Politické divadlo „Sarin a úder Tomahawkami.“

Publikované 21.04. 2017 o 16:07 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
–>

I.

Najprv trošku v humornom tóne o vážnej politickej téme

Demokratický Západ v čele s USA nedávno pripravil pre obyvateľov sveta veľmi zaujímavé politické divadlo. Bola odohraná tragická hra, ktorej dávam názov „Sarin a úder Tomahawkami.“ Scenár tohto predstavenia bol zrejme napísaný tak, aby si obyvatelia sveta jesne uvedomili, že zvrchovanosť takej krajiny ako je Sýria, už dávno nemá žiadny zmysel, pretože vláda tejto do vojny zatiahnutej krajiny aj na čele s prezidentom Bašárom Asadom je zločineckou a preto Západ musí záchranu obyvateľov Sýrie zobrať do svojich rúk. Rozhodnutie pripraviť takéto politické divadlo predstavuje z môjho pohľadu absolútnu stratu súdnosti u politických elít demokratického Západu, bezcharakternosť a veľa drzosti. To preto, lebo nás, občanov a verejnosť, stále pokladajú za tých, ktorí jedia slamu a preto im aj postačuje zdôvodňovanie ich politických činov takýmto „smiešnym“ spôsobom. Politické elity si ešte stále neuvedomujú, že každý občan má právo na dôstojné zaobchádzanie z ich strany.

Negatívne postavy tejto hry sú jasné. V prvom rade je to sýrsky prezident Bašár Asad a vládne vojská, ktorým scenár pripísal úlohu vykonať chemický útok v provincií Idlibu tak, aby mohli zomrieť desiatky civilistov. Svet sa následne vhodnými informačnými kanálmi dozvie o zverstvách sýrskej vlády páchaných na civilnom obyvateľstve aj v rámci samotnej vojny, v ktorej sa musí rozhodnúť o definitívnej porážke Bašára Asada a jeho vlády. Toto je úloha pre široký front opozičných síl s platenými hercami rôznych zoskupení.

Sú jasné aj kladné postavy tohto politického divadla. Rozhodujúca úloha v „konkurznom konaní“ pripadla podľa pravidla americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a potom námorníctvu USA. Mimoriadne dôležitá úloha bola pridelená mimovládnej organizácií „Biele prilby“, ktorá dokázala zdokumentovať výsledky chemického útoku a doslova s nasadením vlastných životov členovia tejto organizácie pomáhali civilnému obyvateľstvu. Keďže „Biely prilby“ sú financované z úrovne vlád niektorých západných krajín na čele s USA, dá sa predpokladať, že úlohy politického divadla plnilo aj niekoľko tajných hercov CIA. Pre politické divadlo je dôležitá ešte jedna skupina hercov – „jednoakterov.“ Táto skupina profesionálnych politikov má za úlohu zahrať si „jednoaktovku“ – v jednom akte výrazne vyjadriť svoj postoj k tomu, čo na divadelnom javisku sveta zvládli kladní hrdinovia.

Mimoriadne rozrušená z príprav politického divadla bola sýrska opozícia, pretože informovala verejnosť o chemickom útoku sýrskej armády už deň vopred. Pre tento druh divadla to nie je typický postup, pretože zvyčajne sa dátum predstavenia vopred neoznamuje. Politické divadlo sa zrealizuje bez obecenstva a následne je obecenstvo informované o celom priebehu danej hry. Média majú dovolené informovať o tom, že na civilné obyvateľstvo bol použitý nervový plyn sarin, čo musí zákonite vyvolať u každého čestného človeka odpor k praktikám sýrskej vlády. Režisér politického divadla nezabudol, že k informáciám médií o chemickom útoku je potrebné doložiť aj video dokumentáciu, ktorú v „cvičnom režime“ zhotovili členovia organizácie „Biele prilby“. Títo členovia zrejme neprešli žiadnou protichemickou prípravou obyvateľstva, pretože im nebolo dovolené, aby v hre účinkovali za situácie skutočného použitia sarinu. Sarin totiž zabíja a hercov z „Bielych prilieb“ potrebujú na ďalšie úlohy na území Sýrie.

