Politické divadlo „Sarin a úder Tomahawkami.“

Publikované 21.04. 2017 o 16:07 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
–>

I.

Najprv trošku v humornom tóne o vážnej politickej téme

Demokratický Západ v čele s USA nedávno pripravil pre obyvateľov sveta veľmi zaujímavé politické divadlo. Bola odohraná tragická hra, ktorej dávam názov „Sarin a úder Tomahawkami.“ Scenár tohto predstavenia bol zrejme napísaný tak, aby si obyvatelia sveta jesne uvedomili, že zvrchovanosť takej krajiny ako je Sýria, už dávno nemá žiadny zmysel, pretože vláda tejto do vojny zatiahnutej krajiny aj na čele s prezidentom Bašárom Asadom je zločineckou a preto Západ musí záchranu obyvateľov Sýrie zobrať do svojich rúk. Rozhodnutie pripraviť takéto politické divadlo predstavuje z môjho pohľadu absolútnu stratu súdnosti u politických elít demokratického Západu, bezcharakternosť a veľa drzosti. To preto, lebo nás, občanov a verejnosť, stále pokladajú za tých, ktorí jedia slamu a preto im aj postačuje zdôvodňovanie ich politických činov takýmto „smiešnym“ spôsobom. Politické elity si ešte stále neuvedomujú, že každý občan má právo na dôstojné zaobchádzanie z ich strany.

Negatívne postavy tejto hry sú jasné. V prvom rade je to sýrsky prezident Bašár Asad a vládne vojská, ktorým scenár pripísal úlohu vykonať chemický útok v provincií Idlibu tak, aby mohli zomrieť desiatky civilistov. Svet sa následne vhodnými informačnými kanálmi dozvie o zverstvách sýrskej vlády páchaných na civilnom obyvateľstve aj v rámci samotnej vojny, v ktorej sa musí rozhodnúť o definitívnej porážke Bašára Asada a jeho vlády. Toto je úloha pre široký front opozičných síl s platenými hercami rôznych zoskupení.

Sú jasné aj kladné postavy tohto politického divadla. Rozhodujúca úloha v „konkurznom konaní“ pripadla podľa pravidla americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a potom námorníctvu USA. Mimoriadne dôležitá úloha bola pridelená mimovládnej organizácií „Biele prilby“, ktorá dokázala zdokumentovať výsledky chemického útoku a doslova s nasadením vlastných životov členovia tejto organizácie pomáhali civilnému obyvateľstvu. Keďže „Biely prilby“ sú financované z úrovne vlád niektorých západných krajín na čele s USA, dá sa predpokladať, že úlohy politického divadla plnilo aj niekoľko tajných hercov CIA. Pre politické divadlo je dôležitá ešte jedna skupina hercov – „jednoakterov.“ Táto skupina profesionálnych politikov má za úlohu zahrať si „jednoaktovku“ – v jednom akte výrazne vyjadriť svoj postoj k tomu, čo na divadelnom javisku sveta zvládli kladní hrdinovia.

Mimoriadne rozrušená z príprav politického divadla bola sýrska opozícia, pretože informovala verejnosť o chemickom útoku sýrskej armády už deň vopred. Pre tento druh divadla to nie je typický postup, pretože zvyčajne sa dátum predstavenia vopred neoznamuje. Politické divadlo sa zrealizuje bez obecenstva a následne je obecenstvo informované o celom priebehu danej hry. Média majú dovolené informovať o tom, že na civilné obyvateľstvo bol použitý nervový plyn sarin, čo musí zákonite vyvolať u každého čestného človeka odpor k praktikám sýrskej vlády. Režisér politického divadla nezabudol, že k informáciám médií o chemickom útoku je potrebné doložiť aj video dokumentáciu, ktorú v „cvičnom režime“ zhotovili členovia organizácie „Biele prilby“. Títo členovia zrejme neprešli žiadnou protichemickou prípravou obyvateľstva, pretože im nebolo dovolené, aby v hre účinkovali za situácie skutočného použitia sarinu. Sarin totiž zabíja a hercov z „Bielych prilieb“ potrebujú na ďalšie úlohy na území Sýrie.

