, ktorí nemajú…

Väčšina Francúzov je spokojná s novou vládou, rastie podpora Macronovho hnutia

Paríž 18. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   Väčšina Francúzov je spokojná so zložením novej vlády premiéra Édouarda Philippa. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý si dala urobiť a jeho výsledky dnes zverejnila francúzska spravodajská televízia BFMTV. Podľa prieskumu 54 percent respondentov verí, že nová vláda bude pracovať efektívne. Približne…

Mayová chce v prípade volebného víťazstva obmedziť imigráciu

Londýn 18. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Britská premiérka Theresa Mayová dnes uviedla, že v prípade víťazstva svojich konzervatívcov v parlamentných voľbách chce obmedziť imigráciu do Británie z členských i nečlenských krajín EÚ Mayová pri predstavovaní volebného programu Konzervatívnej strany vyjadrila presvedčenie, že "imigrácia by sa mala kontrolovať a znižovať." Podľa…

Fico: Za klientske centrum v Bratislave si minister vnútra zaslúži kyticu

Bratislava 18. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Baumann)   Minister vnútra Robert Kaliňák má dôveru predsedu vlády Roberta Fica (obaja Smer-SD) aj po tom, ako Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol, že jeho ministerstvo porušilo zákon pri obstarávaní klientskeho centra v Bratislave. Fico to dnes uviedol počas tlačovej konferencie k verejnému vypočutiu…

Na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre chcel falošný policajt vybrať pokutu

Nitra 18. mája 2017  (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Nitrianska polícia prijala oznámenie o pohybe podozrivej osoby na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre Neznámy muž, vydávajúci sa za policajta, dnes približne o deviatej hodine za výjazdom Nitra – západ v smere na Banskú Bystricu svetelnou signalizáciou umiestnenou za predným sklom vozidla VW Passat zastavil iné vozidlo.…

Europarlament podporil vznik Palestíny a skritizoval Izrael za vystávbu osád

Brusel/Štrasburg 18. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-L’Osservatore Romano)   Za vznik nezávislého palestínskeho štátu a zastavenie budovania židovských osád na okupovaných palestínskych územiach sa dnes vyjadrili poslanci Európskeho parlamentu Schválili rezolúciu, v ktorej tvrdia, že riešenie blízkovýchodného konfliktu spočíva v takzvanom dvojštátnom riešení. Europoslanci sa vyslovili za vznik Palestíny ako nezávislého štátu,…

OSN vypovedala zo ženevských rokovaní korešpondentku sýrskej televízie

Ženeva 18. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Salvatore Di Nolfi)   Organizácia Spojených národov (OSN) zrušila akreditáciu korešpondentke sýrskej provládnej televízie vyslanej na mierové rokovania vo švajčiarskej Ženeve. Dôvodom sú jej urážlivé výroky na adresu sýrskej opozičnej delegácie, informovala dnes agentúra Anadolu s odvolaním sa na zdroj z OSN. Podľa tohto zdroja došlo…

Premiér: Verejné vypočutie kandidátov na post nového predsedu ÚVO bude 24. mája

Bratislava 18. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Verejné vypočutie kandidátov na post nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude budúci týždeň v stredu (24.5.). Uviedol to dnes na tlačovej besede predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Šéfa ÚVO na návrh vlády SR volí a odvoláva Národná rada (NR) SR.…

Filipíny odmietli finančnú pomoc EÚ; Duterte odmieta kritiku vojny proti drogám

Brusel 18. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bullit Marquez)   Filipíny už nebudú akceptovať európsku finančnú pomoc, oznámila dnes Delegácia EÚ v Manile. K tomuto rozhodnutiu filipínskej strany prichádza v čase diplomatického napätia medzi Úniou a Filipínami v spojitosti s "vojnou proti drogám", ktorú nariadil prezident Rodrigo Duterte. "Filipínska vláda nás informovala, že už…

Ministri obrany EÚ prediskutujú spoločnú obranu a spoluprácu s NATO

Brusel 18. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   O stratégii spoločnej európskej obrany a o obrannej spolupráci medzi EÚ a NATO budú dnes v Bruseli rokovať ministri obrany členských štátov EÚ. Zasadnutiu predsedá vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová, ktorá od ministrov očakáva súhlas s koordináciou investícií…