Kladní hrdinovia politického divadla majú jasnú úlohu:iba vyjadriť rozhodný postoj a presvedčenie, že chemický útok na civilné obyvateľstvo je dielom sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Nie sú potrebné žiadne objektívne vyšetrovania tohto útoku a ani použitie tých správnych metód vyšetrovania. Stačí presvedčenie kladných hrdinov o tom, že to nebol nikto iný a zhoda v názore. Americký prezident ako kladný hrdina divadelnej hry situáciu rýchlo vyhodnotil a rozhodol „otcovský“ potrestať sýrsku vládu za použitie nevhodných bojových prostriedkov pre likvidáciu svojich obyvateľov. Dal na vojenskú základňu sýrskej armády vypáliť 59 Tomahawkov. Asi to urobil zo závisti, pretože za normálnych okolnosti vo vojne majú civilisti umierať len zásluhou ofenzívy opozičných vojenských síl pod vlajkou ZTS – Združenia teroristických síl. Prezident sa vôbec nechcel zdržiavať rozmýšľaním, čo má robiť. Na takého záležitosti má svojich poradcov a najmä, ak takýmto poradcom šéfuje jeho dcéra. Každá žena má predsa pre určité závažné rozhodnutia akýsi materinský cit, ženskú intuíciu. V divadelnej hre sa nepočítalo s tým, aby bolo možné pripomenúť, že sýrska armáda nemá chemické zbrane a ani to dávať do súvislosti so zariadením pre ich výrobu, ktoré si rozdelili niektoré západné krajiny.

Po prezidentovi USA prichádzajú na scénu „jednoaktovkári“. Politické elity demokratického Západu majú povinnosť jedným jednoduchým aktom oficiálne legalizovať vojenský zásah USA proti Sýrií. Bola vraj nevyhnutná rýchla odveta ( ! ) za chemický útok a teda nebol čas sa touto záležitosťou zaoberať na pôde OSN a ani vyžiadať si spoluprácu či stanovisko Organizácie pre zákaz chemických zbraní. Amatérski herci – „jednoaktovkari“ vyjadrili svoj postoj k odvete USA za smrť sýrskych civilistov a všetci sa zhodli, že vojenský útok bol potrebný, pretože sýrska vláda si nemôže dovoľovať barbarské chemické útoky. Pre režiséra tohto politického divadla je to pomerne jednoduchý a odskúšaný „spôsob tvorby“ medzinárodného práva.

Na javisku sveta je demonštrovaná JEDNOTA demokratického Západu ( aj EÚ ). A keď existuje takáto pevná a neochvejná JEDNOTA, potom vo vzťahu k ostatnej časti svet je všetko dovolené a zároveň je to aj právne ošetrené !!! Koľko radosti v sebe v zákulisí skrýva náš významný „šepkár“ JEDNOTY pán Róbert Fico. Z JEDNOTY demokratického Západu sa stala významná „skrýša“ pre všetky negatívne hodnoty, ktoré politika a politické elity produkujú. Vojenská agresia na zvrchovaný štát podporou „jednoaktovkárov“ je týmto právne ošetrená. Možno aj z tohto dôvodu sa OSN odmietla zaoberať útokom USA na Sýriu z právneho hľadiska. A keď ide o politické divadlo, tak to už vonkoncom nie je potrebné!

A aký môže byť odkaz nášho „šepkára“ JEDNOTY pána Róberta Fica ? Je lepšie byť na strane zločincov a zločinu, pretože medzi nimi sa môžeme pýšiť pocitom hrdosti zo stability (
? ), ktorú zúročujeme v prospech obyvateľov Slovenska a zároveň vieme si zastať svoju obrannú pozíciu pri nohách tých najväčších vzorov demokracie: ceriť zuby a vrčať, aby sme tým odstrašili Rusko. Veď to poznáme z bežného života. Majiteľ psa odmení svojho miláčika chutnou kostičkou, ak sa ten preukáže, že vie aspoň v pravej chvíli ceriť zuby, vrčať a štekať.

II.

Pre politické divadlo nie je dôležitá pravda, ale scenár

Pre politické divadlo nie je dôležitá pravda, ale scenár. Preto aj stanoviska ( vyjadrenia ) „jednoaktovkárov“ majú taký obsah, ktorý zodpovedá nie pravde, ale scenáru. Politické elity demokratického Západu americký útok na sýrsku vojenskú základňu neodsúdili, ale vyjadrili podporu. Znamená to, že im nezáleží na pravde vo veci chemického útoku a útoku ( agresie ) proti zvrchovanému štátu. U politických elít úplne absentujú politické cnosti potrebné k spravovaniu krajiny či takého nadnárodného kolosa ako je EÚ. Uvediem iba niekoľko príkladov.

Donald Tusk, predseda Európskej rady, považuje útok Spojených štátov za výraz potrebnej rozhodnosti ( podčiarkol D. H. ) voči barbarským útokom. Raketový útok bol vraj odvetou ( podčiarkol D. H. ) za chemický útok na mesto Chan Šajchun. Bolo by vhodné, aby Donald Tusk vysvetlil, ako sa dá hovoriť o odvete, keď Sýria Spojené štáty nenapadla vojenskou silou. Veľmi fantastický mi pripadá jeho vyhlásenie, že EÚ bude s USA pracovať na ukončení brutality v Sýrií. Donald Tusk totiž nehovoril o ukončení vojny v Sýrií a keď hovorí o ukončení brutality, je zrejme, že má na myslí nejakým spôsobom organizovať boj proti režimu Bašára Asada, nakoľko brutalita je spájaná iba s jeho politickým pôsobením.