Kladní hrdinovia politického divadla majú jasnú úlohu:iba vyjadriť rozhodný postoj a presvedčenie, že chemický útok na civilné obyvateľstvo je dielom sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Nie sú potrebné žiadne objektívne vyšetrovania tohto útoku a ani použitie tých správnych metód vyšetrovania. Stačí presvedčenie kladných hrdinov o tom, že to nebol nikto iný a zhoda v názore. Americký prezident ako kladný hrdina divadelnej hry situáciu rýchlo vyhodnotil a rozhodol „otcovský“ potrestať sýrsku vládu za použitie nevhodných bojových prostriedkov pre likvidáciu svojich obyvateľov. Dal na vojenskú základňu sýrskej armády vypáliť 59 Tomahawkov. Asi to urobil zo závisti, pretože za normálnych okolnosti vo vojne majú civilisti umierať len zásluhou ofenzívy opozičných vojenských síl pod vlajkou ZTS – Združenia teroristických síl. Prezident sa vôbec nechcel zdržiavať rozmýšľaním, čo má robiť. Na takého záležitosti má svojich poradcov a najmä, ak takýmto poradcom šéfuje jeho dcéra. Každá žena má predsa pre určité závažné rozhodnutia akýsi materinský cit, ženskú intuíciu. V divadelnej hre sa nepočítalo s tým, aby bolo možné pripomenúť, že sýrska armáda nemá chemické zbrane a ani to dávať do súvislosti so zariadením pre ich výrobu, ktoré si rozdelili niektoré západné krajiny.

Po prezidentovi USA prichádzajú na scénu „jednoaktovkári“. Politické elity demokratického Západu majú povinnosť jedným jednoduchým aktom oficiálne legalizovať vojenský zásah USA proti Sýrií. Bola vraj nevyhnutná rýchla odveta ( ! ) za chemický útok a teda nebol čas sa touto záležitosťou zaoberať na pôde OSN a ani vyžiadať si spoluprácu či stanovisko Organizácie pre zákaz chemických zbraní. Amatérski herci – „jednoaktovkari“ vyjadrili svoj postoj k odvete USA za smrť sýrskych civilistov a všetci sa zhodli, že vojenský útok bol potrebný, pretože sýrska vláda si nemôže dovoľovať barbarské chemické útoky. Pre režiséra tohto politického divadla je to pomerne jednoduchý a odskúšaný „spôsob tvorby“ medzinárodného práva.

Na javisku sveta je demonštrovaná JEDNOTA demokratického Západu ( aj EÚ ). A keď existuje takáto pevná a neochvejná JEDNOTA, potom vo vzťahu k ostatnej časti svet je všetko dovolené a zároveň je to aj právne ošetrené !!! Koľko radosti v sebe v zákulisí skrýva náš významný „šepkár“ JEDNOTY pán Róbert Fico. Z JEDNOTY demokratického Západu sa stala významná „skrýša“ pre všetky negatívne hodnoty, ktoré politika a politické elity produkujú. Vojenská agresia na zvrchovaný štát podporou „jednoaktovkárov“ je týmto právne ošetrená. Možno aj z tohto dôvodu sa OSN odmietla zaoberať útokom USA na Sýriu z právneho hľadiska. A keď ide o politické divadlo, tak to už vonkoncom nie je potrebné!

A aký môže byť odkaz nášho „šepkára“ JEDNOTY pána Róberta Fica ? Je lepšie byť na strane zločincov a zločinu, pretože medzi nimi sa môžeme pýšiť pocitom hrdosti zo stability (
? ), ktorú zúročujeme v prospech obyvateľov Slovenska a zároveň vieme si zastať svoju obrannú pozíciu pri nohách tých najväčších vzorov demokracie: ceriť zuby a vrčať, aby sme tým odstrašili Rusko. Veď to poznáme z bežného života. Majiteľ psa odmení svojho miláčika chutnou kostičkou, ak sa ten preukáže, že vie aspoň v pravej chvíli ceriť zuby, vrčať a štekať.

II.

Pre politické divadlo nie je dôležitá pravda, ale scenár

Pre politické divadlo nie je dôležitá pravda, ale scenár. Preto aj stanoviska ( vyjadrenia ) „jednoaktovkárov“ majú taký obsah, ktorý zodpovedá nie pravde, ale scenáru. Politické elity demokratického Západu americký útok na sýrsku vojenskú základňu neodsúdili, ale vyjadrili podporu. Znamená to, že im nezáleží na pravde vo veci chemického útoku a útoku ( agresie ) proti zvrchovanému štátu. U politických elít úplne absentujú politické cnosti potrebné k spravovaniu krajiny či takého nadnárodného kolosa ako je EÚ. Uvediem iba niekoľko príkladov.

Donald Tusk, predseda Európskej rady, považuje útok Spojených štátov za výraz potrebnej rozhodnosti ( podčiarkol D. H. ) voči barbarským útokom. Raketový útok bol vraj odvetou ( podčiarkol D. H. ) za chemický útok na mesto Chan Šajchun. Bolo by vhodné, aby Donald Tusk vysvetlil, ako sa dá hovoriť o odvete, keď Sýria Spojené štáty nenapadla vojenskou silou. Veľmi fantastický mi pripadá jeho vyhlásenie, že EÚ bude s USA pracovať na ukončení brutality v Sýrií. Donald Tusk totiž nehovoril o ukončení vojny v Sýrií a keď hovorí o ukončení brutality, je zrejme, že má na myslí nejakým spôsobom organizovať boj proti režimu Bašára Asada, nakoľko brutalita je spájaná iba s jeho politickým pôsobením.