OĽaNO-NOVA: Kaliňák kúpil v Martine predraženú búdu na klientske centrum

Bratislava 18. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) kúpil v Martine bez súťaže predraženú búdu za 3,9 milióna eur, aj keď oproti cez ulicu si odkúpila rovnakú nehnuteľnosť evanjelická škola za polovičnú sumu. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásili predstavitelia OĽaNO-NOVA Igor Matovič a Veronika Remišová…

Trumpova administratíva potrvdila zmiernenie sankcií voči Iránu

Washington 18. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Administratíva prezidenta USA potvrdila v stredu platnosť uvoľnenia sankcií voči Iránu v súlade s medzinárodnou dohodou o iránskom jadrovom programe. Súčasne však uvalila na Teherán nové reštrikcie v súvislosti s vývojom balistických striel, informovala dnes agentúra DPA. Platnosť najtvrdších ekonomických opatrení voči Iránu…

Sme rodina exekučnú amnestiu nepresadila

Bratislava 18. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Exekučná amnestia nateraz nebude, poslanci Národnej rady SR totiž odmietli návrh z dielne hnutia Sme rodina. Malo to fungovať tak, že po zaplatení dlhu by boli občanovi odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky by podal návrh na zastavenie exekúcie. Zákon…

Zámer Obyčajných trestať aj nelegálne zamestnávanie občanov SR neprešiel

Bratislava 18. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Súčasná legislatíva nepozná trestný čin nelegálneho zamestnávania občanov SR a trestá len čierne zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov. Zmeniť to chceli poslanci OĽaNO-NOVA Ján Marosz a Eduard Heger novelou Trestného zákona, ktorú však dnes väčšina pléna nepodporila. "Minulý rok v decembri sme na tlačových…

Flašíková Beňová: Odstraňovanie byrokracie pri eurofondoch sa musí aj na Slovensku stať realitou

Bratislava 18. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Politika súdržnosti je najdôležitejšou z hľadiska podpory investícií v členských štátoch Európskej únie (EÚ). V prebiehajúcom programovom období je na ňu vyčlenená až tretina z celkového európskeho rozpočtu. Jej hlavným nástrojom sú Európske štrukturálne a investičné fondy. Tieto finančné prostriedky sú základom európskej…

Komisárka pre integráciu: "Nemecká kultúra neexistuje. Národ vytvorila imigrácia a diverzita. Nenúťme migrantov asimilovať sa"

Berlín 18. mája 2017 (HSP/bb/Foto: TASR/AP-Martin Meissner, Adam Berry)   "Nemecká kultúra neexistuje a dejiny národa formovali imigrácia a diverzita", myslí si to nemecká federálna komisárka pre integráciu Aydan Özoğuzová, ktorá týmto argumentom podopiera svoje tvrdenie, že od migrantov by preto Nemci nemali žiadať asimiláciu Komisárka sa tak vyjadrila pre denník Tagesspiegel…

Vynaliezaví radikáli: Vo Francúzsku stále trvá výnimočný stav, no islamským radikálom oficiálne vedeným v "zložke S" sa podarilo dostať do priestorov polície ako "upratovacia čata"

Paríž 18. mája 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/DPA/Chris Grossmann)   Vo Francúzsku stále trvá výnimočný stav, polícia v krajine zároveň eviduje viac než 10 000 ľudí vedených v tzv. "zložke S", čo znamená veľmi vysoké riziko pre bezpečnosť spoločnosti a jej inštitúcií. Týmto kódom sú väčšinou označovaní islamskí radikáli, alebo ľudia, u ktorých je podozrenie na…

Merkelová sa vyhráža Británii: Keď obmedzíte imigráciu ľudí z EÚ, zaplatíte za to!

Berlín 18. mája 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Niektorí lídri Európskych krajín stále nemôžu uniesť fakt, že Veľká Británia odchádza z Európskej únie. Pred nedávnom sa vyjadril aj slovenský premiér Robert Fico, že brexit musí byť pre Britániu ťažký. Najnovšie sa do Británie pustila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá vyhlásila,…

TopSpeed

Kúpili ste auto s funkčnými airbagmi?

1

Airbag je významným prvkom pasívnej bezpečnosti automobilu, ktorý ale zvyknú mnohí podceňovať. Nájdu sa aj takí, ktorí volia jednoduchšie deaktivovanie celého systému alebo iné finty pred nákladnou opravou. Práve kontrola funkčnosti airbagu pri kúpe ojazdeného vozidla môže predísť nepríjemnostiam zo samovoľného vystrelenia alebo naopak nefunkčnosti vzduchového vankúša v prípade potreby.…

Ako funguje BMW M xDrive v novej M5?