Podobne sa vyjadrila hovorkyňa Vysokej komisárky EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federiky Mogheriniovej, keď zdôraznila, že pri aktuálnom režime v Sýrií nie je možný udržateľný mier (podčiarkol D. H. ). V podobnom duchu sa vyjadril aj Jean – Claude Juncker, predseda EK. Ten jednoznačne zdôraznil, že dosiahnutie mierového riešenia v Sýrií je možné iba v prípade politickej zmeny ( podčiarkol D. H. ). Predseda EK sa dokonca priznal, že rozumie snahe USA odvrátiť ďalšie útoky. V duchu zahraničnej politiky Bruselu mimoriadnu schopnosť vo vnímaní reálnej politickej situácie či politického divadla prejavil náš minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Zásah, ktorý vykonali USA na vojenskú infraštruktúru sýrskej armády vníma ako úsilie predísť ďalšiemu možnému použitiu chemických zbraní v budúcnosti.

Takéto stanovisko zodpovedného člena vlády SR sa mi zdá veľmi divné, pretože je výrazom toho, akoby bližšie nepoznal žiadne súvislosti vykonaného útoku, nemal informácie o riešení problematiky chemických zbraní v Sýrií a nedisponoval základným prehľadom o otázkach medzinárodného práva. Jednoducho, funkcia ministra zahraničných vecí pána Miroslava Lajčáka vôbec nenúti k tomu, aby skúmal v širších súvislostiach , aby sa snažil o objektívne zhodnotenie nastrčeného politického divadla. Podobne sa to týka ja ďalších predstaviteľov členských krajín EÚ. Všetci postupujú jednotne – akoby stratili schopnosti posudzovania, kritického myslenia, analyzovania, akoby nemali k dispozícií žiadne dôležité informácie.

Nikomu z politických elít demokratického Západu nezáleží na otvorenej politike, na pravdivej politike, všade v zásadných otázkach sú organizované a podporované rôzne scenáre, ktoré s poctivou politikou nemajú nič spoločného. Celý transatlantický priestor , v ktorom pôsobia politické elity demokratického Západu, požadujú politické zmeny v Sýrií, čo znamená odstrániť od moci Bašára Asada a jeho vládu. Otvorenou politikou a pravdivým pomenovaním problémov v Sýrií sa demokratický Západ neodváži odôvodňovať svoje požiadavky a preto sa musia tvoriť zaujímavé politické scenáre či politické divadla, aby verejnosť uverila v jeho dobro a spravodlivosť.

Z pohľadu Bruselu pri aktuálnom politickom režime v Sýrií nie je možný udržateľný mier. Mierové riešenie je možné iba v prípade politickej zmeny. Demokratický Západ si dovoľuje rozhodovať o tom, kde sa aké majú uskutočniť politické zmeny. Všimnime si, že pod vedením USA boli zrealizované politické zmeny na Ukrajine, ale v tomto prípade tieto politické zmeny žiadny mier neudržali, iba boli základným predpokladom pre vznik občianskej vojny na východe krajiny. A občianska vojna bola nevyhnutná k tomu, aby Rusko mohlo byť obviňované z agresie proti Ukrajine. Tu sa ukazuje určitý mechanizmus politických krokov, ktoré do seba zapadajú a sú nevyhnutné k naplneniu určitých záujmov demokratického Západu na čele s USA.

Bašár Asad a jeho vláda nie sú tvorcovia vojny v Sýrií, ale sú zástancovia určitej politiky, ktorá je v rozpore so záujmami demokratického Západu a teda aj s politikou, ktorá sa vo vzťahu k Sýrií presadzuje. V záujme naplnenia koristníckych cieľov demokratického Západu a jeho spojencov je vojna v Sýrií zorganizovaná pod vedením USA v takom rozsahu, že baviť sa o opozičných silách krajiny a ich nejakej legitímnej požiadavky, je nezmysel.