Podobne sa vyjadrila hovorkyňa Vysokej komisárky EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federiky Mogheriniovej, keď zdôraznila, že pri aktuálnom režime v Sýrií nie je možný udržateľný mier (podčiarkol D. H. ). V podobnom duchu sa vyjadril aj Jean – Claude Juncker, predseda EK. Ten jednoznačne zdôraznil, že dosiahnutie mierového riešenia v Sýrií je možné iba v prípade politickej zmeny ( podčiarkol D. H. ). Predseda EK sa dokonca priznal, že rozumie snahe USA odvrátiť ďalšie útoky. V duchu zahraničnej politiky Bruselu mimoriadnu schopnosť vo vnímaní reálnej politickej situácie či politického divadla prejavil náš minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Zásah, ktorý vykonali USA na vojenskú infraštruktúru sýrskej armády vníma ako úsilie predísť ďalšiemu možnému použitiu chemických zbraní v budúcnosti.

Takéto stanovisko zodpovedného člena vlády SR sa mi zdá veľmi divné, pretože je výrazom toho, akoby bližšie nepoznal žiadne súvislosti vykonaného útoku, nemal informácie o riešení problematiky chemických zbraní v Sýrií a nedisponoval základným prehľadom o otázkach medzinárodného práva. Jednoducho, funkcia ministra zahraničných vecí pána Miroslava Lajčáka vôbec nenúti k tomu, aby skúmal v širších súvislostiach , aby sa snažil o objektívne zhodnotenie nastrčeného politického divadla. Podobne sa to týka ja ďalších predstaviteľov členských krajín EÚ. Všetci postupujú jednotne – akoby stratili schopnosti posudzovania, kritického myslenia, analyzovania, akoby nemali k dispozícií žiadne dôležité informácie.

Nikomu z politických elít demokratického Západu nezáleží na otvorenej politike, na pravdivej politike, všade v zásadných otázkach sú organizované a podporované rôzne scenáre, ktoré s poctivou politikou nemajú nič spoločného. Celý transatlantický priestor , v ktorom pôsobia politické elity demokratického Západu, požadujú politické zmeny v Sýrií, čo znamená odstrániť od moci Bašára Asada a jeho vládu. Otvorenou politikou a pravdivým pomenovaním problémov v Sýrií sa demokratický Západ neodváži odôvodňovať svoje požiadavky a preto sa musia tvoriť zaujímavé politické scenáre či politické divadla, aby verejnosť uverila v jeho dobro a spravodlivosť.

Z pohľadu Bruselu pri aktuálnom politickom režime v Sýrií nie je možný udržateľný mier. Mierové riešenie je možné iba v prípade politickej zmeny. Demokratický Západ si dovoľuje rozhodovať o tom, kde sa aké majú uskutočniť politické zmeny. Všimnime si, že pod vedením USA boli zrealizované politické zmeny na Ukrajine, ale v tomto prípade tieto politické zmeny žiadny mier neudržali, iba boli základným predpokladom pre vznik občianskej vojny na východe krajiny. A občianska vojna bola nevyhnutná k tomu, aby Rusko mohlo byť obviňované z agresie proti Ukrajine. Tu sa ukazuje určitý mechanizmus politických krokov, ktoré do seba zapadajú a sú nevyhnutné k naplneniu určitých záujmov demokratického Západu na čele s USA.

Bašár Asad a jeho vláda nie sú tvorcovia vojny v Sýrií, ale sú zástancovia určitej politiky, ktorá je v rozpore so záujmami demokratického Západu a teda aj s politikou, ktorá sa vo vzťahu k Sýrií presadzuje. V záujme naplnenia koristníckych cieľov demokratického Západu a jeho spojencov je vojna v Sýrií zorganizovaná pod vedením USA v takom rozsahu, že baviť sa o opozičných silách krajiny a ich nejakej legitímnej požiadavky, je nezmysel.

Politické divadlo zrealizované na základe scenára slúži ako „základ právneho názoru“ pre ďalšie politické aktivity demokratického Západu. Odkazy politikov sú jasné. Podľa veľvyslankyne USA pri OSN v Sýrií nebude kľud a mier, pokiaľ zo svojho postu neodíde Bašár Asad, čo evokuje aj také vysvetlenie situácie, že demokratický Západ nedovolí skôr ukončiť vojnu. Toto nakoniec vyplýva aj z iných súvislostí, ak si všimneme tvrdenie veľvyslankyne USA, že USA nedovolia robiť veci, aké sa stali nevinným civilistom. A civilistom sa stalo to, že podľa americkej verzie Asad ich dal usmrtiť chemickým útokom za použitia sarinu. Takže pod zástavou ochrany civilistov je veľmi pravdepodobne, že sa bude pokračovať v boji proti Asadovmu režimu zo strany USA a jeho spojencov. Akt agresie proti zvrchovanému a suverénnemu štátu ( Sýrií ) sa na strane demokratického Západu vôbec neberie na zreteľ.