0

Na nové BMW M5 sa niektorí fanúšikovia pozerajú skrz prsty. Novinka na základe generácie G30 totiž príde výhradne s pohonom všetkých kolies xDrive. Ten pritom patrí v štandardných modeloch medzi najlepšie pohony 4x4 na trhu, no trochu kradne zážitok z jazdy. Zadokolky sú jednoducho divokejšie. Nové BMW M5 však nedostane obyčajný xDrive, ale…

Modernizovaný Peugeot 308 GTI unikol ešte pred odhalením

1

Peugeot iba nedávno predstavil modernizovanú 308. Ukázal však iba bežné modely a verziu GTI si nechal na neskôr. Ako to ale v poslednej dobe býva, ani Peugeot neudržal "tajomstvo" dokonca. Na twitter španielskeho importéra Peugeot totiž niekto zrejme náhodou (alebo aby rozvíril diskusiu) zavesil fotku na ktorej pózuje modernizovaný Peugeot…

Po veľkom zdržaní konečne otvorili úsek R2 pri Zvolene

3

Predstavitelia Národnej diaľničnej spoločnosti 16. mája za účasti ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka konečne otvorili úsek R2 pri Zvolene (Zvolen východ - Pstruša). Ten odovzdal zhotoviteľ takmer s ročným omeškaním. Nadväzujúci úsek Pstruša – Kriváň pritom iné združenie firiem odovzdalo v zmluvnom termíne. Nadväzujúce úseky ciest sú zatiaľ v nedohľadne.

Matej Koník vybojoval na pretekoch SKP v Dlhej druhé miesto

2

Športový areál Motokáry Dlhá privítal v sobotu 13. mája 2017 preteky Slovenského Kartingového Pohára. Podujatie si nenechal ujsť ani malý talentový pretekár Matej Koník, trať neďaleko obce Dlhá je jeho domovskou a tak chce na pretekoch dosiahnuť čo najlepší výsledok. Maťko z tímu LSR Racing štartoval v triede Rotax Micro Max.

Používate pri ťahaní auta výstražné smerovky?

18

Dôvod spracovania témy je jednoduchý. Stojí za tým rozsiahla diskusia pod článkom, kde som sa venoval ťahaniu/ vlečeniu auta. Prosím vás o názor, ktorý môžete vyjadriť v diskusii. O čo ide? Zápletka vzniká pri používaní funkcie výstražne smerovky. Čo si myslíte vy? Čitateľovi slazoSVK touto cestou ďakujem za názory v…

KAMzaKRÁSOU

Vyhrajte 3 baličky pracích práškov REX v hodnote 25€

0

Rozmaznávajte svoj šatník vôňu ďalekého orientu. Stačí si prizvať na pomoc Rex Japanese Garden.  Skrine celej rodiny prevoňajú kvety japonskej záhrady a zavládne dokonalá čistota.  Navyše, obľúbený rad sa rozširuje o nový variant – prichádza Rex Gél Japanese Garden na bielu bielizeň. Skúste svoje šťastie a vyhrajte 3 baličky pracích práškov…

Sima Martausová: Inšpirujte sa speváčkiným pohľadom na život

6

Mladá speváčka  a divadelná herečka Sima Martausová  je chodiaci „dobíjač“ energie. Jej profesionálna kariéra stále stúpa závratným tempom a piesne od skromnej Simi poznajú tisíce ľudí. Aj napriek okamžitému úspechu si charizmatická brunetka zachovala chladnú hlavu a dnes už čoraz vzácnejšiu pokoru.

Zadržiavanie vody v tele: Ako tomu zabrániť?