Politické divadlo zrealizované na základe scenára slúži ako „základ právneho názoru“ pre ďalšie politické aktivity demokratického Západu. Odkazy politikov sú jasné. Podľa veľvyslankyne USA pri OSN v Sýrií nebude kľud a mier, pokiaľ zo svojho postu neodíde Bašár Asad, čo evokuje aj také vysvetlenie situácie, že demokratický Západ nedovolí skôr ukončiť vojnu. Toto nakoniec vyplýva aj z iných súvislostí, ak si všimneme tvrdenie veľvyslankyne USA, že USA nedovolia robiť veci, aké sa stali nevinným civilistom. A civilistom sa stalo to, že podľa americkej verzie Asad ich dal usmrtiť chemickým útokom za použitia sarinu. Takže pod zástavou ochrany civilistov je veľmi pravdepodobne, že sa bude pokračovať v boji proti Asadovmu režimu zo strany USA a jeho spojencov. Akt agresie proti zvrchovanému a suverénnemu štátu ( Sýrií ) sa na strane demokratického Západu vôbec neberie na zreteľ.

Zrealizované politické divadlo má posilniť západnú propagandu v tom, že vojna v Sýrií – to je výsledok zločineckej politiky Bašára Asada a demokratický Západ nemá s tým nič spoločného. Európski lídri vraj už začali diskutovať o nových sankciách pre Rusko, ktoré vraj kryje zločiny Bašára Asada na civilnom obyvateľstve. Nikto z politických lídrov demokratického Západu neprizná, že za obvineniami Bašára Asada sa v skutočnosti skrývajú ich záujmy a záujmy ich spojencov. Ochrana nevinného civilného obyvateľstva proklamovaná demokratickým Západom je podmienkou boja proti sýrskej vláde. V skutočnosti táto ochrana pre samotné obyvateľstvo nemá a nedáva žiadny zmysel, pretože obyvateľstvo je nútené tak či onak žiť v prostredí vojnového konfliktu a teda samotná vojna sa všetkých bezprostredne dotýka.

Predseda EK síce jasne vidí rozdiel medzi leteckými útokmi na vojenské ciele a chemických zbraní voči civilistom, lenže tento rozdiel plní iba úlohu propagandy ukázať na dobro západnej koalície svojvoľne zapojenej do vojny a na správanie sa sýrskej vlády na čele s Bašárom Asadom. Odhaliť hru na ochranu civilného obyvateľstva si vyžaduje zodpovedať túto otázku: Kedy sa mal brať ohľad na obyvateľstvo krajiny ako je Sýria? Moja odpoveď je jasná: keď bolo potrebné rešpektovať princíp nevmiešavania sa do vnútorných záležitosti Sýrie a rešpektovať jej suverenitu. To je prvý a najdôležitejší moment, keď sa berie ohľad na obyvateľstvo krajiny. Sýrska vláda hájila záujmy svojej krajiny a rozhodne nemohla súhlasiť s tým, aby USA a Islamský štát okupovali všetky ložiska ropy a zemného plynu, ako je to v súčasnosti.

Hru na ochranu civilného obyvateľstva zo strany demokratického Západu na čele s USA odhaľuje aj ekonomická blokáda Iraku v deväťdesiatich rokoch minulého storočia. Z dôvodov tejto blokády v Iraku zomrelo do 500,- tisíc deti vo veku do piatich rokov. A vraj to stalo za to ! Aspoň tak to tvrdila ministerka zahraničných vecí USA českého pôvodu. Podľa pravidiel scenára politického divadla úmrtia deti nepredstavujú výsledok žiadneho zločinu, aj keď ide o veľmi vysoké číslo obetí politiky blokády krajiny. Podľa pravidiel toho istého scenára smrť niekoľko desiatok civilistov následkom chemického útoku predstavuje zločin veľkého rozsahu, ktorý sa dokonca vyčleňuje na akési samostatné posudzovanie zo všetkých možných vojenských operácií vedených vo vojne.

Organizovanie politického divadla podľa určitého scenára patrí medzi základné nástroje demokratického Západu v oblasti zahraničnej politiky, ale aj vnútornej politiky. Toto organizovanie má za cieľ znejasniť prístup verejnosti k získaniu objektívnych informácií o politických aktivitách politických elít, má za cieľ zakrývať skutočné záujmy nadnárodného kapitálu, má umožniť, aby si verejnosť svoju myseľ „utopila“ v mozaikových obrazcoch poskladaných podľa scenárov politického divadla. V prípade Sýrie politické divadlo je zamerané na úplný rozvrat krajiny, ktorý sa má zdôvodňovať zločineckým režimom Bašára Asada.