Zrealizované politické divadlo má posilniť západnú propagandu v tom, že vojna v Sýrií – to je výsledok zločineckej politiky Bašára Asada a demokratický Západ nemá s tým nič spoločného. Európski lídri vraj už začali diskutovať o nových sankciách pre Rusko, ktoré vraj kryje zločiny Bašára Asada na civilnom obyvateľstve. Nikto z politických lídrov demokratického Západu neprizná, že za obvineniami Bašára Asada sa v skutočnosti skrývajú ich záujmy a záujmy ich spojencov. Ochrana nevinného civilného obyvateľstva proklamovaná demokratickým Západom je podmienkou boja proti sýrskej vláde. V skutočnosti táto ochrana pre samotné obyvateľstvo nemá a nedáva žiadny zmysel, pretože obyvateľstvo je nútené tak či onak žiť v prostredí vojnového konfliktu a teda samotná vojna sa všetkých bezprostredne dotýka.

Predseda EK síce jasne vidí rozdiel medzi leteckými útokmi na vojenské ciele a chemických zbraní voči civilistom, lenže tento rozdiel plní iba úlohu propagandy ukázať na dobro západnej koalície svojvoľne zapojenej do vojny a na správanie sa sýrskej vlády na čele s Bašárom Asadom. Odhaliť hru na ochranu civilného obyvateľstva si vyžaduje zodpovedať túto otázku: Kedy sa mal brať ohľad na obyvateľstvo krajiny ako je Sýria? Moja odpoveď je jasná: keď bolo potrebné rešpektovať princíp nevmiešavania sa do vnútorných záležitosti Sýrie a rešpektovať jej suverenitu. To je prvý a najdôležitejší moment, keď sa berie ohľad na obyvateľstvo krajiny. Sýrska vláda hájila záujmy svojej krajiny a rozhodne nemohla súhlasiť s tým, aby USA a Islamský štát okupovali všetky ložiska ropy a zemného plynu, ako je to v súčasnosti.

Hru na ochranu civilného obyvateľstva zo strany demokratického Západu na čele s USA odhaľuje aj ekonomická blokáda Iraku v deväťdesiatich rokoch minulého storočia. Z dôvodov tejto blokády v Iraku zomrelo do 500,- tisíc deti vo veku do piatich rokov. A vraj to stalo za to ! Aspoň tak to tvrdila ministerka zahraničných vecí USA českého pôvodu. Podľa pravidiel scenára politického divadla úmrtia deti nepredstavujú výsledok žiadneho zločinu, aj keď ide o veľmi vysoké číslo obetí politiky blokády krajiny. Podľa pravidiel toho istého scenára smrť niekoľko desiatok civilistov následkom chemického útoku predstavuje zločin veľkého rozsahu, ktorý sa dokonca vyčleňuje na akési samostatné posudzovanie zo všetkých možných vojenských operácií vedených vo vojne.

Organizovanie politického divadla podľa určitého scenára patrí medzi základné nástroje demokratického Západu v oblasti zahraničnej politiky, ale aj vnútornej politiky. Toto organizovanie má za cieľ znejasniť prístup verejnosti k získaniu objektívnych informácií o politických aktivitách politických elít, má za cieľ zakrývať skutočné záujmy nadnárodného kapitálu, má umožniť, aby si verejnosť svoju myseľ „utopila“ v mozaikových obrazcoch poskladaných podľa scenárov politického divadla. V prípade Sýrie politické divadlo je zamerané na úplný rozvrat krajiny, ktorý sa má zdôvodňovať zločineckým režimom Bašára Asada.

Verejnosť v krajinách demokratického Západu zásluhou politických elít a propagandy masmédií bola uvedená do stavu hlbokého útlmu, aby sa nemala možnosť prebudiť a hľadať cestu k osvieteniu, v rámci ktorého je možné nachádzať Cestu Pravdy a Cestu Zla a podľa toho konať. Politické divadlá sú organizované ako Cesty Zla, ktoré sa propagandou a politikou transformujú na Cesty Pravdy, dobra, lásky. Týmto spôsobom takýto typ divadla prispieva k rapídnemu úpadku západnej spoločnosti. Je na škodu veci, že Slovensko si osobnou zásluhou Roberta Fica, jeho politickej strany a vládnej moci vybralo, že bude podporovať Jednotu demokratického Západu na čele s tou absolútnou menšinou, ktorá pod zástavou globalizácie drancuje svet a zakladá vojnové požiare. Súčasná Sýria je výsledkom tejto skalopevnej Jednoty demokratického Západu.