6

Voda je neoddeliteľnou súčasťou ľudského organizmu. Tvorí niečo cez 50 percent hmotnosti človeka a jej prítomnosť je nevyhnutná pri mnohých telesných funkciách. Ak sa však začne v tele nadmerne ukladať, môže to viesť k viacerým zdravotným problémom. Zadržiavanie vody má niekoľko príčin a dá sa odstrániť viacerými cestami. Prečítajte si naše tipy na odvodnenie a spôsoby,…

Recept: Cheesecake s jahodami – bez lepku

6

Príležitosť na dobrý koláč je vždy! Cheesecake s jahodami je v bezlepkovej verzii, na ktorú som použila chutné keksy bez lepku a palmového tuku. Do tvarohovej náplne stačí použiť kvalitný čerstvý syr a nahradiť múku krémovým práškom. Ovocná zložka sa dá pripraviť podľa sezóny – rebarbora je už tu – ale aj…

Dovolenka v Pekingu? Toto by ste mali vedieť!

5

Dovolenka v Pekingu? Prečo nie! Už v minulom článku sme vám predstavili najkrajšie miesta, ktoré určite musíte v hlavnom meste Číny vidieť. Tentoraz sa však na Peking pozrieme z iného uhla pohľadu. Pred cestou do Číny treba dať predsudky bokom a zžiť sa s ich životnou filozofiou - problémy sa riešia,…

Neónové líčenie na bežný deň? Alebo len na párty?!

5

Pamätáte si ešte na fashion mániu neónového oblečenia? Takmer každá si týmto outfitovým trendom prešla, či už v podobe neónových plaviek, trička alebo nejakého doplnku. Dnes sa nám tento trend opäť vracia, avšak už v beauty sfére. Ak ste boli sklamaní, keď Kim Kardashian vyhlásila, že končí s rozjasňovaním a zvýrazňovaním tváre, tak tento…

TopDesať

15 bežných genetických mutácií, za ktoré podľa vedcov môže incest

0

Incest je tabu v takmer každej kultúre po celom svete, ale nebolo tomu vždy tak. Šľachtici a kráľovia sa pokúšali udržať kráľovskú krv čistou tým, že sa sobášili so svojimi príbuznými. Najmä egyptskí vládcovia sa často sobášili so svojimi súrodencami alebo vlastnými deťmi. Toto konanie samozrejme neostalo bez následkov. Vznikli tak vážne genetické…

10 užitočných tipov, ktoré využiješ pri stanovaní

0

Keď je vonku nádherne a teplo, máme jednoducho chuť vypnúť. Zbaviť sa všetkých povinností a vybrať sa do prírody s našimi priateľmi alebo rodinou. Máme potrebu si túto chvíľu vychutnať niekde inde ako v práci alebo škole. Chýba nám krása prírody, svieži vzduch a oddych. Na takýto výlet sa však…

TOP 20: Najbizarnejšie americké zákony

0

V USA, väčšina štátov prispôsobuje zákony svojim občanom. Snaží sa tak vyhovieť sociálnym potrebám a udržiavať zdvorilosť. Niekedy sa však schvália úplne bizarné zákony, až sa sami seba opýtame, či je toto naozaj reálne. Preto ti dnes prinášame TOP20 najbizarnejších amerických zákonov. Spojené štáty sú jednoducho v schvaľovaní podivných zákonov…

Zvláštne závislosti - akou trpíš ty? Prvá časť

0

Každý z nás má niečo, čomu nemôže odolať. Rôzne závislosti sú u ľudí pomerne rozšíreným problémom. Písať o drogách však nebudeme. Možno sa ti to bude zdať neuveriteľné, no ľudia sú často otrokmi naozaj pozoruhodných závislostí. Naša redakcia ti prináša rebríček TOP 10 kurióznych vecí, od ktorých môže byť človek naozaj…

25 úžasných fotografií, ktoré vznikli bez použitia Photoshopu

0

Naša planéta a veci okolo nás sú jednoducho úžasné, fascinujúce a krásne. Zázraky okolo nás sa dejú každý deň. Túto krásu by sme si preto mali začať uvedomovať. Dnes ti prinášame týchto 25 úžasných fotografií, ktoré ti budú pripadať, ako keby boli upravované pomocou Photoshopu. Realita je však iná. Tieto…

Vypchaté zvieratá ako z hororu: 10 príkladov, ako to nemá vyzerať

0

Umenie taxidermie už samo o sebe niektorým ľuďom naháňa husiu kožu. Pri preparovaní zvierat neexistuje šedá oblasť: buď je výsledok veľmi dobrý, alebo je to to najhoršie, čo si kedy videl. Tieto úbohé vypchaté zvieratá nebudú mať pokoj ani po smrti. Sú totiž navždy zvečnené v pózach, ktoré pripomínajú nočné mory. Avšak predtým, ako…