Verejnosť v krajinách demokratického Západu zásluhou politických elít a propagandy masmédií bola uvedená do stavu hlbokého útlmu, aby sa nemala možnosť prebudiť a hľadať cestu k osvieteniu, v rámci ktorého je možné nachádzať Cestu Pravdy a Cestu Zla a podľa toho konať. Politické divadlá sú organizované ako Cesty Zla, ktoré sa propagandou a politikou transformujú na Cesty Pravdy, dobra, lásky. Týmto spôsobom takýto typ divadla prispieva k rapídnemu úpadku západnej spoločnosti. Je na škodu veci, že Slovensko si osobnou zásluhou Roberta Fica, jeho politickej strany a vládnej moci vybralo, že bude podporovať Jednotu demokratického Západu na čele s tou absolútnou menšinou, ktorá pod zástavou globalizácie drancuje svet a zakladá vojnové požiare. Súčasná Sýria je výsledkom tejto skalopevnej Jednoty demokratického Západu.

Na záver si dovolím voľne interpretovať krátky článok blogera Josefa Koubu, ktorý už 30 rokov žije v Kanade. Tento pán si dovolil napísať stručný článok s názvom „Je to iba náhoda ?“ Pán Kouba tvrdí, že v žiadnej proamerickej krajine Blízkeho východu neexistujú aktivity Islamského štátu a nestal sa tam žiadny prevrat. V krajinách, ktoré sa s USA nekamarátia, majú doma vojnu a všetko naruby. V krajinách Blízkeho východu, ktoré nie sú podriadené záujmom USA, sú občianske nepokoje, občianske vojny a permanentná aktivita Islamského štátu. Pre názornosť pán Kouba uvádza, že ide o tieto krajiny:

1. Lýbia – má ropu, nie je spojencom USA, štátny prevrat a zavraždený vodca.

2. Egypt – má Seuzský preplav, nie je spojencom USA, štátny prevrat.

3. Sýria – má ropu, nie je spojencom USA, občianska vojna.

4. Kurdisan – má ropu, napadnutý NATO.

5. Irak – má ropu, zničený armádou USA, zavraždený vodca.

6. Afganistan – obchod s drogami, okupovaný armádou USA.

A teraz si to môžeme porovnať s ďalšími krajinami.

1. Izrael – spojenec USA, žiadny Islamský štát.

2. Jordánsko – spojenec USA, žiadny Islamský štát.

3. Saudská Arábia – má ropu, spojenec USA, žiadny Islamský štát.

4. Oman – má ropu, spojenec USA, žiadny Islamský štát.

5. Kuvajt – má ropu, spojenec USA, žiadny Islamský štát.

Pre tieto krajiny platí: žiadny prevrat, žiadny zavraždený vodca, žiadny Islamský štát, všade je kľud. Toľko od blogera Josefa Koubu, ktorý sa pýta, či to môže byť náhoda existencie takéhoto stavu v jednej časti sveta. Nech si každý sám hľadá vysvetlenie takejto geopolitickej štruktúry vo svete.

Dušan Hirjak

442 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Fico s Lajčákom sa zhodli: Časy, keď sme sa bili do hrude, hovorili o zvrchovanosti sú už chvalabohu preč. Životný priestor Slovenska je jadro EÚ

Bratislava 17. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Slovenský premiér Róbert Fico sa po včerajšom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom vyjadril, že je v životnom záujme Slovenska zostať v jadre EU, Slovensko sa musí držať francúzsko-nemeckého motora a robiť európske rozhodnutia. Lajčák so všetkým súhlasil a dostal za úlohu nasmerovať všetky ministerstvá proeurópskym smerom…

Premiér: Európa musí svojim ľudom v prvom rade zabezpečiť bezpečnosť

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Európa i Slovensko musia svojim ľudom v prvom rade zabezpečiť bezpečnosť. Takto reaguje na dnešný teroristický útok v Barcelone slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD). "Nikdy nevieme vylúčiť vražedné konanie jednotlivcov, ale vždy sa proti podobným hrozbám lepšie a účinnejšie bojuje spoločne," napísal premiér…

V Barcelone sú aj Slováci, žiaden z nich by nemal byť zranený

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Giannis Papanikos)   Žiaden Slovák v Barcelone zatiaľ neutrpel zranenie, informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V katalánskej metropole dnes došlo k teroristickému útoku, hlásia mŕtvych a desiatky zranených. V Barcelone sa nachádza asi desať slovenských dovolenkárov, vyplýva z dobrovoľného registračného formulára rezortu. V…

Do štyroch hotelov v Bratislave doviezli vaječnú zmes s obsahom fipronilu

Bratislava 17. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/Marcel Kusch/dpa via AP)   Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal v stredu (16.8.) Národný kontaktný bod na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe (ŠVPS) SR informácie o tom, že z rakúskej firmy bola do štyroch hotelových zariadení v Bratislave dovezená pasterizovaná vaječná zmes pôvodom z Nemecka.…