Na záver si dovolím voľne interpretovať krátky článok blogera Josefa Koubu, ktorý už 30 rokov žije v Kanade. Tento pán si dovolil napísať stručný článok s názvom „Je to iba náhoda ?“ Pán Kouba tvrdí, že v žiadnej proamerickej krajine Blízkeho východu neexistujú aktivity Islamského štátu a nestal sa tam žiadny prevrat. V krajinách, ktoré sa s USA nekamarátia, majú doma vojnu a všetko naruby. V krajinách Blízkeho východu, ktoré nie sú podriadené záujmom USA, sú občianske nepokoje, občianske vojny a permanentná aktivita Islamského štátu. Pre názornosť pán Kouba uvádza, že ide o tieto krajiny:

1. Lýbia – má ropu, nie je spojencom USA, štátny prevrat a zavraždený vodca.

2. Egypt – má Seuzský preplav, nie je spojencom USA, štátny prevrat.

3. Sýria – má ropu, nie je spojencom USA, občianska vojna.

4. Kurdisan – má ropu, napadnutý NATO.

5. Irak – má ropu, zničený armádou USA, zavraždený vodca.

6. Afganistan – obchod s drogami, okupovaný armádou USA.

A teraz si to môžeme porovnať s ďalšími krajinami.

1. Izrael – spojenec USA, žiadny Islamský štát.

2. Jordánsko – spojenec USA, žiadny Islamský štát.

3. Saudská Arábia – má ropu, spojenec USA, žiadny Islamský štát.

4. Oman – má ropu, spojenec USA, žiadny Islamský štát.

5. Kuvajt – má ropu, spojenec USA, žiadny Islamský štát.

Pre tieto krajiny platí: žiadny prevrat, žiadny zavraždený vodca, žiadny Islamský štát, všade je kľud. Toľko od blogera Josefa Koubu, ktorý sa pýta, či to môže byť náhoda existencie takéhoto stavu v jednej časti sveta. Nech si každý sám hľadá vysvetlenie takejto geopolitickej štruktúry vo svete.

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Kaliňák: Matovič svojím útokom na vyšetrovateľa prerazil dno každej žumpy

Bratislava 21. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Vladimír Benko/MV SR)   Politik v žiadnej krajine si nemôže dovoliť útočiť na konkrétnych policajných vyšetrovateľov, o ktorých vie, že sa nemôžu brániť. V reakcii na štvrtkové (20.4.) vyjadrenia lídra OĽaNO-NOVA Igora Matoviča to dnes uviedol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Minister spolu s policajným prezidentom…

Premiér Fico: Považujem za dôležité, aby politici chodili medzi študentov

Senec 21. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Politici by mali chodiť medzi študentov a hovoriť s nimi o európskej perspektíve Slovenska. Vyhlásil to dnes predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), ktorý navštívil gymnázium v Senci. Dôvodom sú podľa jeho slov obavy, čo sa môže diať aj v súvislosti s voľbami…

Tajani: Ak nová britská vláda prehodnotí brexit, EÚ bude mať otvorenú náruč

Brusel 21. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Spojené kráľovstvo bude vítané v Európskej únii s otvorenou náručou, ak výsledok predčasných parlamentných volieb z 8. júna naznačí chuť britských voličov odmietnuť myšlienku odchodu ich krajiny z EÚ. Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani to uviedol po štvrtkovom stretnutí s britskou premiérkou…

Soros nalial peniaze do ďalších protestov. Tentoraz pri príležitosti Dňa dane v Amerike

Washington 21. apríla 2017 (HSP/churchmilitant.com/Foto:TASR/AP)   15. apríla sa v Spojených štátoch konalo viacero protestov, ktorých cieľom bolo, aby Donald Trump zverejnil svoje daňové priznania. Aj tieto protesty financoval miliardár George Soros Už viac ako 20 rokov, Soros, miliardár narodený v Maďarsku financuje politické hnutia na celom svete cez svoju Nadáciu Otvorenej…

Minister obrany Peter Gajdoš privítal po návrate z troch misií 22 vojakov

Martin 21. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Po návrate z misií Resolute Support v Afganistane, EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine a UNTSO na Blízkom východe dnes v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine privítal minister obrany SR Peter Gajdoš 22 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. "Príslušníci OS…

K oddlžovaniu môžu pristúpiť aj neštátne nemocnice, potvrdil Tomáš Drucker

Bratislava 21. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   V rámci oddlženia budú nemocnice pristupovať k zmluve, tá im zadefinuje povinnosti K plánovanému oddlžovaniu budú môcť pristúpiť okrem štátnych aj neštátne nemocnice. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) je "za rovnaký prístup ku každému". Potvrdil to dnes novinárom. Nepovedal, o akú sumu…

Čo museli splniť francúzski prezidentskí kandidáti a čo platí pre voličov

Paríž 21. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Christophe Ena, Francois Mori, Michel Euler, Jean-Francois Badias)   V nedeľu 23. apríla sa o hlasy francúzskych voličov bude uchádzať 11 prezidentských kandidátov. Na to, aby mohli kandidovať, museli splniť niekoľko podmienok. A jasné pravidlá platia aj pre viac než 47 miliónov voličov. O prezidentský úrad…