Protimoslimská senátorka sedela v austrálskom parlamente v burke

Canberra 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Austrálska senátorka Pauline Hansonová vyvolala hnev a silný odpor zákonodarcov, keď dnes prišla do parlamentu oblečená v burke. Urobila to v rámci svojej kampane za celoštátny zákaz islamských závojov zakrývajúcich tvár Hansonová - líderka protimoslimskej, protiprisťahovaleckej menšej strany Jeden národ - si na vyše…

De Mistura: V októbri by sa mohli konať seriózne politické rokovania o Sýrii

Ženeva 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Fabrice Coffrini)   Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura dnes informoval, že zásadné rokovania o politickom riešení občianskej vojny v Sýrii by sa mohli konať v októbri v Ženeve. Týmto rokovaniam by v septembri mali predchádzať schôdzky v kazašskej Astane venované otázkam prímeria. De…

Chmelár: Boj o moc vyhral Fico, ale do budúcnosti to tak nemusí byť

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Premiér Robert Fico (Smer-SD) zámerne zvolil spôsob výmeny osoby ministra školstva tak, aby z pozície sily ponížil lídra národniarov Andreja Danka. „Robert Fico dal Andrejovi Dankovi najavo, kto je tu pánom a doslova s ním vytrel podlahu. Andrej Danko to celkom oprávnene mohol…

Španielska polícia zadržala pre podozrenie zo znásilnenia troch občanov Nemecka

Lloret de Mar 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/BTA)   Španielska polícia zadržala v pobrežnej oblasti Costa Brava troch nemeckých turistov vo veku 24-25 rokov pre podozrenie z trestného činu znásilnenia. Ako s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje informovala dnes rozhlasová stanica Cadena Ser, podozriví mali v hosteli v Lloret de Mar…

Známa ulica La Rambla v Barcelone sa stala dejiskom teroristického útoku: Útočník dodávkou vrazil do davu ľudí, 13 mŕtvych a desiatky zranených!

Barcelona 17. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:screenshot FRox News, TASR/AP- AP Photo/Manu Fernandez, AP Photo/Giannis Papanikos)   Vodič dodávky z miesta činu pešo ušiel Na ulici vypukla panika, ohrození ľudia hľadali útočisko v medzičasom uzavretých obchodných prevádzkach. 20:30 Spojené štáty odsúdili dnešný teroristický útok v španielskej Barcelone. Ako uviedol na Twitteri…

Szijjártó: Schulz by sa mal namiesto Maďarska starať radšej o svoju stranu

Budapešť 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Szilard Koszticsak/MTI via AP)   Volebný líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz by sa namiesto kritizovania Maďarska a predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána mal radšej zaoberať svojou stranou. V Budapešti to dnes povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Podľa vyhlásenia rezortu maďarskej diplomacie, ktoré…

Vo Viedni zadržali troch srbských dílerov drog

Viedeň 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Mark Duncan)   Polícia počas zatýkania zaistila aj heroín a hotovosť Pol kilogramu heroínu a takmer 11.000 eur v hotovosti zaistili viedenskí policajti v pondelok v byte v centre rakúskej metropoly. Súčasne zadržali troch Srbov, z ktorých jeden sa pokúsil o útek, avšak zastavil ho varovný…

Lajčákovi bude v OSN radiť ekonóm, ktorý pomáha aj Guterresovi

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Poradcom Miroslava Lajčáka vo funkcii predsedu Valného zhromaždenia OSN bude americký ekonóm a profesor Kolumbijskej univerzity v New Yorku Jeffrey Sachs. Ten v súčasnosti pôsobí aj ako poradca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa pre otázky udržateľného rozvoja. Súčasný minister zahraničných vecí SR sa…

Paškov tvrdý odkaz Bugárovi: Pred voľbou na ombudsmana si ju prezentoval ako kresťanku a ona sa chystá na dúhový Pride!

Bratislava 17. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) možno už nepodporia žiadneho kandidáta, ktorého do verejných funkcií navrhne Most-Híd. Pripúšťa to prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška na sociálnej sieti Facebook. Rozčúlilo ho, že obmudsmanka Mária Patakyová, ktorú nominoval Most-Híd, prijala pozvanie na Dúhový Pride. "Tak…

Bulharsko vyšle do pohraničia s Tureckom i 600 vojakov

Sofia 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Burhan Ozbilici)   Bulharsko podobne ako Rakúsko a predtým aj iné európske krajiny nasadí na ochranu svojich hraníc pred nelegálnymi migrantmi príslušníkov armády. Pre dnešné vydanie nemeckých novín Die Welt to vyhlásil bulharský vicepremiér a minister obrany Krasimir Karakačanov. Podľa jeho slov by na hraniciach malo…

Bannon: USA sú v hospodárskej vojne s Čínou

Washington 17. augusta 2017 (HSP/Foto: TASR/AP- Evan Vucci, File)   USA sa nachádzajú v hospodárskej vojne s Čínou a ak nechcú prehrať, mali by sa zamerať na jej nespravodlivé obchodné praktiky, vyhlásil Trumpov politický poradca Steve Bannon "Sme v hospodárskej vojne s Čínou," uviedol Steve Bannon v rozhovore pre The American Prospect.…

Nová výzva na výskum bude musieť prejsť cez Pellegriniho úrad aj radou vlády

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Nová výzva na dlhodobý strategický výskum a vývoj (DSV) prejde cez Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a taktiež Radou vlády pre vedu, techniku a inovácie, čo v minulosti nebolo. Informoval o tom podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini…

SaS: Robert Fico má dvojaký meter na ministrov Smeru-SD a SNS

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Richard Sulík tvrdí, že koalícii neostáva nič iné, len tvrdiť, že voči nej neexistuje alternatíva Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) má dvojaký meter pri ministroch Smeru-SD a ministroch SNS. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil líder opozičnej SaS Richard Sulík s tým, že…

Macron hľadá v Slovensku a Česku spojencov proti Maďarsku a Poľsku

Paríž 17. augusta 2017 (HSP/Foto: TASR/AP- Olivier Matthys)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron plánuje v dňoch 23. až 25. augusta 2017 navštíviť okrem Rakúska aj Bulharsko a Rumunsko. Stretne sa aj so slovenským a českým premiérom, ale nie s predstaviteľmi Poľska a Maďarska Francúzske ekonomické noviny Les Echos túto návštevu charakterizujú…

TopSpeed

Kvóty v Číne na elektro-autá budú už budúci rok!

2

Kvóty v Číne plánujú zaviesť na predaj áut s elektrickým pohonom od budúceho roka. Správa vyvolala poplach medzi nemeckými automobilkami Volkswagen, Daimler a BMW, ktoré vyrábajú aj v Číne. Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil ešte vo februári tohto roku, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú ubezpečil, že na nemecké automobilky sa…

Bude mať nové BMW X5 laserové svetlomety?

5

Technológia laserových svetiel je síce "stará" už niekoľko rokov, no aktuálne ju majú v ponuke len 2 automobilky, Audi a BMW. Audi len v superšporte R8, BMW v dvoch typoch i8 a 7. Očakávaná nová 5-ka túto techniku ešte nezískala, možno tak príde až s jej modernizáciou. Budúci rok však…

Rišo Gonda odštartuje na VC Slovenska!

0

Rišo Gonda bude jednou z najväčších pretekárskych hviezd Veľkej ceny Slovenskej republiky cestných automobilov na okruhu. Pred domácim publikom sa predstaví po siedmich rokoch súťaženia na svetových tratiach. Okrem trate si bude musiež zvyknúť aj na uplné nové auto. Národný sviatok rýchlych kolies sa uskutoční od 18. do 20. augusta…

Porsche 928 oslavuje 40. narodeniny

0

Porsche má dôvod oslavovať. Jeho model 928 slávi tohto roku štyridsiatku. Aj keď to nie je taká ikona ako model 911, toto luxusné GT si právom zaslúži pozornosť a medzi fanúšikmi je uznávané. Podľa niektorých jazdilo dokonca lepšie ako 911. Porsche 928 začali ponúkať už v roku 1977 a bol to…

Hyundai chce skrátiť vývoj auta na 18 mesiacov!

6

Automobilka Hyundai skráti proces vývoja áut od výkresu po výrobu na 18 mesiacov. Viceprezident dizajnu pre Hyundai a Genesis, Luc Donckerwolke, povedal, že juhokórejská automobilka plánuje reagovať na trendy a dopyt po nových modeloch výrazným skrátením životných cyklov. "Životné cykly sa skracujú a v budúcnosti to bude ešte drastickejšie. Nepochybujem,…

OMV vám daruje vodu. Postará sa o správny pitný režim

0

Únava, malátnosť, strata pozornosti, aj to sú dôsledky dehydratácie. Za volantom vozidla môžu mať tragické následky. Pravidelne dopĺňať tekutiny a dodržiavať pitný režim však môže byť na cestách zložité. OMV vám daruje vodu. Stačí v piatok odbočiť na zeleno-modrú čerpaciu stanicu. Zákazníci na všetkých čerpacích staniciach OMV na Slovensku nájdu v…

KAMzaKRÁSOU

Som ľavák: Výhoda či prekliatie?