Belgická vláda: Útočník zo Champs-Elyssés nebol Belgičan

Brusel 21. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Belgické ministerstvo vnútra dnes oznámilo, že džihádistická skupina Islamský štát (IS) poskytla falošné meno útočníka zo Champs-Elyssés. Minister vnútra Jan Jambon spresnil, že útočníkom bol občan Francúzska, podľa jeho slov však v tejto chvíli nemožno vylúčiť jeho prípadnú súvislosť s Belgickom. Islamský štát…

Po reťazovej dopravnej nehode na diaľnici je poškodených takmer 60 áut

Poprad/Spišský Štvrtok 21. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Nehody sa stali v oboch smeroch Pri hromadnej dopravnej nehode, ktorá sa stala vo štvrtok (20. 4.) v ranných hodinách na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom, sa poškodilo takmer 60 vozidiel, pričom sa nehody stali v oboch smeroch. TASR o…

Bašar Asad odoslal OSN list so žiadosťou, aby organizácia poslala expertov na prešetrenie chemického útoku v Chán Šajchún

Damask 21. apríla 2017 (HSP/Foto: Facebook)   Sýrsky prezident Bašár Asad žiada prešetrenie chemického útoku zo 4. apríla na sýrske mesto Chán Šajchún v juhosýrskej provincii Idlib. Tvrdí, že tento ohavný čin spáchali ozbrojenci opozície a preto americký „odvetný útok“ bol nesprávny... Asad sa dokonca odhodlal ku takpovediac novej forme činnosti: začal…

Fed Cup: Vo dvojhrách Čepelová a Šramková, Lipták sa riadil intuíciou"

Bratislava 21. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Nedeľňajší program v Aegon aréne otvorí o 13.00 súboj tímových jednotiek Čepelovej a Bertensovej Slovenská jednotka Jana Čepelová a holandská dvojka Richel Hogenkampová nastúpia v sobotu o 13.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre baráže o účasť vo svetovej skupine tenisového Pohára federácie.…

Kráľovná Alžbeta dnes oslavuje svoje 91. narodeniny

Londýn 21. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Nicholls)   Dnešný deň strávi kráľovná v súkromí, v kruhu svojej rodiny Britská kráľovná Alžbeta II. dnes oslavuje svoje 91. narodeniny.  Ako každý rok, aj dnes na jej počesť v Hyde Parku vypálili 41 delových sálv. Ďalších 62 ich vypálili o hodinu neskôr z londýnskeho…

Nový dokumentárny film o vzniku Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Košice 21. apríla 2017 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube)   Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si v tomto akademickom roku pripomína 10. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti vznikol aj dokumentárny film, ktorý prináša spomienky osobností košickej UPJŠ na proces kreovania a rozvoja filozofickej fakulty ako súčasti druhej najstaršej klasickej univerzity na…

Pre poplašnú správu o bombe na súde polícia obvinila Košičanku

Košice 21. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Obvinenie sa týka telefonátu na tiesňovú linku 112 o údajnom bombovom útoku z dňa 10. februára tohto roku V prípade jedného z anonymných oznámení o bombe na košickom súde polícia obvinila pre zločin šírenia poplašnej správy Košičanku Máriu M. (1956). Uznesenie vyšetrovateľa o…

Konzervatívny komentátor vo virálnom videu zmietol pro-choice argumenty na potrat po znásilnení

USA 21. apríla 2017 (HSP/lifesitenews/Foto:Screenshot:Video-FB)   Ben Shapiro, konzervatívny politický moderátor, pôsobivo argumentoval proti pro-potratovému tvrdeniu, že znásilnenie ospravedlňuje potrat. Video sa rýchlo šíri internetom a má už viac ako 7 miliónov pozretí. Počas svojho prejavu 3. apríla na Floridskej Univerzite dostal Shapiro otázku od ženy, ktorá sa opýtala, čo by…

Juraj Zábojník: Teroristický útok v Paríži je ako z filmu

Bratislava 21. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   "Koľko mŕtvych obetí ešte musí byť, aby sa dosiahlo víťazstvo nad teroristickými útočníkmi, ktorí neútočia ani vo formáciách? pýta sa Juraj Zábojník Usmrtenie francúzskeho policajta a zranenie ďalších dvoch ľudí v centre Paríža je ako z filmu. Domnieva sa slovenský bezpečnostný analytik a bývalý…

Koaliční poslanci navrhujú deklaráciu o podpore obrany SR

Bratislava 21. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Deklarácia hovorí aj o podpore plánov na modernizáciu a rozvoj bezpečnostného systému SR a Ozbrojených síl SR Národná rada SR by mala vyjadriť pripravenosť podporiť rozpočtové výdavky na obranu tak, aby do konca volebného obdobia v roku 2020 dosiahli 1,6 percenta hrubého domáceho…

Ako bude po zrušení amnestií postupovať Ivan Lexa? Pre Plus JEDEN DEŇ prehovoril jeho advokát

Bratislava 21. apríla 2017 (Plus JEDEN DEŇ/HSP/Foto:Michaela Kolimárová/ Pluska)   Bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa ho po rokoch požiadal opäť o právne zastupovanie. Zrušenie amnestií a s tým spojená zmena Ústavy SR, ktoré parlament nedávno schválil, sú podľa nich protiústavné a narúšajú princíp právneho štátu. Po tom, ako…

TopSpeed

Qoros a Koenigsegg predstavili zvláštny, ale rýchly elektromobil

0

V minulosti sme mohli na svetových výstavách vidieť rôzne šialené koncepty. Posledné roky sa však vytratili. Dôvodom sú financie. Automobilky dnes nechcú míňať prostriedky na „nezmyselné“ štúdie. Ak teda dnes vidíme nejakú víziu auta na autosalóne väčšinou ho po nejakej dobe a v upravenej podobe uvidíme aj vo výrobe. V prípade čínskeho konceptu K EV,…

Nová Fiesta na autosalóne BA spolu s virtuálnou realitou a modelmi ST-line

2

Už budúci týždeň otvorí svoje brány Bratislavský autosalón. Bude trvať od 26. do 30. apríla a lístky naň môžete vyhrať aj v našej súťaži. Automobilky už postupne odhaľujú novinky, ktoré budete môcť na výstavisku vidieť. Jednou z prvých je Ford, ktorý prinesie do Bratislavy naozaj významnú novinku. V jeho stánku…

OMV na autosalón Bratislava prináša vysokooktánovú zábavu

0

Výkonné autá a kvalitné palivo patria k sebe. Aj preto sú výrobca prémiových palív a najprestížnejšie automobilové podujatie v strednej Európe prirodzeným spojením. OMV na autosalón prichádza ako generálny partner. Návštevníci veľtrhu tu nájdu desiatky automobilových značiek, ktoré predstavia novinky, ale v neprehliadnuteľnom stánku OMV na nich čaká aj vysokooktánová zábava.

Mercedes S63 a S65 AMG ponúkne opäť o niečo viac

3

Pri predstavení modernizovanej triedy S sa miernej obmeny dočkali aj top verzie Mercedes S63 a S65 AMG. O novinkách vo výbave sme už informovali, teraz sa pozrieme detailnejšie na top verzie. Obzvlášť Mercedes-AMG S63 4MATIC ponúkne s väčším výkonom a novou prevodovkou lepšie zrýchlenie.

Dopravná polícia bilancuje veľkonočné sviatky

0

Pred sviatkami sme informovali, že počas Veľkej noci bude na cestách viac policajtov, so zameraním na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Dopravná polícia zverejnila štatistiky previnilcov, ktorí mali ľudovo povedané pod čapicou. A nebolo ich málo. Veľa policajtov na cestách hazardérov vôbec neodradilo. Nie len alkohol, ale aj iné prehrešky viedli k viacerým…

Ako kúpiť jazdené auto IV – rady na záver a prepis

0

Pomaly sme v závere krátkeho seriálu - Ako kúpiť jazdené auto - so všeobecnými radami na čo sa zamerať. Každé auto je iné, a je potrebné to vždy posudzovať individuálne. Na trhu s jazdenkami nečakajte, že nájdete vždy auto podľa vaších predstáv. S náročnými požiadavkami sa musíte uskromniť. Hlavne nekupujte…

KAMzaKRÁSOU

Video Vyhrajte 2x 3-hodinový SPA vstup do AQUAPARKU Senec

0

SAI Wellness je ideálnym miestom, pre tých, ktorí hľadáte novú dimenziu saunovania. Potrebujete odpočinok, relax a ticho, či ste fanúšikom sauny. V SAI Wellness zastávame filozofiu životnej harmónie, fyzickej a psychickej pohody, symbiózu tela a duše.  Našou prioritou je Vaše zdravie a dokonalý oddych, o ktorý sa postará kvalifikovaný tím…

Vyhrajte 5x balíček univerzálnych krémov Nivea Care

5

Ak patríte k fanatičkám, ktoré si dávajú záležať na výzore, tak niet pochyb o tom, že si všimnete každý nový pupienok, či nedokonalosť, ktorá sa vám na tvári objaví. Ale čo zvyšok tela? Napríklad také suché kolená, vás v konečnom dôsledku vôbec netrápia, veď pod oblečením ich nie je vidno. Čo takto zaradiť…

Pýtali sme sa na vaše najhoršie rande: Posledný príbeh vás šokuje!

2

Zrejme každá žena si musí prejsť  hotovým peklom, kým sa konečne dopracuje k vysnívanému pánovi božskému. Ak ste ho stále nenašli, nezľaknite sa. Vaše najhoršie rande vôbec nemusí byť to posledné! Poučte sa z neho a potom sa na ňom schuti zasmejte.Tento postup zvolili aj dámy, ktoré nám prezradili ich najhoršie schôdzky v živote. 