3

Vo svete väčšiny pravákov sú vystavovaní množstvu nástrojom, ktoré sú pre ich každodenný život nepoužiteľné. A nielen to, „bežnému“ pravákovi ani len nenapadne, koľko nástrah ponúka život ľavákom. Sú naozaj ľaváci cudzincami v našom svete? Čím vynikajú a naopak, čo je pre nich nočná mora? Ako za sinistralitu (ľavorukosť) a dextralitu (pravorukosť) môžu mozgové…

Nevieš, ako pribrať? Inšpiruj sa úžasnými premenami!

5

Instagram je úžasné miesto, pokiaľ ide o motivovanie ľudí k strate kíl. Čo však robiť v prípade, ak žena túži po pár kilách navyše? Otázka ako pribrať trápi množstvo žien, no nikto sa týmto problémom nezaoberá tak, ako je to v prípade chudnutia. Okrem plastických operácií totiž existuje spôsob, vďaka ktorému…

Máš chuť na sladké alebo slané? Toto sa ti telo snaží naznačiť!

9

Ak nás prepadne chuť na sladké alebo slané, väčšinou to pripisujeme našej pahltnosti. Vedeli ste však o tom, že naše chúťky na rôzne potraviny môžu byť signálmi, ktoré nám dáva vlastné telo? Tieto signály by sme rozhodne nemali ignorovať. Túžba po sladkom, slanom či kyslom jedle totiž môže naznačovať nedostatok rozličných…

Bel Aire Bridal romantické doplnky do vlasov pre nevesty

5

Bel Aire Bridal predstavila svoju najnovšiu kolekciu, v ktorej nájdete krásne romantické doplnky do vlasov nielen pre nevesty. Vlasy sú jednou z najdôležitejších ozdôb každej nevesty. I preto ich úprave v deň svadby venujeme veľkú pozornosť. Poniektoré nevesty ostávajú verné už vyskúšanému a obľúbenému účesu, iné zas rady experimentujú a prekvapujú. Nezabúdajte…

Rakytník: Impozantné ovocie, ktoré je liekom takmer na všetko!

7

Rakytník je už po mnoho rokov známy ako všeliek, ktorý sa využíva najmä vo východnej časti Ázie a v Rusku. S modernou vedou a na základe pokusov a omylov v súčasnosti odhaľujeme skutočné prínosy tohto super ovocia pre naše zdravie. 

RECEPT: Lahodná polievka gazpacho na horúce dni

5

V týchto horúčavách poznám jedinú rýchlu a jednoduchú záchranu pre žalúdok a zároveň aj potešenie pre chuťové poháriky. Tým je polievka gazpacho. Studená polievka z čerstvej zeleniny, olivového oleja a pre mňa neodmysliteľnou trochou suchého bieleho vína.

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

10 prípadov, kedy si mačky povedali, že sa tam jednoducho zmestia

0

Existuje iba jedna vec, ktorú majú mačky radšej, ako vylihovanie a nič nerobenie - zmestiť sa do toho najmenšieho možného miesta. Naozaj milujú stiesnene priestory ako je krabica od topánok, krabica od pizze. Veľakrát si myslíme, že sa tam jednoducho nezmestia, ale oni nám dokážu opak a nakoniec sa tam jednoducho…

Šialene nízky prelet: Chorvátsky pilot predviedol jeden z najnebezpečnejších letov, aký si kedy videl

0

Neznámy pilot predviedol na lietadle Pilatus PC-9 s turbovrtuľovým motorom šialene nízky prelet. Pre nás z redakcie ide o jedno z najnebezpečnejších a najadrenalínovejších videí, aké sme na YouTube videli. Pilot, ktorý je pravdepodobne členom chorvátskeho akrobatického armádneho tímu "Wings of Storm", na videu lieta len pár metrov nad zemou v miestach…

21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta

0

Oren Shadmi je talentovaný americký umelec, ktorý vo svojich dielach ukazuje všetky nedokonalosti moderného rýchleho života. Bright Side zhromaždili niekoľko z jeho najlepších ilustrácií, ktoré kladú veľmi ostré otázky ľudstvu. Nech sa páči, 21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta. Pozeraj iba pred seba

Štúroviny II. : Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy

0

Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy. Ak nasadzuješ kľukový hriadeľ, ktorý ti napadli zvery. Štúroviny ti ukážu, ako to gramaticky správne napísať kamošom na facebook. Tak poďme na to. //

10 epických dizajnových failov, ktoré skutočne existujú

0

Bol si niekedy v živote svedkom situácie, pri ktorej si sa chytal za hlavu a nevedel, či sa máš smiať alebo plakať? Napríklad polopriehľadné dvere alebo okná na verejných záchodoch, kanál nad úrovňou okolitej cesty a podobne? Nuž, vo svete je toho oveľa viac. Tu je 10 epických dizajnových failov, ktoré…