Video Video tutoriály: Jednoduché účesy do práce

2

Hľadáte stále nové spôsoby úpravy vlasov? Niektoré účesy sú už otrepané, čo takto ich nejako ozvláštniť? Pri dlhých a polodlhých vlasoch je to oveľa jednoduchšie. Môžeme povedať, že z dlhých vlasov sa robia účesy oveľa jednoduchšie. Môžete s nimi robiť skoro všetko a hlavne vytvoriť účes na každú príležitosť. Avšak, ak nemáte inšpiráciu alebo sa…

Rastlinné bielkoviny, alebo ako získať bielkoviny bez mäsa

1

Pri slove bielkoviny takmer každému hneď napadne mäso. Prípadne, ak nie mäso, tak aspoň ostatné živočíšne produkty ako vajcia, tvaroch či jogurty. Áno, spomínané potraviny sú vysokým zdrojom bielkovín, no nie jediným. Rastlinné bielkoviny sa totiž v potrave nachádzajú tiež. V prípade, ak máte v pláne mäso zo svojho jedálnička vyradiť alebo…

Zdravšie vlasy pomocou prírodných masiek? Dá sa to!

2

Starostlivosť o vlasy riešime neustále. Určite každá z nás vyskúšala už nejednu kúru. O vlasoch sa hovorí, že sú korunou ženskej krásy a my si túto korunku chceme dopriať. Masky a zábaly nás väčšinou zaťažujú, ale výsledok stojí za to. Vlasy sú zdravšie, lesklejšie a my sme spokojnejšie. 

TopDesať

10 štýlových vynálezov, ktoré nás prenesú do budúcnosti

0

Vedci nás zrejme nikdy neprestanú prekvapovať s novými vynálezmi, ktoré nás tak fascinujú, až ich máme nutkanie vlastniť. Preto ti dnes prinášame zopár takýchto vynálezov, ktoré budeme zrejme v budúcnosti používať každý deň. Niektoré sú naozaj zaujímavé.   Levitujúca stolová lampa Flyte je bezdrôtová lampa, k

10 zaujímavých faktov o Slovensku, o ktorých možno netušia ani Slováci

0

Je úplne jedno, či súhlasíme alebo nesúhlasíme s politikou alebo smerovaním našej krajiny, všetci sa určite zhodnene, že Slovensko je krásna krajina, ktorá má čo ponúknuť nielen turistom, ale aj nám, Slovákom. V tomto článku nájdeš 10 vecí, ktoré si o svojej vlasti možno nevedel.   1. Najvyšší počet hradov…

10 faktov, ktoré si pravdepodobne nevedel o rakovine

0

Rakovina. Ochorenie-ktoré-netreba-menovať. Strašiak, ktorý trápi ľudstvo už niekoľko storočí a napriek tomu nemáme univerzálny a 100-percentne účinný liek. Dôležitá je však najmä jej prevencia. Preto sme sa rozhodli pripraviť rebríček desiatich faktov o tomto zákernom ochorení, o ktorom si doteraz pravdepodobne nepočul.   1. Existuje viac než 100 druhov tohto…

Týchto 10 obrázkov ťa presvedčí o tom, že aj splnenie jednoduchej úlohy môže byť obrovským problémom

0

Určite to poznáš, niekedy sa ti jednoducho nič nedarí. Všetko na čo siahneš sa pokazí, rozbije alebo nemá s tvojou pôvodnou myšlienkou nič spoločné. Neboj sa, nie si jediný na svete. Takýto "deň blbec" má každý z nás, niekto častejšie, niekto raz za čas. Nasledujúcich desať fotografií ťa presvedčí o…

Očistná kúra organizmu po Veľkej noci - získaj naspäť energiu

0

Konečne je za nami každoročný ošiaľ plynúci z oslavovania Veľkej noci. Žiaľ, je tu však niečo, čo nám všetkým ostalo - ťažoba v žalúdku z tých všetkých dobrôt. Klobásky, údené mäso, majonézové šaláty, syry, zákusky... Všetkého veľa škodí a kombinácie týchto potravín vo väčšom množstve môžu privolať žlčníkové záchvaty, zápchu alebo hnačku. Problémy…

Robí ti Rubikova kocka problém? Tento chlapík ju dokáže poskladať počas zoskoku padákom

0

Chris Walker sa rozhodol, že si troška okorení skladanie Rubikovej kocky. Spravil neobvyklú kombináciu, keď spojil skladanie Rubikovej kocky pri zoskoku padákom z lietadla. Čo si tak asi mohol vravieť pred samotným zoskokom? Padák? Mám. Okuliare? Tiež. A čo Rubikova kocka? Tak tu mám tiež!   [adrotate group="11"]   Ak miluješ dobrodružstvo…